Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 198 Mércores, 16 de outubro de 2013 Páx. 40917

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2013 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2012/13.

Dada a conta das solicitudes presentadas ao abeiro do disposto na Orde do 27 de xuño de 2013, pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2012/13, no marco da aplicación orzamentaria 09.10.423A.481.0 (programa 2013-00349), dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013, polo importe total de 600.000 euros.

E vista a proposta formulada pola Comisión Avaliadora e elevada a esta secretaría xeral, por vía da súa presidenta,

RESOLVO:

1. Outorgar as axudas a favor das asociacións, federacións e confederacións de nais e pais de alumnos/as que a seguir se detallan (anexo).

Denegar a axuda ás seguintes ANPA e declarar a súa desistencia:

ANPA do CEIP Souto Donas, ANPA do CEIP Lamas de Abade e ANPA do CEIP As Bizocas, porque presentaron a solicitude da axuda fóra do tempo establecido na orde da convocatoria.

Que se dispoñan os créditos necesarios polos importes e as anualidades que se sinalan na relación anterior, con cargo á aplicación 09.10.423A.481.0 dos orzamentos xerais de gastos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.

Establecer un novo período para xustificar a axuda concedida, que abranguerá os quince días naturais seguintes ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución de concesión das axudas.

Publicar no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da consellería e notificarlles esta resolución aos interesados, que disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación. Transcorrido este sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada.

Contra esta resolución poderá interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, a partir do día seguinte a aquel en que se publique no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ser impugnada directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2013

