Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Xoves, 9 de xaneiro de 2014 Páx. 805

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2013, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2012.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Finalidade: a execución das accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores e traballadoras desempregados para mellorar a súa cualificación profesional.

Norma reguladora: Orde do 30 de decembro de 2011 (Diario Oficial de Galicia nº 6, do 10 de xaneiro de 2012).

Aplicacións e créditos orzamentarios:

– 12.05.323A.440.0 (100.000,00 €).

– 12.05.323A.460.1 (8.692.641,00 €).

– 12.05.323A.471.0 (14.333.089,36 €).

– 12.05.323A.481.0 (17.538.924,08 €).

Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2013

Ana María Díaz López
Directora xeral de Emprego e Formación

Anexo

Curso

CIF/NIF

Entidades

Especialidade

Sub. aprobada

Aplicación orzamentaria

2012-101

B32364879

Arcax Servicios, S.L.

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

41.613,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-114

G15052434

Asociación Ámbar das Persoas con Diversidade Funcional

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

C20--12.05.323A.481.0

2012-117

B15831480

Consultoría Natutecnia, S.L.

SEAL14CCC-Formación axentes intervención parques bombeiros

59.940,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-120

B36186922

Barcia Moreira, S.L. (Centro de F.P. París)

IMPP0108-Coidados estéticos de mans e pés

34.870,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-124

J32197584

Aexpa

IFCX0304-Deseñador web e multimedia

43.884,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-135

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY89CCC-Carristas automoción Citroën

9.211,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-136

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY89CCC-Carristas automoción Citroën

9.211,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-142

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-178

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

3.577,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-179

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

3.577,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-230

B15862048

Auto Escola Antonio, S.L.

TMVC40-Condutor de autobús

48.539,25 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-235

G36188860

Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada

COMV20-Axente comercial

37.248,75 €

P20--12.05.323A.481.0

2012-248

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.001,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-249

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

21.058,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-254

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.001,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-255

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-258

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-259

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

27.306,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-262

G36011278

Asoc. Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra (Aempe)

COMV20-Axente comercial

37.248,75 €

P20--12.05.323A.481.0

2012-266

36005379Y

Evaristo Alonso Pichel

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

33.033,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-285

B27173319

Jumer 2 Centro de Estudios, S.L.

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-291

B36299451

Enseñanzas Medias Lar, S.L.

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-295

B36299451

Enseñanzas Medias Lar, S.L.

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-305

A36644086

Autoescuela O Se Alquila

TMVC40-Condutor de autobús

48.539,25 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-306

A36644086

Autoescuela O Se Alquila

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

31.960,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-309

B32146375

Colegio Ramón Valle Inclán, S.L.

ARGD01-Programas de retoque dixital e escaneamento de imaxes

25.179,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-313

B32146375

Colegio Ramón Valle Inclán, S.L.

EOCT20-Auxiliar técnico de obra

67.630,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-318

P1506400I

Concello de Oza dos Ríos

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-348

B15741515

Foro Galego de Formación e Edicións, S.L.U.

ADGN0108-Financiamento de empresas

59.292,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-353

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-354

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-367

G32008765

Asoc. Empres. do P.I. San Cibrao das Viñas

IMAI0108-Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

59.845,50 €

O20--12.05.323A.481.0

2012-370

G32008765

Asoc. Empres. do P.I. San Cibrao das Viñas

AGAO0208-Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

46.482,00 €

O20--12.05.323A.481.0

2012-386

B36767010

Lito Seoane Peluqueros, S.L.

IMPP0108-Coidados estéticos de mans e pés

34.870,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-394

B15342181

Centro de F.P. Específica Castelao da Coruña, S.L.

IFCX0304-Deseñador web e multimedia

43.884,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-395

P1500900D

Concello de Betanzos

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

C13--16.03.241A.460.1.01

2012-396

B70218474

Nebrija Torre de Hércules, S.L. laboral

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-397

B70218474

Nebrija Torre de Hércules, S.L. laboral

IFCT0108-Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

46.269,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-426

G15620628

Afal Ferrolterra

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

C20--12.05.323A.481.0

2012-432

G27381797

Fundación Camiña Social

AGAO0108-Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

28.971,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-440

G27021005

Asociación Prov. de Empresarios Hostelería de Lugo

HOTR50-Xefe de sala/maître

62.952,00 €

L20--12.05.323A.481.0

2012-441

G27021005

Asociación Prov. de Empresarios Hostelería de Lugo

HOTR60-Sumiller

43.191,75 €

L20--12.05.323A.481.0

2012-442

B27217017

Vilalba Escola de Condutores, S.L.

TMVC30-Condutor de camión pesado

48.539,25 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-458

B36399152

Aepo Poio, S.L.

IFCI5004-Administrador de redes

52.231,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-460

G36818367

Forga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.926,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-473

G70168406

Fundación Averhó

XXARGG0001-Técnico en animación de personaxes 3D

66.832,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-490

G36238293

Fundehsga

XXSSCX0031-Habilidades sociais para a dirección de persoas

24.522,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-503

V32308637

Federación de Empresarios de Hostelería de Ourense

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

30.636,00 €

O20--12.05.323A.481.0

2012-504

V32308637

Federación de Empresarios de Hostelería de Ourense

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

30.636,00 €

O20--12.05.323A.481.0

2012-508

G70209234

Fegatravi

XXTMVX0079-Acompañante de autobús

24.522,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-509

G70209234

Fegatravi

XXTMVX0080-Auxiliar en mantemento de autobuses

24.522,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-514

G70040258

Down Compostela

XXAGAO0025-Operacions básicas en viveiros e centros de xardinaría

22.509,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-521

B36514719

Santa María Formación, S.L.U.

COMV20-Axente comercial

37.642,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-526

P8602901D

Patronato Municipal Beiramar

EOCL60-Colocador de prefabricados lixeiros

27.552,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-527

P8602901D

Patronato Municipal Beiramar

ELEN12-Instalador de equipamentos informáticos e de control e vixilancia industrial

29.232,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-528

P8602901D

Patronato Municipal Beiramar

IFCI23-Informática de usuario

25.996,50 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-529

P8602901D

Patronato Municipal Beiramar

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-531

P8602901D

Patronato Municipal Beiramar

IFCX02-Iniciación á rede internet

7.780,50 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-532

P8602901D

Patronato Municipal Beiramar

MAMS0108-Instalación de elementos de carpintaría

52.887,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-543

B27211721

Auto Escola Rubián, S.L.

TMVC06-Transporte de mercadorías perigosas por estrada

11.136,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-548

P1503100H

Concello de Culleredo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-549

P1503100H

Concello de Culleredo

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

49.227,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-550

P1503100H

Concello de Culleredo

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

25.641,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-560

B15258668

Autoescola Agra Arzúa, S.L.

TMVC30-Condutor de camión pesado

48.539,25 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-574

A32180382

Autoescola Carballiño, S.A.

TMVC40-Condutor de autobús

48.539,25 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-579

34933999N

Antonio Devesa Carbajales

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-583

P3200500A

Concello de Avión

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-631

B36053528

Grupo Informático de Galicia, S.L.

IFCX02-Iniciación á rede internet

7.780,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-632

G36295335

Asociación Pura Raza Cabalo Galego

XXAGAX0026-Mozo de corte equina

26.361,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-639

B27275726

Academia A Mariña, S.L.

