Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 193 Mércores, 9 de outubro de 2013 Páx. 40144

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización da nova relación de seccións bilingües no curso 2013/14 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario, reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011.

A Orde do 12 de maio de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 20 de maio) regula as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos.

Unha vez finalizado o procedemento establecido na citada orde para a autorización de seccións bilingües, procédese a facer pública a relación de novas seccións bilingües autorizadas a partir do próximo curso 2013/14, segundo o disposto no artigo 12.2.

En consecuencia, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

RESOLVE:

Primeiro. Autorizar os centros con seccións bilingües que se relacionan no anexo desta resolución.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 107.1, 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De non considerar oportuna a interposición do citado recurso poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2013

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO
Relación de centros con novas seccións bilingües para o curso 2013/14

Código centro

Centro

Idioma

Materia

Observacións

Curso

15027125

IES de Viós

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

3º ESO

15027125

IES de Viós

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

3º ESO

15000338

CPI Conde de Fenosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15000338

CPI Conde de Fenosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15000338

CPI Conde de Fenosa

Inglés

Ciencias da Natureza

 

2º ESO

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 3º e 4º

4º ed. primaria

15023338

IES Praia Barraña

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

3º ESO

15001471

CEIP Praia Xardín

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15001471

CEIP Praia Xardín

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15001616

CEIP de Escarabote

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15023341

CEIP Santa María do Castro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15027861

IES Pedra da Aguia

Inglés

Matemáticas

 

4º ESO

15027873

IES Afonso X O Sabio

Inglés

Música

 

1º bacharelato

15032426

CEIP Graxal

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15032426

CEIP Graxal

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15032426

CEIP Graxal

Inglés

Educación Física

 

3º ed. primaria

15032426

CEIP Graxal

Inglés

Educación Física

 

3º ed. primaria

15032426

CEIP Graxal

Inglés

Educación Física

 

4º ed. primaria

15032426

CEIP Graxal

Inglés

Educación Física

 

4º ed. primaria

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15024896

CEIP de Nétoma-Razo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15024896

CEIP de Nétoma-Razo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15024896

CEIP de Nétoma-Razo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15024896

CEIP de Nétoma-Razo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15024896

CEIP de Nétoma-Razo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15024896

CEIP de Nétoma-Razo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15021354

CEIP Bergantiños

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15021354

CEIP Bergantiños

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15002566

CPR Artai

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15002566

CPR Artai

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

15032251

CRA Ponte de Pedra (Sísamo e Berdillo)

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 1º e 2º

2º ed. primaria

15011661

CEIP Manuel Fraga Iribarne

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15002761

CEIP de Carnota

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º ed. primaria

15003224

IES Fernando Blanco

Inglés

Ética e Filosofía do Dereito

 

2º bacharelato

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Inglés

Educación Física

 

6º ed. primaria

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Inglés

Educación Física

 

6º ed. primaria

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15024513

CIFP Someso

Inglés

Interpretación Gráfica

 

1º Programación da Produción en Fabricación Mecánica

15004770

CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Física

 

5º ed. primaria

15004770

CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Física

 

5º ed. primaria

15004770

CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Física

 

6º ed. primaria

15004770

CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Física

 

6º ed. primaria

15004782

CPR La Grande Obra de Atocha

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º ed. primaria

15004782

CPR La Grande Obra de Atocha

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º ed. primaria

15005211

IES Salvador de Madariaga

Inglés

Educación Física

 

1º ESO

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

4º ESO

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Ciencias da Natureza

 

1º ESO

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Ciencias da Natureza

 

1º ESO

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Ciencias da Natureza

 

1º ESO

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Ciencias da Natureza

 

1º ESO

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Tecnoloxías

 

3º ESO

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Tecnoloxías

 

3º ESO

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Tecnoloxías

 

3º ESO

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Tecnoloxías

 

3º ESO

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Literatura Universal Contemporánea

 

1º bacharelato

15005269

IES Urbano Lugrís

Inglés

Automatización e Robótica Industrial

 

2º Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

15005269

IES Urbano Lugrís

Inglés

Automatización e Robótica Industrial

 

