Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Xoves, 23 de xaneiro de 2014 Páx. 2765

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 9 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo aberto polo Anuncio do 26 de setembro de 2006 (Diario Oficial de Galicia do 29 de setembro), para a especialidade de jazz-guitarra no Conservatorio Superior de Música da Coruña.

Mediante a Resolución do 4 de novembro de 2013, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (por delegación no director xeral de Centros e Recursos Humanos), decídese executar a Sentenza do 5 de maio de 2008 e o Auto do 27 de febreiro de 2013, ditados ambos polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo, en relación co procedemento abreviado 296/2007. A dita resolución ordena continuar o procedemento para a cobertura de prazas de interinidade e substitución da especialidade de jazz (guitarra) no Conservatorio Superior de Música da Coruña, procedemento aberto polo Anuncio do 26 de setembro de 2006 (DOG do 29 de setembro).

A Resolución do 4 de novembro de 2013 establece que o procedemento se retomará desde a adopción das puntuacións provisionais e da relación provisional de excluídos. Para tal efecto determínase que a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos publicará un anuncio no Diario Oficial de Galicia no cal advirta os participantes das puntuacións provisionais e da relación provisional de excluídos.

En consecuencia, esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

ACORDA:

Primeiro. Publicar, como anexo I deste anuncio, as puntuacións provisionais dos participantes no baremo para prazas de interinidades e substitución na especialidade de jazz-guitarra no Conservatorio Superior de Música da Coruña.

Segundo. Publicar, como anexo II deste anuncio, a relación provisional de excluídos no procedemento.

Terceiro. As persoas interesadas poderán presentar, no prazo de 10 días naturais, reclamación en relación coas puntuacións provisionais e en relación coa relación provisional de excluídos. O prazo comezará a contar desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. As reclamacións dirixiranse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Aqueles que presenten reclamación á puntuación provisional deberán achegar unha relación de todos os méritos cuxa valoración se pretenda en relación coa epígrafe ou coas epígrafes sobre as cales reclame, así como a documentación completa, orixinal ou copias compulsadas, acreditativa de todos eses méritos que se relacionen.

Cuarto. Facúltase a comisión baremadora para que lle requira a calquera participante a documentación acreditativa dos méritos.

Quinto. Publicar os membros da comisión baremadora:

– Juan Durán Alonso, subdirector xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial, que será o seu presidente.

– José Luis Canosa Baldomir, subdirector xeral de Recursos Humanos.

– María Teresa Bárbara Criado, asesora da Dirección Xeral de Educación, Innovación Educativa e Formación Profesional.

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2014

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I

Apelidos e nome

1. Experiencia profesional

2. Actividades de formación

3. Publicacións

4. Titulacións

5. Proxecto docente

Total puntuación

Barros Deschamps, Rubén

DNI: 46916298R

1.1

1.2

1.3 0.2

1.4 0.2

1.5

2.1

2.2

2.3 1.16

2.4 1.125

3.1

3.2

4.1 2

4.2

2.5

0.4

0.285

------

2

2.25

4.93

Bernal Gómez, Carlos

DNI: 25179486Y

1.1

1.2

1.3 0.2

1.4 1

1.5 0.6

2.1

2.2

2.3 0.075

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

Non achega

1.8

0.075

------

-------

------

1.87

Calviño Iglesias, José Carlos

DNI: 36108891H

1.1

1.2

1.3

1.4 0.1

1.5

2.1 0.9

2.2

2.3

2.4 0.1

3.1

3.2

2

1

0.1

1

------

2

1

4.1

Carnota Méndez, Eladio

DNI: 33805142N

1.1

1.2 2

1.3

1.4 1

1.5 0.2

2.1

2.2

2.3 0.5

2.4

3.1

3.2 0.2

4.1

4.2 1

2.5

3.2

0.5

0.2

1

2.5

7.5

Carrodeguas Gómez, Manuel

DNI: 32757548

1.1

1.2

1.3 0.4

1.4 1

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

0.5

1.4

------

------

-------

0.5

1.9

Galán Pérez, Marcelino

DNI: 32814957Y

1.1

1.2

1.3 1

1.4 0.85

2.1

2.2

2.3 2

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

2.5

1.85

2

------

------

2.5

6.35

Jiménez García, Luis Vicente

DNI: 16537658Z

1.1

1.2

1.3 0.4

1.4 0.25

1.5 1

2.1

2.2

2.3 0.15

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2 1

Non achega

1.65

0.15

------

1

------

2.80

Lago Barreiro, Fernando

DNI: 76996024M

1.1

1.2

1.3 1.8

1.4 1

1.5

2.1

2.2

2.3 1.2

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

3.75

2.8

1.2

------

-------

3.75

7.75

López Penoucos, Alberto

DNI: 34890158D

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3 0.2

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

Non achega

-----

0.2

------

------

0.2

Moreno Codinachs, Joel

DNI: 40989617Y

1.1

1.2

1.3

1.4 0.65

1.5

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2 1

2.25

0.65

-----

------

1

2.25

3.9

Pena Castro, Sergio

DNI: 47354558L

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3 0.05

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

Non achega

------

0.05

------

1

------

1.05

Pin García, Marcos

DNI: 33330257Z

1.1

1.2

1.3 0.6

1.4 0.65

1.5

2.1

2.2

2.3 1.5

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

2.5

1.25

1.5

------

------

2.5

5.25

Recuna Carrasco, José

DNI: 32439206Y

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1 2

4.2

Non achega

------

------

------

2

-----

2

Rodríguez Sánchez, Gastón

DNI: 32800294V

1.1

1.2

1.3

1.4 1

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4 1

3.1

3.2

4.1

4.2

2.5

1

1

------

-------

2.5

4.5

Rosa Napal, Francisco César

DNI: 53305609G

1.1

1.2

1.3

1.4 0.1

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1 2

4.2

0.2

0.1

------

------

2

0.2

2.3

Varela Iglesias, Fernando

DNI: 36044554N

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1 2

4.2

2

-----

------

------

2

2

4

ANEXO II

Apelidos, nome e DNI

Causa de exclusión

Bernal Gómez, Carlos

DNI: 25179486Y

Non acredita o curso de perfeccionamento en lingua galega ou equivalente

Carnota Méndez, Eladio

DNI: 33805142N

Non acredita o curso de perfeccionamento en lingua galega ou equivalente

Carrodeguas Gómez, Manuel

DNI: 32757548

Non acredita o curso de perfeccionamento en lingua galega ou equivalente

Jiménez García, Luis Vicente

DNI: 16537658Z

Non acredita o curso de perfeccionamento en lingua galega ou equivalente

López Penoucos, Alberto

DNI: 34890158D

Non acredita o curso de perfeccionamento en lingua galega ou equivalente

Moreno Codinachs, Joel

DNI: 40989617Y

Non acredita o curso de perfeccionamento en lingua galega ou equivalente

Rodríguez Sánchez, Gastón

DNI: 32800294V

Non acredita o curso de perfeccionamento en lingua galega ou equivalente

Varela Iglesias, Fernando

DNI: 36044554N

Non acredita o curso de perfeccionamento en lingua galega ou equivalente