Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Martes, 10 de decembro de 2013 Páx. 47372

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2013 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración especial da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 28 de novembro de 2012.

Mediante a Orde da Consellería de Facenda do 28 de novembro de 2012 (Diario Oficial de Galicia nº 230, do 3 de decembro) convocouse concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración especial da Xunta de Galicia.

Examinadas e resoltas as reclamacións presentadas contra a valoración provisional de méritos, a comisión de valoración na súa xuntanza do día 21 de outubro de 2013, acordou elevar á Consellería de Facenda a proposta definitiva de resolución do concurso.

Debido a que existen postos adxudicados que están ocupados provisionalmente por funcionarios/as que superaron os últimos procesos selectivos convocados, para asegurar a continuidade na prestación de servizos, aprázanse as tomas de posesión nos destinos obtidos no concurso ata a data en que estes funcionarios elixan destino definitivo e poidan tomar posesión del.

Polo exposto, esta dirección xeral, de acordo co disposto na Orde da Consellería de Facenda do 8 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (Diario Oficial de Galicia nº 136, do 18 de xullo) e de conformidade co previsto na base VII.5 da convocatoria,

DISPÓN:

Primeiro. Adxudicar aos/ás funcionarios/as que se relacionan nos anexos I (primeira fase) e II (fase de resultas) os postos de traballo que neles se especifican.

Segundo. Diferir os prazos posesorios ata que rematen os actos de elección de destino definitivo dos/as funcionarios/as da Administración especial en destino provisional.
A data de inicio dos prazos posesorios publicarase no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Os destinos adxudicados serán irrenunciables, agás que con anterioridade á finalización dos prazos posesorios se obteña outro destino mediante convocatoria pública, ben polo procedemento de libre designación ou por concurso, caso en que poderá optar por un dos dous.

Os/as adxudicatarios/as están obrigados/as a comunicar por escrito a opción realizada á Dirección Xeral da Función Pública dentro dos tres días seguintes ao da publicación da orde da Consellería de Facenda polo que se abren os prazos posesorios.

Os traslados que deriven da resolución deste concurso terán a consideración de voluntarios, en consecuencia non xerarán dereito a indemnización.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante a Dirección Xeral da Función Pública, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou poderase impugnar directamente ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, segundo a Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 9 de decembro de 2013

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO I (primeira fase)

1º Apelido

2º Apelido

Nome

NIF

Grupo

Posto

Código do posto

Denominación

Cons.

Concello

Nivel

Puntos

ABOAL

VIÑAS

JACOBO JOSÉ

33297640B

A1

401

MR.C07.00.002.15770.028

XEFE SECCIÓN COORDINACIÓN E ORGANIZACIÓN

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.750

ACCIÓN

PORTO

MARÍA LUZ

32630634M

A2

603

MR.O13.00.000.15770.035

XEFATURA DE ÁREA

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

23.500

ACUÑA

FERNÁNDEZ

ENRIQUE DIEGO

35943044R

A1

21

FC.C99.10.000.36560.077

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC

VIGO

26

22.600

AGRA

TORRES

ALFONSO JAVIER

35464471N

C1

101

MA.C99.30.142.32340.004

AXENTE

MA

A GUDIÑA

14

10.600

ALONSO

ACOSTA

MATILDE

36079783M

A1

634

PE.C03.00.003.15770.062

TÉCNICO/A EN ACUICULTURA

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

17.100

ALONSO

PICÓN

JOSÉ FRANCISCO

33211638Y

A1

56

MA.C05.00.001.15770.019

ÁREA INTERVENCIÓN AMBIENTAL II

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

28.750

ÁLVAREZ

ARIAS

VÍCTOR ANDRES

33853466L

A2

465

MR.C99.10.401.27001.122

XEFE SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS IX

MR

LUGO

25

19.000

ÁLVAREZ

FLÓREZ

JESÚS MANUEL

76617965C

A1

337

SA.S04.00.000.15770.003

ARQUITECTO/A SUPERIOR DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

18.500

ÁLVAREZ

ROBLEDO

JOSÉ

33847694C

A1

408

MR.C99.10.501.15001.013

XEFATURA ÁREA DE PRODUCIÓN GANDEIRA

MR

A CORUÑA

26

20.150

ÁLVAREZ

VICENTE

JOSÉ LUIS

32762416C

A1

295

CU.C04.00.005.15770.006

ARQUITECTO SUPERIOR DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

21.400

ALVIRA

SIERO

JULIÁN

09695266F

A1

570

MR.C99.10.401.36001.070

XEFATURA DE COMARCA III

MR

PONTEVEDRA

26

22.800

ANTA

QUIBEN

ANTONIO

71091811F

C1

591

MR.C99.50.181.36440.007

AXENTE TERRITORIAL

MR

REDONDELA

18

18.550

ARIZÓN

FANLO

ANA CRISTINA

02522171Z

A1

411

MR.C99.10.701.15001.005

XEFE ÁREA

MR

A CORUÑA

26

23.350

ARNAIZ

IBARRONDO

RICARDO

32410234Z

A1

646

PE.C99.10.000.15001.068

XEFATURA SECCIÓN COORDINACIÓN TÉCNICA

PE

A CORUÑA

25

24.550

BARREIRO

GONZÁLEZ

MARCOS

53110623N

A1

354

MR.C03.00.002.15770.060

XEFE SECCIÓN

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.900

BARREIRO

RODRÍGUEZ

SOLEDAD

33308300E

A2

461

MR.C99.10.301.27001.007

XEFE SECCIÓN

MR

LUGO

25

21.700

BARRIGA

GARCÍA

ALFONSO MARÍA

12217477S

A2

448

MR.C99.20.041.15770.001

XEFE SECCIÓN (SANTIAGO)

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.550

BARTOLOMÉ

LOZANO

JOSÉ LUIS

10035307Q

A2

533

MR.C99.20.111.32090.001

XEFE SECCIÓN (O BARCO)

MR

O BARCO DE VALDEORRAS

25

19.750

BELIZ

MENDIOLA

ALICIA

50816028N

A2

39

MA.C03.00.002.15770.009

XEFE ÁREA TÉCNICA DE CAZA

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

17.550

BERGARECHE

URDAMPILLETA

IGNACIO

72433589B

A1

156

MA.S99.10.000.15001.095

UNIDADE DE CALIDADE

MA

A CORUÑA

26

23.750

BERMELLO

LÓPEZ

JOSÉ JULIÁN

34984110Y

A2

626

MR.O19.10.000.32001.025

XEFATURA SECCIÓN

MR

OURENSE

25

14.950

BERNAL

DÍAZ

VIOLETA

36064435K

A2

334

CU.C99.40.601.36560.011

SECCIÓN C

CU

VIGO

22

17.550

BLANES

FERNÁNDEZ

LUCAS LUIS

32436022L

A1

83

MA.C99.10.005.15001.016

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN AMBIENTAL V

MA

A CORUÑA

25

22.250

BOO

ANLLO

GABRIEL

76574935T

A1

59

MA.C05.00.002.15770.010

ÁREA TÉCNICA I

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

19.100

BOUVARD

NUÑO

MARÍA LUISA

16558081J

A2

7

PR.C99.10.000.15001.255

XEFATURA SECCIÓN MANTEMENTO

PR

A CORUÑA

25

21.250

BRUÑA

GARCÍA

XABIER

76718428L

A2

468

MR.C99.20.051.27001.005

XEFE SECCIÓN (LUGO)

MR

LUGO

25

19.100

CALVO

SANTALLA

CARMEN

32655336M

A1

377

MR.C06.00.101.15010.044

XEFE SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN XIV

MR

ABEGONDO

25

17.000

CALLEJO

REY

ANTONIO

33825968Y

A1

89

MA.C99.10.002.27001.007

XEFE SECCIÓN DA BIODIVERSIDADE

MA

LUGO

25

24.800

CANO

POZUELO

PALOMA

32443935C

A2

274

ED.C99.10.000.15001.251

XEFE SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA

ED

A CORUÑA

25

20.800

CANOSA

FERNÁNDEZ

ENRIQUE

35313221X

C1

585

MR.C99.10.401.36001.044

XEFE NEGOCIADO DELINEACIÓN

MR

PONTEVEDRA

18

14.200

CANOSA

OZÓN

JUAN RAMÓN

76354620W

A2

12

FC.C02.00.002.15770.011

XEFATURA SECCIÓN TÉCNICA

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.450

CARBALLO

FERNÁNDEZ

JOSÉ CARLOS

11733792C

A1

361

MR.C04.00.002.15770.068

XEFE ÁREA

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

24.600

CARREIRA

NOUCHE

MARÍA PILAR

33268709Z

A1

632

PE.C03.00.001.15770.052

XEFATURA SECCIÓN MERCADOS DOS PRODUTOS PESQUEIROS

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.000

CARREIRAS

ALBO

WALDO

32753181P

A2

407

MR.C99.10.301.15001.003

XEFE ÁREA

MR

A CORUÑA

26

21.000

CARRETERO

LÓPEZ

JUAN MANUEL

34240568P

A2

501

MR.C99.20.090.27640.001

XEFE ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS

MR

VILALBA

26

19.650

CASADO

CONTRERAS

RAFAEL

03426342D

A1

439

MR.C99.20.040.15560.001

XEFE ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS

MR

NOIA

26

21.900

CASAS

LÓPEZ

JUAN LUIS

34254338R

A1

100

MA.C99.10.005.32001.013

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN AMBIENTAL IV

MA

OURENSE

25

22.700

CASCUDO

RASILLA

ALFONSO C.

