Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Mércores, 8 de xaneiro de 2014 Páx. 685

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 11 de decembro de 2013, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, pola que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltas polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente DX-00083-I-2012 e vinte e tres máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan as resolucións que o subdirector xeral de Inspección do Transporte ditou nos expedientes sancionadores instruídos por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres porque, intentada a notificación, non se puido efectuar.

Fáiselles saber que contra a dita resolución, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante o director xeral de Mobilidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, o interesado deberá aboar a multa imposta a través dun ingreso en calquera oficina do BBVA, de Caixa Galicia, de Caixanova ou de Banesto, empregando o modelo impreso que se facilitará nos servizos centrais da Dirección Xeral de Mobilidade.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2013

Mercedes López Caneda
Subdirectora xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Persoa sancionada

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

DX-00083-I-2012

O.T

Axente de inspección DX/004

Carlos Gil Angulo

16810891F

Francisco Ferrer, 7

50015 Zaragoza

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

20.11.2012; 13.00

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801

LU-00125-O-2013

4600-HGG

Garda Civil 2701 X17237T

María del Carmen Albor Neira

33793186E

Fenosa, nº 1

27550 Taboada (Lugo)

O envío dos ficheiros de datos da memoria do tacógrafo dixital ou da memoria da tarxeta do condutor sen a sinatura dixital ou con ela manipulada, ou outros elementos destinados a garantir a súa autenticidade.

1.10.2012; 10.05; N-540; 13,500

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801

LU-00499-O-2013

4540-DCY

Garda Civil 2704 N31187R

Transplanta Lugo Norte, S.L.

B27305309

Caravel, 19, 3º G

27003 Lugo

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

18.2.2013; 9.45; LU-113; 00,00

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801

LU-02007-O-2012

5184-DBX

Garda Civil 2704 N31187R

Javier Rodríguez Gómez

52492324E

Pumariño, 1

36900 Marín (Pontevedra)

A realización de transportes de produtos alimenticios ou mercadorías perecedoiras utilizando un vehículo que careza do certificado de conformidade para o transporte de mercadorías perecedoiras ou telo caducado ou falseado.

20.11.2012; 17.30; AG-64; 55,900

Art. 141.21 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401

LU-02040-O-2012

6233-BVW

Garda Civil 2705 C27970W

María Baamonde Fernández

33302855M

José Luis Cereijo, 1-3 0 bajo

15006 A Coruña

Atenuante. A utilización dunha mesma hora de rexistro dos tempos de condución e descanso por un período de tempo superior ao que corresponda, cando dea lugar a unha superposición de rexistros que impida a súa lectura.

22.11.2012; 16.30; N-634; 574,00

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401

LU-02041-O-2012

6233-BVW

Garda Civil 2705 C27970W

María Baamonde Fernández

33302855M

Jose Luis Cereijo, 1-3 0 bajo

15006 A Coruña

A retirada non autorizada das follas de rexistro cando iso non afecte aos datos rexistrados.

22.11.2012; 16.30; N-634; 574,00

Art. 142.3 LOTT

Art. 143.1.c) LOTT

301

OU-01479-O-2012

1073-BMJ

Garda Civil P79754M 3200

Manuel Álvarez Santamarina

34722899Y

Luis Espada, 51-3º B

32600 Verín (Ourense)

Atenuante. A realización de transporte público discrecional de viaxeiros en vehículos de ata 9 prazas, carecendo de título hablitante.

10.11.2012; 01.54; N-532; 001,500

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

Art. 143.4.a) LOTT

801

PO-00048-O-2013

3497-GMF

Garda Civil 3601 Q92637T

Yutabo Internacional Trading, S.L.

B85973659

R/ Princesa, 25

28008 Madrid

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

25.10.2012; 16.15; AP-9; 137,500

Art. 141.25 LOTT en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.letra k) en relación letra i) LOTT

801

PO-00049-O-2013

3497-GMF

Garda Civil 3601 Q92637T

Yutabo Internacional Trading, S.L.

B85973659

R/ Princesa, 25

28008 Madrid

A realización de transportes de produtos alimenticios ou mercadorías perecedoiras utilizando un vehículo que careza do certificado de conformidade para o transporte de mercadorías perecedoiras ou telo caducado ou falseado.

25.10.2012; 16.15; AP-9; 137,500

Art. 141.21 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401

PO-00111-O-2013

3744-HLV

Garda Civil 3602 I43469X

Sebastián Moreno Martínez

27382401G

Río Bembezar, 1

29650 Mijas (Málaga)

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

12.11.2012; 17.53; N550; 95

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801

PO-00177-O-2013

2178-DPK

Garda Civil 3603 U36333E

Trexe Miño, S.L.

B36454866

Alto do Monte-Sobrada, 10

36790 Tomiño (Pontevedra)

O exceso igual ou superior ao 10 por cento e inferior ao 20 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA superior a 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 12 %.

