Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Xoves, 19 de decembro de 2013 Páx. 48832

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 14 de xuño de 2013 pola que se establecen as bases e se convocan axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral (Diario Oficial de Galicia número 118, do 21 de xuño de 2013).

De conformidade co disposto no artigo 15.1º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 22 da Resolución do 14 de xuño de 2013, pola que se establecen as bases e se convocan axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, procédese á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da citada Resolución do 14 de xuño de 2013.

Finalidade da axuda: favorecer e impulsar a conciliación do traballo e da vida familiar de mulleres e homes mediante axudas destinadas á realización polas asociacións de nais e pais do alumnado de programas de actividades complementarias e extraescolares.

Norma reguladora: Resolución do 14 de xuño de 2013 pola que se establecen as bases e se convocan axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral.

Crédito orzamentario: 103.723,40 euros.

Partida orzamentaria: 05.11.312G.481.0.

Cofinaciada ao 80 % con fondos FSE no programa operativo de Galicia 2007/2013, eixo 2, tema prioritario 69.

Entidades beneficiarias da subvención e importe concedido a cada unha delas: ver anexo.

A Coruña, 20 de novembro de 2013

María Barreiro Lázare
Xefa territorial da Coruña

ANEXO
Subvencións concedidas

Crédito asignado: 65.193,34 €.

DNI/CIF

Entidade

Importe

G15079353

ANPA Compañía de María Santiago

1.520,00

G15059918

ANPA Monte dos Postes

5.733,00

G15436090

ANPA Fontela do CEIP As Fontiñas

5.646,00

G15059413

ANPA do CEIP López Ferreiro

5.338,80

G15310667

ANPA A. Ferradura do CEIP Pío XII

5.400,00

G15200587

ANPA A Jorge. CEIP Jorge Juan-Perlío

1.220,83

G15467368

AMPA Cerne de Galicia do CEIP Nº 2 de Melide

2.519,21

G15134661

ANPA Colexio La Salle de Santiago

4.800,00

G15303571

ANPA Avantar

699,93

G15790991

ANPA CEIP Lamas de Abade

2.313,30

G15069057

ANPA do CEIP Valle-Inclán

4.466,40

G15250780

ANPA Outo Eume CEIP A Magdalena

2.603,21

G15984990

APA Defic. Auditivos C.E.E. Nosa Sra. Rosario

1.327,27

G15422694

ANPA Ortigueira do CEIP Ortigueira-Vedra

2.060,50

G15069008

APA do Colexio Mixto Sta. Mª do Castro

2.730,00

G15578305

ANPA Xallas do CEIP Barrié de la Maza

3.966,67

G15747678

AMICOS da Barbanza

975,33

G70262597

ANPA Fonte da Cristina

1.549,52

G15370273

ANPA Castro Baxoi

1.835,98

G70313804

ANPA CEE María Mariño

3.160,20

G15048655

ANPA CEIP Ramón Cabanillas

1.120,67

G15059702

ANPA A Solaina-CEIP A Solaina

2.589,55

G15036122

ANPA do CEIP de Palmeira

598,07

G15131378

Raiante APA Gándara Sofán

1.018,90