33305989B

A2

331

CU.C99.40.302.36001.011

SECCIÓN C

CU

PONTEVEDRA

22

20.650

CASTAÑO

BASCOY

RAIMUNDO ELISARDO

33272591D

A2

606

MR.O13.00.000.15770.048

XEFATURA SECCIÓN

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

17.150

CASTRILLO

PORRES

ANTONIO

50414395M

A1

459

MR.C99.10.901.27001.002

XEFE ÁREA DEFENSA CONTRA INCENDIOS

MR

LUGO

26

26.250

CASTRO

ESPIÑO

FRANCISCO G.

32769576G

C1

476

MR.C99.50.091.27001.003

AXENTE ZONAL

MR

LUGO

16

19.150

CASTRO

GARCÍA

XOSÉ CARLOS

35456090A

C1

447

MR.C99.50.042.15660.004

AXENTE ZONAL

MR

A POBRA DO CARAMIÑAL

16

17.200

CASTRO

HERNÁNDEZ

FERNANDO

02618000W

A2

582

MR.C99.10.901.36001.005

XEFE UNIDADE TÉCNICA II

MR

PONTEVEDRA

25

20.900

CASTRO

LÓPEZ

FELIPE

34257369L

C1

493

MR.C99.50.081.27300.005

AXENTE ZONAL

MR

MONFORTE DE LEMOS

16

17.800

CASTRO

LÓPEZ

JESÚS

32416508D

A2

72

MA.C05.00.003.15770.015

SECCIÓN AUTORIZ. PRODUTORES E XESTORES DE RESIDUOS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.500

CODURAS

ORERA

FERNANDO

13694409W

A2

359

MR.C04.00.002.15770.010

XEFE ÁREA

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

24.250

COLLARTE

RODRÍGUEZ

GUILLERMO

34608990Q

A1

24

MA.A01.00.001.15770.037

ÁREA DE VERTEDURAS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

17.550

CONDE

BLANCO

XULIO XOSÉ

76707926M

A2

161

MA.S99.10.000.32001.086

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

MA

OURENSE

22

16.600

COPA

RODRÍGUEZ

FRANCISCO JAVIER

36085110L

A1

82

MA.C99.10.005.15001.013

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN AMBIENTAL IV

MA

A CORUÑA

25

15.750

CORDEIRO

BUDIÑO

XESÚS

35280622W

A2

589

MR.C99.20.131.36240.005

XEFE SECCIÓN (LALÍN)