P.D. (Orde do 25.1.2012)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria

ANEXO

Entidade

CIF

Centro

Orzamento

Baremo

Axuda

ANPA A Pena do Equilibrio

G36156891

CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

29.308,53 €

17

2.481,47 €

ANPA da EEI San Roque de Viveiro

G27019082

EEI San Roque de Viveiro

24.967,38 €

19

2.362,61 €

ANPA Bolboreta

G36023125

CEIP Santo Paio de Abaixo de Reboreda

38.640,00 €

18

3.463,98 €

ANPA O Xunqueiro

G36209930

CEIP Chancelas

33.351,84 €

18

2.989,91 €

ANPA Santa Mariña de Vincios

G36628022

CEIP Serra Vincios

28.163,90 €

18

2.524,82 €

ANPA de Riomaior

G36120541

CEP de Riomaior

10.476,74 €

17

887,03 €

ANPA Covaterreña

G36879120

CPI Covaterreña

20.424,00 €

19

1.932,68 €

ANPA Pousa de Fontán

G36880110

CEIP Chano Piñeiro

56.837,96 €

16

4.529,22 €

ANPA do CEIP de San Cosme de Barreiros

G27304575

CEIP de San Cosme de Barreiros

10.287,80 €

15

768,56 €

ANPA Fontes Baíña

G36681856

CEIP Fontes Baíña

15.992,00 €

15

1.194,70 €

ANPA A Ferradura

G15310667

CEIP Pío XII

221.278,10 €

11

12.122,62 €

ANPA Entrevalos

G36169928

CEIP Quintela-Moaña

23.435,67 €

15

1.750,79 €

ANPA Miguel Hernández

G15744857

IES Miraflores

27.965,33 €

15

2.089,18 €

ANPA Atalaia

G36039436

CEIP A Sangriña

12.645,29 €

16

1.007,66 €

ANPA Diomedes

G36029924

CEIP nº 1 de Tui

12.709,62 €

20

1.265,98 €

ANPA San Juan de Bayón

G36181162

CEIP Sestelo-Baión

12.930,60 €

15

966,00 €

ANPA A Gamela

G36450401

CEIP de Lourido

56.132,00 €

20

5.591,21 €

ANPA Mar de Orzán

G15059272

CEIP Eusebio da Guarda

162.801,99 €

16

12.973,14 €

ANPA Pena de Francia

G36014611

CEIP Pena de Francia

35.944,00 €

19

3.401,30 €

ANPA do CEIP Emilio González López

G15256837

CEIP Emilio González López

24.590,16 €

12

1.469,63 €

ANPA do CEIP de Oca

G36169191

CEIP de Oca

7.737,26 €

17

655,09 €

ANPA Valle-Inclán

G15069057

CEIP Valle-Inclán

179.621,81 €

14

12.524,27 €

ANPA Arroás

G36135341

CEIP A Guía

15.441,00 €

17

1.307,34 €

ANPA Os Muíños

G36132348

CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo

12.356,22 €

16

984,63 €

ANPA A Ruza

G36366896

EEI de Verducedo

6.174,00 €

15

461,24 €

ANPA A Muralla

G36128718

CEIP de Abelendo

12.188,00 €

19

1.153,32 €

ANPA Concepción Arenal

G15059421

CEIP Concepción Arenal

71.195,00 €

16

5.673,29 €

ANPA San Miguel de Peitieiros

G36709178

CEP Xosé Neira Vilas

24.924,00 €

18

2.234,37 €

ANPA Colexio López Ferreiro

G15059413

CEIP López Ferreiro

149.751,91 €

16

11.933,22 €

ANPA A Cubela

G15059371

CEIP San Francisco Xabier

77.884,60 €

16

6.206,36 €

ANPA do CEIP Virxe do Carme de Burela

G27140904

CEIP Virxe do Carme de Burela

32.087,77 €

15

2.397,16 €

ANPA Bidueiro

G15244205

CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

124.919,02 €

13

8.087,93 €

ANPA CPI Julia Becerra Malvar

G36130482

CPI Julia Becerra Malvar

38.665,46 €

17

3.273,69 €

ANPA Manuel Murguía Colexio Público Galán

G15059199

Colegio Público de Galán

20.733,46 €

18

1.858,70 €

ANPA Castelao

G15270432

CEIP Anxo da Garda

43.371,18 €

19

4.104,12 €

ANPA Couto

G32011314

CEIP O Couto

86.004,80 €

16

6.853,43 €

ANPA Valle Inclán

G36104347

CEIP Valle Inclán

33.901,04 €

19

3.207,98 €

Federación Olívica de Anpas de Vigo e Comarca

G36743946

Varios

1.540.967,11 €

18, 13

139.141,46 €

ANPA Picariños

G36154508

CEIP de Figueiroa

35.842,33 €

17

3.034,66 €

ANPA Madreboa

G36132827

CEIP Plurilingüe de Tirán

14.890,82 €

18

1.334,92 €

ANPA Penedos

G36024040

CEIP de Laredo

9.413,50 €

18

843,90 €

ANPA CEIP Centieiras

G15280647

CEIP Centieiras

11.486,28 €

18

1.029,72 €

ANPA Amor Ruibal

G36142818

CEIP Amor Ruibal

29.370,64 €

18

2.633,00 €

ANPA Golfiños

G36183101

EEI do Con

9.996,00 €

14

696,98 €

ANPA A Granxa

G15115124

CEIP Bergantiños

25.839,40 €

19

2.445,13 €

ANPA As Olivas

G36122257

CEIP nº 2 de Tui

47.322,26 €

15

3.535,27 €

ANPA do CEIP Vista Alegre

G27030154

CEIP Vista Alegre

21.017,88 €

18

1.884,20 €

ANPA Ventorrillo

G15328941

CEIP O Milladoiro

