Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Venres, 8 de novembro de 2013 Páx. 43674

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

CORRECCIÓN de erros. Decreto 73/2013, do 18 de abril, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Mergullo Deportivo con Escafandro Autónomo.

Advertido erro na corrección de erros do dito decreto publicado no DOG número 213, do xoves 7 de novembro de 2013, cómpre efectuar as seguintes correccións:

– No anexo VIII, a táboa debe substituírse pola seguinte:

Módulo de ensino deportivo

-

Ciclo inicial

Especialidade

Corpo

MED-C101-Bases do comportamento deportivo.

Educación física.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-C102-Primeiros auxilios.

Educación física.

Procesos sanitarios.

Procedementos sanitarios e asistenciais.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

• Profesores/as técnicos de formación profesional.

MED-C103-Actividade física adaptada e discapacidade.

Educación física.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-C104-Organización deportiva.

Educación física.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

Módulo de ensino deportivo

-

Ciclo final

Especialidade

Corpo

MED-C201-Bases da aprendizaxe deportiva.

Educación física.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-C202-Bases do adestramento deportivo.

Educación física.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-C203-Deporte adaptado e discapacidade.

Educación física.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-C204-Organización e lexislación deportiva.

Educación física.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-C205-Xénero e deporte.

Educación física.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

– No anexo IX A, a táboa debe substituírse pola seguinte:

Módulo de ensino deportivo

-

Ciclo inicial

Especialidade

Corpo

MED-ASBD102-Ámbito natural do mergullo deportivo.

• Bioloxía.

• Física e química.

• Educación física co título de técnico deportivo en Mergullo con Escafandro Autónomo.

• Profesor/a especialista.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-ASBD103-Organización de actividades de descubrimento e condución de mergullo deportivo.

• Educación física co título de técnico deportivo en Mergullo con Escafandro Autónomo.

• Profesor/a especialista.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-ASBD104-Condución subacuática.

• Educación física co título de técnico deportivo en Mergullo con Escafandro Autónomo.

• Profesor/a especialista.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-ASBD105-Formación práctica.

• Educación física co título de técnico deportivo en Mergullo con Escafandro Autónomo.

• Profesor/a especialista.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

Módulo de ensino deportivo

-

Ciclo final

Especialidade

Corpo

MED-ASBD201-Escola de mergullo deportivo.

• Educación física co título de técnico deportivo en Mergullo con Escafandro Autónomo.

• Profesor/a especialista.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-ASBD202-Programación da formación no mergullo deportivo.

• Educación física co título de técnico deportivo en Mergullo con Escafandro Autónomo.

• Profesor/a especialista.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-ASBD203-Instrución no nivel básico de mergullo deportivo.

• Educación física co título de técnico deportivo en Mergullo con Escafandro Autónomo.

• Profesor/a especialista.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-ASBD204-Instrución no nivel avanzado de mergullo deportivo.

• Educación física co título de técnico deportivo en Mergullo con Escafandro Autónomo.

• Profesor/a especialista.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-ASBD205-Seguridade nos cursos de mergullo deportivo.

• Educación física co título de técnico deportivo en Mergullo con Escafandro Autónomo.

• Profesor/a especialista.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-ASBD206-Preparación física do/a mergullador/a deportivo/a.

• Educación física.

• Profesor/a especialista.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.

MED-ASBD207-Formación práctica.

• Educación física co título de técnico deportivo en Mergullo con Escafandro Autónomo.

• Profesor/a especialista.

• Catedráticos/as de ensino secundario.

• Profesores/as de ensino secundario.