2º Empresa e Iniciativa Emprendedora

15020568

CEIP Labaca

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15020568

CEIP Labaca

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

Inglés

Música

 

3º ESO

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

15004654

CPR Santo Domingo

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º ed. primaria

15004654

CPR Santo Domingo

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º ed. primaria

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

Inglés

Volume

 

1º bacharelato

15023363

CEIP Manuel Murguía

Inglés

Educación Física

 

5º ed. primaria

15023363

CEIP Manuel Murguía

Inglés

Educación Física

 

6º ed. primaria

15023363

CEIP Manuel Murguía

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15023363

CEIP Manuel Murguía

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Educación Física

 

1º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Educación Física

 

1º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Educación Física

 

1º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Educación Física

 

2º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Educación Física

 

2º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Educación Física

 

2º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Música

 

3º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Música

 

3º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Música

 

3º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Música

 

4º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Música

 

4º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Música

 

4º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Educación Artística

Só Música

5º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Educación Artística

Só Música

5º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Educación Artística

Só Música

5º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Educación Artística

Só Música

6º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Educación Artística

Só Música

6º ed. primaria

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Inglés

Educación Artística

Só Música

6º ed. primaria

15005749

IES Universidade Laboral

Inglés

Física e Química

 

1º bacharelato

15005749

IES Universidade Laboral

Inglés

Empresa e Inciativa Emprendedora

 

2º CS Mantemento Electrónico

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

1º ESO

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Inglés

Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos

 

2º ESO

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Inglés

Música

 

4º ESO

15025633

CEIP Os Casais

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 1º e 2º

2º ed. primaria

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Inglés

Seguridade Informática

 

2º de Sistemas Microinformáticos e Redes

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Inglés

Xestión de Recursos Humanos

 

1º de Administración e Finanzas

15006511

CPR Santa Juana de Lestonnac

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

1º ESO

15006511

CPR Santa Juana de Lestonnac

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

1º ESO

15025566

IES Ferrol Vello

Inglés

Educación Física

 

1º ESO

15025566

IES Ferrol Vello

Inglés

Educación Física

 

3º ESO

15025566

IES Ferrol Vello

Inglés

Tecnoloxías

 

3º ESO

15006501

CPR Cristo Rey

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15006501

CPR Cristo Rey

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15006481

CPR Compañía de María

Inglés

Educación Física

 

5º ed. primaria

15006481

CPR Compañía de María

Inglés

Educación Física

 

5º ed. primaria

15006456

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15006456

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15006432

CPR Tirso de Molina

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15006432

CPR Tirso de Molina

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15006432

CPR Tirso de Molina

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15006432

CPR Tirso de Molina

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15006432

CPR Tirso de Molina

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15006432

CPR Tirso de Molina

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15021469

IES Leixa

Inglés

Filosofía da Ciencia e Tecnoloxía

 

2º bacharelato

15006390

CPR Plurilingüe Jesús Maestro

Inglés

Educación Artística

 

5º ed. primaria

15006602

CPR Belén

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15006602

CPR Belén

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15006602

CPR Belén

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15007242

CEIP Mar de Fóra

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15007242

CEIP Mar de Fóra

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15007242

CEIP Mar de Fóra

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15007621

CPI Cabo da Area

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

15008039

CPI Cernadas de Castro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15008039

CPI Cernadas de Castro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15008301

IES Urbano Lugrís

Francés

Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos

 

2º ESO

15008817

IES de Melide

Inglés

Informática

 

4º ESO

15020854

CPI de Xanceda

Inglés

Educación Física

 

1º ed. primaria

15020854

CPI de Xanceda

Inglés

Educación Física

 

2º ed. primaria

15009071

CPI Castro Baxoi

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15009071

CPI Castro Baxoi

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15009071

CPI Castro Baxoi

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15009071

CPI Castro Baxoi

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15025657

IES de Mugardos

Inglés

Economía

 

1º bacharelato

15009445

CEIP Unión Mugardesa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15009445

CEIP Unión Mugardesa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malváez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malváez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15010162

