Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Venres, 28 de febreiro de 2014 Páx. 8776

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, pola que se fai pública a formalización do contrato dos trinta e un (31) servizos relativos aos traballos preparatorios necesarios para cada fase do proceso de concentración parcelaria (Lei 12/2001), cofinanciado con fondos Feader do período 2007-2013, nun 75 %, eixe 1, medida 125 (expediente 29/2013).

En cumprimento do disposto no artigo 154.2 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización do seguinte contrato:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería do Medio Rural e do Mar.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: administrativo, de servizos.

b) Descrición do obxecto: servizos relativos aos traballos preparatorios necesarios para cada fase do proceso de concentración parcelaria.

c) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=19040

d) Diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 126, do 4 de xullo de 2013.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación: ordinaria e aberto non suxeito a regulación harmonizada.

4. Orzamento base de licitación:

Nº servizo

Proposta e título do servizo

Valor estimado

sen IVE

IVE

Orzamento base de licitación

1

ST-4739 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a implantación dos novos predios resultantes do proceso de CP na zona de Cures, Boiro

93.726,30

19.682,52

113.408,82

2

ST-4810 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do levantamento das redes de camiños e masas parcelarias mediante o sistema mobile mapping na ZCP de Cures, Boiro

20.351,90

4.273,90

24.625,80

3

ST-4806 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para o levantamento das redes de camiños e masas parcelarias mediante o sistema mobile mapping na ZCP Borrifáns

21.291,74

4.471,27

25.763,01

4

ST-4741 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización das bases definitivas de CP na zona de Fisteus

113.019,91

23.734,18

136.754,09

5

ST-4745 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización da implantación dos novos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria na zona de Mercurín- Lesta II

50.856,40

10.679,84

61.536,24

6

ST-4807 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do levantamento das redes de camiños e masas parcelarias mediante o sistema mobile mapping na ZCP de Lesta-Mercurín II

11.820,57

2.482,32

14.302,89

7

ST-4746 Proxecto de colaboracion de servizos técnicos para a realización do amolloamento dos novos predios resultantes da CP na zona de Parada II

41.535,14

8.722,38

50.257,52

8

ST-4811 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do levantamento das redes de camiños e masas parcelarias mediante o sistema mobile mapping na ZCP de Parada II

11.859,12

2.490,42

14.349,54

9

ST-4738 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a implantación dos novos predios resultantes do proceso de CP na zona de Ánxeles-Calvente-Pasarelos-Marzoa II

86.970,24

18.263,75

105.233,99

10

ST-4809 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do levantamento das redes de camiños e masas parcelarias mediante o sistema mobile mapping na ZCP de Ánxeles II-Calvente-Pasarelos-Marzoa II

15.441,42

3.242,70

18.684,12

11

ST-4804 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para o levantamento das redes de camiños e masas parcelarias mediante sistemas mobile mapping na ZCP de Cores Nemeño

8.227,82

1.727,84

9.955,66

12

ST-4808 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do levantamento das redes de camiños e masas parcelarias mediante o sistema mobile mapping na ZCP Grixalba

18.084,23

3.797,69

21.881,92

13

ST-4802 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para o levantamento das redes de camiños e masas parcelarias mediante sistemas mobile mapping na ZCP de Foxás-Bendaña

16.470,45

3.458,79

19.929,24

14

ST-4803 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para o levantamento das redes de camiños e masas parcelarias mediante o sistema mobile mapping na ZCP de Vilar II

8.843,93

1.857,23

10.701,16

15

ST-4817 Proxecto de colaboracion de servizos técnicos para a realización das bases provisionais e definitivas de concentración parcelaria na zona de Santa María de Trazo

73.094,14

15.349,77

88.443,91

16

ST-4791 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización da implantación dos novos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria na zonas de CP de Val de Alfoz

136.447,30

28.653,93

165.101,23

17

ST-4766 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realizacion dos planos parcelarios e altimétricos na ZCP de San Pedro de Riomol

38.008,31

7.981,75

45.990,06

18

ST-4778 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización da implantación dos novos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria na zonas de Sasdónigas

27.274,72

5.727,69

33.002,41

19

ST-4793 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización dos planos parcelarios e altimétricos de las parroquias de Folgueira, Sobrado, Paz, Arcos e Aguiar

196.015,32

41.163,22

237.178,54

20

ST-4765 Proxecto de colaboracion de servizos técnicos para a realización dos planos parcelarios e altimétricos na ZCP de San Xoán de Friolfe

69.818,79

14.661,95

84.480,74

21

ST-4764 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización dos planos parcelarios e altimétricos na ZCP de Santa Eulalia de Suegos

81.243,68

17.061,17

98.304,85

22

ST-4719 Proxecto de colaboracion de servizos técnicos para a implantación dos novos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria na zona de Mundil

100.577,82

21.121,34

121.699,16

23

ST-4795 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para o levantamento das redes de camiños e masas parcelarias mediante sistema mobile mapping na ZCP de Mundil

15.343,68

3.222,17

18.565,85

24

ST-4723 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a confección do proxecto da rede de camiños principais na ZCP do Burgo, Vilarmaior, Camba

