Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Venres, 20 de decembro de 2013 Páx. 49233

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 11 de decembro de 2013, da Delegación da Coruña, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Ares Rodríguez, José Ángel e oitenta e cinco máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e ao no ser posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo por causas non imputables á Administración despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por medio deste anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os actos foron adoptados polas oficinas liquidadoras do distrito hipotecario que se citan no inicio de cada relación.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, nas oficinas liquidadoras que se citan, nos enderezos que se expresan, das 9.00 ás 14.00 horas de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A Coruña, 11 de decembro de 2013

Regina Losada Trabada
Delegada da Coruña

ANEXO

Oficina Liquidadora de Betanzos

r/ Doctor José Fariña, 3 baixo

15300 Betanzos

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Ares Rodríguez, José Ángel

NIF: 32798415R

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-01951/2013

Trámite de audiencia

Edreira Barbeito, María Jesús

NIF: 32811214N

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-02232/2013

Trámite de audiencia

Esusy Arajujo, Betsy Irene

NIF: Y1697391M

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-02008/2012

Liquidación: 600975036420

Fernández Calza, Alicia

NIF: 76358901M

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte. S-00385/2012

Liquidación: 650725394137

Gómez Vázquez, Juan Carlos

NIF: 32790939-T

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-02481/2012

Liquidación: 600101109478

Invercón Galicia, S.L.

CIF: B36431492

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-01967/2010

Liquidación: 600091139698

Pombo Méndez, Fernando

NIF: 32409408Q

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-01148/2010

Trámite de audiencia

Rey Gómez, Beatriz

NIF: 00510670R

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-02383/2013

Trámite de audiencia

S3 Systems&Solutions

CIF: B70373998

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-01969/2013

Trámite de audiencia

Sanespiño, S.L.

CIF: B15843758

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-01968/2013

Trámite de audiencia

Vázquez Carro, Antonia

NIF: 32320555N

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-02768/2009

Liquidación: 600090095116

Vázquez González, Sergio

NIF: 78795400E

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-00454/2010

Trámite de audiencia

Oficina Liquidadora de Carballo

r/ Jacinto Amigo Lera, nº 4, 1º

15100 Carballo

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Castro Rodríguez, María Adriana

NIF: 53305194A

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-3125/2012

Liquidación: 504130000699

Castro Sandoval, Carolina

NIF: 53548522Z

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp. S-199/2013

Trámite de audiencia

Desarrollos Urbanísticos Fonte do Fraile, S.L.

CIF: B70070149

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-3568/2009

Liquidación: 600081138699

Ferreiro Becerra, José

NIF: 76281370F

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-1345/2013

Liquidación: 600121078359

I Griega Asesoramiento y Gestión, S.L.

CIF: B15907124

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-3555/2010

Liquidación: 600091001711

Inversiones Vizerta, S.L.

CIF: B70016035

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-320/2010

Liquidación: 50413002154

Inversiones Vizerta, S.L.

CIF: B70016035

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-323/2010

Liquidación: 50413002151

Inversiones Vizerta, S.L.

CIF: B70016035

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-325/2010

Liquidación: 50413002162

Luque Bautista, María

NIF: 74578171G

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp. D-4/2012

Liquidación: 651091005191

Promociones Avecor, S.L.

CIF: B15968415

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-1023/2012

Trámite de audiencia

Promociones Miseg, S.L.

CIF: B70027206

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-3178/209

Liquidación: 600081114063

Promotora Agro do Arco-Ribeira, S.L.

CIF: B70312608

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-1022/2012

Liquidación: 600101114874

Quintela Casal, José Antonio

NIF: 76335860X

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp. S-436/2013

Trámite de audiencia

Residencial Os Agros, S.L.

CIF: B70069273

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-355/2009

Confirmación de liquidación: 504100002361

Residencial Os Agros, S.L.

CIF: B70069273

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-3815/2008

Liquidación: 600061137993 1

Verdía Varela, María Purificación

NIF: 32364036T

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-587/2013

Liquidación: 600111069733

Oficina Liquidadora de Ferrol

Avenida Mac Mahon, nº 25, baixo

15403 Ferrol

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Bacelo Dobarro, Julia María

NIF: 32677863S

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp. S-1115/2006

Resolución TPC. Confirmación liquidación 650725022751

Bacelo Dobarro, Julia María

NIF: 32677863S

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp. S-1115/2006

Resolución TPC. Confirmación liquidación 650725022754

Bacepen Promociones, S.L.

CIF: B15911183

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. Z-6/2013

Liquidación: 500130018472

Bacepen Promociones, S.L.

CIF: B15911183

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. Z-7/2013

Liquidación: 500130018474

Casal Porto, Yago

NIF: 44466750E

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-2792/2013

Liquidación: 600121152530

Del Río López, Elisardo

NIF: 32648370P

Medios de transporte usado

Exp. V-295/2013

Trámite de audiencia

López Gómez, Antonio José

NIF: 32705902V

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-584/2011

Requirimento de documentación

Pena Millán, Eugenio

NIF: 32696212X

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-225/2012

Requirimento de documentación

Promociones Fernando Pita, S.L.N.E.

CIF: B15936560

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. Z-6/2013

Liquidación: 500130018473

Promociones Fernando Pita, S.L.N.E.

CIF: B15936560

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. Z-7/2013

Liquidación: 500130018475

Oficina liquidadora de Noia

Rúa Virxe de Loreto, Edificio Valle Inclán

Portal 4, nº 6, entresollado 1ª, letra C

15200 Noia

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Barreiro Fernández, Carmen

NIF: 32408332K

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-4113/2010

Liquidación: 600091196010

Cadaval Regueira, María Ángeles

NIF: 76504453J

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-6539/2009

Liquidación: 600090101118

Construcciones Silva y González, S.L.