CEIP Ponte de Xubia

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15026391

IES Xulián Magariños

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

4º ESO

15026731

IES Campo de San Alberto

Inglés

Antropoloxía

 

1º bacharelato

15027228

IES María Casares

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

15027228

IES María Casares

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

15027228

IES María Casares

Francés

Educación Ético-Cívica

 

4º ESO

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15028002

CEIP de Pousada Carcacía

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 1º e 2º

2º ed. primaria

15013291

CEIP Eduardo Pondal

 

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15013461

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15023429

CPI Monte Caxado

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15013761

CEIP de Campanario

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 5º e 6º

6º ed. primaria

15026807

IES Félix Muriel

Inglés

Tecnoloxías

 

3º ESO

15014532

CPR Bayón

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

15014349

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

15015615

CPR San Francisco Javier

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Inglés

Física e Química

 

1º bacharelato

15015652

CEIP Apóstolo Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15015652

CEIP Apóstolo Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15015652

CEIP Apóstolo Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15015652

CEIP Apóstolo Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15015998

CEIP Ramón Cabanillas

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15015998

CEIP Ramón Cabanillas

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15015469

CPR San Jorge

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º ed. primaria

15026169

CRA de Teo (Cacheiras, Reis e A Casalonga)

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

15025724

CEIP Os Tilos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15025724

CEIP Os Tilos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15025724

CEIP Os Tilos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15025724

CEIP Os Tilos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15017107

CEIP da Ramallosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15017107

CEIP da Ramallosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15017107

CEIP da Ramallosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

15017314

CEIP de Toques

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 1º e 2º

2º ed. primaria

15017314

CEIP de Toques

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

15018148

CPI de Atios

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15018148

CPI de Atios

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

15018148

CPI de Atios

Inglés

Matemáticas

 

3º ESO

15019086

CEIP Labarta Pose

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

1º ESO

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Inglés

Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos

 

2º ESO

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Inglés

Ética

 

4º ESO

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

27013958

IES Monte Castelo

Inglés

Matemáticas

 

3º ESO

27013934

IES Perdouro

Inglés

Tecnoloxía Industrial II

 

2º bacharelato

27001609

CEIP Ramón Falcón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

27013673

CEIP de Casas

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

27013673

CEIP de Casas

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

27013673

CEIP de Casas

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

27013673

CEIP de Casas

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

27006322

CPR La Inmaculada

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º ed. primaria

27006322

CPR La Inmaculada

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º ed. primaria

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Inglés

Economía

 

1º bacharelato

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Inglés

Filosofía I

 

1º bacharelato

27006243

CPR María Auxiliadora

Inglés

Educación Física

 

6º ed. primaria

27006531

IES Lucus Augusti

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

27006531

IES Lucus Augusti

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

27006531

IES Lucus Augusti

Inglés

Tecnoloxías

 

3º ESO

27006531

IES Lucus Augusti

Inglés

Tecnoloxías

 

3º ESO

27006531

IES Lucus Augusti

Inglés

Música

 

3º ESO

27006531

IES Lucus Augusti

Francés

Informática

 

4º ESO

27006531

IES Lucus Augusti

Francés

Informática

 

4º ESO

27006231

CPR Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

27006231

CPR Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

27006218

CPR Cervantes

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

27007211

CPR Fundación Educativa Torre de Lemos

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º ed. primaria

27007259

IES Río Cabe

Inglés

Tecnoloxía

 

2º ESO

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

3º ESO

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Inglés

Empresa e Iniciativa Emprendedora e Formación e Orientación Laboral

 

2º de Sistemas de Telecomunicación

27007235

CPR Ferroviario

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

27007235

CPR Ferroviario

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

27016248

IES de Monterroso

Inglés

Matemáticas

 

3º ESO

27016248

IES de Monterroso

Inglés

Matemáticas

 

4º ESO

27016716

IES Fonmiñá

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

1º ESO

27015967

CPI Uxío Novoneira

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 1º e 2º

2º ed. primaria

27015967

CPI Uxío Novoneira

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

27010325

CEIP Plurilingüe da Pontenova

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

27011032

CEIP de San Clodio

Inglés

Educación Artística

Só Plástica 1º, 2º e 3º (mixto)

