Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 43 Martes, 4 de marzo de 2014 Páx. 9328

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede á corrección de erros da Resolución do 8 de xaneiro de 2014 pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal sanitario diplomado e de formación profesional deste organismo.

Advertido erro na dita resolución publicada no Diario Oficial de Galicia número 13, do 21 de xaneiro de 2014, cómpre efectuar a oportuna corrección nos anexos III e IV coa reapertura, nas categorías afectadas, dun prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia para a presentación de solicitudes.

Poderán presentar solicitude de participación neste prazo todas aquelas persoas que desexen participar no concurso de traslados, tivesen ou non presentado solicitude de participación no prazo inicial.

Aqueles profesionais que, tendo presentado a súa solicitude de participación no concurso no prazo inicial, desexen modificar algún/s dos destinos seleccionados, poderán efectualo mediante a formalización a través de Fides/expedient-e e a presentación en prazo, na forma disposta na base sétima da convocatoria, dunha nova solicitude de participación, que deixará sen efecto a inicialmente presentada e na cal deberán relacionarse cada un dos destinos seleccionados e a súa nova orde de prelación. Esta solicitude non requirirá a entrega da documentación achegada xunto coa instancia inicial.

Particularmente, o persoal de enfermaría que tivese optado no prazo inicial de presentación de solicitudes a algún destino na Fundación Pública Urxencias Sanitarias-061 deberá formalizar unha nova solicitude de participación no proceso co obxecto de adecuar a súa opción aos termos da presente corrección.

Aqueles profesionais que, tendo presentado a súa solicitude de participación no concurso no prazo inicial, non desexen efectuar ningunha modificación no/s destino/s seleccionado/s, non terán que realizar ningunha actuación.

No anexo III, nas prazas ofertadas por categoría, diplomados sanitarios:

Enfermeiro/a.

Na páxina 2138 debe suprimirse a seguinte praza:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

9800011

EOXI Santiago

Bembibre-Val do Dubra

Mañá

Val do Dubra

1

Na páxina 2143, onde di:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

159700010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

-

Santiago de Compostela

8

Debe dicir:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

71900010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Central de Coordinación

-

Santiago de Compostela

7

71800010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Base Santiago

-

Santiago de Compostela

1

Enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía (matrón/a).

Na páxina 2144 debe suprimirse a seguinte praza:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

21100901

EOXI A Coruña

Culleredo

Mañá

Culleredo

1

Sanitarios de formación profesional.

Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico.

Na páxina 2150, onde di:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

70500230

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Vigo

-

Vigo

4

Debe dicir:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

70500230

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Vigo

-

Vigo

3

72000230

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Centro Itinerante (UTPR)

-

Vigo

1

No anexo IV, centros nos que poden existir prazas a resultas, diplomados sanitarios:

Enfermeiro/a.

Na páxina 2155, onde di:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

5900011

EOXI Vigo

Arbo-As Neves

Mañá

Arbo, As Neves

Debe dicir:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

5900011

EOXI Vigo

Arbo

Mañá

Arbo

Na páxina 2163 debe suprimirse a seguinte praza:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

28800011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Lugo

Mañá

Lugo

Na páxina 2163, onde di:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

28800012

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Lugo

Tarde

Lugo

Debe dicir:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

48400012

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Praza de Ferrol

Tarde

Lugo

Na páxina 2164, onde di:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

32100012

EOXI Vigo

Moaña-Domaio

Tarde

Moaña

Debe dicir:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

32000012

EOXI Vigo

Moaña

Tarde

Moaña

Na páxina 2173, onde di:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

60300011

EOXI Vigo

Vigo

Mañá

Vigo

Debe dicir:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

65600011

EOXI Vigo

COF Vigo

Mañá

Vigo

Engádense as seguintes prazas:

Código plaza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

70200010

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Santiago

-

Santiago de Compostela

70300010

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-A Coruña

-

A Coruña

70400010

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Lugo

-

Lugo

70800010

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Pontevedra

-

Pontevedra

70900010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base A Coruña 1

-

A Coruña

71000010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base A Coruña 2

-

A Coruña

71100010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Ferrol

-

Ferrol

71200010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Lugo

-

Lugo

71300010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Ourense

-

Ourense

71400010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Pontevedra

-

Pontevedra

71500010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Vigo

-

Vigo

71600010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Mos

-

Mos

Fisioterapeuta.

Na páxina 2184, onde di:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

159600080

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Vigo

-

Vigo

Debe dicir:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

70500080

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Vigo

-

Vigo

Sanitarios de formación profesional.

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.

Na páxina 2191, onde di:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

60300021

EOXI Vigo

Vigo

Mañá

Vigo

Debe dicir:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

65600021

EOXI Vigo

COF Vigo

Mañá

Vigo

Engádense as seguintes prazas:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

32000021

EOXI Vigo

Moaña

Mañá

Moaña

70200020

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Santiago

-

Santiago de Compostela

70300020

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-A Coruña

-

A Coruña

71700020

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Ferrol

-

Ferrol

70400020

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Lugo

-

Lugo

70800020

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Pontevedra

-

Pontevedra

70100020

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Vigo

-

Vigo

Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía.

Na páxina 2192, onde di:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

159500190

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Santiago

-

Santiago de Compostela

Debe dicir:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

159500190

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Santiago

-

Santiago de Compostela

Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico.

Engádese a seguinte praza:

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

70600230

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Ourense

-

Ourense

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2014

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos