Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 183 Mércores, 25 de setembro de 2013 Páx. 37850

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 10 de setembro de 2013 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2013.

De conformidade co establecido no artigo 8 da Orde desta consellería do 1 de marzo de 2013, pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2013, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicarlle as actividades formativas ao profesorado que se relaciona no anexo desta orde.

Segundo. As persoas interesadas poden interpoñer recurso potestativo de reposición contra esta resolución ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Actividades Programa PIALE 2013

Lista de persoas seleccionadas

Actividades

1.1. PIALE. Inglés en infantil.

32623917G

María del Mar Blanco Pardeiro

35305444F

María del Carmen Rodríguez Montegrifo

53170157E

Noelia García Meleiro

36087539X

María Amparo González Iglesias

33836581Q

María Teresa Blanco Folgar

52493951Q

María Esther Blanco Pastoriza

32800735K

Ana Isabel Viña Vilanova

33339736V

Ana Belén Fernández Jacob

33329571H

María José López Paz

52938307N

Beatriz Parada González

1.2. PIALE. Inglés en primaria.

33262843J

María Teresa Tato Carbajales

33255315Y

María Jesús Tato Carbajales

36063828N

Miguel Francisco Dubois Thenaisie

33275915K

María del Carmen Fernández Fernández

44807961M

Carina Jacqueline Sir Balsa

76871269W

Ana Raquel Mosteiro Vicente

33857453G

Concepción Merayo Buján

76869289T

Marina Cascallar Ferreiro

44806374M

Lidia Brenlla López

76827740N

Beatriz Castro González

1.3. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de secundaria/FP.

35249066W

J. María Otero Urtaza

33270132B

Ana María Bueno Lema

76576568T

José Luis Vázquez Otero

33268793Y

María de los Ángeles Miguéns Cristobo

32769887Q

Constantino José García Ulla

36142419N

Rosalía Polo Cal

36031647P

Ramón Soler Sáez

33216657B

María Paz Leiros de la Peña

32670270N

Eva Lema Muñiz

32759400V

Fernando Domenech Rey

32790302F

Cristina Lesta Íñiguez

35309858M

María del Carmen Outón Argibay

76996789B

Eva Abal Vidal

33260921T

María Alicia Teijido López

36038939D

Marta Estrada Ibars

34971244C

Cecilia Martínez Iglesias

33278408F

Mercedes Rivas Vicente

33337519P

María José Saco Rodríguez

76926735S

Bruno Vila Vilariño

32639960Q

María Luisa Pita Ameneiros

1.4. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de primaria.

44079049D

Gloria Pérez Bellón

09748768B

Teresa María Cabezas Carnicero

32649399W

Manuel Andrés Maroño Frade

33317865L

Mª del Mar López Somoza

10072760W

María Luisa Costas Rial

2.1. PIALE. Integración para profesorado de inglés de secundaria.

32797388D

María Isabel Viña Vilas

52481409D

María del Carmen Lamas Méijome

32640085A

María Teresa Corral Bañal

33991599Z

Montserrat Deán Fernández

32448527N

María del Mar Sendino Canosa

33245219F

María Dolores Pardo Fernández

33253377T

María Alejandra Vázquez López

34943376M

María Amparo Vázquez Vivas

32755750R

Concepción López Andrade

76405447E

Adela Castro Romero

2.2. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de secundaria.

33858026W

María Antonia Paz Fuentes

32623874F

José A. Carpente Sardiña

44462087M

Judith Fernández Novoa

34957708P

Manuel Mateos Santamaría

32813002Y

Julia Cea Cabanelas

32635239X

Andrés Piñón Fernández

34934692S

Arturo Iglesias Figueiras

36030430X

Fernando Lahuerta Mouriño

32761580N

Santiago José Daviña Astray

34890700E

Beatriz López-Suevos Hernández

76345811W

José Manuel Facal Díaz

35301096Y

Manuel Barreiro Abeijón

44479009E

Beatriz Alonso Pérez-Ávila

00821570X

Daniel Castreño Salmerón

32823395A

María Jesús Mourazos González

15806703E

María Isabel Razquin Lizarraga

32440119E

Juan Antonio Mayor Rodríguez

33246212B

Domingo Pascasio Facal Méndez

34948323F

Miguel Ángel Pérez González

32052150V

Eva Seda Flores

2.3. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de primaria.

33237262P

Helena Villar Rosende

71102401V

Raquel Manrique Martínez

32788560J

María Jesús Vázquez Paredes

32447245H

Daniela Martínez Somoza

44479092J

María Isabel Blanco Pumar

09394027E

Teresa Pérez Menéndez

32764832K

Ester Muñiz Míguez

44077368F

Mónica Palmas Barbosa

34908891C

Emilia Teresa Fraga González

35309401P

Manuel Pereira Iglesias

34934292Y

José Rodríguez Rodríguez

32427341D

Luz Quiroga Fraga

76574206F

María Belén Pérez Vijande

44829998P

Nuria Fuentes Sampedro

34973729K

María Jesús Vilaboa Rivero

3.1. Inglés oral para profesorado especialista.

32644679C

Amelia Beatriz Fernández Mourente

33241278E

María Lorenzo Martínez

33849013M

María Ángeles Porto Porto

32635258Y

Mercedes María Rodríguez Calvo

32770446T

Manuel Juan Rodríguez Recioy

33249341N

María Carmen Sande Senande

34929272T

Carmen Calleja Lameiras

36061266A

Javier Cerdeira Penelas

32649728D

José Antonio Cartelle Cudilleiro

36025003B

María Milagros Eiroa de la Puente

3.2. Francés para profesorado especialista.

34899476N

Ana Campos Rey

76712873F

María de los Ángeles Rúa Opazo

33232300Z

María del Carmen Mourelle Mosqueira

35284543J

Ana Isabel López Amenedo

36112288B

María Leonor Rodríguez Tato

32419167T

María del Pilar Calo García

36043404N

Nuria Fernández Bargiela

33552584T

Inés Digón García

32746084H

Ana María Álvarez Otero

76866878G

Ana María Formoso Remesar

34976828S

María Carlota Penelas Grela

32417054A

María Jesús Quintáns Rodríguez

32630514T

Margarita Rodríguez Ponseti

34961016G

María José Regueiro Rodríguez

47369230V

Sandra Rodríguez Nieto

3.3. Francés para profesorado non especialista.

09414625N

María Aurelia Díez Huerga

32794558P

Elena Esperanza Haz Gómez

35461049V

Ana Isabel Santamaría Lema

52493208D

María de los Santos Gago

76519138R

Concepción Fernández Mosquera

32423287A

María Carmen Ferreiro Abelleira

32650232F

Ana María Mosquera Barcia

36060275R

Cristina Isabel Alonso Álvarez

33327874T

José Ignacio Vila López

36146112W

Felipe Domínguez Presa

3.4. Lingua portuguesa.

32613289W

Pedro Antonio Labraña Barrero

35305437T

María Ángeles Lusquiños Malvesada

76867060W

Marcelina Besada Porto

33799524N

Carlos Campoy y Vázquez

35318408E

Claudio Rodiño Caramés

34982502P

Susana Rodríguez Tejada

33829013S

Xerardo Rodríguez Roca

33263054V

María del Pilar Gato Otero

33322216T

José Ángel Vilabrille Rodríguez

71123535Z

Silvia Gaspar García

3.5. Lingua alemá.

X1492330K

Emma Amy Colquhoun

13080992H

José Boyero Iglesias

44452779N

María Concepción Martínez Calviño

34898050N

Ana Belén Manteiga Pedreira

44445751E

María Teresa Vázquez Montes

– Lista de suplentes

1.1. PIALE. Inglés en infantil.

79320238T

Paula María Blanco Pedreira

36166870Z

Gladys García Fernández

36160040S

Marina Amo Lacorzana

44475334G

Leticia Sotelo Casas

76867227P

Marco Antonio Lago Suárez

33333919L

Natalia García López

53163818P

Marta Salgueiro Rilo

1.2. PIALE. Inglés en primaria.

79320238T

Paula María Blanco Pedreira

36166870Z

Gladys García Fernández

36160040S

Marina Amo Lacorzana

44475334G

Leticia Sotelo Casas

76867227P

Marco Antonio Lago Suárez

36070099G

María Belén Berea Cruz

53181238V

Marta Maceira Muíños

33333919L

Natalia García López

53163818P

Marta Salgueiro Rilo

34958735T

María Teresa Pérez Martínez

34993336D

Rebeca Astorga Iglesias

44838766J

Leticia Alonso Álvarez

1.3. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de secundaria/FP.

33309165J

Xosé Manuel García García

32807220C

Carlos Alberto Carballo Felpete

32677675B

Ana Isabel Campo Cabana

32803672Z

Ignacio Méndez Baamonde

32818264R

Manuel Ramón Pousa Castelo

33306261F

Isaac Doce Sanmartín

34984576N

Julio Fernando Vázquez Ruiz

02621215C

Alfredo Garrido Navas

32806425F

Marta Mosquera Rivas

32815596R

Aniana María Díaz Gómez

33335400M

María José López Lugilde

1.4. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de primaria.

44814336D

María Esther Costal Vilanova

53171836E

Beatriz Araújo Vázquez

53175118S

Yolanda Cobas Fernández

36142838V

Inmaculada C. Tapias Bravo

33296375B

Mónica Ferreira Costa

36160040S

Marina Amo Lacorzana

53181238V

Marta Maceira Muíños

33332788S

Mónica Alvite Alvite

32669691P

Elisa Dopico Bores

44449806Y

Marcos Pérez Hortas

35464121F

José Manuel Navia Rey

34993336D

Rebeca Astorga Iglesias

44838766J

Leticia Alonso Álvarez

2.1. PIALE. Integración para profesorado de inglés de secundaria.

76816760A

Marta Fernández Padín

50702822N

Esther Hervella García

36066440W

Olga Pazos Rodríguez

33311249G

María Carmen Amado Fuentes

2.2. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de secundaria.

33293179N

Jesús Iglesias Torres

33336601X

Nuria María Pena Figueruelo

44847288W

Rafael Fernández Casado

35323189L

Javier Docampo Rey

32820464Q

María Teresa Bellas Méndez

36112024T

Alfonso Ruso González

76858499C

Óscar Luis Pérez García

02621215C

Alfredo Garrido Navas

32806425F

Marta Mosquera Rivas

32815596R

Aniana María Díaz Gómez

33335400M

María José López Lugilde

33305081T

María de la Paz Peña Villamide

2.3. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de primaria.

32663889W

Eva María Fernández Torres

33278867Y

Isabel Nuria Combo Villamor

76710166Z

Gonzalo Fernández Alberte

35460878F

Elva María Vidal Novoa

52932981E

Ángela Paz Codesido

76901831C

María del Mar Martínez Domínguez

44814336D

María Esther Costal Vilanova

53171836E

Beatriz Araújo Vázquez

53175118S

Yolanda Cobas Fernández

76864020K

Carmen Salgado Cancela

36142838V

Inmaculada C. Tapias Bravo

33296375B

Mónica Ferreira Costa

36160040S

Marina Amo Lacorzana

44480513P

Laura Cid Vázquez

33522814S

David González Gándara

36081981H

Guadalupe Pérez Lago

44456943J

Silvia Iglesias González

76722455K

María Belén González Conde

53181238V

Marta Maceira Muíños

33332788S

Mónica Alvite Alvite

44449806Y

Marcos Pérez Hortas

32805056H

José Ramón Chouciño Haz

34993336D

Rebeca Astorga Iglesias

44838766J

Leticia Alonso Álvarez

33542790G

María Cristina Misiego Trabado

76416235T

Javier Fachal Corbeira

3.1. Inglés para profesorado especialista.

35259300R

María del Rosario García Benavides

32806156Z

Miguel Martínez Martínez

32429691J

María Mercedes Neira Mella

32654994P

Marta María Fernández Vargas

33276030K

Begoña Carballo Ambruñeiras

32637205K

María Carmen Varela Varela

34940778Y

Rosa María Peña Otero

76816760A

Marta Fernández Padín

35291293R

María Lourdes Villanueva Pastoriza

44828920B

Diana Pastoriza Espasandín

32643626W

María Consuelo García Santalla

76966272S

María José Olveira Lema

44814336D

María Esther Costal Vilanova

33294799E

Yasmín Maghnie Berasategui

36056833D

Sonia García Castiñeira

33327073G

María del Pilar Castro Baamonde

33304747B

María Mercedes Teijeiro Gato

76934525P

Irene Ángela Alonso Gasalla

34989514M

Patricia Conde Pardo

33332928V

Teresa García Rodríguez

35320790N

María Balea Durán

32629189D

Rosa I. Pérez Parapar

36032896S

Isabel Sonsoles Costa Boronat

36066440W

Olga Pazos Rodríguez

33299522F

Marta Vázquez Fandiño

34993616J

Gloria María Fuentefría González

32800613Z

María Ángeles Sacedón Sánchez

33321651X

María Carmen Ares Fernández

36160884P

Andrés Xosé Salter Iglesias

33332788S

Mónica Alvite Alvite

32669691P

Elisa Dopico Bores

32764727P

María del Pilar Cotón Rodríguez

76622352Z

María Mercedes Sánchez López

34963181F

María José Gómez Pérez

32763587H

María Asunción del Valle Cortinas

52453285Z

Mª Nieves Lampón González

33309537V

Ana Belén López Pérez

3.2. Francés para profesorado especialista.

77595830V

María Dolores Penabad Otero

76566501F

María Cristina Arango Prieto

35306525F

Anxos Paz García

34975883J

Pilar Fernández Domínguez

32426131H

Cecilia Milagros Facal Rodríguez

32773409L

Fernando Martínez Cruz

36133191F

Marta Basante Alonso

32796650F

María Azucena Nantón Blanco

34907094V

Rosa Álvarez Cardoso

53161820B

Nuria Calvo Pérez

34723272B

María Estrella García Rodríguez

52937050C

Verónica Vázquez Duarte

36094744Q

Santiago González Lopo

35323966Z

Lucía Enríquez Vilanova

33200477T

Diego Mayo Mayo

50209332X

David Quilon Aguilar

3.3. Francés para profesorado non especialista.

32677675B

Ana Isabel Campo Cabana

34946215S

María del Pilar Martínez Rodríguez

33332928V

Teresa García Rodríguez

36171982C

Marina Crespo García

15790213T

María Magdalena Aguinaga Alfonso

78780172C

Esperanza Luz Mariño Davila

73761022E

Xesús María Sánchez Suárez

53181238V

Marta Maceira Muíños

36160884P

Andrés Xosé Salter Iglesias

36048090Y

María Rosa González Barreras

36087337S

María José Salgado González

76618139X

Xulia Rodríguez Abella

33255610W

Inmaculada Mato Martínez

34942083T

María Concepción Álvarez Fernández

33309537V

Ana Belén López Pérez

34977152V

María del Pilar Barandela Sandianes

34997101W

María José Prada Prada

33305081T

María de la Paz Peña Villamide

52454271B

María Luisa Olveira Rama

3.4. Lingua portuguesa.

78780172C

Esperanza Luz Mariño Davila

73761022E

Xesús María Sánchez Suárez

53181238V

Marta Maceira Muíños

36160884P

Andrés Xosé Salter Iglesias

52452191R

María José Pardo Fernández

33215029Q

José Carlos Vidal López

34942083T

María Concepción Álvarez Fernández

34977152V

María del Pilar Barandela Sandianes

35433158W

María Dolores Faro Domínguez

35317936X

Raquel Covacho Mariño

33232025S

María Pilar Reino Lampón

33305081T

María de la Paz Peña Villamide

3.5 Lingua alemá.

32806043Q

Manuel del Río Gómez

33239874K

José Luis Fernández Rodríguez

36032896S

Isabel Sonsoles Costa Boronat

33270440C

Nicanor Ramón Fuentes Laino

33242680K

María Elisa Santamarina Fernández

76358836D

María Luisa Deus Vázquez

76416235T

Javier Fachal Corbeira

52454271B

María Luisa Olveira Rama