Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Venres, 24 de xaneiro de 2014 Páx. 2940

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2014 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de marzo de 2011 (Diario Oficial de Galicia número 74, do 14 de abril), da Orde do 9 de abril de 2012 (Diario Oficial de Galicia número 76, do 20 de abril) modificada pola Orde do 23 de agosto de 2012 (Diario Oficial de Galicia número 166, do 31 de agosto) e da Orde do 3 de xuño de 2013 (Diario Oficial de Galicia número 110, do 11 de xuño) polas que se regula o réxime de subvencións ás centrais sindicais para os anos 2011, 2012 e 2013 respectivamente.

O artigo 18.4º da Orde do 31 de marzo de 2011 e da Orde do 9 de abril de 2012 e o artigo 13.4º da Orde do 3 de xuño de 2013 reguladoras das axudas dispoñen: «…a Consellería de Traballo e Benestar publicará na súa páxina web e no DOG a relación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas…».

De acordo co exposto,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias:

– Orde do 31 de marzo de 2011.

12.03.324A.481.6-Programa I: Axuda para o desenvolvemento das actividades das centrais sindicais durante o ano 2011.

12.03.324A.481.2-Programa II: Axuda ás centrais sindicais para a creación ou mantemento de gabinetes de asesoramento en materia de economía social.

12.03.324A.481.7-Programa III: Axuda para gabinetes técnicos de formación e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais.

– Orde do 9 de abril de 2012 (modificada pola Orde do 23 de agosto de 2012).

12.03.324A.481.6-Programa I: Axuda para o desenvolvemento das actividades das centrais sindicais durante o ano 2012.

12.03.324A.481.2-Programa II: Axuda ás centrais sindicais para a creación ou mantemento de gabinetes de asesoramento en materia de economía social.

12.03.324A.481.7-Programa III: Axuda para gabinetes técnicos de formación e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais.

– Orde do 3 de xuño de 2013.

11.02.324A.481.6-Programa I: Axuda para o desenvolvemento das actividades ordinarias das centrais sindicais durante o ano 2013.

11.02.324A.481.7-Programa II: Axuda para promover o funcionamento dos gabinetes técnicos das centrais sindicais e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais.

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2014

Odilo Martiñá Rodríguez
Director xeral de Traballo e Economía Social

ANEXO I
Orde do 31 de marzo de 2011

Aplicación orzamentaria 12.03.324A.481.6: Programa I

Central sindical

CIF

Subvención concedida

UGT-Galicia (Unión General de Trabajadores de Galicia)

G15383011

328.100 €

CC.OO.-Galicia (S. Nac. Comisiones Obreras de Galicia)

G15103112

308.400 €

FSIE-Galicia (Fed. Sind. Indep. da Ensinanza de Galicia)

G32119075

7.600 €

USO-Galicia (U.S. Nac. de Galicia da Unión S. Obreira)

G15380033

19.400 €

CIG (Confederación Intersindical Galega)

G36706927

288.000 €

FASGA (Fed. Asociaciones Sindicales Grandes Almacenes)

G28804292

2.700 €

CSI-CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios)

G79514378

19.800 €

SIT-FSI (Sindicato Independente de Traballadores-FSI)

G36625432

300 €

SITF (Sind. Indep. de Traballadores de Frigolouro-FSI)

G36412583

400 €

CC (Confederación de Cuadros y Profesionales)

G78181781

1.200 €

USAE (Unión Sindical Auxiliares Enfermería)

G49105620

1.400 €

SITA (Sind. Indep. de Trab. de Autopistas e Autoestradas)

G36331858

700 €

SEB (Sindicato de Empleados de Banesto)

G64297724

800 €

STC (Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones)

G82671827

300 €

ANPE (ANPE Sindicato Independente)

G78248630

800 €

FITC (Fed. Indep. Trabajadores del crédito)

G28660025

1.500 €

USTG (Unión Sindical de Traballadores de Galicia)

G15829583

5.300 €

FETICO-Galicia (Federac. Trabajadores Indep. de Comercio)

G15312424

12.000 €

STES-STEG (S. Traballadores e Traballadoras Ensino de Galicia)

J36125946

700 €

SICO (S. Independente Concello de Vigo)

G36781979

600 €

Total

1.000.000 €

SIT-FSI (Sindicato independente de traballadores-FSI): 1.100 € máis con cargo aos orzamentos para o ano 2012 e por recurso extraordinario de revisión.

Aplicación orzamentaria 12.03.324A.481.2: Programa II

Central sindical

CIF

Subvención concedida

UGT-Galicia (Unión General de Trabajadores de Galicia)

G15383011

52.767 €

CC.OO.-Galicia (S. Nac. Comisiones Obreras de Galicia)

G15103112

52.767 €

USO-Galicia (U.S. Nac. de Galicia da Unión S. Obreira)

G15380033

17.599,50 €

CIG (Confederación Intersindical Galega)

G36706927

52.767 €

USTG (Unión Sindical de Traballadores de Galicia)

G15829583

17.599,50 €

Total

193.500€

Aplicación orzamentaria 12.03.324A.481.7: Programa III

Central sindical

CIF

Subvención concedida

UGT-Galicia (Unión General de Trabajadores de Galicia)

G15383011

253.874,30 €

CC.OO.-Galicia (S. Nac. Comisiones Obreras de Galicia)

G15103112

240.171,50 €

CIG (Confederación Intersindical Galega)

G36706927

225.954,20 €

Total

720.000 €

ANEXO II
Orde do 9 de abril de 2012 (modificada pola Orde do 23 de agosto de 2012)