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-645

B27275726

Academia A Mariña, S.L.

ARGE30-Grafista/maquetista

63.640,50 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-649

P3201000A

Concello do Barco de Valdeorras

AGAO0208-Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

46.482,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-652

B32179673

A Rañoa, S.L.

AFDB40-Monitor deportivo

21.226,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-658

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-660

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-661

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-683

32801859H

Luis Francisco Roget Pérez

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

50.142,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-699

G32018350

Fundación Ramón González Ferreiro

SSCS20-Monitor de educación ambiental

34.986,00 €

O20--12.05.323A.481.0

2012-707

P1503700E

Concello de Ferrol

HOTA0108-Operacións básicas de pisos e aloxamentos

29.070,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-712

B27024298

Computer 3, S.L.

ADGG0108-Asistencia á dirección

57.462,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-713

B27024298

Computer 3, S.L.

ADGN0108-Financiamento de empresas

59.292,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-714

B27024298

Computer 3, S.L.

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-720

B36935450

Escuela de Formación del Atlántico, S.L.

ARTS60-Decorador de escenarios

52.169,25 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-725

B36543213

Arrullos del Agua

XXIMPQ0008-Servizos de peiteado oncolóxico

36.715,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-731

34893424D

Elvira Martiñez Rial

ADGG0108-Asistencia á dirección

57.462,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-732

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales CIP, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.677,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-734

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales CIP, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

61.122,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-746

B32159295

Postal Escuela de Negocios, S.L.

ADGN0108-Financiamento de empresas

59.292,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-759

B32202129

Pen Consultoría y Formación, S.L.

HOTG0208-Venda de produtos e servizos turísticos

59.856,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-761

B32202129

Pen Consultoría y Formación, S.L.

ARGD02-Deseño e modificación de planos en 2D e 3D

19.750,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-762

B32202129

Pen Consultoria y Formación, S.L.

ARGD02-Deseño e modificación de planos en 2D e 3D

19.750,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-768

B32201477

Academia Postal Uno, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-772

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales CIP, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-815

G15028855

Aspronaga

XXIMAI0006-Auxiliar de mantemento

29.446,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-817

G15028855

Aspronaga

XXIFCX0151-Creacion e mantemento de redes sociais

31.959,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-824

G36606291

Asociac. de Investig. Met. del No. (Aimen)

ADGZ85-Ensaios non destrutivos

47.680,50 €

P20--12.05.323A.481.0

2012-846

B70106125

Mayores Atención a la Dependencia, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-848

B70106125

Mayores Atención a la Dependencia, S.L.

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-851

B36442895

Cenepo Consult, S.L.U., S.L.

COMV20-Axente comercial

37.248,75 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-856

B32376311

Labora Formación Valenza, S.L

ADGC01-Creación e xestión de empresas: autoemprego

42.636,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-864

B32183543

Área 3 Consultores, S.L.

IFCI5004-Administrador de redes

49.846,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-876

35422656B

Manuel García Outeda

TMVC06-Transporte de mercadorías perigosas por estrada

12.876,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-879

B94049806

Formarousa, S.L.

FMEL7106-Soldador de tubaxes de alta presión aceiro ou carbono CO

57.564,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-886

B32183543

Área 3 Consultores, S.L.

IFCI13-Programador de sistemas

49.846,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-887

B32183543

Área 3 Consultores, S.L.

IFCI3004-Programador de aplicacións orientadas a obxectos

31.959,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-888

B32183543

Área 3 Consultores, S.L.

ARGD02-Deseño e modificación de planos en 2D e 3D

19.750,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-910

B32401051

Autoescuela Puente Linares, S.L.

TMVC41-Condutor de vehículos clase D

41.613,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-920

G36216406

Fundación Cultural da Estrada

IFCX02-Iniciación á rede internet

10.274,25 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-924

G36216406

Fundación Cultural da Estrada

COMV30-Vendedor técnico

38.544,75 €

P20--12.05.323A.481.0

2012-930

B36824738

Academia Cl Vigo, S.L.

IFCI5004-Administrador de redes

57.001,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-943

E27351188

Centro de Formación Minerva

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-950

B32107443

Proyens, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-953

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

TMVC30-Condutor de camión pesado

55.424,25 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-968

B70146618

Centro de Formación Nuevas Profesiones, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

50.142,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-970

P1501100J

Concello de Boiro

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-973

33143373M

José Lodeiros Blanco

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-979

B36229359

Centro de Estudios Cangas, S.L.

ADGX01-Inglés: xestión comercial

19.813,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-980

B36229359

Centro de Estudios Cangas, S.L.

ADGI01-Inglés: atención ao público

16.402,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-988

B36481661

Zona de Negocios Pontevedra

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

36.855,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-992

B36313898

Academia Paidos, S.L.

ADGF01-Inglés financeiro

12.690,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1000

B15783574

Centro de Estudios Gastronómicos, S.L.

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

31.468,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1001

B15783574

Centro de Estudios Gastronómicos, S.L.

HOTR0608-Servizos de restaurante

50.616,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1005

F36761567

Cooper. Profesional de Conductores, S. Coop. Ltda.

TMVC40-Condutor de autobús

48.539,25 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1006

F36761567

Cooper. Profesional de Conductores, S. Coop. Ltda.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

31.960,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1019

A78130531

Institución de Enseñanzas Técnicas, S.A.

IFCI17-Técnico en software ofimático

46.269,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1022

A78130531

Institución de Enseñanzas Técnicas, S.A.

IFCX02-Iniciación á rede internet

9.775,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1029

P3601200C

Concello de Cotobade

AGAR0309-Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

40.716,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-1045

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

35.280,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1046

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

38.128,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1047

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

AGAO0108-Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

31.878,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1048

B27024298

Computer 3, S.L.

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-1051

B70153291

Centro de Formación Myr Muy Particular. Asesoría de Empresas, S.L.N.E.

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1052

B70153291

Centro de Formación Myr Muy Particular. Asesoría de Empresas, S.L.N.E.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1066

A15070444

CTV, S.A.

IMSA10-Luminotécnico

51.265,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1067

A15070444

CTV, S.A.

IMSI20-Operador de equipamentos de televisión

38.395,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1068

A15070444

CTV, S.A.

IMSR10-Infografista de medios audiovisuais

49.464,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1075

P3204000H

Concello de Laza

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1076

P3208800G

Concello de Vilamarín

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1078

P3208800G

Concello de Vilamarín

SEAL20-Axudante técnico en protección civil

47.785,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1079

P3208800G

Concello de Vilamarín

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1080

P3200016H

Mancomunidade Intermunicipal Conso-Frieiras

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1081

P3200016H

Mancomunidade Intermunicipal Conso-Frieiras

AGAO0108-Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

28.971,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1082

P3200025I

Mancomunidade de Verín

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1083

P3200025I

Mancomunidade de Verín

SANC10-Celador sanitario

19.095,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1084

P3200025I

Mancomunidade de Verín

ARGD40-Técnico auxiliar en deseño de interiores

74.844,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1086

P3200025I

Mancomunidade de Verín

ADGS10-Técnico administrativo de seguros

51.448,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1087

P3200025I

Mancomunidade de Verín

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1088

P3200025I

Mancomunidade de Verín

SANC10-Celador sanitario

19.095,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1089

P3200400D

Concello de Arnoia

INAN40-Envasador de produtos alimentarios

21.955,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1090

P3208600A

Concello de Verín

SSCS20-Monitor de educación ambiental

32.436,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1091

P3208600A

Concello de Verín

SSCS10-Monitor sociocultural

24.088,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1095

B32183543

Área 3 Consultores, S.L.

