Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Venres, 20 de decembro de 2013 Páx. 49215

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 27 de novembro de 2013, da Delegación de Lugo, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Álvarez Darriba, David e vinte e un máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e ao non ser posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por medio do presente anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na delegación en Lugo da Axencia Tributaria de Galicia, rolda da Muralla 70, 1º, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Lugo, 27 de novembro de 2013

Gonzalo Vázquez Rivas
Delegado de Lugo

ANEXO

Interesado/a

Órgano tramitador

Procedemento

Álvarez Darriba, David (33553256M)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente núm. 2013/1995-S; requirimento para a presentación da declaración

Blanco Rodríguez, Carlos (33307622B)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente núm. 1422/2012-S; requirimento para a presentación da declaración

Burgos Ospino, Nury Teresa (53975120P)

Departamento de Recadación

Aprazamento/fraccionamento núm. 3746; liquidación de xuros de demora núm. 510130000649

Dehon Producciones Audiovisuales

(B27407725)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 203/2013-I para a presentación da declaración

Díaz Burgo, Fernando (33315494V)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo en que se reclama o importe da redución practicada no expediente sancionador núm. 1149/2012-ESA

Fernández Vivero, Juan (33857867G)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de inicio e proposta de resolución do expediente sancionador núm. 777/2013-ESA

García Lestegas, Aristides (33790725E)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente núm. 261/2010-S; liquidación núm. 650725236342

García López, Patricia (76940156G)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 607/2013-I para a presentación da declaración

González González, Rafael (23759799V)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 608/2013-I para a presentación da declaración

López Martínez, Berta Luisa (34919058K)

Departamento de Recadación

Acordo aprazamento/fraccionamento núm. 4415

López Pacin, José Rogelio (33828619N)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 484/2013-I para a presentación da declaración

Lorenzo Jiménez, María Victoria

(23321317F)

Departamento de Recadación

Aprazamento/fraccionamento núm. 3744; liquidación de xuros de demora núm. 510130000761

Pérez Ruiz, Sara

(76583826J)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 8794/2012; comunicación de trámite de audiencia

Piñeiroa Vázquez, César (76557513N)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 3753/2013; comunicación de trámite de audiencia

Porumbaru Marga, Mariana (X9719859J)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 7906/2013-V; comunicación de trámite de audiencia

Prieto Álvarez, Nicolás (11401264A)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente núm. 1147/2013-S; comunicación de trámite de audiencia

Promociones Tolda Meilan, S.L. (B27255819)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de imposición de sanción; expediente núm. 769/2013-ESA; liquidación núm. 512130001528

Río Reboredo, Nerea (33549741D)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 231/2013-I para a presentación da declaración

Salido Conde, Manuela (32622915Z)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente núm. 3388/2013-S; declaración de incompetencia

Seoane Burgue, Enrique (33831865S)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente núm. 1711/2010-S; liquidación núm. 650725254831

Trabado López, David (33539554B)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; autoliquidación núm. 620725221920; requirimento para a presentación da declaración

Vilares Lugo, S.L. (B27140391)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 18709/2013; declaración de incompetencia