Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Mércores, 8 de xaneiro de 2014 Páx. 714

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 11 de decembro de 2013 pola que se notifica o acordo de procedencia do reintegro das axudas ao programa para a promoción do emprego autónomo reguladas na Orde do 21 de abril de 2008, xestionadas nesta xefatura territorial.

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, en virtude do disposto nos artigos 59 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ao seren devoltas polo servizo de correos as notificacións enviadas no seu día coas resolucións ditadas nos procedementos instados polos interesados, requírense as persoas citadas no anexo para que, no prazo de 10 días contados desde o seguinte ao da publicación desta cédula, comparezan persoalmente ou debidamente representadas, no Servizo de Traballo e Economía Social da Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para ter coñecemento co contido daquela, advertíndolles que, de non facelo así, se considerarán notificadas cos efectos que correspondan.

Así mesmo, fáiselles saber o dereito que as asiste para interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Diario Oficial de Galicia, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Así mesmo, con anterioridade e carácter potestativo, poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación, ante a Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar na Coruña, todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1988, do 13 de xuño, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 29 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A Coruña, 11 de decembro de 2013

María Pilar Caridad Alonso
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Expedientes: TR 341D 2008/119-1 e TR 341D 2008/120-1.

Nome: Pedro Antonio Carballo Corral.

DNI/NIE: 46903358X

Último enderezo coñecido: rolda de Outeiro, 330, 5º B. 15011 A Coruña.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expedientes: TR 341D 2008/183-1 e TR 341D 2008/184-1.

Nome: Ana Belén Béjar Suárez.

DNI/NIE: 32773814X.

Último enderezo coñecido: r/ Rego de Auga, 18, 5º. 15001 A Coruña.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expedientes: TR 341D 2008/342 -1 e TR 341D 2008/343-1.

Nome: Cristina Frade Díaz.

DNI/NIE: 32687434S.

Último enderezo coñecido: r/ Venezuela, 61-63, baixo esquina. 15404 Ferrol.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/582-1.

Nome: Mª Mar Martínez Rey.

DNI/NIE: 32844387L.

Último enderezo coñecido: r/ Ramón y Cajal, 15-17, 1º E. 15006 A Coruña.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/726-1.

Nome: Esclavitud Dios Abet.

DNI/NIE: 36058508M.

Último enderezo coñecido: r/ México, 10, 1º dereita. 15009 A Coruña.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/826-1.

Nome: Mª Asunción Pita Muíños.

DNI/NIE: 32621790Q.

Último enderezo coñecido: r/ Hernán Cortés, 4, 6º. 15404 Ferrol.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/831-1.

Nome: José María Fernández Pita.

DNI/NIE: 32686149K.

Último enderezo coñecido: r/ Conces, 9, 1º. 15404 Fene.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expedientes: TR 341D 2008/925-1 e TR 341D 2008/926-1.

Nome: Marta Rodríguez Ventureira.

DNI/NIE: 34896534Z.

Último enderezo coñecido: r/ Real, 73, 3º. 15402 Ferrol

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expedientes: TR 341D 2008/944-1 e TR 341D 2008/946-1.

Nome: Áurea Mallo Abarca.

DNI/NIE: 47373498F.

Último enderezo coñecido: r/ Muíño, 75, 1º. 15100 Carballo.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/1054-1.

Nome: José López Cupeiro.

DNI/NIE: 32601453B.

Último enderezo coñecido: San Xoán Escorial, 4. 15404 Ferrol.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expedientes: TR 341D 2008/1064-1 e TR 341D 2008/1067-1.

Nome: Mª Isabel Moure Ventoso.

DNI/NIE: 35488117Z.

Último enderezo coñecido: r/ Picavia, 6, baixo. 15004 A Coruña.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expedientes: TR 341D 2008/1202-1 e TR 341D 2008/1203-1.

Nome: Alejandra Moure Ventoso.

DNI/NIE: 35486531S.

Último enderezo coñecido: r/ Picavia, 6, baixo. 15004 A Coruña.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/1284-1.

Nome: Óscar Bouzas Fernández.

DNI/NIE: 44821452H.

Último enderezo coñecido: r/ República Arxentina, 6, 1º A. 15701 Santiago de Compostela.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/1399-1.