MR

LALÍN

25

21.200

CORTON

LOMBARDERO

CARLOS

33859324N

A2

416

MR.C99.10.401.15001.134

XEFE SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS VI

MR

A CORUÑA

25

19.900

COSTAL

ANDRADE

LUIS

76817305L

A1

574

MR.C99.10.301.36001.017

XEFE SECCIÓN

MR

PONTEVEDRA

25

17.750

COSTAS

LÓPEZ

JOSÉ CARLOS

05388480V

A1

395

MR.C07.00.000.15770.052

XEFE ÁREA PREVENCIÓN E VALORIZACIÓN DO MONTE

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

22.050

CURRAS

PRADO

MARÍA BELÉN

33855032K

A1

304

CU.C99.10.000.15001.004

ARQUITECTO SUPERIOR DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

CU

A CORUÑA

26

22.200

CHAN

RODRÍGUEZ

XOSÉ LUIS

34941322K

A1

413

MR.C99.10.801.15001.007

XEFE ÁREA TÉCNICA FOMENTO FORESTAL

MR

A CORUÑA

26

23.400

DARRIBA

LÓPEZ

CARLOS JOSÉ

33306312N

A1

16

FC.C99.10.000.27001.058

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC

LUGO

26

24.900

DÍAZ

CORRAL

EULOGIO

33337740E

C1

487

MR.C99.50.102.27280.007

AXENTE

MR

MEIRA

14

11.950

DÍAZ

FERNÁNDEZ

DANIEL

33326438J

A2

480

MR.C99.50.082.27160.001

TÉCNICO DISTRITO IV

MR

CHANTADA

25

17.500

DÍAZ

MARTÍNEZ

JOSÉ ORLANDO

32406528B

A1

75

MA.C09.00.000.15770.005

ARQUITECTO/A-ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

19.000

DIZ

GÓMEZ

IGNACIO

76930267M

A1

103

MA.C99.10.000.36001.004

ARQUITECTO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MA

PONTEVEDRA

26

13.250

DOCAMPO

CARRAL

MANUEL

52481310W

C1

535

MR.C99.50.130.32090.008

AXENTE TERRITORIAL

MR

O BARCO DE VALDEORRAS

18

14.550

DOMÍNGUEZ

DOVALO

MARÍA BEGOÑA

35309610X

A1

313

CU.C99.40.101.15770.005

TÉCNICO SUPERIOR BIBLIOTECAS

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

18.050

DURÁN

MARTÍNEZ

FRANCISCO

76573367L

A2

502

MR.C99.50.060.27650.002

TÉCNICO DISTRITO I

MR

VIVEIRO

25

16.850

EIRIN

NEMIÑA

JOSÉ ANTONIO

76365708G

A1

291

CU.C04.00.001.15770.006

ARQUITECTO SUPERIOR DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

15.850

ESTÉVEZ

AGRAFOJO

XEROMO

33260786A

C2

453

MR.C99.50.051.15910.003

AXENTE

MR

VIMIANZO

14

11.450

ESTÉVEZ

AGRAFOXO

ÁLVARO

33281242N

C2

435

MR.C99.50.053.15440.007

AXENTE

MR

MAZARICOS

14

12.650

ESTRADA

PÉREZ

MARÍA TERESA

50946743H

A2

581

MR.C99.10.901.36001.004

XEFE UNIDADE TÉCNICA I

MR

PONTEVEDRA

25

20.900

FANDIÑO

GANTES-GARCÍA

SUSANA

32817976N

A1

290

CU.C04.00.001.15770.004

ARQUITECTO SUPERIOR DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

14.700

FERNÁNDEZ

BLANCO

JOSÉ

10181045A

A2

624

MR.O19.10.000.32001.018

XEFATURA DE ÁREA I

MR

OURENSE

26

24.800

FERNÁNDEZ

CASADO

JOSÉ ANTONIO

36057529S

A1

370

MR.C06.00.107.15010.008

XEFE DEPARTAMENTO PRODUTOS AGRARIOS

MR

ABEGONDO

26

16.750

FERNÁNDEZ

DÍAZ

MARÍA BLANCA

33819169S

A2

76

MA.C09.00.000.15770.052

XEFATURA SECCIÓN TÉCNICA

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.200

FERNÁNDEZ

DÍAZ

ROGELIO

34253117E

A1

79

MA.C99.10.002.15001.006

XEFE ÁREA TÉCNICA

MA

A CORUÑA

26

23.150

FERNÁNDEZ

LORENZO

BRUNO

76893950M

A1

583

MR.C99.10.701.36001.019

XEFE SECCIÓN C

MR

PONTEVEDRA

22

15.050

FERNÁNDEZ

RÍOS

ALFREDO

34992018W

A1

402

MR.C07.00.002.15770.030

XEFE UNIDADE TÉCNICA ESTUDOS E FORMACIÓN

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.400

FERNÁNDEZ

RODRÍGUEZ

BLANCA

35303953B

C1

593

MR.C99.50.182.36530.006

AXENTE ZONAL

MR

TOMIÑO

16

14.650

FERNÁNDEZ

VILLAMIL

PEDRO

33310535A

C1

500

MR.C99.50.063.27600.004

AXENTE ZONAL

MR

TRABADA

16

16.650

FERNÁNDEZ-ALBALAT

RUIZ

ROSARIO

32443157R

A1

155

MA.S99.10.000.15001.082

ARQUITECTO/A

MA

A CORUÑA

26

22.750

FERNÁNDEZ-SANGUINO

PRIETO

JUAN RAMÓN

04107916R

A2

588

MR.C99.20.130.36240.001

XEFE ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS

MR

LALÍN

26

21.900

FERREIRO

FERNÁNDEZ

CONCEPCIÓN

33814092K

A2

617

MR.O19.10.000.27001.075

XEFATURA DE ÁREA

MR

LUGO

26

21.050

FERREIRO

VEGA

MANUEL

34242511L

A2

458

MR.C99.10.701.27001.004

XEFE ÁREA

MR

LUGO

26

22.950

FIDALGO

LORENZO

ANTONIO

34917825F

A2

625

MR.O19.10.000.32001.021

XEFATURA DE ÁREA II

MR

OURENSE

26

21.650

FLORES

CALVETE

GONZALO

32407811Y

A1

367

MR.C06.00.101.15010.014

XEFE DEPARTAMENTO PASTOS E CULTIVOS

MR

ABEGONDO

26

19.900

FRAGUELA

VILLAR

MARÍA DEL PILAR

32772802X

A2

308

CU.C99.40.101.15001.006

TÉCNICO MEDIO BIBLIOTECAS

CU

A CORUÑA

18

15.300

FUCIÑOS

GÓMEZ

MARÍA MONTSERRAT

76500301R

A1

610

MR.O19.10.000.15001.020

XEFATURA DE ÁREA I

MR

A CORUÑA

26

24.450

FUENTE

VÁZQUEZ

JOSÉ A. DE LA

01169236P

A1

455

MR.C99.10.301.27001.006

XEFE ÁREA

MR

LUGO

26

22.550

FUENTE

VILLAR

JESÚS DE LA

07519088C

A1

390

MR.C06.00.206.36001.007

XEFE DE SECCIÓN C. FORMACIÓN E EXP. AGROFORESTAL

MR

PONTEVEDRA

22

19.250

GAGO

ÁLVAREZ

CASTOR

34719075T

A1

561

MR.C99.20.120.32840.001

XEFE ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS

MR

VERÍN

26

22.400

GALLEGO

FERNÁNDEZ

NURIA

33337779S

A1

68

MA.C05.00.001.15770.032

UNIDADE INTERVENCIÓN AMBIENTAL VIII

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

15.300

GÁMEZ

GUARDIOLA

REYES

02191639S

A2

345

TR.C99.10.000.15001.193

INSTRUTOR/A FORMACIÓN OCUPACIONAL

TR

A CORUÑA

24

21.750

GARCÍA

AGRA

MARIANO SANTOS

32403156C

A2

587

MR.C99.20.134.36170.001

XEFE SECCIÓN (A ESTRADA)

MR

A ESTRADA

25

19.650

GARCÍA

BELLO

RAFAEL

32755878Z

A1

289

CU.C04.00.001.15770.003

ARQUITECTO SUPERIOR DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

18.800

GARCÍA

EIROA

ISABEL

32753626Q

A1

117

MA.K01.00.000.15770.024

INSPECTOR/A URBANÍSTICO/A

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

19.650

GARCÍA

EIVE

JOSÉ MANUEL

32411987L

A2

507

MR.C99.10.601.32001.005

XEFE ÁREA

MR

OURENSE

26

21.150

GARCÍA

LEGIDE

ISMAEL

33845430X

A1

159

MA.S99.10.000.27001.090

UNIDADE TECNICA DE REHABILITACIÓN

MA

LUGO

26

19.200

GARCÍA

RODRÍGUEZ

MARÍA CRISTINA

51391918M

A2

440

MR.C99.50.040.15560.003

TÉCNICO DISTRITO II

MR

NOIA

25

12.600

GARCÍA DE LA BARRERA

CASTELLANOS

JUAN PEDRO

70634663F

A2

253

IN.C99.10.000.32001.136

XEFE/A SECCIÓN MINAS

IN

OURENSE

25

19.100

GARRIDO

VAQUERO

MARÍA ELENA

44445824A

A2

17

FC.C99.10.000.32001.072

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC

OURENSE

25

16.250

GARRIDO

VILLA

FEDERICO MAN.

35284744F

A1

293

CU.C04.00.002.15770.024

ARQUITECTO SUPERIOR DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

19.650

GAYOSO

DÍAZ

MARÍA CRISTINA

34946885H

A2

325

CU.C99.40.101.32001.003

SECCIÓN C

CU

OURENSE

22

16.050

GESTAL

ERNAU

LUIS ALBERTO

47357824L

A1

166

MA.X01.00.000.15770.007

ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

16.900

GÓMEZ

PÉREZ

JOSÉ LUIS

35301738G

A1

598

MR.O11.00.000.15770.036

AUDITOR/A

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

16.100

GÓMEZ

RIELO

PEDRO PAULO

32418074B

A1

78

MA.C99.10.000.15001.006

ARQUITECTO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MA

A CORUÑA

26

23.700

GÓMEZ

SANTOS

MIGUEL ÁNGEL

32443502R

A1

14

FC.C99.10.000.15001.095

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC

A CORUÑA

26

24.300

GONZÁLEZ

GROBA

MIGUEL

76892990B

A2

590

MR.C99.20.140.36380.001

XEFE ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS

MR

O PORRIÑO

26

20.500

GONZÁLEZ

ORTEGA

ROBERTO

33307206D

C1

497

MR.C99.50.092.27560.003

AXENTE TERRITORIAL

MR

SARRIA

18

19.500

GONZÁLEZ

RODRÍGUEZ

RAFAEL

34986211Z

A1

513

MR.C99.10.701.32001.011

XEFE SECCIÓN INSPECCIÓN

MR

OURENSE

25

18.300

GONZÁLEZ

VÁZQUEZ

JULIA

44462335T

A1

66

MA.C05.00.001.15770.030

UNIDADE INTERVENCIÓN AMBIENTAL VI

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

17.250

GONZÁLEZ

WARLETA

MARTA

50833709Y

A1

376

MR.C06.00.101.15010.040

XEFE SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN XI

MR

ABEGONDO

25

20.050

GONZÁLEZ-REDONDO

ARES

ALFONSO CARLOS

76569176Z

A1

567

MR.C99.10.301.36001.007

XEFE ÁREA

MR

PONTEVEDRA

26

20.700

GRANDÍO

CHAO

GUILLERMO

01382435C

A1

31

MA.A99.20.000.15001.031

ÁREA DE AUTORIZACIÓNS E CONCESIÓNS

MA

A CORUÑA

26

19.200

GRAÑA

CORREA

JOSÉ LUIS

33830190L

A2

457

MR.C99.10.601.27001.005

XEFE ÁREA

MR

LUGO

26

20.900

GUERRA

JANEIRO

JOSÉ MANUEL

36039496Z

A1

153

MA.S01.00.003.15770.037

ENXEÑEIRO/A

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

22.550

GUERRA

SALORIO

INÉS

32655712J

A2

157

MA.S99.10.000.15001.087

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

MA

A CORUÑA

22

19.200

HERA

ROLDÁN

ANTONIO DE LA

12689272B

A1

73

MA.C05.00.004.15770.006

XEFATURA SECCIÓN METEOROLOXÍA E OCEANOGRAFÍA

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.100

HERNÁNDEZ

LAFUENTE

MARÍA BELÉN

16549906A

A1

353

MR.C03.00.002.15770.058

XEFE SECCIÓN

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.900

HIDALGO

CORTIJO

ARACELI DOLOR.