3º ed. primaria

27012036

IES Gregorio Fernández

Inglés

Tecnoloxías

 

3º ESO

32001661

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

1º ESO

32001661

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

1º ESO

32015906

CEIP Pena Corneira

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 4º, 5º e 6º

6º ed. primaria

32003783

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

32004118

CPI Antonio Faílde

Francés

Educación Ético-Cívica

 

4º ESO

32015268

CEIP Otero Novas

Inglés

Educación Física

Mixto 4, 5º e 6º

6º ed. primaria

32008604

CPR Santa María

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

32008604

CPR Santa María

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

32008604

CPR Santa María

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

32008914

CPR Santo Cristo

Inglés

Animación do Punto de Venda

 

1º Comercio

32008914

CPR Santo Cristo

Inglés

Formación e Orientación Laboral

 

1º Xestión Administrativa

32008914

CPR Santo Cristo

Inglés

Empresa e Iniciativa Emprendedora

 

2º Farmacia e Parafarmacia

32008835

CEIP Curros Enríquez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

32008835

CEIP Curros Enríquez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

32008550

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

32008550

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

32015207

IES O Couto

Francés

Tecnoloxías

 

3º ESO

32008707

CPR La Purísima

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º ed. primaria

32015050

CIFP A Farixa

Inglés

Redes Telemáticas

 

2º Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos

32015050

CIFP A Farixa

Italiano

Recursos Expresivos Audiovisuais e Escénicos

 

2º Produción de Audiovisuais e Espectáculos

32008793

CEIP Manuel Luís Acuña

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

32008793

CEIP Manuel Luís Acuña

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

1º ESO

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

1º ESO

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

1º ESO

32008616

CPR Padre Feijoo Zorelle

Inglés

Educación Física

 

1º ESO

32008616

CPR Padre Feijoo Zorelle

Inglés

Educación Física

 

2º ESO

32009062

CPR Cardenal Cisneros

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

32009062

CPR Cardenal Cisneros

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

32016728

CPR Luís Vives

Inglés

Educación Física

 

3º ESO

32016728

CPR Luís Vives

Inglés

Educación Física

 

3º ESO

32016728

CPR Luís Vives

Inglés

Educación Física

 

4º ESO

32016728

CPR Luís Vives

Inglés

Educación Física

 

4º ESO

32016728

CPR Luís Vives

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

32016728

CPR Luís Vives

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

32016728

CPR Luís Vives

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

32016728

CPR Luís Vives

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

32016728

CPR Luís Vives

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

32016728

CPR Luís Vives

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

32016728

CPR Luís Vives

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

32016728

CPR Luís Vives

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

32015177

CPI de Padrenda-Crespos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 3º e 4º

4º ed. primaria

32020631

CPR Pablo VI Fátima

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

32016285

IES de Vilamarín

Inglés

Formación e Orientación Laboral

 

1º Dirección de Cociña

32016285

IES de Vilamarín

Inglés

Formación e Orientación Laboral

 

1º Dirección de Servizos de Restauración

32016285

IES de Vilamarín

Inglés

Formación e Orientación Laboral

 

1º Xestión de Aloxamentos

32014801

IES Cidade de Antioquía

Inglés

Educación Física

 

4º ESO

32015232

ES Lagoa de Antela

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

32005691

CEIP Padre Crespo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

32005691

CEIP Padre Crespo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

32005691

CEIP Padre Crespo

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

36000375

CEIP da Torre-Cela

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36000351

CPR Virgen Milagrosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

36015950

CEIP Espiñeira Aldán

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 3º e 4º

4º ed. primaria

36015950

CEIP Espiñeira Aldán

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 5º e 6º

6º ed. primaria

36001252

CPI de Progreso

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º ed. primaria

36001252

CPI de Progreso

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º ed. primaria

36024197

IES de Cotobade

Inglés

Ciencias da Natureza

 

2º ESO

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

36002359

IES Antón Losada Diéguez

Inglés

Tecnoloxía

 

