Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 25 de outubro de 2013 Páx. 42134

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

DECRETO 161/2013, do 10 de outubro, polo que se aproba a relación e a clasificación de estradas de titularidade municipal do Concello de Amoeiro.

O artigo 6.b) da Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia, atribúe ao Consello da Xunta de Galicia a competencia para aprobar a relación e clasificación das estradas de titularidade das entidades locais, na falta do correspondente plan.

Con data do 30 de agosto de 2013, a Deputación Provincial de Ourense, por instancia do Concello de Amoeiro, solicitou á Xunta de Galicia a aprobación da relación de estradas de titularidade municipal do devandito concello, coa petición de que fosen consideradas, para os efectos de clasificación, como redes secundarias, segundo o artigo 10.4 da Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia.

Posteriormente, o 23 de setembro de 2013, a Axencia Galega de Infraestruturas emite informe favorable á proposta da rede do Concello de Amoeiro.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día dez de outubro de dous mil trece,

DISPOÑO:

Artigo único

Aprobar a relación de estradas de titularidade municipal do Concello de Amoeiro, que figura como anexo ao presente decreto, clasificadas como estradas secundarias, ao abeiro do artigo 10 da Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia.

Anexo: inclúese no anexo que acompaña este decreto unha relación de estradas en que concorren as circunstancias aludidas. Así mesmo, na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (http://www.cmati.xunta.es/tema/c/Infraestruturas_Estradas)
atópase á disposición dos interesados un plano onde quedan reflectidas as estradas para aprobar de titularidade municipal do Concello de Amoeiro.

Santiago de Compostela, dez de outubro de dous mil trece

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

ANEXO
Relación de estradas municipais

Código

Denominación

Lonxitude
da estrada (m)

Raio mínimo (m)

Largo medio (m)

OU-02001

Amoeiro-Lím. Vilamarín

2.084

22,69

5,80

OU-02002

Cornoces-A Igrexa

325

78,48

4,25

OU-02003

Codesa-(OU-02059)

1.555

14,48

4,25

OU-02004

Porteleira-Lím. Vilamarín

1.106

20,39

5,00

OU-02005

(OU-524)-Lím. Vilamarín

1.716

15,79

5,50

OU-02006

(OU-524)-(OU-02005)

1.174

19,07

4,00

OU-02007

(OU-524)-A Torre

490

41,62

4,75

OU-02008

(OU-526)-A Torre (OU-524)

1.722

23,24

4,00

OU-02009

(OU-02008)-Reguengo

231

249,08

4,00

OU-02010

(OU-525)-O Tiollo

401

67,76

4,50

OU-02011

(OU-525)-Chacín

142

100,39

4,25

OU-02012

(OU-525) Outeiro-(OU-02014)

393

26,31

5,50

OU-02013

(OU-525) Outeiro-Lím. Ourense

1.338

56,77

5,50

OU-02014

(OU-525) O Burgo-Lím. Vilamarín

1.039

28,19

5,00

OU-02015

(OU-02014)-San Paio

751

26,89

4,75

OU-02016

(OU-525)-San Paio

818

29,31

4,75

OU-02017

(OU-525) Bacurín-Lím. Ourense

1.234

19,65

5,75

OU-02018

(OU-525)-(OU-02019)

526

47,69

3,75

OU-02019

Priorato-Lím. Vilamarín

1.207

12,78

4,25

OU-02020

(OU-02017)-Lím. Ourense

727

21,61

4,00

OU-02021

(OU-525)-Lím. Ourense

1.568

19,96

5,75

OU-02022

(OU-525) Liñares-(OU-526)

184

30,10

3,25

OU-02023

(OU-524) Abruciños-(OU-525)

2.602

24,13

6,00

OU-02024

(OU-526)-Alfonsín-(OU-02023)

1.058

30,83

5,00

OU-02025

(OU-526)-Alfonsín

226

24,90

3,50

OU-02026

(OU-525) Os Arcos-(OU-02028)