Aplicación orzamentaria 12.03.324A.481.6: Programa I

Central sindical

CIF

Subvención concedida

FSIE-Galicia (Fed. Sind. Indep. da Ensinanza de Galicia)

G32119075

9.289 €

UGT-Galicia (Unión General de Trabajadores de Galicia)

G15383011

296.783,55 €

CC (Confederación de Cuadros y Profesionales)

G78181781

1.114,68 €

CC.OO.-Galicia (S. Nac. Comisiones Obreras de Galicia)

G15103112

287.494,55 €

FASGA (Fed. Asociaciones Sindicales Grandes Almacenes)

G28804292

3.529,82 €

CIG (Confederación Intersindical Galega)

G36706927

257.862,64 €

SIT-FSI (Sindicato Independente de Traballadores-FSI)

G36625432

1.486,24 €

USO-Galicia (U.S. Nac. de Galicia da Unión S. Obreira)

G15380033

19.321,12 €

CSI-CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios)

G79514378

25.730,53 €

STL (Sindicato de Traballadores de Limpeza)

G70171459

557,34 €

STC (Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones)

G82671827

371,56 €

USTG (Unión Sindical de Traballadores de Galicia)

G15829583

3.436,93 €

SEB (Sindicato de Empleados de Banesto)

G64297724

743,12 €

FITC (Fed. Indep. Trabajadores del crédito)

G28660025

1.579,13 €

SITF (Sind. Indep. de Traballadores de Frigolouro-FSI)

G36412583

278,67 €

SATSE (Sindicato de ATS de España)

G28584035

1.857,80 €

FETICO-Galicia (Federac. Trabajadores Indep. de Comercio)

G15312424

13.283,27 €

ANPE (ANPE Sindicato Independente)

G78248630

1.300,46 €

USAE (Unión Sindical Auxiliares Enfermería)

G49105620

1.207,57 €

SIPPREGA (Sind. Independiente y Profesional de Profesores de Religión de Galicia)

G70259916

650,23 €

O’MEGA (Médicos de Galicia independientes)

G36899813

278,67 €

STEG (Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia

J36125946

743,12 €

Total

928.900 €

Aplicación orzamentaria 12.03.324A.481.2: Programa II

Central sindical

CIF

Subvención concedida

UGT-Galicia (Unión General de Trabajadores de Galicia)

G15383011

42.266 €

CC.OO.-Galicia (S. Nac. Comisiones Obreras de Galicia)

G15103112

42.266 €

CIG (Confederación Intersindical Galega)

G36706927

42.266 €

USO-Galicia (U.S. Nac. de Galicia da Unión S. Obreira)

G15380033

28.202 €

Total

155.000 €

Aplicación orzamentaria 12.03.324A.481.7: Programa III

Central sindical

CIF

Subvención concedida

UGT-Galicia (Unión General de Trabajadores de Galicia)

G15383011

74.992,50 €

CC.OO.-Galicia (S. Nac. Comisiones Obreras de Galicia)

G15103112

72.630 €

CIG (Confederación Intersindical Galega)

G36706927

65.137,50 €

USO-Galicia (U.S. Nac. de Galicia da Unión S. Obreira)

G15380033

4.882,50 €

CSI-CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios)

G79514378

6.502,50 €

USTG (Unión Sindical de Traballadores de Galicia)

G15829583

855 €

Total

225.000 €

ANEXO III
Orde do 3 de xuño de 2013

Aplicación orzamentaria 11.02.324A.481.6: Programa I

Central sindical

CIF

Subvención concedida

USO-Galicia (U.S. Nac. de Galicia da Unión S. Obreira)

G15380033

20.175,84 €

CC (Confederación de Cuadros y Profesionales)

G78181781

1.160,11 €

CIG (Confederación Intersindical Galega)

G36706927

248.818,54 €

FASGA (Fed. Asociaciones Sindicales Grandes Almacenes)

G28804292

3.984,73 €

FSIE-Galicia (Fed. Sind. Indep. da Ensinanza de Galicia)

G32119075

9.432,20 €

CSI-CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios)

G79514378

27.388,70 €

SIT-FSI (Sindicato Independente de Traballadores-FSI)

G36625432

1.412,31 €

CC.OO.-Galicia (S. Nac. Comisiones Obreras de Galicia)

G15103112

270.457,13 €

SIPPREGA (Sind. Independiente y Profesional de Profesores de Religión de Galicia)

G70259916

655,71 €

STEG (Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia

J36125946

706,15 €

USAE (Unión Sindical Auxiliares Enfermería)

G49105620

1.160,11 €

FETICO-Galicia (Federac. Trabajadores Indep. de Comercio)

G15312424

12.912,54 €

UGT-Galicia (Unión General de Trabajadores de Galicia)

G15383011

280.948,56 €

STC (Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones)

G82671827

302,64 €

USTG (Unión Sindical de Traballadores de Galicia)

G15829583

3.581,21 €

SXG (Sindicato de Xornalistas de Galicia)

G15989049

403,52 €

Total

883.500 €

Aplicación orzamentaria 11.02.324A.481.7: Programa II

Central sindical

CIF

Subvención concedida

USO-Galicia (U.S. Nac. de Galicia da Unión S. Obreira)

G15380033

8.555,01 €

CIG (Confederación Intersindical Galega)

G36706927

105.504,65 €

CSI-CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios)

G79514378

11.613,43 €

CC.OO.-Galicia (S. Nac. Comisiones Obreras de Galicia)

G15103112

114.679,90 €

UGT-Galicia (Unión General de Trabajadores de Galicia)

G15383011

119.128,50 €

USTG (Unión Sindical de Traballadores de Galicia)

G15829583

1.518,51 €

Total

361.000 €