33272823B

A1

40

MA.C03.00.001.15770.009

XEFE SECCIÓN DE ESPAZOS NATURAIS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.650

HUERTA

ESTEBAN

JULIO

01800157Q

A2

183

MA.X99.10.000.15001.015

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MA

A CORUÑA

22

19.550

IGLESIAS

DOBARRIO

MANUEL JESÚS

33801250J

A2

456

MR.C99.10.601.27001.004

XEFE ÁREA

MR

LUGO

26

21.300

IGLESIAS

NÚÑEZ

ROSA ANA

52500015P

A1

657

PE.C99.10.000.36560.041

TÉCNICO/A EN ZONAS E INSTALACIÓNS DE PRODUCIÓN

PE

VIGO

22

22.200

IGLESIAS

VÁZQUEZ

CÉSAR

33834864R

A2

360

MR.C04.00.002.15770.012

XEFE ÁREA

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

22.400

INSUA

SOUTO

JOSÉ LUIS

32419301L

A2

13

FC.C02.00.002.15770.015

XEFATURA SECCIÓN TÉCNICA

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.250

JANEIRO

BARANDIARAN

OLGA

15938701T

A1

57

MA.C05.00.001.15770.020

ÁREA INTERVENCIÓN AMBIENTAL III

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

19.050

JULIANI

AGUADO

MARÍA CARMEN

05376024G

A1

38

MA.C03.00.002.15770.008

XEFE ÁREA PESCA FLUVIAL

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

22.700

LABRAÑA

BARRERO

CARLOS IGNACIO

76410327A

A2

5

PR.C02.00.004.15770.052

XEFATURA SECCIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.350

LAGE

MUÍÑO

MARIO BERNARDO

33813796R

A2

15

FC.C99.10.000.15001.098

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC

A CORUÑA

25

24.950

LEIZAN

CARREIRA

MÓNICA

34262406L

A2

491

MR.C99.50.080.27300.003

TÉCNICO DISTRITO II

MR

MONFORTE DE LEMOS

25

16.250

LEMA

AGRA

LUIS

52434547K

C1

429

MR.C99.50.052.15330.002

AXENTE ZONAL

MR

DUMBRÍA

16

14.900

LESTÓN

SUÁREZ

DOLORES

15988196E

A2

8

PR.C99.10.001.15001.200

TÉCNICO/A MEDIO ARQUIVO

PR

A CORUÑA

18

17.850

LIÑEIRA

CASAL

CARLOS

33282615M

A2

436

MR.C99.20.012.15450.001

XEFE SECCIÓN (MELIDE)

MR

MELIDE

25

17.400

LÓPEZ

CEDRÓN

FRANCISCO XAVIER

33316661B

A1

464

MR.C99.10.401.27001.121

XEFE SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS VIII

MR

LUGO

25

18.950

LÓPEZ

FEIJOO

JUAN CARLOS

34978560E

C1

528

MR.C99.50.151.32060.003

AXENTE ZONAL

MR

BANDE

16

14.050

LÓPEZ

GRUEIRO

ANTONIO N.

32635649Y

A1

181

MA.X99.10.000.15001.011

ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MA

A CORUÑA

26

20.450

LÓPEZ

LÓPEZ

MÓNICA

32758754S

A2

409

MR.C99.10.601.15001.004

XEFE ÁREA

MR

A CORUÑA

26

21.400

LÓPEZ

LUACES

MANUEL

32778422H

A1

375

MR.C06.00.101.15010.037

XEFE SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN IX

MR

ABEGONDO

25

17.150

LORENZO

CUERVO

CONCEPCIÓN

15918453S

A2

22

FC.C99.10.000.36560.079

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC

VIGO

25

22.500

LLANA

RODRÍGUEZ

JOSÉ CÉSAR

71868781Z

A2

327

CU.C99.40.201.32680.003

SECCIÓN C

CU

RIBADAVIA

22

14.650

LLANO

BUJÁN

ESTRELLA

32638000B

A1

296

CU.C04.00.001.15770.029

SECCION DE ARQUIVOS

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

17.500

LLANOS

TATO

FRANCISCO JAVIER

00409274N

A2

23

FC.C99.10.000.36560.080

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC

VIGO

25

18.850

MANRIQUE

MERINO

JESÚS ANTONIO

09723277G

A1

26

MA.A01.00.002.15770.054

ÁREA DE PROGRAMACIÓN E SEGUIMENTO DE OBRAS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

16.350

MARIÑAS

BUSTO

MARTA

46914905B

A1

45

MA.C04.00.000.15770.007

ARQUITECTO/A-ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

13.250

MÁRQUEZ

ALONSO

JESÚS JAVIER

06568951J

A1

421

MR.C99.10.000.15001.014

POSTO BASE GRUPO A

MR

A CORUÑA

20

18.450

MARTEL

MUÑOZ-COBOS

JOSÉ JOAQUÍN

07213280C

A1

644

PE.C99.10.000.15001.058

XEFATURA SECCIÓN DE ACUICULTURA

PE

A CORUÑA

25

22.400

MARTÍNEZ

ÁLVAREZ

JUAN JOSÉ

34918317Q

A1

98

MA.C99.10.002.32001.007

XEFE SECCIÓN DA BIODIVERSIDADE

MA

OURENSE

25

22.750

MARTÍNEZ

FEIJOO

GERARDO

37364538A

A2

604

MR.O13.00.000.15770.032

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN DE PROGRAMAS

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.650

MARTÍNEZ

PATIÑO

DOROTEA

33207678W

A1

654

PE.C99.40.201.27500.001

RESPONSABLE DE PLANTA

PE

RIBADEO

26

21.700

MARTÍNEZ

PERMUY

JESÚS

32597563P

A2

431

MR.C99.20.030.15350.001

XEFE ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS

MR

FERROL

26

20.750

MARTÍNEZ

SOTO

JUAN MANUEL

35241951V

A2

279

ED.C99.10.000.36001.224

XEFE SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA

ED

PONTEVEDRA

25

20.650

MARTÍNEZ

YLLANES

ÁNGEL

28350836R

A2

427

MR.C99.20.024.15170.001

XEFE SECCIÓN (CAMBRE)

MR

CAMBRE

25

23.450

MARTINO

PÉREZ

JOSÉ MANUEL

09793478D

C2

454

MR.C99.50.051.15910.004

AXENTE

MR

VIMIANZO

14

10.400

MARTINO

PÉREZ

JULIO CÉSAR

09793479X

C1

430

MR.C99.50.052.15330.003

AXENTE ZONAL

MR

DUMBRÍA

16

12.550

MATA

MARTÍNEZ

AGUSTÍN DE LA

50789991B

A1

572

MR.C99.10.901.36001.002

XEFE ÁREA DEFENSA CONTRA INCENDIOS

MR

PONTEVEDRA

26

25.350

MERINO

MARTÍNEZ

TOMÁS

05368303B

A2

514

MR.C99.10.901.32001.003

XEFE UNIDADE TÉCNICA I

MR

OURENSE

25

19.100

MEZO

MENÉNDEZ

MERCEDES

09717077Z

A1

368

MR.C06.00.101.15010.019

XEFE DEPARTAMENTO PRODUCIÓN ANIMAL

MR

ABEGONDO

26

21.000

MICHELENA

SEIVANE

MARÍA ROSA

33837043H

A2

306

CU.C99.40.101.15001.002

SECCIÓN C

CU

A CORUÑA

22

19.350

MIGUÉLEZ

DÍAZ

ELISEO XAVIER

36941527P

A1

362

MR.C04.00.003.15770.040

XEFE ÁREA

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

24.550

MOLEJÓN

VILLAMIL

LORENZO JOSÉ

33797946K

A2

488

MR.C99.20.070.27290.001

XEFE ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS

MR

MONDOÑEDO

26

21.900

MONTERO

VAZ

MIGUEL ÁNGEL

34588756E

A2

576

MR.C99.10.401.36001.062

XEFE SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS III

MR

PONTEVEDRA

25

20.550

MOO

GARCÍA

CRISTINA

36080463H

A1

577

MR.C99.10.401.36001.064

XEFE SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS IV

MR

PONTEVEDRA

25

20.200

MORATO

MIGUEL

JOSÉ IGNACIO

32427183N

A1

292

CU.C04.00.002.15770.023

ARQUITECTO SUPERIOR DE FUNCIONS FACULTATIVAS

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

21.750

MORATO

MIGUEL

MANUEL

32385019F

A1

175

MA.X01.00.002.15770.010

XEFATURA UNIDADE TÉCNICA DE EXPROPIACIÓNS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

22.200

MORENO

TALAYA

ELOISA

26188652R

A1

232

IN.C99.10.000.15001.057

ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

IN

A CORUÑA

26

18.600

MOSQUERA

FUEMBUENA

IVÁN ANDRÉS

36134381R

A1

162

MA.S99.10.000.36001.082

ARQUITECTO/A

MA

PONTEVEDRA

26

13.350

MUÍÑOS

MORENO

RAFAEL JOSÉ

32448841G

A2

424

MR.C99.20.010.15060.001

XEFE ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS

MR

ARZÚA

26

19.400

MUNDIÑA

ACEBO

JESÚS

76549291R

A2

484

MR.C99.20.072.27190.001

XEFE SECCIÓN (FOZ)