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1111

B36399152

Aepo Poio, S.L.

IFCI23-Informática de usuario

28.381,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1123

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

35.280,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1124

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

35.280,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1125

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

35.280,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1126

35238884D

José Ernesto Maquieira Blanco

TMVC30-Condutor de camión pesado

48.539,25 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1131

35238884D

José Ernesto Maquieira Blanco

TMVC40-Condutor de autobús

48.539,25 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1134

35255886Z

Manuel Veiga Fontán

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

41.613,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1144

B15985229

Centro Formación Prisma, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1148

B32162513

Prom Sistemas Informáticos, S.L.

IFCT0108-Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

46.269,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1155

B27195940

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.

HOTG0108-Creación e xestión de viaxes combinados e eventos

57.276,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-1159

B15258668

Autoescola Agra Arzúa, S.L.

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

36.250,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1163

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1164

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1165

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

74.847,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1166

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGN0108-Financiamento de empresas

59.292,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1168

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

SSCF10-Formador ocupacional

39.700,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1169

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

SSCF10-Formador ocupacional

39.700,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1170

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

SSCF40-Técnico de formación

37.705,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1171

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ARGD02-Deseño e modificación de planos en 2D e 3D

19.750,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1174

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1175

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1177

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

SSCF10-Formador ocupacional

39.700,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1180

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

IFCX0304-Deseñador web e multimedia

43.884,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1183

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

COMX01-Técnico de comercio exterior

29.097,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1184

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

73.932,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1193

B36197416

Autoescuela Sueiro, S.L.

TMVC06-Transporte de mercadorías perigosas por estrada

11.136,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1224

B32018558

Verín Autoescuela, S.L.

TMVC40-Condutor de autobús

48.539,25 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1225

B32018558

Verín Autoescuela, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

31.960,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1231

B94004801

Centro de Estudios Acadinfo ,S.L.

IFCI16-Administrador de base de datos

49.846,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1242

B36187151

Gabinete Multifunción, S.L.

IFCI23-Informática de usuario

28.381,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1247

B15218712

Bartumeu López, S.L.

IFCI21-Técnico en seguridade de redes e sistemas

49.846,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1248

B15218712

Bartumeu López, S.L.

IFCI17-Técnico en software ofimático

43.884,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1254

F15035132

Sociedad Coop. Carcopa

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

36.250,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1294

B15225584

Ánxela, S.L.

IMPP0108-Coidados estéticos de mans e pés

34.870,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1295

B15908247

Cis, Formación Especializada Seguridad-Salud, S.L

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1296

B15908247

Cis, Formación Especializada Seguridad-Salud, S.L

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1304

P3206000F

Concello da Peroxa

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1306

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

EOCM20-Operador de maquinaria de explanación

83.538,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1307

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1308

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1309

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

EOCT80-Encargado de obra civil

47.680,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1312

G32010449

Cimo-Entidade Prestadora de Servizos

SSCM0108-Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

22.692,00 €

O20--12.05.323A.481.0

2012-1318

P3209000C

Concello de Vilar de Barrio

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1320

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1323

B32247140

Serdoge, S.L

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1326

B32247140

Serdoge, S.L

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1327

B32247140

Serdoge, S.L

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1328

B32247140

Serdoge, S.L

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1332

B32247140

Serdoge, S.L

IFCI17-Técnico en software ofimático

43.884,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1337

B15536691

Anexo 4, S.L.

ARGD30-Técnico auxiliar en deseño industrial

49.434,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1339

B15536691

Anexo 4, S.L.

ARGD40-Técnico auxiliar en deseño de interiores

19.404,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1340

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

EOCB0108-Fábricas de albanelería

56.658,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1347

B15409428

Academia Pelomanía S.L.

IMPQ0108-Servizos auxiliares de peiteado

32.103,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1348

B15421944

The London Institute, S.L.

HOTA0308-Recepción en aloxamentos

51.030,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1350

B15076946

Autoescuela Martiño, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

31.960,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1351

B15076946

Autoescuela Martiño, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

31.960,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1353

B15075443

Autoescola Santa Eulalia

TMVC40-Condutor de autobús

48.539,25 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1354

B15075443

Autoescola Santa Eulalia

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

31.960,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1361

G32114423

Aeva-Asociación Empresarial de Valdeorras

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.796,00 €

O20--12.05.323A.481.0

2012-1366

B15877921

Reigada Abad, S.L.

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

41.613,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1373

P2706800F

Concello de Burela

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1374

P2706800F

Concello de Burela

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1375

P2706800F

Concello de Burela

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

35.280,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1376

P2706800F

Concello de Burela

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

38.128,50 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1377

P2704800H

Concello da Pontenova

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1380

76622294W

Cristina Vázquez López

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.960,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-1390

P3602000F

Concello de Agolada

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

40.005,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-1395

Q2769011D

Colexio Oficial de Graduados Sociais de Lugo

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

L16--12.05.323A.440.0

2012-1401

B27115542

Dobao Imagen, S.L.

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-1402

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

IMAN20-Electromecánico de mantemento

134.028,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1403

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

ELET10-Electrónico de mantemento

121.405,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1404

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

FMEC0108-Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

60.648,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1405

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

ENAE0108-Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

70.915,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1406

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

FMEL60-Soldador de estruturas metálicas pesadas

122.139,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1408

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

ARGD30-Técnico auxiliar en deseño industrial

74.844,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1409

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

FMEL40-Montador de estruturas metálicas

93.093,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1411

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

82.209,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1413

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

FMEC0108-Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

60.648,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1414

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.505,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1415

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

ARGD10-Técnico auxiliar en deseño gráfico

74.844,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1450

B36571669

System Vilagarcía, S.L.U.

IFCI7004-Administrador de servidores e páxinas web

49.761,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1452

B36571669

System Vilagarcía, S.L.U.

ARGD02-Deseño e modificación de planos en 2D e 3D

21.745,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1468

B15521792

Academia Postal 6, A Coruña, S.L.

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1471

G15063613

Asoc. Prov. de Emp. de Restauración e H. de Santiago

HOTR0608-Servizos de restaurante

50.616,00 €

C20--12.05.323A.481.0

2012-1472

G15063613

Asoc. Prov. de Emp. de Restauración e H. de Santiago

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

31.468,50 €

C20--12.05.323A.481.0

2012-1486

G15538838

Asociación Familiares Enfermos de Alzhéimer-Afaco

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

C20--12.05.323A.481.0

2012-1497

P1505900I

Concello de Oleiros

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.505,50 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-1500

P1505900I

Concello de Oleiros

MAMR0408-Instalación de mobles

57.462,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-1502

P1505900I

Concello de Oleiros

AGAO0108-Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

33.966,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-1511

G36615219

Confeder. de Empresarios de Pontevedra (CEP)

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1512

G36615219

Confeder. de Empresarios de Pontevedra (CEP)

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1513

G36615219

Confeder. de Empresarios de Pontevedra (CEP)

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1514

G36615219

Confeder. de Empresarios de Pontevedra (CEP)

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1515

G36615219

Confeder. de Empresarios de Pontevedra (CEP)

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1516

G36615219

Confeder. de Empresarios de Pontevedra (CEP)

SSCF40-Técnico de formación

37.705,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1517

G36615219

Confeder. de Empresarios de Pontevedra (CEP)

IFCX0304-Deseñador web e multimedia

43.884,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1518

G36615219

Confeder. de Empresarios de Pontevedra (CEP)

COMX01-Técnico de comercio exterior

29.097,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1519

G36615219

Confeder. de Empresarios de Pontevedra (CEP)

SSCF40-Técnico de formación

37.705,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-1530

B15520703

Autoescola Mata-Forvial, S.L.

