Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Mércores, 22 de xaneiro de 2014 Páx. 2627

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 30 de decembro de 2013, da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se notifican varias resolucións dos expedientes sancionadores incoados por infracción administrativa na orde social (RL 2013/0184-4 e dous máis).

Intentada a notificación persoal e devolta polo servizo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, de conformidade co disposto no artigo 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, pola presente cédula notifícaselles ás empresas que se relacionan as resolucións recaídas nos expedientes sancionadores correspondentes.

Expediente: RL 2013/0184-4.

Acta: I362013000070810.

Empresa: Construcciones Moldes y Moldes, S.L.

NIF: B-36168078.

Enderezo: Chancelas, 22, Combarro.

Materia: obstrución.

Preceptos infrinxidos: artigo 50 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, artigo 12 do Convenio 81 da OIT, do 11 de xullo, e artigos 11, 5.3.2 e 7.2 da Lei 42/1997, do 14 de novembro.

Preceptos sancionadores: artigos 50.2, 39 e 40.1.b) do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Data resolución: 26.11.2013.

Resolución: multa de 1.251 €.

Expediente: RL 2013/0216-4.

Acta: I362013000077880.

Empresa: Ristorante Pizzería da Pino, S.L.

NIF: B-36373785.

Enderezo: Paseo Costa Candamo, 5, Vilagarcía de Arousa.

Materia: relacións laborais.

Preceptos infrinxidos: artigo 35.5 e 37 do Estatuto dos traballadores.

Preceptos sancionadores: artigos 5, 7.5, 39 e 40 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Data resolución: 13.12.2013.

Resolución: multa de 1.626 €.

Expediente: RL 2013/0217-4.

Acta: I362013000077072.

Empresa: Ristorante Pizzería da Pino, S.L.

NIF: B-36373785.

Enderezo: Paseo Costa Candamo, 5 Vilagarcía de Arousa.

Materia: seguridade e saúde.

Preceptos infrinxidos: artigos 14 e 30 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, e artigos 1, 10 e seguintes do Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro.

Preceptos sancionadores: artigos 12.15.a), 39.3.d) e 40 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Data resolución: 13.12.2013.

Resolución: multa de 3.000 €.

Fáiselle saber ás interesadas que poden formular recurso de alzada perante o director xeral de Traballo e Economía Social, no prazo dun mes contado desde o seguinte día ao da súa publicación, de acordo co previsto no artigo 114 e seguinte da Lei 30/1992, do 26 de novembro. Advírteselles que, de non interpoñelos no tempo e na forma que procedan, deberán aboar a multa imposta mediante a necesaria utilización do impreso que poderán solicitar na Xefatura Territorial de Vigo da Consellería de Traballo e Benestar, no número de conta e na entidade bancaria e prazo que nel se sinala, xa que noutro caso se incoará o procedemento pola vía de constrinximento ante a Consellería de Facenda.

Vigo, 30 de decembro de 2013

María Peón Fernández
Xefa territorial de Vigo