CIF: B36336089

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-5816/2009

Liquidación: 600091046589

Construcciones Silva y González, S.L.

CIF: B36336089

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-5816/2009

Liquidación: 600091046574

Cordido Puga, Casimiro

NIF: 33153790A

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-5438/2011

Liquidación: 600111093155

Dieste Castro, Juan Alberto

NIF: 52938289V

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-521/2011

Liquidación: 600725382619

Ertica 2009, S.L.U.

CIF: B36936623

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-2083/2012

Liquidación: 600725490740

Fariña Davila, Francisco

NIF: 39559439Z

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-1739/2010

Trámite de audiencia

Fontaíña Zabalo, Martín

NIF: 15893957Z

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-3211/2013

Trámite de audiencia

Galven 2005, S.L.

CIF: B15989262

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-4433/2009

Liquidación: 600725255005

García Lago, José Manuel

NIF: 33110561Z

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-52/2013

Liquidación: 600121021320

Lantigua Adames, Melania

NIF: 53486632V

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-2904/2012

Liquidación: 600725508193

López López, Olga

NIF: 33861421Q

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-1247/2013

Trámite de audiencia

Migalia Construcciones y Reformas, S.L.

CIF: B36979409

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-3827/2012

Liquidación: 504130001592

Muñiz Pose, Francisco

NIF: 32201859W

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-5967/2009

Liquidación: 600090101068

Oubiña Noceda, Dolores

NIF:35388833K

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte. S-569/2011

Trámite de audiencia

Pérez Reboiras, José

NIF: 33210462 A

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-537/2013

Trámite de audiencia

Promociones Pontenafonso, S.L.

CIF: B15741507

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-1092/2005

Liquidación: 504130001120

Promotora Ago do Arco Ribeira, S.L.

CIF: B70312608

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-3654/2012

Liquidación: 600725517934

Rama Oubiña, José Ramón

NIF: 52455454K

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte. S-448/2011

Trámite de Audiencia

Rial Veiga, Lino

NIF: 33094542A

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-5196/2009

Liquidación: 600091053353

Romero Gacía, María Peregrina

NIF: 33220322L

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-1320/2011

Liquidación: 600101003025

Romero García, María Peregrina

NIF: 33220322L

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-1319/2011

Liquidación: 600101003024

Romero Pérez, Tomás

NIF: 24743295X

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-4682/2010

Trámite de audiencia

Vidal Pérez, María Pura

NIF: 76486857N

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-6002/2009

Liquidación: 600091053299

Xestora Kouros 2000, S.L.

CIF: B15646557

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-409/2010

Trámite de audiencia

Oficina Liquidadora de Ortigueira

r/ Manuel Sandomingo,1- ent.

15330 Ortigueira

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Gallardo Viñas, Francisco Javier

NIF: 05901378S

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-1312/2013

Trámite de audiencia

González Rodríguez, Antonio

NIF: 34586878F

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.T-996/2013

Liquidación: 600121087197

Queijo Queijas, Jesús

NIF: 76402893K

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-9972013

Liquidación: 600121093108

Queijo Queijas, Jesús

NIF: 76402893K

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-1114/2013

Trámite de audiencia

Queijo Queijas, Jesús

NIF: 76402893K

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-1115/2013

Trámite de audiencia

Villar Piñón, Susana

NIF: 76411917Y

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte. T-1042/2013

Trámite de audiencia

Oficina liquidadora de Santiago

Praza da Constitución, s/n (Edificio Rexistros)

15702 Santiago de Compostela

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Álvarez Álvarez, María Pilar

NIF: 32396282T

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp.: S-901/2010

Trámite de audiencia

Anega Fernández, Víctor Manuel

NIF: 44821319T

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. Vehículos

Exp.: V-1966/2013

Trámite de audiencia

Cendán Vázquez, Jesús María

NIF: 33279948Y

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-28/2013

Trámite de audiencia

Cool Touring, S.C.

CIF: J70328216

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-6586/2012

Liquidación: 600111089146

Da Silva, Maia Catia

NIF: X2842768Z

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp.: D-235/2013

Trámite de audiencia

Fernández Álvarez, María Asunción

NIF: 09528139K

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-6874/2012

Liquidación: 600071250789

González Mato, Ana

NIF: 44478022R

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-55/2013

Trámite de audiencia

López Campo, María Soedade

NIF: 33849991V

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-639/2013

Trámite de audiencia

Mallón Gil, José Ramón

NIF: 44821115A

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-6984/2011

Liquidación: 600101113675

Montero Vilar, Santiago

NIF: 33300879F

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-7341/2012

Trámite de audiencia

Palos Paz, Fernando Alberto

NIF: 36154958Q

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-7528/2012

Trámite de audiencia

Rama Verde, María Inmaculada

NIF: 33280122L

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp.: S-351/2004

Trámite de audiencia

Rodríguez García, María Rosaura

NIF: 34987711L

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-1464/2013

Trámite de audiencia

Sánchez Acosta, Belkys Altagracia

NIF: 46096018Q

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-7578/2010

Trámite de audiencia

Sines Batallán, María Jesús

NIF: 33237812Y

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-6600/2012

Liquidación: 600725527238

Vázquez Lampón, Juan Luís

NIF: 52457791N

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. Vehículos

Exp.: V-935/2013

Trámite de audiencia