Nome: Aurelio Mazondo Crespo.

DNI/NIE: X6152029N.

Último enderezo coñecido: r/ Pontevedra, 3, 1º. 15100 Carballo.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/1649-1.

Nome: Luis Díaz Arribe.

DNI/NIE: 32671266L.

Último enderezo coñecido: r/ Nova de Caranza, 157, 3º D. 15404 Ferrol.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expedientes: TR 341D 2008/1659-1 e TR 341D 2008/1661-1.

Nome: Mª Natalia Bouza García.

DNI/NIE: 32657552J.

Último enderezo coñecido: r/ Eduardo Pondal, 1-17, entresollado A (Marpisa Asesores). 15404 Ferrol.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/1769-1.

Nome: Rocío Núñez Paz.

DNI/NIE: 32705956W.

Último enderezo coñecido: r/ Gravina, 10. 15404 Ferrol.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas

Expediente: TR 341D 2008/1826-1.

Nome: Blanca Muñoz Jiménez.

DNI/NIE: 32811799E.

Último enderezo coñecido: r/ Ángel Senra, 9. 15007 A Coruña.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas

Expediente: TR 341D 2008/1973-1.

Nome: Rebeca Bonome Ruiz.

DNI/NIE: 47354403W.

Último enderezo coñecido: praza Manuel Lugrís, 5, 4º C. 15660 Cambre.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/2149-1.

Nome: Jorge Santos Comerma.

DNI/NIE: 52411119F.

Último enderezo coñecido: avda. Novo Mesoiro, 32, 2º C. 15190 A Coruña.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas

Expedientes: TR 341D 2008/2999-1 e TR 341D 2008/2300-1.

Nome: Claudia Cristiano Freire.

DNI/NIE: X8933738D.

Último enderezo coñecido: avda. Félix Acevedo, 15, 5º B. 15008 A Coruña.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas

Expediente: TR 341D 2008/2514-1.

Nome: Lei Chen.

DNI/NIE: X4124385W.

Último enderezo coñecido: r/ Santiago de Chile, 17, baixo dereita. 15706 Santiago de Compostela.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/2534-1.

Nome: Mª Concepción Landeira Serantes.

DNI/NIE: 35567993B.

Último enderezo coñecido: r/ Loureiro, 33. 15405 Ferrol.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/2623-1.

Nome: Rodolfo Manuel Quinta Magliarelli.

DNI/NIE: 50631267X.

Último enderezo coñecido: r/ Os Concheiros, 56, 3º D. 15703 Santiago de Compostela.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/2676-1.

Nome: Francisco Garrido Bastos.

DNI/NIE: 36142742J.

Último enderezo coñecido: r/ Pedregal, 10, portal 3, 2º H. 15220 Ames.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expedientes: TR 341D 2008/2806-1 e TR 341D 2008/2807-1.

Nome: Pedro Dámaso Bodelón Alonso.

DNI/NIE: 32414032V.

Último enderezo coñecido: r/ Fontán, 3, 2º. 15006 A Coruña.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/2895-1.

Nome: Manuel López Rodríguez.

DNI/NIE: 78791297J.

Último enderezo coñecido: r/ da Cachurra, 3, 1º. 15830 Negreira.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/2969-1.

Nome: Rocío Varela Esmorís.

DNI/NIE: 32814669V.

Último enderezo coñecido: r/ Alcalde Marchesi, 15, baixo dereita. 15006 A Coruña.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expediente: TR 341D 2008/3068-1.

Nome: Sunny Bruce Rufai.

DNI/NIE: X2771894A.

Último enderezo coñecido: r/ Arquitecto Rey Pedreira, 6, 3º D. 15011 A Coruña.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.

Expedientes: TR 341D 2008/3264-1 e TR 341D 2008/3265-1.

Nome: María José Pazo Hervelo.

DNI/NIE: 36131621R.

Último enderezo coñecido: avda. Uruguay, 25, 3º C. 36000 Pontevedra.

Feito imputado: non manter a actividade que fundamenta a súa concesión durante un tempo mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: o artigo 16.a) da Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

Contido da resolución: acordo da procedencia do reintegro das axudas.