MR

FOZ

25

21.800

MUÑOZ

BRETOS

LUIS MIGUEL

05373076T

A1

188

MA.X99.10.000.27001.008

ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MA

LUGO

26

21.500

NAVEIRO

RODRÍGUEZ

MARÍA CRISTINA

32828581Z

C1

433

MR.C99.50.011.15350.007

AXENTE ZONAL

MR

FERROL

16

13.050

NIETO

FREIRE

MARÍA TERESA

32636034T

A1

329

CU.C99.10.000.36001.004

ARQUITECTO SUPERIOR DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

CU

PONTEVEDRA

26

22.100

NIETO

ZAS

MARÍA ENCARNACIÓN

35288560M

A1

41

MA.C04.00.000.15770.003

ARQUITECTO/A-ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

19.700

NOVO

LODEIRO

NIEVES

33334057L

A2

466

MR.C99.10.601.27001.010

XEFE SECCIÓN

MR

LUGO

25

19.100

NÚÑEZ

PRADA

FÉLIX

76702783Z

C1

537

MR.C99.50.131.32090.015

AXENTE

MR

O BARCO DE VALDEORRAS

14

15.500

NÚÑEZ

RAJOY

ANDRÉS

33229606B

A2

575

MR.C99.10.401.36001.052

XEFE SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS I

MR

PONTEVEDRA

25

21.250

ORRIOLS

FERNÁNDEZ

IGNACIO

34250095J

A1

6

PR.C06.00.001.15770.011

XEFATURA SECCIÓN AVALIACIÓN DE RISCOS

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.350

ORTEGA

MENE

LUIS ESTEBAN

32829233E

A1

397

MR.C07.00.001.15770.016

XEFE SECCIÓN MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

15.200

OTERO

OTERO

FRANCISCO

32410743V

A2

428

MR.C99.20.020.15190.001

XEFE ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS

MR

CARBALLO

26

22.050

OTERO

POMBO

ISABEL

33283104B

A2

509

MR.C99.20.100.32001.001

XEFE ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS

MR

OURENSE

26

18.000

OUBEL

ARCOS

XABIER

35284954X

A2

629

MR.O19.10.000.36001.040

XEFATURA DE ÁREA I

MR

PONTEVEDRA

26

24.200

OURO

VILARIÑO

GUZMÁN

32791475F

A1

88

MA.C99.10.002.27001.006

XEFE ÁREA TÉCNICA

MA

LUGO

26

18.950

OUTERELO

COUSIÑO

PEDRO PABLO

36065426T

A2

596

MR.C99.20.154.36590.004

XEFE SECCIÓN (VILAGARCÍA)

MR

VILAGARCÍA DE AROUSA

25

18.350

OUTÓN

FERRÍN

ALBERTO

33282996H

C1

87

MA.C99.30.050.15910.002

AXENTE ZONAL

MA

VIMIANZO

16

17.500

PAJARÍN

SÁNCHEZ

JOSÉ RAMÓN

44075934E

C1

542

MR.C99.50.111.32190.004

AXENTE ZONAL

MR

O CARBALLIÑO

16

17.450

PARAJO

CALVO

MARÍA ELENA

36098230Y

A1

294

CU.C04.00.002.15770.025

ARQUITECTO SUPERIOR DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

15.350

PAZ DE LA

PAZ

FRANCISCO JOSÉ DE LA

32632928E

A2

601

MR.O11.00.000.15770.043

AUDITOR/A

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.300

PEDREIRA

DONO

JOSÉ RAMÓN

76361585K

A2

472

MR.C99.20.051.27001.008

XEFE SECCIÓN C (LUGO)

MR

LUGO

22

17.450

PEREIRA

CARNERO

MARÍA MILAGROS

33260904Y

A1

58

MA.C05.00.001.15770.021

ÁREA INTERVENCIÓN AMBIENTAL IV

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

23.650

PEREIRA

CASTELO

GUILLERMO

33308290N

A1

217

IN.C05.00.002.15770.020

ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

19.050

PÉREZ

ABELLA

ANTONIO

32423717L

A2

415

MR.C99.10.401.15001.124

XEFE SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS III

MR

A CORUÑA

25

20.750

PÉREZ

DUBOIS

MIGUEL ÁNGEL

50047982M

A1

568

MR.C99.10.401.36001.050

XEFATURA DE COMARCA I

MR

PONTEVEDRA

26

22.300

PÉREZ

GIL

MARÍA JOSÉ

35292643V

A1

578

MR.C99.10.401.36001.074

XEFE SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS VII

MR

PONTEVEDRA

25

18.950

PÉREZ

NOVO

HIPÓLITO J.R.

32441929S

A1

113

MA.K01.00.000.15770.020

INSPECTOR/A URBANÍSTICO/A

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

18.850

PÉREZ

PAZO

JUAN ROGELIO

35993480K

A1

656

PE.C99.10.000.36560.087

XEFATURA SECCIÓN MARISQUEO

PE

VIGO

25

22.700

PÉREZ

PÉREZ

JOSÉ LUIS

32431896X

C1

432

MR.C99.50.010.15350.005

AXENTE TERRITORIAL

MR

FERROL

18

18.450

PÉREZ

VEIGA

JOSÉ MARÍA

36028368H

A2

538

MR.C99.20.101.32190.001

XEFE SECCIÓN (O CARBALLIÑO)