2º ESO

36020261

IES Terra de Turonio

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

3º ESO

36020261

IES Terra de Turonio

Inglés

Música

 

3º ESO

36020261

IES Terra de Turonio

Inglés

Informática

 

4º ESO

36019220

IES Auga da Laxe

Inglés

Educación Física

 

1º ESO

36019220

IES Auga da Laxe

Inglés

Educación Física

 

2º ESO

36018100

CEIP As Bizocas

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

36014878

CEIP de Conmeniño

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36003996

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

36003960

CPR Padres Somascos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36003960

CPR Padres Somascos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

36003960

CPR Padres Somascos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36003960

CPR Padres Somascos

Inglés

Educación Artística

Só Música

4º ed. primaria

36003960

CPR Padres Somascos

Inglés

Educación Artística

Só Música

5º ed. primaria

36003960

CPR Padres Somascos

Inglés

Educación Artística

Só Música

6º ed. primaria

36003959

CEIP Manuel Rodríguez Sinde

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

36003959

CEIP Manuel Rodríguez Sinde

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36018653

CEIP Plurilingüe

As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo

Inglés

Educación Física

 

5º ed. primaria

36013011

CEIP Torre-Illa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36013011

CEIP Torre-Illa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36013011

CEIP Torre-Illa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36013758

IES Laxeiro

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

4º ESO

36013758

IES Laxeiro

Inglés

Educación Física

 

3º ESO

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Inglés

Desenvolvemento Web en Contorno Servidor

 

2º Desenvolvemento de Aplicacións Web

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Inglés

Física e Química

 

3º ESO

36004174

CEIP Vicente Arias de la Maza

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 3º e 4º

4º ed. primaria

36004174

CEIP Vicente Arias de la Maza

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 5º e 6º

6º ed. primaria

36015159

IES Chan do Monte

Inglés

Implantación de Sistemas Operativos

 

1º Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede

36004484

CEIP da Laxe

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

36004484

CEIP da Laxe

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

36004484

CEIP da Laxe

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36004484

CEIP da Laxe

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36004484

CEIP da Laxe

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

36004484

CEIP da Laxe

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

36004484

CEIP da Laxe

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36004484

CEIP da Laxe

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36004484

CEIP da Laxe

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

36004484

CEIP da Laxe

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36004484

CEIP da Laxe

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística

Só Música

5º ed. primaria

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística

Só Música

5º ed. primaria

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística

Só Música

6º ed. primaria

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística

Só Música

6º ed. primaria

36020131

IES de Mos

Inglés

Ciencias da Natureza

 

2º ESO

36020131

IES de Mos

Inglés

Cultura Clásica

 

4º ESO

36013564

CEIP Pena de Francia

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36016619

CEIP de Atín-Cela

Inglés

Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos

 

6º ed. primaria

36014428

IES Val Miñor

Inglés

Ciencias da Natureza

 

1º ESO

36014428

IES Val Miñor

Inglés

Ciencias da Natureza

 

2º ESO

36014428

IES Val Miñor

Inglés

Ciencias para o Mundo Contemporáneo

 

1º bacharelato

36005865

CPI de Panxón

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

36020155

CPR Estudio

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º ed. primaria

36020155

CPR Estudio

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

36020155

CPR Estudio

Inglés

Ciencias da Natureza

 

1º ESO

36006067

CEIP Mestre Manuel García

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

36006067

CEIP Mestre Manuel García

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36006067

CEIP Mestre Manuel García

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

36006067

CEIP Mestre Manuel García

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36007060

CEIP de Chancelas

Inglés

Educación Física

 

6º ed. primaria

36015895

CEIP de Espedregada

Inglés

Matemáticas

 

3º ed. primaria

36014520

ES Pedra da Auga

Inglés

Música

 

2º ESO

36019517

CEIP Santo André de Xeve

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

36006729

IES Valle-Inclán

Francés

Música

3º ESO

36006729

IES Valle-Inclán

Francés

Educación Física

3º ESO

36006729

IES Valle-Inclán

Francés

Educación Física

3º ESO

36018677

IES Luís Seoane

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

1º ESO

36019529

IES Ribeira do Louro

Inglés

Negociación Internacional

 

