Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Venres, 22 de novembro de 2013 Páx. 45529

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 12 de novembro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais en varias especialidades, abertas entre outros, polo Anuncio do 30 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia do 17 de outubro).

Finalizado o prazo para presentar a solicitude e realizada a baremación dos méritos das especialidades de Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel (590120) do corpo de profesores de ensino secundario, Patronaxe e Confección (591217) e Servizos de Restauración (591226) do corpo de profesores técnicos de formación profesional, Guitarra (594414) e Trompa (594424) do corpo de profesores de música e artes escénicas e na especialidade de Gravado e Estampación (596614) do corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño, procede a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais, na páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer públicas na páxina web desta consellería (http://www.edu.xunta.es), as puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisional do baremo para prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel (590120) do corpo de profesores de ensino secundario, Patronaxe e Confección (591217) e Servizos de Restauración (591226) do corpo de profesores técnicos de formación profesional, Guitarra (594414) e Trompa (594424) do corpo de profesores de música e artes escénicas e na especialidade de Gravado e Estampación (596614) do corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño.

Segundo. Publicar a relación de excluídos provisional das especialidades relacionadas no punto anterior, no anexo deste anuncio.

Terceiro. Contra estas puntuacións provisionais e relación de excluídos provisional poderá interpoñerse reclamación no prazo de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG, ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2013

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Excluídos procesos e produtos de téxtil, confección e pel (590120):

Apelidos e nome

DNI/NIF

Causa

Caldas Pombo, Marina

76869921B

0, 1

Carballal Freire, Laura

76573918H

1

Del Río López, Noemí

33336749C

1

Fernández Roca, Noemí

16303264J

0

García Calaza, Miriam

33553269H

1

González Aguiar, Juan Manuel

32799468L

1

Jiménez Ballesteros, Cristina María

14316945C

0

Obelleiro Vázquez, Luis

76998193N

1

Otero Alegrete, Rodrigo

36150891C

1

Reboredo Carneiro, Sonia

44456482N

1

Excluídos servizos de restauración (591226):

Apelidos e nome

DNI/NIF

Causa

Álvarez Reboredo, Blanca Flor

75819082L

1

Alves da Silva, Daniela Patricia

48777811D

0, 1

Antes Feijoo, Raquel

76726664K

0

Baños Losa, Ana María

10879436E

0, 1

Collazo Quinteiro, Beatriz

76820233A

9

Domínguez Rey, Francisco

34970935X

3

Fisteus Cagide, Tamara

78795907T

1

Gallego Handford, Carlos

47365565D

0, 8

Garea Rodríguez, Manuel Ángel

47382564B

0

Gelpi Rivero, Saida María

34980436N

1

Gemar Fernández, Jordi

46771835R

0

González Gómez, Guillermo

44655474P

0, 1

González Rodríguez, Rubén

09812898V

0

Monja Alasanco, Raquel

16581981Q

0

Moulakis, Dimitrios

X6438859D

0

Olivera Fumanal, Úrsula

18025265G

0

Orviz Fernández, Paulino

9414807X

0

Palomo Ángel, Ismael

74841932R

0

Rey Teixeira, Mª Elena

32639266N

0

Rodríguez Calvo, Alberto

32666041S

3

Rodríguez Montalvo, Juan Pedro

23805509A

0

Saez Domínguez, Margarita

6535106R

0

Sánchez Torres, Mª Cristina

02644300J

0

Vázquez Miranda, Fernando

32799340Y

1

Villar Quesada, Raúl

09428245Q

0, 8

Excluídos patronaxe e confección (591217):

Apelidos e nome

DNI/NIF

Causa

Blanco Méndez, Ángeles

35303882D

0

Caldas Pombo, Marina

76869921B

0, 3

Castro Cabaleiro, Abrahan

76899793Y

1

Delgado Martín, Sandra Esther

30226114C

0, 8

Domínguez Lloria, Marta

77408626X

0

Fernández Fernández, Sofía

71511188W

0

Fernández Roca, Noemí

16303264J

0

Fraga Carneira, Lorena

53162971N

3

García Calaza, Miriam

33553269H

1

García González, Daniel

76719349C

0

Gutiérrez Bayo, Ana

09318142Z

0, 8

Jiménez Ballesteros, Cristina Mª

14316945C

0, 1

Martínez Peña, Ana Belén

35563400H

1

Martínez Pérez, Natalia

76928200P

1

Puga Varela, Borja

44457034N

1

Rodríguez Fernández, Mª del Carmen

10874408P

1

Tasende Fraga, María

76336640P

0, 1

Vázquez Torrado, Gala Alba

44818442K

1

Excluídos-non convocada:

Apelidos e nome

DNI/NIF

Causa

Pascual Rodríguez, Amelia

25338341T

6

Excluídos guitarra (594414):

