Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 180 Venres, 20 de setembro de 2013 Páx. 37119

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 9 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais do baremo no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas, para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nas especialidades de Espazo escénico (594448) e Iluminación (594450), aberto mediante o Anuncio do 27 de maio de 2013, desta dirección xeral (Diario Oficial de Galicia do 5 de xuño).

Finalizado o prazo para presentar a solicitude e realizada a baremación dos méritos, procede a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais por medio deste anuncio e na páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer públicas no anexo deste anuncio e na páxina web (http://www.edu.xunta.es) as puntuacións provisionais (coa relación provisional de candidatos seleccionados e a relación provisional de candidatos non seleccionados de conformidade co especificado no punto III do baremo, publicado no anuncio da convocatoria) e a relación de excluídos provisionais do baremo para prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas nas especialidades especialidades de Espazo escénico (594448) e Iluminación (594450).

Segundo. Contra estas puntuacións provisionais e relación provisional de excluídos poderá interpoñerse reclamación no prazo de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG, ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2013

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

594448 Espazo escénico

Apelidos e nome

DNI

Gal.

Prox.

1.1.2

Total 1.1

1.2

Total: 1.2+1.3+1.4

1.5.3

Total 1.5

2.1.1

2.1.2

Total 2.1

2.2

2.3

2.4

Total

 

 

(máx.5)

(máx. 1)

(máx. 5)

(máx. 1)

(máx. 4)

 

 

(máx.3)

(máx. 2)

(máx. 3)

(máx. 3)

 

Candidatos seleccionados

Bajo Izquierdo, Vanesa

46875698L

Non

5,0

0,1664

0,1664

0,50

0,50

0,15

0,15

 

 

 

 

3,0

 

8,8164

Fernández Arteaga, Ana Mª

48811967Y

Non

7,0

 

 

1,00

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0000

594450 Iluminación 

Apelidos e nome

DNI

Gal.

Próx.

1.1.1

1.1.2

Total 1.1

1.2

1.3.1

1.3.2

1.4a

1.4b

Total: 1.2+1.3+1.4

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Total 1.5

2.3

Total

 

 

 

 

 

 

(máx.5)

(máx. 1)

 

 

 

 

(máx. 5)

 

 

(máx. 1)

(máx. 4)

(máx. 3)

 

Candidatos seleccionados

Montemayor Suárez, Alejandra

02647432V

Si

9,0

 

1,3664

1,3664

1

 

0,25

 

 

1,25

0,2

 

1

1,20

0,50

13,3164

Rebanal Menéndez, Leyre

34995088J

Si

5,0

 

 

 

 

 

 

0,25

0,5

0,75

 

 

1

1,00

0,50

7,25

Lucena Muñoz, Eufrasio J.

26228436H

Non

5,0

0,1668

0,1664

0,3332

 

0,5

0,25

0,5

 

1,25

 

1,8

 

1,80

1,00

9,3832

Fernández Arteaga, Ana Mª

48811967X

Non

7,0

 

 

 

1

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

8

Excluídos

Apelidos e nome

DNI

Disciplina

Causa

Correa Docampo, Xiomara

53186575H

594448

5

Rodrigues de Carvalho, Acacio

594448

2

Causas:

1. Titulación inadecuada.

2. Instancia fóra de prazo.

3. Titulación non validada polo Ministerio de Educación.

4. Documentación sen compulsar.

5. Non achegou a titulación. No expediente non figura pagamento das taxas de expedición do título.