Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Mércores, 29 de xaneiro de 2014 Páx. 3811

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Pontevedra

RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2013 pola que se anuncia a licitación para a adxudicación do contrato de subministración, mediante arrendamento con opción de compra, de infraestrutura de escritorio (equipamento informático).

1. Entidade adxudicadora: Concello de Pontevedra. Michelena, nº 30, 36001 Pontevedra. Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

2. Obxecto: A) Subministración de equipamento informático. B) Duración: catro (4) anos prorrogables por dous (2) máis. C) Prazo de entrega: tres (3) meses. D) Lugar: Pontevedra.

3. Procedemento e forma: aberto, suxeito a regulación harmonizada, con varios criterios de adxudicación.

4. Orzamento de licitación: 380.000,00 € (314.049,59 + 65.950,41).

5. CPV (referencia de nomenclatura): 30200000-1; 50312000-5; 50312600-1.

6. Garantías: provisional: importe: 6.281,00 €.

Definitiva: 5 % do orzamento base de licitación, IVE excluído.

7. Obtención de documentación e información: Servizo de Contratación. Concello de Pontevedra 36071. Teléfono 986 80 43 00. Fax 886 21 28 43, e na páxina web www.pontevedra.eu

8. Presentación de ofertas: cláusula 6 do prego de cláusulas administrativas particulares.

9. Criterios de adxudicación e apertura das ofertas: segundo o establecido nos pregos.

10. Data do envío ao DOUE: 13.12.2013.

Pontevedra, 13 de decembro de 2013

Raimundo González Carballo
Concelleiro de Goberno