2º Comercio Internacional

36018033

CPR Plurilingüe Vigo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

36018033

CPR Plurilingüe Vigo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36018033

CPR Plurilingüe Vigo

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

1º ESO

36009901

IES San Paio

Inglés

Educación Física

 

4º ESO

36009901

IES San Paio

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

3º ESO

36011853

CPR Daniel Castelao

Inglés

Implantación de Sistemas Operativos

 

1º Administración de Sistemas Informáticos en Rede

36011117

CPR Plurilingüe Losada

Inglés

Educación Artística

Só Música

4º ed. primaria

36011865

CPR Quiñones de León

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º ed. primaria

36010678

CEIP Paraixal

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 1º e 2º

2º ed. primaria

36010678

CEIP Paraixal

Inglés

Educación Artística

Só Plástica mixto 3º e 4º

4º ed. primaria

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º ed. primaria

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º ed. primaria

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º ed. primaria

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36024057

CPR Bouza Brey

Inglés

Educación Física

 

6º ed. primaria

36024057

CPR Bouza Brey

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

3º ESO

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º ed. primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º ed. primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º ed. primaria

36019670

IES do Castro

Inglés

Música

 

3º ESO

36011270

CPR Rosalía de Castro

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º ed. primaria

36011270

CPR Rosalía de Castro

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º ed. primaria

36011270

CPR Rosalía de Castro

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

36011270

CPR Rosalía de Castro

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

36010204

CEIP Párroco Don Camilo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36011312

CPR San Fermín

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º ed. primaria

36011312

CPR San Fermín

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

36011312

CPR San Fermín

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

36015810

CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

36015810

CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36010800

CPR Niño Jesús de Praga

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

36010800

CPR Niño Jesús de Praga

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36010939

CPR Barreiro

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º ed. primaria

36010939

CPR Barreiro

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Física

 

4º ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Física

 

4º ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Física

 

4º ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Física

 

4º ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Música

 

2º ESO

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Música

 

2º ESO

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Música

 

2º ESO

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Música

 

2º ESO

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Música

2º ESO

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º ed. primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º ed. primaria

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º ed. primaria

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36010897

CPR Santa Cristina

Inglés

Educación Física

 

3º ed. primaria

36010897

CPR Santa Cristina

Inglés

Educación Física

 

4º ed. primaria

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

2º ESO

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

2º ESO

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

2º ESO

36010216

CPR Plurilingüe Divino Salvador

Inglés

Educación Física

 

4º ed. primaria

36010216

CPR Plurilingüe Divino Salvador

Inglés

Educación Física

 

4º ed. primaria

36011142

CPR María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36011142

CPR María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º ed. primaria

36011142

CPR María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

36011142

CPR María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º ed. primaria

36011142

CPR María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36011142

CPR María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36010629

CEIP Vicente Risco

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

36010629

CEIP Vicente Risco

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36020386

IES Marco do Camballón

Inglés

Educación Física

 

3º ESO

36020386

IES Marco do Camballón

Inglés

Educación Física

 

1º bacharelato

36012471

IES Castro Alobre

Francés

Matemáticas

 

1º ESO

36012471

IES Castro Alobre

Inglés

Educación Física

 

1º ESO

36012471

IES Castro Alobre

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

36012742

CEIP de Vilaxoán

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36012584

CEIP Rosalía de Castro

Inglés

Educación Artística

Só Música

5º ed. primaria

36012584

CEIP Rosalía de Castro

Inglés

Educación Artística

Só Música

5º ed. primaria

36012584

CEIP Rosalía de Castro

Inglés

Educación Artística

Só Música

6º ed. primaria

36012584

CEIP Rosalía de Castro

Inglés

Educación Artística

Só Música

6º ed. primaria

36013023

CEIP de San Roque

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º ed. primaria

36013059

CEIP de Viñagrande-Deiro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º ed. primaria

36013059

CEIP de Viñagrande-Deiro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º ed. primaria