MR

O CARBALLIÑO

25

16.300

PERNAS

VERDUGO

JOSÉ JAVIER

33833272L

A2

244

IN.C99.10.000.27001.130

XEFE/A SECCIÓN MINAS

IN

LUGO

25

15.800

PINILLA

LÓPEZ

MARÍA CARMEN

32451592H

A2

410

MR.C99.10.701.15001.003

XEFE ÁREA

MR

A CORUÑA

26

23.750

PORTO

SILVA

BEGOÑA MARÍA

35289832N

A2

571

MR.C99.10.701.36001.004

XEFE ÁREA

MR

PONTEVEDRA

26

23.350

PORTOS

MOURIÑO

JOSÉ ANTONIO

78786116F

A1

417

MR.C99.10.401.15001.141

XEFE SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS VII

MR

A CORUÑA

25

18.800

PRIETO

DURÁN

JOSÉ ANTONIO

76406772J

C1

187

MA.X99.10.000.15001.020

DELINEANTE

MA

A CORUÑA

18

13.500

QUINTAIROS

FOLGOSO

AGUSTÍN

34956939K

C1

350

MA.C05.00.003.36001.038

AXENTE COORDINADOR/A PREDIO

MR

PONTEVEDRA

18

17.100

QUINTAIROS

FOLGOSO

ISIDRO

34728582P

C1

563

MR.C99.50.140.32840.005

AXENTE TERRITORIAL

MR

VERÍN

18

19.600

QUIROGA

BARRO

GABRIEL

34930373C

A1

305

CU.C99.40.301.15001.002

XEFATURA SECCIÓN DO ARQUIVO

CU

A CORUÑA

25

20.900

RAINDO

DAVILA

MARÍA CARMEN

36042965X

A1

74

MA.C05.00.004.15770.007

XEFATURA SECCIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.850

RAMOS

GENDE

MÓNICA

32815997B

C1

434

MR.C99.50.053.15440.003

AXENTE ZONAL

MR

MAZARICOS

16

13.000

RAMOS

RAMOS

MARÍA JESÚS

33845712Q

A1

351

MR.C03.00.001.15770.011

XEFE ÁREA

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

22.500

REBÓN

CALDAS

FÉLIX

76871105E

C1

112

MA.C99.30.161.36240.002

AXENTE ZONAL

MA

LALÍN

16

13.400

RECAMAN

CAMPOS

RAMÓN

35321932G

A2

495

MR.C99.50.092.27560.001

TÉCNICO DISTRITO IV

MR

SARRIA

25

18.850

RECAMAN

SOLLA

FERNANDO

32769459W

A2

309

CU.C99.40.101.15001.009

TECNICO MEDIO BIBLIOTECAS

CU

A CORUÑA

16

14.400

RECUNA

CARRASCO

RAFAEL

32778495E

A1

231

IN.C99.10.000.15001.054

ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

IN

A CORUÑA

26

18.300

RECUNA

CUÍÑA

GONZALO

35440480X

A1

580

MR.C99.10.701.36001.015

XEFE SECCIÓN INSPECCIÓN

MR

PONTEVEDRA

25

18.600

REY-CONDE

FERNÁNDEZ

BERTA

05388310P

A1

180

MA.X99.10.000.15001.010

ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MA

A CORUÑA

26

21.900

RIAL

RUBIO

MANUEL

33248914E

C1

442

MR.C99.50.040.15560.006

AXENTE TERRITORIAL

MR

NOIA

18

18.850

RIVEIRO

CRUZ

ANA MARÍA

36049865X

A1

658

PE.C99.10.000.36560.043

TÉCNICO/A EN ZONAS E INSTALACIÓNS DE PRODUCIÓN

PE

VIGO

22

21.700

RIVERA

MARTÍNEZ

ANTONIO

32652408K

A2

379

MR.C06.00.101.15010.054

XEFE UNIDADE DE INVESTIGACIÓN II

MR

ABEGONDO

22

16.400

ROCHA

GRANDE

JOSÉ

76558691V

A2

460

MR.C99.20.050.27001.001

XEFE ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS

MR

LUGO

26

22.050

RODRÍGUEZ

BESADA

MAXIMINO

35549642Z

A1

257

IN.C99.10.000.36001.036

ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

IN

PONTEVEDRA

26

15.650

RODRÍGUEZ

CARRAL

REBECA

52483576Z

A2

176

MA.X01.00.001.15770.055

XEFATURA SECCIÓN TÉCNICA I

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

15.800

RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ

FELISINDO

34970462C

C1

523

MR.C99.50.121.32001.006

AXENTE ZONAL

MR

OURENSE

16

19.050

RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ

LUIS MANUEL

76408249H

A1

659

PE.C99.10.000.36560.009

POSTO BASE SUBGRUPO A1

PE

VIGO

20

20.800

RODRÍGUEZ

LÓPEZ

EVARISTO

36097474D

A1

595

MR.C99.20.154.36590.001

XEFE ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS

MR

VILAGARCÍA DE AROUSA

26

17.050

RODRÍGUEZ

MOSCOSO

EUGENIA

32413574L

A1

645

PE.C99.10.000.15001.061

XEFATURA SECCIÓN DE PESCA

PE

A CORUÑA

25

21.350

RODRÍGUEZ

PARCERO

MÓNICA

33322846D

A1

396

MR.C07.00.001.15770.005

XEFE ÁREA TÉCNICA DE PROTECCIÓN E ORDE. FORESTAL

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

18.450

RODRÍGUEZ

PÉREZ

CARLOS

34255267X

C1

499

MR.C99.50.092.27560.006

AXENTE ZONAL

MR

SARRIA

16

18.100

RODRÍGUEZ

POMBO

MANUEL

34251239F

C1

446

MR.C99.50.030.15580.009

AXENTE TERRITORIAL

MR

ORDES

18

19.600

RODRÍGUEZ

PUENTES

EUGENIO

36036287W

A1

297

CU.C04.00.002.15770.010

SECCIÓN DE PROTECCIÓN DO PATRIM. ARQUEOLÓXICO

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.600

RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ

ANTONIO

34249186R

A2

2

PR.801.00.000.15770.041

SECCIÓN OBRAS DEPORTIVAS

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.200

RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ

MARÍA BEGOÑA

34943282A

A1

71

MA.C05.00.003.15770.012

XEFATURA SECCIÓN CALIDADE DOS SOLOS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.900

RODRÍGUEZ

SEIJO

ÓSCAR

32666622K

C2

86

MA.C99.30.011.15600.004

AXENTE

MA

ORTIGUEIRA

14

14.450

RODRÍGUEZ

SOLORZANO

MANUEL

32416337E

A1

80

MA.C99.10.002.15001.007

XEFE SECCIÓN DA BIODIVERSIDADE

MA

A CORUÑA

25

23.800

RODRÍGUEZ

VILLAR

MARÍA DOLORES

33269585Q

A1

64

MA.C05.00.001.15770.028

UNIDADE INTERVENCIÓN AMBIENTAL IV

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.500

ROLDÁN

GONZÁLEZ

MARÍA DE LA LUZ

35290438C

A2

280

ED.C99.10.000.36001.225

XEFE SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA

ED

PONTEVEDRA

25

18.100

ROMÁN

CAJARAVILLE

FERNANDO

36039495J

A2

347

TR.C99.10.000.36560.190

INSTRUTOR/A FORMACIÓN OCUPACIONAL

TR

VIGO

24

16.100

ROMERO

VÁZQUEZ

FRANCISCA

76829981E

C1

594

MR.C99.50.182.36530.009

AXENTE

MR

TOMIÑO

14

14.700

ROSALES

RIVAS

XOÁN DANIEL

76806240V

C1

111

MA.C99.30.191.36001.004

AXENTE

MA

PONTEVEDRA

14

18.700

SALGADO

BLANCO

MANUEL

33846881N

A1

55

MA.C05.00.001.15770.018

ÁREA INTERVENCIÓN AMBIENTAL I

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

21.250

SALGADO

BLANCO

MARÍA COVADONGA

33303075H

A1

63

MA.C05.00.001.15770.027

UNIDADE INTERVENCIÓN AMBIENTAL III

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.150

SALGUEIRO

CORBACHO

MANUEL

35238185T

A2

20

FC.C99.10.000.36001.073

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC

PONTEVEDRA

25

22.850

SALGUEIRO

FERNÁNDEZ

MARÍA MERCEDES

76813154P

A2

599

MR.O11.00.000.15770.040

AUDITOR/A

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

13.200

SÁNCHEZ

ÁLVAREZ

RAMÓN IGNACIO

33321012S

A1

90

MA.C99.10.005.27001.009

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN AMBIENTAL III

MA

LUGO

25

18.350

SÁNCHEZ

IGLESIAS

CESÁREO

35810128W

A2

272

ED.C99.10.000.15001.247

XEFE SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA

ED

A CORUÑA

25

23.550

SÁNCHEZ

LÓPEZ

FERNANDO MANUEL

32663575X

A1

25

MA.A01.00.001.15770.040

ÁREA DE CALIDADE DAS AUGAS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

19.050

SÁNCHEZ

RODRÍGUEZ

FEDERICO

50300568M

A1

414

MR.C99.10.801.15001.011

XEFE ÁREA TÉCNICA MONTES DE XESTIÓN PÚBLICA

MR

A CORUÑA

26

24.400

SÁNCHEZ TEMBLEQUE

BELINCHÓN

JUAN ANTONIO

00392381R

A2

426

MR.C99.50.020.15090.002

TÉCNICO DISTRITO I

MR

BETANZOS

25

21.550

SANMIGUEL

HALLADO

CARLOS

34974265M

C1

548

MR.C99.50.152.32320.011

AXENTE ZONAL

MR

XINZO DE LIMIA

16

14.850

SANTOS

LÓPEZ

PABLO

34255429B

C1

492

MR.C99.50.080.27300.005

AXENTE TERRITORIAL

MR

MONFORTE DE LEMOS

18

18.700

SANTOS

PIÑEIRO

IGNACIO SANTIA

35249848W

A1

110

MA.C99.10.000.36001.008

POSTO BASE SUBGRUPO A1

MA

PONTEVEDRA

20

21.450

SEARA

CARBALLO

ALFREDO

34904914E

A1

324

CU.C99.10.000.32001.045

XEFE SECCIÓN DE ARQUEOLOXÍA

CU

OURENSE

25

19.250

SECO

GARCÍA

CARMEN MARÍA

33333317S

A2

391

MR.C06.00.206.36001.008

XEFE DE SECCIÓN C. FORMACIÓN E EXP. AGROFORESTAL

MR

PONTEVEDRA

22

17.350

SEGADE

CASTRO

MARGARITA

34932533H

A2

605

MR.O13.00.000.15770.046

XEFATURA SECCIÓN

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.850

SEOANE

RAMALLO

MARÍA ISABEL

33260631D

A1

62

MA.C05.00.001.15770.026

UNIDADE INTERVENCIÓN AMBIENTAL II

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

17.900

SERANTES

BARBEITO

JOSÉ ANTONIO

32840663K

A1

81

MA.C99.10.005.15001.008

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN AMBIENTAL III

MA

A CORUÑA

25

18.800

SEVILLA

BRICEÑO

AGUSTÍN

05257161M

A1

508

MR.C99.10.801.32001.012

XEFE ÁREA TÉCNICA MONTES DE XESTIÓN PÚBLICA

MR

OURENSE

26

20.200

SILVA

PANDO

FRANCISCO JAVIER

35426801Q

A1

60

MA.C05.00.002.15770.012

ÁREA TÉCNICA II

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

23.200

SILVA

POCEIRO

RODRIGO

78737897L

A2

11

PR.C99.10.001.36001.200

TÉCNICO/A MEDIO ARQUIVO

PR

PONTEVEDRA

18

15.000

SOLLA

PEREIRA

MIGUEL

44075673Z

C1

545

MR.C99.50.132.32230.004

AXENTE ZONAL

MR

CASTRO CALDELAS

16

13.200

SOÑORA

LUNA

ROSA MARÍA

33282580Q

A1

330

CU.C99.10.000.36001.005

ARQUITECTO SUPERIOR DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

CU

PONTEVEDRA

26

13.950

SOTELO

PARDOS

SUSANA

33266978P

A2

312

CU.C99.40.101.15770.002

SECCIÓN C

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

19.300

SOUTO

GARCÍA

MANUEL

33838958R

A2

504

MR.C99.10.301.32001.008

XEFE ÁREA

MR

OURENSE

26

22.500

SOUTO

PÉREZ

JOSÉ

35437614L

A2

385

MR.C06.00.002.15770.042

XEFE SECCIÓN

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.800

SOUTO

SILVEIRA

MARÍA DOLORES

32812459S

A1

443

MR.C99.20.013.15580.001

XEFE SECCIÓN (ORDES)