6.11.2012; 19.42; A55; 18

Art. 141.2 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

850

PO-00313-O-2013

0717-GFR

Garda Civil 3603 U36333E

Maderas y Granitos Solleiro, S.L.

B36890259

Avda. de Madrid, 40

36204 Vigo (Pontevedra)

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

19.10.2012; 13.10; PO-552; 51,000

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

601

PO-00498-O-2013

9674-GGS

Garda Civil 3603 U36333E

Transportes Tm Iván y Óscar, S.L.

B36584811

Rosalía de Castro, 59, 2º E

36450 Salvaterra de Miño

(Pontevedra)

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

2.12.2012; 12.45; PO-551; 0,500

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.letra k) LOTT en relación letra i) LOTT

801

PO-00711-S-2013

PO-7071-BL

Policía Municipal 294477

Excav. y Demoliciones Cosmarti, S.L.

B36930220

Rúa do Castelo-Parada, s/n

36350 Nigrán (Pontevedra)

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

12.12.2012; 11.50; pza. Eugenio Fabrique

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

601

PO-00977-S-2013

5184-DBX

Garda Civil Fiscal Vigo F77712S

Javier Rodríguez Gómez

52492324E

Busto de Arriba, 4, 4 C

36900 Marín (Pontevedra)

A realización de transportes de produtos alimenticios ou mercadorías perecedoiras utilizando un vehículo que careza do certificado de conformidade para o transporte de mercadorías perecedoiras ou telo caducado ou falseado.

27.12.2012; 3.00; saída porto pesqueiro Berbés

Art. 141.21 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401

PO-01077-I-2013

Axente de inspección PO/019

Estructuras y Obras de Galicia, S.L.

B15609670

Cortiñán plg. Bergondo, PC E3

15175 Bergondo (A Coruña)

A desatención total ou parcial ás instrucións ou requirimentos dos membros da inspección do transporte terrestre ou das forzas encargadas da vixilancia do transporte en estrada cando non deba cualificarse como moi grave.

15.4.2013

Art. 141.4 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801

PO-02713-O-2012

5184-DBX

Garda Civil 3601 F57579E

Javier Rodríguez Gómez

52492324E

Busto de Arriba, 4, 4 C

36900 Marín (Pontevedra)

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

2.10.2012; 11.00; EP8001; 1,500

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401

PO-02806-O-2012

PO-5031-BP

Garda Civil 3601 K82210V

Distribuciones Marmel, C.B.

E27744614

R/ Barrio Peinador, 58D (Peinador)

36417 Vigo (Pontevedra)

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

5.10.2012; 4.49; N-550; 125,100

Art. 141.25 LOTT en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1 letra k) en relación letra i) LOTT

801

XC-00337-O-2013

1431-FLT

Garda Civil 1504 I54077K

Excavacións Migasa, S.L.

B15720147

Pg. Tambre-La Cierva, 1

15890 Santiago de Compostela

(A Coruña)

Atenuante. A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea a utilizar.

30.10.2012; 12.50; AP-9; 67,500

Art. 141.25 LOTT en relación co art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

401

XC-00340-O-2013

6425-FLM

Garda Civil 1504 H74822F

Excavacións Migasa, S.L.

B15720147

Pg. Tambre-La Cierva, 1

15890 Santiago de Compostela

(A Coruña)

Atenuante. A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea a utilizar.

30.10.2012; 12.39; AP-9; 67

Art. 141.25 LOTT en relación co art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

401

XC-01704-O-2013

5691-BWF

Garda Civil 1500 R-76589-W

Salvat Mallorca, S.L.

B65454340

Roca I Umbert, nº 50

08907 Hospitalet de Llobregat (l’)

(Barcelona)

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

4.3.2013; 19.30; N-634; 666,00

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801

XC-01737-O-2013

8812-FRR

Garda Civil 1504 Z27752V

Recambios Ceta, S.L.

Río Navia, 47-49

27004 Lugo

Carecer dos extintores que resulten obrigatorios en función do vehículo ou a carga transportada, ou dispoñer duns cuxa correcta utilización non estea garantida.

5.3.2013; 18.43; N-634; 679

Art. 141.5.3 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801

XC-01739-O-2013

8812-FRR

Garda Civil 1504 A35144Y

Recambios Ceta, S.L.

Río Navia, 47-49

27004 Lugo

Incumprir as prohibicións de cargamento en común nun mesmo vehículo. Así mesmo, non respectar as condicións de illamento, protección ou segregación da carga regulamentariamente establecidas.

5.3.2013; 18.44; N-634; 679

Art. 140.24.3 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

1.001

XC-01741-O-2013

2445-BPV

Garda Civil 1504 A-35144-Y

Cortiñán Vehículos Industriales, S.L.

B15507122

Estrada N-VI, km 576

15319 Bergondo (A Coruña)

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

5.3.2013; 15.52; N-547; 82,50

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

601