TMVC06-Transporte de mercadorías perigosas por estrada

11.136,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1571

P3600600E

Concello de Cambados

IFCX02-Iniciación á rede internet

7.780,50 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-1572

B15890247

Hábitat Arquitectura y Rehabilitación, S.L.

ARGD30-Técnico auxiliar en deseño industrial

74.844,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1575

B15549413

Acmark Centro de Formación, S.L.

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1582

B32253932

Academia Manzaneda, S.L.

ADGN0108-Financiamento de empresas

59.292,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1617

G70270293

Fundación Especial Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

C20--12.05.323A.481.0

2012-1625

P3604200J

Concello de Ponteareas

AFDP0109-Socorrismo en instalacións acuáticas

30.846,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-1627

P3604200J

Concello de Ponteareas

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.001,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-1628

P3604200J

Concello de Ponteareas

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

27.306,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-1630

B27239136

Estudios Rafer, S.L.

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-1636

Q2773001I

Cámara Of. de Comercio, Indust. y Navegación (Lugo)

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

L16--12.05.323A.440.0

2012-1638

B36015105

Autoescuela Sálvora, S.L.

TMVC31-Condutor de vehículos clases c1-c

41.613,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1641

B36015105

Autoescuela Sálvora, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

31.960,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1644

B36816502

Autoescuela Oteva Olívica, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

31.960,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1648

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Villalba, S.L.U.

ENAE0108-Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

70.915,50 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-1649

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Villalba, S.L.U.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-1650

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Villalba, S.L.U.

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.505,50 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-1653

B27737022

Hijos de Carlos Albo, S.L.

INAJ01CCC-Auxiliar de produción de conservas

16.576,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-1654

B27737022

Hijos de Carlos Albo, S.L.

INAJ01CCC-Auxiliar de produción de conservas

11.840,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-1677

B27737022

Hijos de Carlos Albo, S.L.

INAJ01CCC-Auxiliar de produción de conservas

13.024,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-1680

G32014334

Asociación de Viúvas María Andrea

SSCI0109-Emprego doméstico

15.219,00 €

O20--12.05.323A.481.0

2012-1702

B36809341

Instituto Galego de Formación

ARGD40-Técnico auxiliar en deseño de interiores

77.154,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-1703

B36809341

Instituto Galego de Formación

ARGD10-Técnico auxiliar en deseño gráfico

77.154,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-1721

B15687999

Telemática Galicia, S.L.

ADGN0108-Financiamento de empresas

59.292,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1723

B15687999

Telemática Galicia, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1733

P1507200B

Concello de Porto do Son

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-1734

P2703900G

Concello de Outeiro de Rei

ARTC10-Oleiro-ceramista

56.282,25 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1747

P1507900G

Concello de Santiago

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.505,50 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-1748

P1507900G

Concello de Santiago

IMAI0108-Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

59.845,50 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-1754

P1507900G

Concello de Santiago

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-1755

B27737022

Hijos de Carlos Albo, S.L.

INAJ01CCC-Auxiliar de produción de conservas

18.944,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-1756

G15299357

Federación Efa Galicia

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.926,00 €

C20--12.05.323A.481.0

2012-1758

B27737022

Hijos de Carlos Albo, S.L.

INAJ01CCC-Auxiliar de produción de conservas

11.840,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-1759

B27737022

Hijos de Carlos Albo, S.L.

INAJ01CCC-Auxiliar de produción de conservas

11.840,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-1760

P1501700G

Concello de Cambre

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.926,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-1761

P1501700G

Concello de Cambre

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.926,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-1762

P1501700G

Concello de Cambre

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.505,50 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-1770

G15083215

Asociación Prov. Empre. Hostelería

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

26.473,50 €

C20--12.05.323A.481.0

2012-1797

P2704400G

Concello da Pastoriza

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1800

P2704400G

Concello da Pastoriza

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1801

B15313505

Coremain, S.L.

ADGG05CCC-Operario esp. en atención e soporte ao usuario de operadoras

71.736,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-1802

B15313505

Coremain, S.L.

ADGG05CCC-Operario esp. en atención e soporte ao usuario de operadoras

71.736,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-1807

P3605900D

Concello de Vila de Cruces

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-1812

B36486835

Ekosol Galicia, S.L.

IMAI0108-Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

59.845,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1826

G27255108

Asoc. para Desarr. Sociocultural, Formación y Empleo

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

L20--12.05.323A.481.0

2012-1827

B70271127

Cenda Gestión Creativa, S.L.

SSCS20-Monitor de educación ambiental

32.436,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-1829

P3200022F

Mancomunidade do Carballiño

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1831

P3200022F

Mancomunidade do Carballiño

SEAL20-Axudante técnico en protección civil

47.785,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1833

P3204300B

Concello de Lobios

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1834

P3204300B

Concello de Lobios

SEAL20-Axudante técnico en protección civil

47.785,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1835

B32382368

Centro de Formación Quevedo Gómez, S.L.

IMPQ0108-Servizos auxiliares de peiteado

32.103,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1839

B32017618

Autoescuela Parqu, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

31.960,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1851

P3200700G

Concello de Bande

IFCX0304-Deseñador web e multimedia

43.884,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1852

P3202100H

Concello de Cartelle

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1858

E32384414

Academia O Barco, C.B.

COMV0108-Actividades de venda

52.896,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1859

P2706000C

Concello de Taboada

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1860

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1862

P2706700H

Concello de Viveiro-Fund. Municipal para o Emprego

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1869

P2705700I

Concello de Sarria

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1872

P2706400E

Concello do Vicedo

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1875

P1507400H

Concello de Ribeira

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-1876

P2704200A

Concello de Paradela

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1887

Q7755038B

Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (Inludes)

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1893

G27202555

Fundación Belarmino Fernández Iglesias

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

25.641,00 €

L20--12.05.323A.481.0

2012-1898

P2702800J

Concello de Lugo

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1899

P2702800J

Concello de Lugo

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1900

B36908358

Aula Estudio Formación Práctica, S.L.

IFCT0509-Administracion de servizos de internet

72.504,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-1904

B36252864

Autoescola Cíes

TMVC30-Condutor de camión pesado

48.539,25 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1909

B32202129

Pen Consultoría y Formación, S.L.

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

26.473,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-1936

P2702800J

Concello de Lugo

SSCB0109-Dinamización comunitaria

62.643,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1937

P2702100E

Concello de Xermade

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1940

G36616159

Asoc. Prov. de Indust. de Panificación (Aproinpa)

INAF0108-Panadaría e bolaría

60.648,00 €

P20--12.05.323A.481.0

2012-1945

P2703000F

Concello de Mondoñedo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1946

P2703000F

Concello de Mondoñedo

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-1960

P3207200A

Concello de Riós

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

25.641,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1963

P3205200C

Concello de Muíños

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-1976

G32164956

Fundación Ferias y Exposiones Ourense

ADGF01-Inglés financeiro

11.340,00 €

O20--12.05.323A.481.0

2012-1977

G32164956

Fundación Ferias y Exposiones Ourense

HOTF10-Azafata/auxiliar de congresos

28.971,00 €

O20--12.05.323A.481.0

2012-1992

B15218712

Bartumeu López, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2000

B32224511

Centro de Formación Foris, S.L.

