Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Martes, 10 de decembro de 2013 Páx. 47462

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

EDICTO do 25 de novembro de 2013, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio da clasificación como veciñal en man común do denominado ampliación do monte Medo de Vixueses, a favor dos veciños de Vixueses na parroquia de Foncuberta, concello de Maceda (Ourense).

O Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, en sesión do 3 de outubro de 2013, acordou iniciar os trámites para a clasificación como veciñal en man común do monte coas características que a seguir se relacionan:

Concello: Maceda.

Denominación do monte: ampliación do Monte Medo de Vixueses.

Comunidade veciñal solicitante: veciños de Vixueses, parroquia de Foncuberta (Santa María).

Superficie total: 87.467 m2 segundo datos catastrais.

A superficie para clasificar, denominada ampliación do Monte Medo de Vixueses, está formada por trece parcelas catastrais separadas entre elas e segundo a seguir se relaciona:

1. Polígono 91, parcela 112, lugar de Ribeira, superficie: 2.097 m2.

Estremas:

– Norte: parcelas: 113 (José Fernández Araújo), 117 (José González González) e 118 (José Caramés Carballo).

– Sur: parcelas: 110 (José Montero Gómez) e 111 (Enrique Gómez Garrido).

– Leste: parcelas: 95 (Nieves Rey Rey), 96 (José Ollero Fernández) e 103 (Ramona Grande).

– Oeste: parcelas 125 (Modesto Formoso Rey) e 126 (Juan María Rey Quiroga).

2. Polígono 91, parcela 145, lugar de Ribeira, superficie: 13.765 m2.

Estremas:

– Norte: co río.

– Sur: parcelas: 147 (Paz González González), 148 (Isolina Formosos), 151 (Nieves Rey Rey) e 152 (Concepción Parente Conde).

– Leste: parcelas: 137 (Antonio Rey Puga), 138 (Juan María Rey Quiroga), 142 (Modesto Formoso Rey), 143 (Antonio Carballo González) e 144 (Milagros Ocampo Formoso).

– Oeste: parcelas 156.

3. Polígono 106, parcela 169, paraxe de Covas, superficie: 5.501 m2.

Estremas:

– Norte: co camiño público.

– Sur: coa estrada.

– Leste: parcelas: 94 (Jesús Rodríguez Rey) e 98 (Elías Lage Gómez).

– Oeste parcelas: 99 (Rosa Rey Baltar), 100 (Daniel Reboredo), 101 (Antonio González Lage) e 103 (Antonio González Mojón).

4. Polígono 91, parcela 171, paraxe de Reconco, superficie: 14.617 m2.

Estremas:

– Norte: co río.

– Sur: co camiño público.

– Leste: parcelas: 164 (Adolfo Cid Plaza), 170 (Evangelina Formoso Formoso), 172 (José Ollero Formoso), 174 e 176 (Manuel Pascual Lage ), 175 (José Montero Gómez) e 177 (Isolina Formoso González).

– Oeste co río.

5. Polígono 92, parcela 3, paraxe de Recanto da Vella, superficie: 5.111 m2.

Estremas:

– Norte: co camiño público.

– Sur: parcelas: 2 e 9 (José Ollero Fernández).

– Leste: parcelas: 1 (Antonio Lage Borrajo), 2 (José Ollero Fernández), 4 (Concepción Formoso Formoso), 5 (Juan María Rey Quiroga) e co camiño.

– Oeste: co río, e parcelas: 1 (Antonio Lage Borrajo) e 2 (José Ollero Fernández).

6. Polígono 92, parcela 10, paraxe de Recanto da Vella, superficie: 4.484 m2.

Estremas:

– Norte: parcelas: 9 (José Ollero Fernández).

– Sur: parcelas: 26 (José Manuel Rey Pérez), 55 (Otilia Ollero Ollero), 56 (Francisco Ferreiro Conde), 57 (Mari Carmen Siota Conde) e 59 (Manuel Carballo González).

– Leste: co camiño.

– Oeste co río.