38.005,03

7.981,06

45.986,09

25

ST-4794 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a implantación dos novos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria na zona da Graña

34.484,72

7.241,79

41.726,51

26

ST-4796 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para o levantamento das redes de camiños e masas parcelarias mediante sistema mobile mapping na ZCP da Graña

4.584,52

962,75

5.547,27

27

ST-4748 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a preparación das bases provisionais e definitivas de CP na zona de Oubiña (Sector II)

21.318,26

4.476,83

25.795,09

28

ST-4749 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do proxecto de concentración das novas leiras na zona de Troáns (Sector I)

73.524,30

15.440,10

88.964,40

29

ST-4800 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para o levantamento das redes de camiños e masa parcelarias mediante sistema mobile mapping na ZCP de Meavia-Quintillán

15.569,49

3.269,59

18.839,08

30

ST-4798 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para o levantamento das redes de camiños e masas parcelarias mediante sistemas mobile mapping na ZCP de Vilatuxe

6.838,54

1.436,09

8.274,63

31

ST-4799 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para o levantamento das redes de camiños e masas parcelarias mediante sistema mobile mapping na ZCP de Lois-Monte Ribadumia

3.064,63

643,57

3.708,20

5. Financiamento: cofinanciado con fondos Feader do período 2007-2013 nun 75 %, eixe 1, medida 125.

6. Adxudicación e formalización dos contratos:

– Servizo 1: ST-4739.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Topgal, S.L.

c) Importe: 82.788,44 € (IVE incluído, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 17 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 2: ST-4810.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Enmacosa, S.A.

c) Importe: 19.794,21 € (IVE incluído, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 21 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 3: ST-4806.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Ingeniería Insitu, S.L.

c) Importe: 19.834,94 € (IVE incluído, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 4: ST-4741.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Esproagro Ingeniería, S.L.

c) Importe: 92.992,13 € (IVE incluído, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 20 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 5: ST-4745.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Topgal, S.L.

c) Importe: 45.536,80 € (IVE incluído, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 17 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 6: ST-4807.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Ingeniería Insitu, S.L.

c) Importe: 10.725,74 € (IVE incluído, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 7: ST-4746.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Esproagro Ingeniería, S.L.

c) Importe: 41.210,18 € (IVE incluído, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 20 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 8: ST-4811.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Ingeniería Insitu, S.L.

c) Importe: 10.617,22 € (IVE incluído, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 9: ST-4738.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Topgal, S.L.

c) Importe: 73.663,70 € (IVE incluído, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 17 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 10: ST-4809.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Ingeniería Insitu, S.L.

c) Importe: 13.824,38 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 11: ST-4804.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Ingeniería Insitu, S.L.

c) Importe: 8.063,09 € (IVE incluído, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 12: ST-4808.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Ingeniería Insitu, S.L.

c) Importe: 16.190,43 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 13: ST-4802.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Proyestegal, S.L.

c) Importe: 14.745,65 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 14: ST-4803.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Proyestegal, S.L.

c) Importe: 8.666,87 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 15: ST-4817.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Sial Ingeniería, S.L.

c) Importe: 55.900,00 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 21 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 16: ST-4791.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Topgal, S.L.

c) Importe: 123.825,92 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 17 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 17: ST-4766.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Sial Ingeniería, S.L.

c) Importe: 35.500,00 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 21 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta técnica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 18: ST-4778.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Sial Ingeniería, S.L.

c) Importe: 26.500,00 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 21 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 19: ST-4793.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Lagares Oca, S.L.

c) Importe: 173.140,33 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 20: ST-4765.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Sial Ingeniería, S.L.

c) Importe: 65.000,00 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 21 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 21: ST-4764.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Lagares Oca, S.L.

c) Importe: 72.745,59 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 22: ST-4719.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Inloga Enxeñeiros, S.L.

c) Importe: 96.140,55 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 21 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta técnica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 23: ST-4795.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Proyestegal, S.L.

c) Importe: 14.293,85 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 24: ST-4723.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Esproagro Ingeniería, S.L.

c) Importe: 34.488,63 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 20 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 25: ST-4794.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Esproagro Ingeniería, S.L.

c) Importe: 34.215,17 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 20 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter unha das ofertas técnicas mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 26: ST-4796.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Enmacosa, S.A.

c) Importe: 4.694,11 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 21 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 27: ST-4748.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Proserga, S.L.

c) Importe: 18.391,90 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 20 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 28: ST-4749.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Eido Ingenieros, S.A.

c) Importe: 64.130,00 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 20 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 29: ST-4800.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Enmacosa, S.A.

c) Importe: 15.361,39 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 21 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 30: ST-4798.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Proyestegal, S.L.

c) Importe: 6.701,62 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

– Servizo 31: ST-4799.

a) Data da resolución da adxudicación: 9 de xaneiro de 2014.

b) Adxudicataria: Ingeniería Insitu, S.L.

c) Importe: 3.003,27 € (IVE incluido, 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2014.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta máis vantaxosa para a Administración (ao ter a oferta económica mellor valorada e obter a maior puntuación no procedemento).

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2014

Alfonso García Magariños
Secretario xeral técnico da Consellería do Medio Rural e do Mar