1.712

21,17

5,00

OU-02027

(OU-02031) Os Arcos-(OU-525)

587

31,13

4,00

OU-02028

(OU-525) Cerval-Lím. Ourense

2.414

36,38

5,50

OU-02029

(OU-02023) Outeiro-(OU-525)

889

23,99

4,50

OU-02030

(OU-02024) Pazos-Cosmede

652

13,71

3,75

OU-02031

(OU-02028) Cerval-(OU-02026)

1.057

17,99

3,75

OU-02032

(OU-02028)-(OU-02026)

280

76,83

6,50

OU-02033

(OU-525) Fontefría-(OU-02028)

1.504

23,48

5,50

OU-02034

(OU-525)-Outeiro

706

23,60

4,00

OU-02035

Outeiro-(OU-02023)

369

33,59

4,00

OU-02036

A Torre-Abruciños (OU-525)

977

25,88

5,00

OU-02037

Outeiro- (OU-02038)

965

48,52

5,00

OU-02038

(OU-524) A Poboanza-(OU-522)

1.787

18,63

5,50

OU-02039

(OU-523)-(OU-02038)

279

36,89

4,25

OU-02040

(OU-525) Parada-(OU-522)

769

18,69

3,75

OU-02041

(OU-02042)-(OU-522)

322

42,41

4,50

OU-02042

(OU-521)

324

23,16

4,75

OU-02043

(OU-521)-Monteasnal

310

40,22

5,50

OU-02044

Outeiro (OU-524)-(OU-02045)

1.367

18,68

4,00

OU-02045

(OU-524)-Costa de Monte

1.173

15,92

4,50

OU-02046

Portocelos (OU-522)-(OU-524)

674

11,19

4,50

OU-02047

(OU-524)-(OU-02046)

307

32,62

4,25

OU-02048

A Pica-(OU-524)

154

54,46

4,00

OU-02049

Portocelos (OU-522)-(OU-02038)

819

16,08

4,75

OU-02050

Fontao (OU-524)-(OU-522)

622

28,71

3,50

OU-02051

Vilanova-(OU-524)

370

48,22

3,50

OU-02052

Burguete-(OU-524)

297

19,25

4,00

OU-02053

(OU-522)-O Formigueiro

1.056

28,26

5,25

OU-02054

(OU-02053)-O Formigueiro

471

17,31

4,00

OU-02055

(OU-522) A Bergueira-Pexes

1.323

28,63

4,25

OU-02056

(OU-02055)-Fondo de Vila

1.031

17,33

4,00

OU-02057

(OU-02055)-A Bergueira

497

24,12

4,75

OU-02058

(OU-02056)-Fondo de Vila

394

15,56

3,50

OU-02059

Os Garabatos-Cornoces

840

21,46

5,50

OU-02060

(OU-02044)-(OU-523)

1.830

9,88

4,25

OU-02061

Santa Baia (OU-523)-Os Garabatos

2.168

14,88

5,50

OU-02063

(OU-524)-(OU-02007)

437

71,36

4,00

OU-02064

Nº 54-Lím. Ourense

302

98,34

4,50

OU-02066

(OU-523)-Lím. Concello de Amoeiro

606

32,86

4,50

OU-02067

(OU-524) Fontes-(OU-02044)

310

33,61

4,00

OU-02068

(OU-524)-(OU-02060)

353

104,34

4,00

OU-02069

(OU-02001)-Poutas

449

21,71

4,00

OU-02070

(OU-02003) Amoeiro-(OU-02001)

278

103,74

6,75

OU-02071

(OU-02031) Figueiras-(OU-02028)

419

26,16

4,25

OU-02072

(OU-02015)-(OU-02016) Arruxo

280

59,19

3,25

Lonxitude total das estradas municipais...........

Número de estradas municipais.......................

59.347

70