SEAS10-Vixiante de seguridade privada

25.735,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-2002

B32224511

Centro de Formación Foris, S.L.

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-2004

P3200900C

Concello de Barbadás

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-2005

P3200900C

Concello de Barbadás

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-2008

P3202500I

Concello de Celanova

SEAL10-Axudante técnico prevención de incendios no medio rural

49.630,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-2014

B32028763

Colexio San Marcos, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-2016

B32028763

Colexio San Marcos, S.L.

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-2017

B32028763

Colexio San Marcos, S.L.

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-2041

B15880529

Gestión y Asistencia Técnica de Formación, S.L. (Gatfor)

ARGD10-Técnico auxiliar en deseño gráfico

74.844,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2042

B15880529

Gestión y Asistencia Técnica de Formación, S.L. (Gatfor)

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2047

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

99.550,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2048

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2049

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2050

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2051

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2052

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

99.550,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2053

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2054

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2055

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2058

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2059

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2060

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2061

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2063

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2066

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2067

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2068

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2069

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2073

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ARGD10-Técnico auxiliar en deseño gráfico

74.844,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2075

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

FMEL60-Soldador de estruturas metálicas pesadas

122.139,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2076

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2078

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2079

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2080

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2084

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2088

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2089

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2090

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

99.550,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2091

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2102

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2105

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

99.550,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2106

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

TCPF10-Patronista escalador

82.471,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2113

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2140

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2141

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2143

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

IFCI10-Programador de aplicacións informáticas

98.736,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2144

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2145

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

74.847,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2146

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2147

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

73.932,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2148

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

ADGG0108-Asistencia á dirección

57.462,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2149

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

ADGN0108-Financiamento de empresas

59.292,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2150

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

HOTI0108-Promoción turística local e información ao visitante

58.941,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2159

B36840684

T y M Ganain, S.L.

FMEC01CCC-Soldador de estruturas metálicas de compoñentes navais

40.836,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-2160

B36840684

T y M Ganain, S.L.

FMEC02CCC-Montador de estruturas metálicas de compoñentes navais

30.996,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-2162

B15318314

Academia Arca, S.L.

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2168

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.001,00 €

C20--12.05.323A.481.0

2012-2187

P1505500G

Concello de Narón

ELEE0108-Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

29.725,50 €

C13--16.03.241A.460.1.01

2012-2189

P1505500G

Concello de Narón

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-2192

B36355238

Academia La Guía, S.L.

TMVC30-Condutor de camión pesado

48.539,25 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-2203

G36818367

Forga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.001,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2204

G36818367

Forga

IFCI10-Programador de aplicacións informáticas

98.736,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2205

G36818367

Forga

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

99.550,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2206

G36818367

Forga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.926,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2208

G36818367

Forga

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

27.306,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2209

G36818367

Forga

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2210

G36818367

Forga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.001,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2211

G36818367

Forga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.926,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2212

G36818367

Forga

FMEL40-Montador de estruturas metálicas

93.093,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2213

G36818367

Forga

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

27.306,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2214

G36818367

Forga

HOTR0408-Cociña

103.074,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2215

G36818367

Forga

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

74.847,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2217

G36818367

Forga

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

99.550,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2220

G36818367

Forga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.926,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2221

G36818367

Forga

FMEL40-Montador de estruturas metálicas

93.093,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2222

G36818367

Forga

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

99.550,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2223

G36818367

Forga

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

31.468,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2224

G36818367

Forga

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

78.126,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2225

G36818367

Forga

IMSV0109-Montaxe e posprodución de audiovisuais

58.608,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2226

G36818367

Forga

ELES0108-Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións

52.668,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2227

G36818367

Forga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.926,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2228

G36818367

Forga

IMSV0209-Desenvolvemento de produtos multimedia interactivos

51.475,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2231

G36818367

Forga

HOTG0108-Creación e xestión de viaxes combinados e eventos

57.276,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2235

G36818367

Forga

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.505,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2238

G36818367

Forga

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

73.932,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2239

G36818367

Forga

ARGD10-Técnico auxiliar en deseño gráfico

74.844,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2245

G36818367

Forga

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

21.058,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2249

G36818367

Forga

IFCT0309-Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

62.964,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2258

G15428287

Forem-Galicia

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.677,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2259

G15428287

Forem-Galicia

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

93.565,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2260

G15428287

Forem-Galicia

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.677,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2261

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0408-Cociña

101.844,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2262

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

73.932,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2263

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0408-Cociña

101.844,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2266

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

73.932,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2267

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.001,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2268

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

31.468,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2269

G15428287

Forem-Galicia

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.677,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2270

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.926,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2271

G15428287

Forem-Galicia

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

27.306,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2272

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.926,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2273

G15428287

Forem-Galicia

ARGD30-Técnico auxiliar en deseño industrial

74.844,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2274

G15428287

Forem-Galicia

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.677,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2275

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2276

G15428287

Forem-Galicia

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

21.058,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2277

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.001,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2278

G15428287

Forem-Galicia

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

27.306,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2279

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

34.870,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2280

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

73.932,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2281

G15428287

Forem-Galicia

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

27.306,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2283

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

73.932,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2285

G15428287

Forem-Galicia

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.677,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2288

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2289

G15428287

Forem-Galicia

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.677,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2291

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2292

G15428287

Forem-Galicia

HOTI0108-Promoción turística local e información ao visitante

60.606,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2293

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

74.964,75 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2294

G15428287

Forem-Galicia

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.677,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2306

P2704700J

Concello da Pobra de Brollón

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-2313

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.505,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2314

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

81.427,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2315

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0108-Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

70.915,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2316

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.505,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2317

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0308-Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

81.243,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2318

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCA10-Pintor

62.037,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2319

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0108-Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

70.915,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2322

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.505,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2327

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

MAMS40-Ebanista

87.730,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2328

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCA70-Pavimentador/azulexador

72.715,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2329

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCE20-Ferrallista

45.903,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2333

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0109-Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción

45.685,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2334

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCE10-Encofrador

94.165,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2335

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

49.227,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2336

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCM10-Operador de maquinaria de escavación

100.750,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2337

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

IMAI0108-Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

59.845,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2338

33829286N

Horacio Jorge Vidal Gómez

TMVC30-Condutor de camión pesado

48.539,25 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-2341

B27279959

CFV Siji, S.L.