7. Polígono 92, parcela 19, paraxe de Reconco, superficie: 5.945 m2.

Estremas:

– Norte: parcelas: 11 (Manuel Grande Fariñas), 12 (José Conde González), 13 (Modesto Formoso Rey), 14 (Julio Rey Prieto), 15 (Ramón Ferreiro), 16 (Justa Formoso Puga), 17 (Luis Rodríguez Ferreiro) e 18 (Dolores González Porto).

– Sur: parcelas: 20 e 21 (Isolina Formoso González), 22 (Antonio González) e María Ángeles Rey Grande.

– Leste: co camiño.

– Oeste: co camiño e parcela 8 (José Ollero Fernández).

8. Polígono 92, parcela 25, paraxe de Reconco de Abaixo, superficie: 5.851 m2.

Estremas:

– Norte: parcelas: 20, 21 e 22 (Isolina Formoso González), Antonio González González e María Ángeles Rey Grande.

– Sur: parcelas: 61 (Corona Feijoo Formoso), 63 (Domingo Santiago González) e 65 (José Ollero Fernández).

– Este e oeste: co camiño.

9. Polígono 92, parcela 85, paraxe de Bouciñas, superficie: 3.245 m2.

Estremas:

– Norte: parcelas: 24 (María Ángeles Rey Grande) e 184 (Daniel Reboredo Cid).

– Sur: parcelas: 83 (Rosa Iglesias García), 84 (Teresa Villar González) e 86 (Eduardo Feijoo Gómez).

– Leste: parcelas: 175 (Manuela Garrido Ramos) e 185 (Antonio Formoso Fariñas).

– Oeste co camiño.

10. Polígono 92, parcela 161, paraxe de Reconco, superficie: 3.502 m2.

Estremas:

– Norte: co camiño público.

– Sur: parcelas: 24 (María Ángeles Rey Grande), 178 (Daniel Reboredo Cid), 179 (Cándida Siota Conde) e 182 (Manuel Carballo González).

– Leste: parcelas: 156 (Antonio Carballo González), 157 (Modesto Formoso Rey), 160 (Efrén González Porto) e 177 (Concepción Formoso Formoso).

– Oeste: co camiño.

11. Polígono 93, parcela 35, paraxe de Castro, superficie: 4.711 m2.

Estremas:

– Norte: parcelas: 26 (Rosa Pascual Lage), 27 (Julia Pascual García), 28 (Julia Rey Pumar), 31 (José Luis González Fernández), 34 (Elisa Pascual Cid) e 200 (Serafín Iglesias García).

– Sur: co camiño público.

– Leste: parcelas: 29 (Ángeles Iglesias García), 30 (Concepción Formoso Formoso), 31 (José Luis González Fernández), 32 (Serafín Iglesias García), 33 (Joaquín Cid), 34 (Elisa Pascual Cid) e 187 (César Alonso Rodríguez).

– Oeste: parcelas: 199 (Luis Quintas Garrido).

12. Polígono 93, parcela 168, paraxe de Vacellos, superficie: 801 m2.

Estremas:

– Norte: parcelas: 118 (Luis Rey Lage) e 169 (Milagros Ocampo Formoso).

– Sur: parcelas: 166 (Milagros Ocampo Formoso) e 167 (Julio González Garrido).

– Leste: parcelas: 169 (Milagros Ocampo Formoso).

– Oeste parcelas: 167 (Julio González Garrido).

13. Polígono 106, parcela 105, paraxe de Penedo, superficie: 17.837 m2.

Estremas:

– Norte: parcelas: 106 (Emilio García Pascual), 107 (Rosa Lage Garrido), 108 (Elías Vázquez Peña) e 111 (Concepción Formoso).

– Sur: parcelas: 122 (José Estévez) e co camiño.

– Leste: parcelas: 109 (Bernardino Rey González ) e 113 (Modesto Formoso Rey).

– Oeste: parcelas: 66 (Bernardino Rey González), 67 (Carlos Carballo) e 68 (Manolo Carballo).

O que se pon en coñecemento de todos os interesados indicándolles que se abre un período dun mes para que poidan examinar o expediente e efectuar as alegacións que consideren convenientes, así como presentar os documentos ou informacións que xulguen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 23 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

Ourense, 25 de novembro de 2013

Yago Borrajo Sánchez
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais
en Man Común de Ourense