Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Venres, 20 de decembro de 2013 Páx. 49070

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2013, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 18 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante os anos 2013 e 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 76, do 19 de abril de 2013).

O artigo 8.7 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 11.03.322B.460.2 e 11.03.322B.481.2, ao abeiro da Orde do 18 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante os anos 2013 e 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 76, do 19 de abril de 2013).

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2013

Ana María Díaz López
Directora xeral de Emprego e Formación

ANEXO TR332A
(ordenados por aplicación orzamentaria e puntuación total)

Expte.

Entidade

Aplicación orzamentaria

Puntuación total

Importe
2013

Importe
2014

2013/82

Concello de Ames

11.03.322B.460.2 2013 00573

124,37

64.000,00 €

64.000,00 €

2013/65

Concello da Coruña

11.03.322B.460.2 2013 00573

117,83

67.511,00 €

67.511,00 €

2013/47

Concello de Ferrol

11.03.322B.460.2 2013 00573

115,18

35.400,00 €

35.400,00 €

2013/50

Consorcio de Turismo Ribeira Sacra

11.03.322B.460.2 2013 00573

114,19

60.000,00 €

60.000,00 €

2013/40

Mancomunidade do Salnés

11.03.322B.460.2 2013 00573

106,75

53.500,00 €

53.500,00 €

2013/34

Concello de Vigo

11.03.322B.460.2 2013 00573

106,40

63.653,00 €

63.653,00 €

2013/41

Concello de Cabanas

11.03.322B.460.2 2013 00573

103,25

72.000,00 €

72.000,00 €

2013/71

Concello de Ponteareas

11.03.322B.460.2 2013 00573

101,75

52.500,00 €

52.500,00 €

2013/64

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

11.03.322B.460.2 2013 00573

101,33

21.841,00 €

21.841,00 €

2013/32

Concello de Santiago de Compostela

11.03.322B.460.2 2013 00573

99,42

39.300,00 €

39.300,00 €

2013/19

Concello de Redondela

11.03.322B.460.2 2013 00573

98,65

42.763,00 €

42.763,00 €

2013/62

Concello do Porriño

11.03.322B.460.2 2013 00573

95,81

24.000,00 €

24.000,00 €

2013/8

Concello de Moaña

11.03.322B.460.2 2013 00573

93,25

72.000,00 €

72.000,00 €

2013/29

Concello de Arteixo

11.03.322B.460.2 2013 00573

91,61

50.878,00 €

50.878,00 €

2013/78

Concello de Sada

11.03.322B.460.2 2013 00573

91,15

42.000,00 €

42.000,00 €

2013/11

Asociación de Empresarios de Mos

11.03.322B.481.2 2013 00573

132,60

38.220,00 €

38.220,00 €

2013/74

Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (Feafes Galicia)

11.03.322B.481.2 2013 00573

131,50

38.220,00 €

38.220,00 €

2013/35

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)

11.03.322B.481.2 2013 00573

123,96

26.364,00 €

26.364,00 €

2013/39

Fundación CIP

11.03.322B.481.2 2013 00573

118,84

38.220,00 €

38.220,00 €

2013/61

Acción Laboral

11.03.322B.481.2 2013 00573

116,50

38.220,00 €

38.220,00 €

2013/25

Asociación de Desenvolvemento Rural As Mariñas-Betanzos

11.03.322B.481.2 2013 00573

113,75

21.840,00 €

21.840,00 €

2013/96

Fundación Universidade da Coruña

11.03.322B.481.2 2013 00573

113,50

38.220,00 €

38.220,00 €

2013/45

Confederación Empresarial de Ourense

11.03.322B.481.2 2013 00573

113,24

34.281,00 €

34.281,00 €

2013/67

Asociación Empresarial de Valdeorras

11.03.322B.481.2 2013 00573

112,54

34.860,00 €

34.860,00 €

2013/49

Federación de Industria e dos Traballadores Agrarios de UGT, FITAG UGT

11.03.322B.481.2 2013 00573

112,25

27.300,00 €

27.300,00 €

2013/52

Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia)

11.03.322B.481.2 2013 00573

109,58

35.025,00 €

35.025,00 €

2013/6

FES-UGT Galicia

11.03.322B.481.2 2013 00573

108,04

28.767,00 €

28.767,00 €

2013/18

FSP-UGT Galicia

11.03.322B.481.2 2013 00573

106,35

38.220,00 €

38.220,00 €

2013/44

Asociación de Empresarios Discapacitados de Galicia (AED)

11.03.322B.481.2 2013 00573

105,50

23.840,00 €

23.840,00 €

2013/23

Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca)

11.03.322B.481.2 2013 00573

101,91

38.220,00 €

38.220,00 €