7.871,00 €

18

705,61 €

ANPA O Areal

G15170392

EEI Fernández Varela

6.773,00 €

15

505,99 €

ANPA El Rosario

G36752673

CEIP San Lourenzo de Belesar

14.847,54 €

18

1.331,04 €

ANPA Cobas

G15140478

CEIP Os Tilos

33.787,76 €

19

3.197,26 €

ANPA Raiante

V15131378

CEIP Gándara-Sofán

12.949,00 €

16

1.031,86 €

ANPA do CEIP Antonio Pedrosa Latas

G27019058

CEIP Antonio Pedrosa Latas

20.307,58 €

19

1.921,66 €

ANPA Viñas Blancas

G36131522

CEIP Carballal

32.145,25 €

19

3.041,84 €

ANPA Nosa Señora do Carme

G15573728

CEIP Aguiño

4.266,00 €

13

276,20 €

ANPA do CEP Altamira

G36017473

CEP Altamira

28.867,55 €

16

2.300,36 €

ANPA do CEIP Mestre Valverde Mayo

G36174837

CEIP Mestre Valverde Mayo

16.734,77 €

15

1.250,19 €

ANPA O Catañal

G36682292

CEIP Javier Sensat

54.115,94 €

16

4.312,32 €

ANPA do CEP de Sabarís

G36801579

CEP de Sabarís

8.684,00 €

15

648,75 €

ANPA Cela e Pereiras

G36119659

CEIP Atín-Cela

10.616,00 €

16

845,95 €

ANPA A Lagoa

G36044675

CEIP Infante Felipe de Borbón

13.972,40 €

18

1.252,59 €

ANPA do CEIP de Palmeira

G15036122

CEIP de Palmeira

10.474,50 €

17

886,84 €

ANPA Santa Uxía

G15315690

CEIP O Grupo

23.378,01 €

17

1.979,35 €

ANPA Albor

G15138159

CEIP Alborada

84.467,41 €

17

7.151,60 €

ANPA do CEIP Ortigueira

G15422694

CEIP Ortigueira

21.255,83 €

14

1.482,08 €

ANPA Porto Cabeiro

G36191682

CEIP Porto Cabeiro

11.532,78 €

16

919,01 €

ANPA do CEIP O Foxo

G36136596

CEIP O Foxo

4.622,50 €

10

230,22 €

ANPA Berbiriana

G15059819

CEIP de Zalaeta

44.322,00 €

19

4.194,10 €

ANPA Quintán

G15059538

CEIP Pedro Barrié de la Maza

91.952,50 €

17

7.785,34 €

ANPA Verduxo

G36113215

CEIP Manuel Cordo Boullosa

15.707,10 €

10

782,28 €

ANPA do CEIP Cedeira

G36037166

CEIP Cedeira

20.213,09 €

15

1.510,04 €

ANPA O Baño

G36029569

CPI Aurelio Marcelino Rey García

8.395,88 €

16

669,04 €

ANPA Araes

G36105054

CEIP Seara

40.854,05 €

19

3.865,93 €

ANPA A Pedra

G36129765

CEIP A Pedra

27.940,89 €

12

1.669,89 €

ANPA Rosalía de Castro

G15650328

EEI dos Ánxeles

12.199,43 €

16

972,13 €

ANPA do CEIP de Petelos

G36174753

CEIP de Petelos

19.943,72 €

19

1.887,23 €

ANPA do CEIP de Randufe

G36035921

CEIP Randufe

9.401,14 €

17

795,97 €

ANPA Avilés de Taramancos

G15681430

CEIP Felipe de Castro

13.017,97 €

18

1.167,03 €

ANPA O Cruceiro de Vilalonga

G36056448

CEIP O Cruceiro

22.256,36 €

15

1.662,69 €

ANPA Ponte dos Brozos

G15059553

CEIP Ponte dos Brozos

189.400,00 €

11

10.376,19 €

ANPA Outeiro das Penas

G36035863

CEIP Outeiro das Penas

20.126,07 €

16

1.603,78 €

ANPA San Xinés

G36023117

CEIP A Florida

18.721,31 €

16

1.491,84 €

ANPA do CEIP de Portonovo

G36042547

CEIP de Portonovo

15.678,40 €

16

1.249,36 €

ANPA Padre Feijoo do CEIP nº 1

G27019371

CEIP nº 1 de Foz

11.426,45 €

17

967,44 €

ANPA CEIP de Frións

G15559198

CEIP Frións

6.800,32 €

19

643,50 €

ANPA do CEIP Igrexa-Chapela

G36210250

CEIP Igrexa-Chapela

13.574,74 €

17

1.149,33 €

ANPA Raúl Boullosa Estévez

G36053171

CEIP Conmeniño

8.537,18 €

18

765,34 €

ANPA Rasa do CEIP Ramón de la Sagra

G15283336

CEIP Ramón de la Sagra

93.461,27 €

18

8.378,56 €

ANPA Agarimo

G15884182

CEIP María Barbeito

63.958,31 €

18

5.733,70 €

ANPA Castrillón

G15398084

CEIP Juan Fernández Latorre

82.859,00 €

17

7.015,42 €

ANPA Faro del CEIP Víctor López Seoane

G15219728

CEIP Víctor López Seoane

44.386,27 €

20

4.421,24 €

ANPA CEIP Luís Seoane

G15265051

CEIP Luís Seoane

65.595,00 €

18

5.880,42 €

ANPA Novo Arteixo

G70257373

CEIP de Arteixo

96.008,20 €

14

6.694,25 €

ANPA Bandaseca

G15399926

CEIP Salustiano Rey Eiras

9.370,97 €

15

700,07 €

Federación Anpas Ourense

G32009037

Varios

583.449,20 €

16, 57

48.149,41 €

Federacion Anpas Pontevedra

G36020311

Varios

528.031,80 €

19, 59

51.518,11 €

Federacion Anpas A Coruña

G15042617

Varios

927.363,21 €

17, 85

82.442,94 €

ANPA Os Muíños

G36035855

CEIP Alexandre Bóveda

24.534,40 €

17

2.077,25 €

ANPA O Picoto

G36011096

CEIP Domaio

13.849,70 €

18

1.241,59 €

Total

600.000,00 €