TMVC30-Condutor de camión pesado

48.539,25 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-2347

B27023985

Asin Lucense, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-2353

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0208-Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

39.700,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2355

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCL50-Escaiolista

79.753,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2356

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

MAMR0208-Acabado de carpintaría e moble

51.972,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2363

P1502100I

Concello de Carral

ARGD10-Técnico auxiliar en deseño gráfico

74.844,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-2368

B27346030

Nove Avecus, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-2383

G15258213

Proxecto Home Fundación Monte do Gozo

AGAA10-Auxiliar de turismo ecuestre

32.156,25 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2384

G15258213

Proxecto Home Fundación Monte do Gozo

XXEOCC0002-Canteiro

25.437,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2390

35998391X

Eligio Pérez Pereiro

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-2391

35998391X

Eligio Pérez Pereiro

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-2392

35998391X

Eligio Pérez Pereiro

COMF10-Caixeiro

11.850,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-2398

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2434

G32005837

Atave-As.Prov. de Talleres Rep. Vehículos

TMVG0209-Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

54.876,00 €

O20--12.05.323A.481.0

2012-2440

P1500500B

Concello de Arteixo

IFCI23-Informática de usuario

25.996,50 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-2448

P1500500B

Concello de Arteixo

IFCT0209-Sistemas microinformáticos

66.744,00 €

C13--16.03.241A.460.1.01

2012-2479

G27180835

Fundación San Salvador

MAMM10-Proxectista de carpintaría e moble

47.397,00 €

L20--12.05.323A.481.0

2012-2489

B70035407

Centro de Formación Begum, S.L.

TCPF30-Maquinista de confección industrial

42.149,25 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2494

B70035407

Centro de Formación Begum, S.L.

TCPF30-Maquinista de confección industrial

39.468,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2503

P1500700H

Concello da Baña

XXSSCM0005-Técnico en atención á infancia

29.737,50 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-2522

P1503600G

Concello de Fene

EOCA10-Pintor

62.037,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-2527

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

XXEOCL0019-Albanel especialista en obras de restauración

119.110,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2528

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

XXEOCL0012-Axudante especialista en obras de restauración

119.110,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2534

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

XXEOCC0017-Canteiro especialista en obras de restauración

103.540,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2567

B15214406

Prospectiva y Análisis Consultores, S.L.

ARGD10-Técnico auxiliar en deseño gráfico

74.844,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2570

P1501900C

Concello de Carballo

FMEL50-Soldador de estruturas metálicas lixeiras

80.319,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-2571

B15214406

Prospectiva y Análisis Consultores, S.L.

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2572

P1501900C

Concello de Carballo

FMEL50-Soldador de estruturas metálicas lixeiras

56.334,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-2586

A79022299

Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.001,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2587

A79022299

Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.926,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2594

B15741044

Mega Riveira, S.L.

IFCI16-Administrador de base de datos

49.846,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2595

B15741044

Mega Riveira, S.L.

IFCI17-Técnico en software ofimático

43.884,00 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2600

B36856581

Autoescuela Alonso-Vigo, S.L.

TMVC40-Condutor de autobús

55.424,25 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-2609

B32402984

Galprofor, S.L.

COMV0108-Actividades de venda

52.896,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-2618

B32012163

Autoescola Alonso Novoa S.L.

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

41.613,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-2628

P1500500B

Concello de Arteixo

IFCI17-Técnico en software ofimático

43.884,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-2637

P1506000G

Concello de Ordes

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.926,00 €

C18--12.05.323A.460.1

2012-2640

P1506000G

Concello de Ordes

AFDP0109-Socorrismo en instalacións acuáticas

32.436,00 €

C13--16.03.241A.460.1.01

2012-2665

B36544757

Phonos A Estrada, S.L.

IFCI23-Informática de usuario

33.151,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-2666

B36544757

Phonos A Estrada, S.L.

IFCX02-Iniciación á rede internet

7.780,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-2670

34980294P

Rosa Mary Moreiras Sampayo

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-2695

R3600120D

Divino Maestro

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

P20--12.05.323A.481.0

2012-2697

P3208900E

Concello de Vilamartín de Valdeorras

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-2698

P3604500C

Concello de Redondela

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

21.058,50 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-2712

P3600800A

Concello de Cangas

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-2734

B36897239

Educatic Gap-Pue, S.L.

SSCS40-Comunicación en lingua de signos española

43.123,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-2745

G15752660

Fundación Ronsel

ADGC01-Creación e xestión de empresas: autoemprego

42.636,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2763

B94018611

On Line Informática Cangas, S.L.

IFCX02-Iniciación á rede internet

9.775,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-2766

B15520703

Autoescola Mata-Forvial, S.L.

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

36.250,50 €

C19--12.05.323A.471.0

2012-2793

B36745156

Academia Abrente, S.L.

ADGX01-Inglés: xestión comercial

23.143,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-2822

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-2823

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-2824

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-2826

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

3.577,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-2827

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

3.577,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-2832

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

3.577,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-2838

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY93CCC-Retocador de automoción Citroën

35.437,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-2868

G32383549

Asociación para a Prevención da Exclusión Social

XXCOMC0055-Formacion básica en atención ao cliente

12.561,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2896

B36939874

Actexga, S.L.

SSCS21-Monitor de actividades de tempo libre infantil e xuvenil

25.224,75 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-2898

G15549306

Federación Autismo Galicia

XXSSCY0123-Preparador laboral especialista nos TEA e outras discapacidades

17.331,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2906

B36995934

Centro de Formación Lca., S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

41.976,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-2919

G32144669

Asociación Aixiña Ourense

XXTMVX0081-Auxiliar de transporte de discapacitados

22.914,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2934

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

XXSSCS0720-Animador xerontolóxico

23.316,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-2941

G15380033

Unión Sindical Obrera

SSCB0109-Dinamización comunitaria

62.643,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2942

G15380033

Unión Sindical Obrera

COML0309-Organización e xestión de almacéns

35.496,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-2945

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-2955

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-2962

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

74.847,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-2970

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

ADGG0108-Asistencia á dirección

57.462,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-3000

G15029960

Confederación Empresarios Coruña (CEC)

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

61.122,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3001

G15029960

Confederación Empresarios Coruña (CEC)

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.677,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3002

G15029960

Confederación Empresarios Coruña (CEC)

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

75.762,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3003

G15029960

Confederación Empresarios Coruña (CEC)

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

61.122,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3004

G15029960

Confederación Empresarios Coruña (CEC)

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.677,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3005

G15029960

Confederación Empresarios Coruña (CEC)

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

75.762,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3011

B36993509

Gdoce-Grupo Empresarial de Servicios

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3012

B36993509

Gdoce-Grupo Empresarial de Servicios

IFCI4004-Programador de base de datos relacionais

25.996,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3028

B27335108

Centro Formación Beana, S.L.

ADGG0108-Asistencia á dirección

57.462,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-3033

B27335108

Centro Formación Beana, S.L.

HOTA0308-Recepción en aloxamentos

51.030,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-3034

B27335108

Centro Formación Beana, S.L.

HOTR0508-Servizos de bar e cafetaría

54.778,50 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-3051

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

TCPF30-Maquinista de confección industrial

42.780,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3094

Q2866001G

Cruz Roja Española

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3101

Q2866001G

Cruz Roja Española

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3110

P3605500B

Concello de Tui

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

49.227,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3112

P3605500B

Concello de Tui

ELEE0108-Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

29.725,50 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3113

P3605500B

Concello de Tui

IMAI0108-Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

59.845,50 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3117

P3605500B

Concello de Tui

MAMS0108-Instalación de elementos de carpintaría

52.887,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3130

P3602100D

Concello de Gondomar

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3147

Q2866001G

Cruz Roja Española

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3148

Q2866001G

Cruz Roja Española

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3149

Q2866001G

Cruz Roja Española

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3159

Q3673007E

Cámara Oficial de Comercio de Vigo

COME10-Auxiliar de comercio exterior

42.456,00 €

P20--12.05.323A.481.0

2012-3170

Q3673007E

Cámara Oficial de Comercio de Vigo

ADGX01-Inglés: xestión comercial

20.229,75 €

P20--12.05.323A.481.0

2012-3187

F27013879

Autoescola Lucus, S.C.L.