MR

ORDES

25

17.400

SOUTULLO

SIVERIO

RICARDO PABLO

32641475J

A2

419

MR.C99.10.401.15001.153

XEFE SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS X

MR

A CORUÑA

25

16.500

SUÁREZ

PAZ

JOSÉ MARÍA

32404450A

A2

273

ED.C99.10.000.15001.249

XEFE SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA

ED

A CORUÑA

25

21.800

SUÁREZ

POZA

LUIS ÁNGEL

34596695A

A2

182

MA.X99.10.000.15001.060

XEFATURA SECCIÓN TÉCNICA DE EXPLOTACIÓN

MA

A CORUÑA

25

20.500

SUÁREZ

REDONDO

MARCOS

76817355T

A2

573

MR.C99.10.301.36001.012

XEFE SECCIÓN

MR

PONTEVEDRA

25

18.300

SUÁREZ

VÁZQUEZ

ROBERTO FERNANDO

32779880G

A1

412

MR.C99.10.701.15001.006

XEFE ÁREA

MR

A CORUÑA

26

23.100

TABARES

OBENZA

PATRICIA

34971622F

A1

96

MA.C99.10.000.32001.005

ARQUITECTO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MA

OURENSE

26

13.350

TABOADA

PRADO

ANTONIO

35288510R

A2

264

IN.C99.10.000.36001.110

XEFE/A SECCIÓN SERVIZOS TÉCNICOS I

IN

PONTEVEDRA

25

14.450

TANOIRA

PICALLO

JOSÉ MANUEL

35425723L

A2

278

ED.C99.10.000.36001.221

XEFE SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA

ED

PONTEVEDRA

25

22.300

TENORIO

ARANGUREN

ALFONSO

35309555R

A1

196

MA.X99.10.000.36001.007

ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MA

PONTEVEDRA

26

16.350

TOMICO

SANTOS

FRANCISCO

29764354P

A1

569

MR.C99.10.401.36001.060

XEFATURA DE COMARCA II

MR

PONTEVEDRA

26

21.850

TORRES

BRAVO

SUSANA JUANA

00681194A

A1

104

MA.C99.10.002.36001.007

XEFE SECCIÓN DA BIODIVERSIDADE

MA

PONTEVEDRA

25

25.350

TORRES

MONTES

MARÍA JESÚS

33853921Z

C1

474

MR.C99.10.401.27001.055

XEFE NEGOCIADO DELINEACIÓN

MR

LUGO

18

17.300

TUBÍO

FIGUEIRO

MANUEL

33285430Z

A2

463

MR.C99.10.401.27001.063

XEFE SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS I

MR

LUGO

25

20.200

TUÑAS

RODRÍGUEZ

FRANCISCO GERMÁN

33245426F

A2

233

IN.C99.10.000.15001.255

XEFE/A SECCIÓN MINAS

IN

A CORUÑA

25

17.450

ULLOA

ALONSO

PATRICIA

36044497R

A1

352

MR.C03.00.001.15770.013

XEFE SECCIÓN

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.500

URQUIJO

ZAMORA

LUIS

34892706G

A1

373

MR.C06.00.101.15010.031

XEFE SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN VII

MR

ABEGONDO

25

15.800

VARELA

MOSQUERA

MARÍA DEL CARME

33248571R

A2

300

CU.C04.00.006.15770.007

TÉCNICO MEDIO ARQUIVOS

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

16.800

VÁZQUEZ

AGUILAR

ALBERTO MANUEL

32787012Y

A1

42

MA.C04.00.000.15770.004

ARQUITECTO/A-ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

17.400

VÁZQUEZ

CAAMAÑO

ANTONIO

35287300X

A2

579

MR.C99.10.601.36001.013

XEFE SECCIÓN

MR

PONTEVEDRA

25

20.600

VÁZQUEZ

CARREIRA

JOSÉ RAMÓN

76568618P

A2

633

PE.C03.00.002.15770.031

XEFATURA SECCIÓN INDUSTRIAS DOS PRODUTOS DO MAR

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.150

VÁZQUEZ

DOMÍNGUEZ

CARMEN

76617377F

A2

269

IN.C99.10.000.36560.002

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

IN

VIGO

22

12.000

VÁZQUEZ

FERNÁNDEZ

MARCO ANTONIO

34989857A

A2

19

FC.C99.10.000.36001.072

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC

PONTEVEDRA

25

17.000

VÁZQUEZ

LEIRADO

JOSÉ MANUEL

33314330A

A1

242

IN.C99.10.000.27001.025

ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

IN

LUGO

26

15.050

VÁZQUEZ

MOLINI

ALEJANDRO

50826454L

A1

602

MR.O13.00.000.15770.029

XEFATURA DE ÁREA

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

23.500

VÁZQUEZ

QUINTELA

JOSÉ ANTONIO

34933982H

A1

97

MA.C99.10.002.32001.006

XEFE ÁREA TÉCNICA

MA

OURENSE

26

20.450

VÁZQUEZ

RODRÍGUEZ

ALBERTO

76712952V

C1

536

MR.C99.50.131.32090.003

AXENTE ZONAL

MR

O BARCO DE VALDEORRAS

16

14.800

VÁZQUEZ

VÁZQUEZ

ANA IRENE

32746924F

A2

420

MR.C99.10.401.15001.165

XEFE SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS XII

MR

A CORUÑA

25

15.700

VÁZQUEZ

VILARELLE

DAVID JOSÉ

34890041F

A1

369

MR.C06.00.107.15010.006

XEFE DEPARTAMENTO MEDIOS DE PRODUCIÓN

MR

ABEGONDO

26

17.300

VEGA

ALONSO

MARÍA PILAR

00390623Z

A2

469

MR.C99.50.090.27001.003

TÉCNICO DISTRITO II

MR

LUGO

25

20.600

VEIGA

AGUIAR

FERNANDO

33328764Q

A1

400

MR.C07.00.002.15770.016

XEFE SECCIÓN DE PREVENCIÓN

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.700

VELILLA DE LA

LOMA

ANTONIO

09723210Y

A2

467

MR.C99.10.701.27001.011

XEFE SECCIÓN INSPECCIÓN

MR

LUGO

25

23.750

VELOSO

MONTERO

OVIDIO

36032186H

A2

559

MR.C99.20.102.32680.001

XEFE SECCIÓN (RIBADAVIA)

MR

RIBADAVIA

25

20.700

VICENTE

OBES

AMABLE

44450588Y

C1

551

MR.C99.50.142.32340.003

AXENTE TERRITORIAL

MR

A GUDIÑA

18

10.800

VILA

PÉREZ

CARLOS

33316941S

A1

91

MA.C99.10.005.27001.011

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN AMBIENTAL IV

MA

LUGO

25

24.600

VILLADA

LEGASPI

JOSÉ MARÍA ELOY

11697665A

A2

618

MR.O19.10.000.27001.047

XEFATURA SECCIÓN B

MR

LUGO

25

23.900

VILLALBA

GARCÍA

ANTONIO

03078949P

A1

666

PE.C99.40.201.36600.025

TÉCNICO/A INVESTIGADOR/A

PE

VILANOVA DE AROUSA

24

16.950

VIVERO

TEIJEIRO

JUAN CARLOS

32771179C

A2

418

MR.C99.10.401.15001.152

XEFE SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS IX

MR

A CORUÑA

25

18.600

YAÑEZ

ARMESTO

ABEL

33822021S

A2

462

MR.C99.10.401.27001.010

XEFE SECCION B

MR

LUGO

25

20.250

ANEXO II (fase de resultas)

1º Apelido

2º Apelido

Nome

NIF

Grupo

Posto

Código do posto

Denominación

Cons.