Apelidos e nome

DNI/NIF

Causa

Amat Sánchez, Pedro

45719439Q

0

Arenales Santamaría, Juan Antonio

09386660S

3

Barea Sánchez, Miguel Ángel

28745696C

0

Barriuso Díaz, Álvaro

13160825H

0

Blanco Barbosa, Alejandro

32702725Z

0

Bünz Arnt Werner Heinrich

X-8925534Q

0, 5

Fernández Francos, Marta

76944576P

0

López Márquez, Alejandro

75259259Q

0, 8

López Veneros, Sara

70801927S

0

Martínez Pérez, María Luz

75018737M

0

Meléndez Camacho, Gustavo Enrique

77575291W

0

Montalbán Márquez, José Ángel

30979207R

0

Moriñigo Ramos, Ana

33975040S

0

Ortega Buendía, María José

76146336Y

0

Pérez Redruello, Miguel

76940662G

0

Rodríguez Mendes, Miguel Ángel

21456941B

0

Rodríguez Montero, Pablo Sergio

53301334F

0, 8

Ruz Mata, Francisco Javier

80152010T

0

Serrano Jaén, Mª Emilia

52556295F

0

Excluídos trompa (594424):

Apelidos e nome

DNI/NIF

Causa

Gálvez Méndez, Doris Aracely

70969862G

0

Gómez-Caminero Carmona, Fernando

44790554D

0

Magraner Sanchís, Asensio

19845219Z

0

Matea Ruano, Rocío

74516607B

0

Medina Tolosa, Luís Miguel

44514840L

0

Nürnberg, Karl Ludwing

Y2899802E

0, 8

Sánchez Linares, Rebeca

71522052X

4

Sebastián González, David

47026818Y

0

Soriano Planells, Vicente

48438673Y

0

Toledo Deval, Luís

48314792A

0

Tomás Jiménez, María Ángeles

77719010D

0

Vaquero Llevot, Guillermo

07977404S

0

Excluídos técnicas de gravado e estampación (596614):

Apelidos e nome

DNI/NIF

Causa

López Díaz, Carolina

76943944C

0

Picos Carballeira, Sergio

79329391E

0

Pastoriza Varela, Begoña

46901415E

1

Beltrán Fernández, Rocío

06567324L

0, 1

Iglesias Reyes, Cristina

76868966E

1

Rodríguez Iñarrea, Beatriz

36118545N

1

Mariño Lamas, Rubén

46917085Y

1

López Otero, Mercedes

32821535Y

1

López Arias, Ignacio

33845261W

1

Ventura López, Lidia María

32659416Z

1

Caldas Pombo, Marina

76869921B

0, 1

Mato Álvarez, Myriam

76575200N

0, 1

Valdés Caso, Aurora

10904843Z

0

Pena Cortegoso, Mª Celeste

78738449L

1

Lendoiro Esmoris, José Ramón

32832662R

0, 1

López Gómez, José Antonio

32696613C

1

Peleteiro Álvarez, María

34992255D

1

Sanfiz Prado, Silvia

33330713X

1

Grande Taboada, Teresa P.

34993430B

0, 1, 9

Pérez Froján, Antonia

76777278N

1

Novo Castro, Rebeca

44835580R

1

Martínez Valcárcel, Juan Carlos

33320507Q

0, 1

Morogosa Neira, Yolanda

41459846T

0

Cerecedo Bretal, Daniel

53484831X

1

Fernández Guillán, Iván

44828070N

1

Díaz Pintos, Lara María

47350939B

1

López Labarta, María Concepción

78403074F

1

Viña Gerpe, Susana

47373719K

1

Marcos Fernández, Antonia

07968390V

0

Navarrete Zamora, Juana

26459680C

0

Medal Francesch, Tatiana

32799233Z

1

Torres Rosende, Lucía

43813095G

0, 1

Martín Manjón, Fernando

70808578L

0, 1

Seoane Ventín, Juan Manuel

35308985Y

1

Germade Castiñeiras, María

76829680C

0, 1

Novo Castro, Rebeca

44835580R

0, 1

Bermejo Rubio, Arturo

33271371P

0, 1

Pazos Seoane, Celia

33295004

1

Serramo Jaén, María Pilar

30516451M

0

Causa da exclusión:

0. Non ter superado o curso Celga 4 ou ter a validación equivalente.

1. Titulación inadecuada.

2. Non reunir o requisito de formación pedagóxica e didáctica requirido na base segunda e sexta do anuncio de convocatoria.

3. Non presentou os requisitos exixidos.

4. Solicitude presentada fóra de prazo.

5. Titulación sen homologar.

6. Especialidade non convocada.

7. Non ter a nacionalidade española nin doutro país membro da Unión Europea ou de calquera outro dos Estados aos cales, en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras.

8. Documentación sen compulsar.

9. Xa está nas listas de interinidades/substitucións na mesma especialidade.