TMVC30-Condutor de camión pesado

48.539,25 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-3204

76723483Z

María Rocio Illescas Mateo

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

59.292,00 €

O19--12.05.323A.471.0

2012-3206

P1504200E

Concello da Laracha

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-3218

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.796,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3274

B15227176

Premir Oposiciones Médicas, S.L.

ADGG0108-Asistencia á dirección

57.462,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-3277

B36935690

Formade, S.L.

SSCS40-Comunicación en lingua de signos española

48.118,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3279

E36178853

Academia San Miguel

TMVC10-Axente de planificación de transporte

41.458,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3281

B36343218

Norformación, S.L.

ADGX01-Inglés: xestión comercial

19.813,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3290

E27246875

Centro de Formación Becerreá, C.B.

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzhéimer

20.301,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-3294

P3600000H

Deputación Provincial de Pontevedra

MAMR0308-Mecanizado de madeira e derivados

54.717,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3296

P3600000H

Deputación Provincial de Pontevedra

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3343

P3605300G

Concello de Soutomaior

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

25.641,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-3357

P3601800J

Concello de Forcarei

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

49.227,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3386

B27188705

Grupo Emilio Condución, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

31.960,50 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-3426

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales CIP, S.L.

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

72.504,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3458

B36939916

Harina Blanca Formación, S.L.

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

35.631,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3466

B27357425

Centro de Formación Academia Fernández, S.L.

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

26.473,50 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-3543

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

72.504,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3544

B36897239

Educatic Gap-Pue, S.L.

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

72.504,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3546

B27408194

Costa Ensino, S.L.

SSCM0108-Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

22.692,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-3558

P3604800G

Concello do Rosal-A Mata

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

49.227,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3559

P3604800G

Concello do Rosal-A Mata

IFCI23-Informática de usuario

25.996,50 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3565

B36897239

Educatic Gap-Pue, S.L.

EOCB0208-Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

39.700,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3569

B36477677

Formagal, Formación y Servicios, S.L.

ADGC10-Enquisador

26.473,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3571

P3606100J

Concello de Vilanova de Arousa

ADGC01-Creación e xestión de empresas: autoemprego

45.186,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3575

B36836880

Ingafor, S.L.

COML0309-Organización e xestión de almacéns

35.496,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3579

B36252864

Autoescola Cíes

TMVC30-Condutor de camión pesado

55.424,25 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3599

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

TMVC40-Condutor de autobús

55.424,25 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3627

G15029960

Confederación Empresarios Coruña (CEC)

SSCG0109-Insercion laboral para persoas con discapacidade

49.776,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3630

P2702700B

Concello de Lourenzá

EOCB0208-Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

39.700,50 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-3633

P1504600F

Concello de Mazaricos

XXADGA0323-Técnico na xestión de redes socias e ferramentas 2.0

21.745,50 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-3637

P2703700A

Concello das Nogais

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.001,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-3645

P2701900I

Concello de Foz

AFDP0109-Socorrismo en instalacións acuáticas

30.846,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-3658

P3602400H

Concello de Lalín

IMAI0108-Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

59.845,50 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3659

P3602400H

Concello de Lalín

MAMS0108-Instalación de elementos de carpintaría

52.887,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3665

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

COMV20-Axente comercial

35.673,75 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3667

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

IFCI4004-Programador de base de datos relacionais

25.996,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3677

A36715217

Seguridad Gallega Nosa Terra, S.A.

SEAL20-Axudante técnico en protección civil

53.320,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3690

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3692

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

IFCI4004-Programador de base de datos relacionais

25.996,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3706

P3601500F

Concello de Cuntis (Centro de F. Ocupacional A Ran)

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.001,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3708

P2702500F

Concello de Xove

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-3709

P2702500F

Concello de Xove

AGAR0309-Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

33.696,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-3731

P3601100E

Concello de Cerdedo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3745

B27335108

Centro Formación Beana, S.L.

HOTA0308-Recepción en aloxamentos

51.030,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-3763

00212483D

Luis Santos Herrando

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

34.105,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3772

00212483D

Luis Santos Herrando

TMVC30-Condutor de camión pesado

50.834,25 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3784

P3600800A

Concello de Cangas

IMAF12-Frigorista de instalacións de refrixeración industriais

71.094,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3787

P3600800A

Concello de Cangas

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

26.473,50 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3790

B36043073

C. de Orient. de Estud. Comerc., S.L.-Coesco

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3793

B36043073

C. de Orient. de Estud. Comerc., S.L..-Coesco

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3801

B36657518

Academia Tecnos de Vigo, S.L.

ADGS20-Comercial de seguros

48.951,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3817

P3603600B

Concello de Oia

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

41.505,75 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3821

P3602300J

Concello da Guarda

IFCI23-Informática de usuario

28.381,50 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3827

P3602300J

Concello da Guarda

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

30.636,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3830

P3602600C

Concello de Marín

AFDP0209-Socorrismo en espazos acuáticos naturais

34.821,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3894

Q1573002A

Cámara Of. de Com., Indust. e Naveg. da Coruña

COMX01-Técnico de comercio exterior

29.097,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-3905

B36878817

Aika Aula Virtual, S.L.

IFCT0509-Administracion de servizos de internet

72.504,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-3910

P3603900F

Concello do Porriño

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3911

P3603900F

Concello do Porriño

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3913

P3603900F

Concello do Porriño

COMV30-Vendedor técnico

36.463,50 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3914

P3603900F

Concello do Porriño

HOTR0608-Servizos de restaurante

49.783,50 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-3926

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

35.280,00 €

P20--12.05.323A.481.0

2012-3988

G15200843

Asoc. Profesional de Xóvenes Agricultores (Asaja)

AGAX0208-Actividades auxiliares en agricultura

32.301,00 €

P20--12.05.323A.481.0

2012-3990

G15200843

Asoc. Profesional de Xóvenes Agricultores (Asaja)

AGAR0309-Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

33.696,00 €

P20--12.05.323A.481.0

2012-3998

P3605400E

Concello de Tomiño

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

36.855,00 €

P18--12.05.323A.460.1

2012-4005

B36848877

Thema Formación, S.L.

IFCT0209-Sistemas microinformáticos

66.744,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-4012

A36715217

Seguridad Gallega Nosa Terra, S.A.

SEAG0209-Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

26.352,00 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-4016

P3603400G

Concello das Neves

AGAR0209-Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

23.976,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4089

B15632714

Fortop Topografía, S.L.

XXIFCI1060-Redes virtuais. emisión sobre TCP IP, standar sapos FKP

47.074,50 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-4117

G70275185

Agafem-Asociación Galega Formación Estudos Muller

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4135

B27239136

Estudios Rafer, S.L.