Concello

Nivel

Puntos

BARCIA

MON

CEFERINO

33994067K

B

699

ED.201.00.004.15770.037

XEFATURA SECCIÓN DE CONSTRUCIÓNS

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

12.450

BLANCO

LÓPEZ

AMALIA

52495395B

D

799

MR.C99.50.152.32320.014

AXENTE

MR

XINZO DE LIMIA

14

10.050

CASTRO

INSUA

JUAN FERNANDO

32751605L

A

719

MR.301.00.501.15010.004

ENXEÑEIRO/A FUNCIÓNS FACULTATIVAS

MR

ABEGONDO

26

19.200

FERNÁNDEZ

DÍAZ

JOSÉ ANTONIO

34264269L

D

782

MR.C99.50.083.27490.002

AXENTE ZONAL

MR

QUIROGA

16

11.000

FERNÁNDEZ

DÍAZ

MARÍA ELENA

33311506P

B

770

MR.C99.10.301.27001.012

XEFATURA SECCIÓN

MR

LUGO

25

16.350

FERNÁNDEZ

GONZÁLEZ

MARÍA ISABEL

34259438H

B

771

MR.C99.10.401.27001.113

XEFATURA SECCIÓN DE CONCENTRACIÓN E OBRAS VI

MR

LUGO

25

15.150

FERNÁNDEZ

VÁZQUEZ

ALBERTO LUIS

76713771P

C

687

MA.C99.30.122.32430.002

AXENTE ZONAL

MA

MACEDA

16

13.200

FILGUEIRAS

SIEIRO

PABLO

76818353D

C

817

MR.C99.50.181.36440.009

AXENTE ZONAL

MR

REDONDELA

16

14.300

FOLGUEIRA

VILLAMOR

JOSÉ DANIEL

33324449W

A

774

MR.C99.10.701.27001.009

XEFATURA UNIDADE TÉCNICA II

MR

LUGO

25

17.950

GALLEGO

CRUZ

JUAN

40303546W

C

757

MR.C99.50.032.15060.002

AXENTE TERRITORIAL

MR

ARZÚA

18

19.000

GARCÍA

ARES

JOSÉ LUIS

33254025G

C

765

MR.C99.50.042.15660.014

AXENTE

MR

A POBRA DO CARAMIÑAL

14

17.000

GARCÍA

ATRIO

MÓNICA

34997892B

B

816

MR.C99.50.181.36440.001

TÉCNICO/A DISTRITO II

MR

REDONDELA

25

15.520

GARCÍA

POMAR

MARÍA ISABEL

50074930C

A

720

MR.301.00.501.15010.023

XEFATURA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN II

MR

ABEGONDO

25

14.150

GASALLA

VALLE

MARÍA EUGENIA

76579113S

B

812

MR.C99.50.160.36240.003

TÉCNICO/A DISTRITO II

MR

LALÍN

25

16.650

GÓMEZ

MUÑIZ

BEATRIZ

76572645X

B

781

MR.C99.50.072.27180.001

TÉCNICO/A DISTRITO III

MR

A FONSAGRADA

25

17.800

GÓMEZ

SANTAMARÍA

HÉCTOR

77593536T

C

786

MR.C99.50.063.27600.009

AXENTE

MR

TRABADA

14

13.850

GONZÁLEZ

FERNÁNDEZ

MIGUEL ÁNGEL

44457837X

B

708

ED.C99.50.101.32001.005

TÉCNICO/A MEDIO/A DE BIBLIOTECAS

ED

OURENSE

18

12.650

LAPIDO

CORBELLA

FRANCISCO JAVIER

78797821M

D

688

MA.C99.30.132.32620.002

AXENTE ZONAL

MA

A POBRA DE TRIVES

16

8.550

LAUROBA

SÁNCHEZ

JUAN CARLOS

32439766Z

A

768

MR.C99.20.022.15920.001

XEFATURA SECCIÓN (BAIO)

MR

ZAS

25

16.900

LUGARO

SECO

UXÍO

32677480T

C

759

MR.C99.50.011.15350.008

AXENTE

MR

FERROL

14

11.950

MARTÍNEZ

FRAILE

GREGORIO

10194382T

C

684

MA.C99.30.131.32090.002

AXENTE ZONAL

MA

O BARCO DE VALDEORRAS

16

12.750

MERINO

GARRIDO

MODESTO

76721994C

C

792

MR.C99.50.121.32001.014

AXENTE

MR

OURENSE

14

13.650

MOSTEIRO

RIVEIRO

AURELIO

35303454H

C

742

MR.301.00.508.36001.042

AXENTE - XEFATURA DE GRUPO

MR

PONTEVEDRA

14

15.500

NOVOA

MARTÍNEZ

ROSA MARÍA

34957094S

A

784

MR.C99.20.074.27500.001

XEFATURA SECCIÓN (RIBADEO)

MR

RIBADEO

25

20.200

NÚÑEZ

GARCÍA

LUIS MANUEL

33341839G

D

804

MR.C99.50.141.32840.005

AXENTE ZONAL

MR

VERÍN

16

10.100

NÚÑEZ

ORJALES

RAQUEL

32820108M

B

703

ED.C99.50.101.15001.005

TÉCNICO/A MEDIO/A DE BIBLIOTECAS

ED

A CORUÑA

20

16.350

PEDROSA

CASTILLO

IVÁN

33326762S

A

680

MA.C99.10.005.27001.005

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN AMBIENTAL II

MA

LUGO

25

17.600

PORTELA

ADROVER

JUAN ANTONIO

76902303D

C

798

MR.C99.50.152.32320.013

AXENTE

MR

XINZO DE LIMIA

14

13.950

PORTO

CRESPO

ALBERTO

76989890N

C

815

MR.C99.50.171.36420.006

AXENTE

MR

PONTEAREAS

14

13.650

PRADO

ALVAREDO

EVA MARÍA

34894912W

B

678

MA.C99.10.002.15001.009

XEFE SECCIÓN CAZA E PESCA FLUVIAL

MA

A CORUÑA

25

17.950

PREGO

CANCELO

BEATRIZ

35441133L

B

713

ED.C99.50.301.36001.006

TÉCNICO/A MEDIO/A DE ARQUIVOS

ED

PONTEVEDRA

18

16.350

PRIETO

FERNÁNDEZ

DAVID

34981055X

A

789

MR.C99.10.801.32001.005

XEFATURA UNIDADE TÉCNICA II

MR

OURENSE

25

14.900

RATOEIRA

BASANTA

DÁMASO

33993947Q

C

785

MR.C99.50.063.27600.006

AXENTE ZONAL

MR

TRABADA

16

15.250

REGO

MARTÍNEZ

MARÍA CARMEN

33861019M

B

787

MR.C99.20.091.27640.004

XEFATURA SECCIÓN (VILALBA)

MR

VILALBA

25

16.650

RODRÍGUEZ

CASTRO

VALENTÍN

34942856Z

A

677

MA.C05.00.004.15770.011

XEFATURA SECCIÓN INFORMACIÓN AMBIENTAL

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

15.950

RODRÍGUEZ

HORBÁN

ANTONINO

76567296C

C

780

MR.C99.50.070.27060.005

AXENTE TERRITORIAL

MR

BECERREÁ

18

19.450

RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ

MARTA MARÍA

34934052L

A

824

MR.O19.10.000.32001.019

XEFATURA SECCIÓN B

MR

OURENSE

25

15.550

ROSÓN

GÓMEZ

EDUARDO

33316579K

C

779

MR.C99.50.091.27001.011

AXENTE

MR

LUGO

14

15.000

RUIZ

MELENDO

RAQUEL

50182680S

B

773

MR.C99.10.701.27001.008

XEFATURA UNIDADE TÉCNICA I

MR

LUGO

25

18.600

SÁNCHEZ

BLANCO

BENIGNO

33255865G

C

762

MR.C99.50.041.15560.003

AXENTE ZONAL

MR

NOIA

16

17.000

SANTABALLA

ÁLVAREZ

ROBERTO

76412397A

B

698

ED.201.00.004.15770.028

XEFATURA SECCIÓN SUPERVISIÓN DE PROXECTOS

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

16.100

SOTO

VÁZQUEZ

ELVIRA

34931255M

A

741

MR.301.00.505.32400.005

XEFATURA SECCIÓN LABORATORIO

MR

LEIRO

25

22.500

SUÁREZ

ORJALES

BRUNO

32667388M

C

763

MR.C99.50.012.15600.003

AXENTE ZONAL

MR

ORTIGUEIRA

16

12.900

TRASHORRAS

REIJA

MARCOS

33331468Y

C

778

MR.C99.50.091.27001.008

AXENTE

MR

LUGO

14

15.500

TUCHE

ALONSO

GORETTI

76989779Q

C

811

MR.C99.50.172.36090.003

AXENTE ZONAL

MR

A CAÑIZA

16

17.400

VILLARES

CUBA

DULCE MARÍA

32763022M

B

704

ED.C99.50.301.15001.012

TÉCNICO/A MEDIO/A DE ARQUIVOS

ED

A CORUÑA

18

15.150

CÓDIGO

CONSELLERÍA

CU

CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ED

CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

FC

FACENDA

IN

ECONOMIA E INDUSTRIA

MA

MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

MR

MEDIO RURAL E DO MAR

PE

MEDIO RURAL E DO MAR

PR

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓNS. PÚBLIC. E XUSTIZA

SA

SANIDADE

TR

TRABALLO E BENESTAR