Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 30 Xoves, 13 de febreiro de 2014 Páx. 6087

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

ANUNCIO do 23 de xaneiro de 2014 polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca, para a súa cobertura polo procedemento de provisión de libre designación, unha praza de xefe/a do Servizo de Sistemas e Tecnoloxías da Información.

O director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 43/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, e da Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG nº 139, do 20 de xullo), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde,

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para a cobertura, polo procedemento de provisión de libre designación, dunha praza de xefe/a do Servizo de Sistemas e Tecnoloxías da Información.

Segundo. As retribucións do posto ofertado serán as que correspondan de acordo coas ordes vixentes polas que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Terceiro. O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia. As solicitudes, que deberán dirixirse á Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (praza Martín Herrera, nº 2-2º andar, 15706 Santiago de Compostela), poderán presentarse no seu rexistro ou mediante calquera das formas establecidas no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Cuarto. As bases íntegras da convocatoria estarán expostas nos taboleiros de anuncios da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, na intranet da propia fundación e na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2014

José Antonio Iglesias Vázquez
Director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

ANEXO

Denominación do posto: xefe/a do Servizo de Sistemas e Tecnoloxías da Información.

Grupo de clasificación: A1.

Nº de vacantes: 1.