SSCB0109-Dinamización comunitaria

62.643,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-4138

B27239136

Estudios Rafer, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-4170

B36939049

Gestamp Wind Steel G, S.L. (antes Aplicarmetal)

FMEC04CCC-Operarios construción torres eólicas

39.032,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4171

B36939049

Gestamp Wind Steel G, S.L. (antes Aplicarmetal)

FMEC03CCC-Saneador de chapa de aceiro

18.532,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4184

B27195940

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

25.641,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-4207

B27195940

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

L19--12.05.323A.471.0

2012-4237

Q7755038B

Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (Inludes)

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-4238

Q7755038B

Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (Inludes)

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.206,00 €

L18--12.05.323A.460.1

2012-4267

P3605000C

Concello de Salvaterra de Miño

AGAO0108-Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

28.971,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4268

G15798655

Fundación Paideia Galicia

XXAGAO0030-Xardinaría e viveirismo

50.118,75 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4276

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

SSCG05CCC-Atención á infancia en centros de 0 a 3

17.489,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4282

P3206200B

Concello de Piñor

AGAR0209-Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

23.976,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-4283

P3206200B

Concello de Piñor

AGAR0309-Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

33.696,00 €

O18--12.05.323A.460.1

2012-4284

P3204700C

Concello de Melón

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

25.641,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4298

B32389132

Aspanas Termal, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

32.754,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4313

B27730837

Clictic S.L.

COMT20CCC-Técnico comercial especialista en formación

63.867,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4332

G36697324

Down Vigo: Asoc. para a Síndrome de Down

XXINAN0059-Auxiliar de centros de alimentación

26.628,75 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4334

P2701700C

Concello de Folgoso do Courel

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.131,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4350

G15200843

Asoc. Profesional de Xóvenes Agricultores (Asaja)

AGAX0208-Actividades auxiliares en agricultura

32.301,00 €

O20--12.05.323A.481.0

2012-4352

G15200843

Asoc. Profesional de Xóvenes Agricultores (Asaja)

AGAR0309-Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

33.696,00 €

O20--12.05.323A.481.0

2012-4365

G36223543

Asociación de Empresarios de Mos

XXTMVC0110-Condutor de carretillas elevadoras: operador de carretilla

11.346,75 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4366

G36223543

Asociación de Empresarios de Mos

XXTMVC0110-Condutor de carretillas elevadoras: operador de carretilla

11.346,75 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4373

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4376

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

3.577,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4377

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY93CCC-Retocador de automoción Citroën

35.437,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4378

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4379

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

3.577,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4380

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY93CCC-Retocador de automoción Citroën

35.437,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4383

P3202000J

Concello do Carballiño

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

25.641,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4384

G36748093

Asociación Empresarios y Expertos de Seguridad de Galicia

XXEOCT0083-Vixilante de seguridade, explosivos e escolta privado

24.192,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4386

G36748093

Asociación Empresarios y Expertos de Seguridad de Galicia

XXEOCT0083-Vixilante de seguridade, explosivos e escolta privado

24.192,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4397

P1501400D

Concello de Cabana de Bergantiños

XXIEXM0001-Operador de maquinaria de arranque e transporte en explotacións mineiras de exterior

45.900,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4399

P2702600D

Concello de Láncara

AGAR0309-Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

33.696,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4411

B27700475

Método Estudios Consultores, S.L.

ADGC10-Enquisador

26.473,50 €

P19--12.05.323A.471.0

2012-4421

G15068091

Fed. de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia

XXSSCG0005-Acompañamento social e mediación na comunicación con persoas xordas en risco de exclusión

40.848,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4449

P3203200E

Concello de Esgos

AGAO0108-Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

32.103,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4477

P1509500C

Concello de Cariño

XXMAPU0004-Constitución dunha cooperativa de comercialización de algas

18.940,50 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4491

G36615318

Asociación Prov. de Instaladores-Foncalor

XXENAE0103-Eficiencia enerxética

8.967,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4492

G36885853

Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar

MAPN0108-Confección e mantemento de artes e aparellos

31.842,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4493

G36885853

Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar

TMVU0210-Operacións auxiliares de mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de superficies de EMB

34.195,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4494

P1504700D

Concello de Melide

SSCB0209-Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

32.718,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4550

P3602600C

Concello de Marín

XXAFDB0032-Actividades náuticas para persoas con discapacidade

25.281,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4577

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

XXHOTI0030-Turismo mariñeiro

25.641,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4604

B70271614

Properdis Eil, S.L.U.

EOCA70-Pavimentador/azulexador

58.079,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4625

Q1569016G

Colexio Oficial Traballo Social de Galicia

XXSSCX0040-Instrutor/a na contorna social

6.588,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4635

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

XXTCPX0049-Operario/a de reciclaxe de prendas téxtiles

16.356,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4645

G15043581

Real Club Náutico da Coruña

XXAFDA0014-Especialista en vela adaptada

14.551,50 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4647

P3606100J

Concello de Vilanova de Arousa

XXAFDB0014-Iniciador aos deportes náuticos

19.947,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4651

P1500100A

Concello de Abegondo

XXAGAX0028-Rastrexabilidade agroalimentaría

6.660,00 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4664

P3208600A

Concello de Verín

XXAFDA0015-Instrutor de nordic walking médico

19.543,50 €

S76--12.05.323A.460.1

2012-4688

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXMAPX0044-Mariñeiro-pescador

5.244,75 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4690

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXMAPX0044-Mariñeiro-pescador

5.244,75 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4691

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXMAPX0044-Mariñeiro-pescador

5.244,75 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4692

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXMAPX0044-Mariñeiro-pescador

5.244,75 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4693

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXMAPX0044-Mariñeiro-pescador

5.244,75 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4701

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXSEAS0172-Formacion básica

6.996,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4703

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXSEAS0172-Formacion básica

6.996,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4706

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXSEAS0172-Formacion básica

6.996,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4707

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXSEAS0172-Formacion básica

6.996,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4708

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXSEAS0172-Formacion básica

6.996,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4724

A28425270

Centros Comerciales Carrefour, S.A.

COMT06CCC-Caixeiro/repoñedor grupo Carrefour

12.600,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4725

A28425270

Centros Comerciales Carrefour, S.A.

COMV66CCC-Dependente de produtos frescos Carrefour

21.750,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4728

G32246951

Fundación Coren

ADGZ83-Xerente de empresas de economía social

11.658,00 €

S78--12.05.323A.481.0

2012-4736

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY89CCC-Carristas automoción Citroën

9.211,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4737

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY89CCC-Carristas automoción Citroën

9.211,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4738

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY89CCC-Carristas automoción Citroën

9.211,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4739

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4740

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4741

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4742

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4743

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4744

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4745

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4746

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4747

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4748

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4749

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4750

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4751

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4752

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4753

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4754

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4755

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4756

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4757

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4758

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4759

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4760

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4761

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4762

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

5.071,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4763

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

3.577,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4764

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

3.577,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4765

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

3.577,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4766

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

3.577,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4767

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

3.577,50 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4768

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY88CCC-Pintor automoción

16.443,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4769

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TMVY88CCC-Pintor automoción

16.443,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4770

A28425270

Centros Comerciales Carrefour, S.A.

COMT06CCC-Caixeiro/repoñedor grupo Carrefour

12.600,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4771

A28425270

Centros Comerciales Carrefour, S.A.

COMV66CCC-Dependente de produtos frescos Carrefour

21.750,00 €

S77--12.05.323A.471.0

2012-4780

A36879666

Asientos de Galicia S.A.

TMVG02CCC-Operario de montaxe de asentos para o automóbil

12.846,60 €

S77--12.05.323A.471.0