Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Luns, 10 de marzo de 2014 Páx. 10203

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2014 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establece no artigo 3.5 que un dos fins do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional é o de avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que fose a súa forma de adquisición, e no seu artigo 4 establece que un dos seus instrumentos é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, desenvolve o establecido no artigo 8.4 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, e establece o procedemento e os requisitos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e/ou de vías non formais de formación, así como os seus efectos.

No seu artigo 22.1 establece que as administracións responsables dos procedementos de avaliación e acreditación das competencias profesionais, no seu ámbito territorial correspondente, terán entre as súas funcións habilitar os asesores e avaliadores e manter un rexistro deles.

No mesmo artigo establécese que a Administración xeral do Estado e as administracións competentes das correspondentes comunidades autónomas habilitarán as persoas necesarias para garantir o desenvolvemento das funcións de asesoramento e avaliación, que deberán cumprir, en todo caso, os requisitos establecidos no artigo 25.1.

Para a implantación do procedemento en Galicia, o Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, atribúe á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa as competencias para a promoción e o desenvolvemento do recoñecemento de competencias profesionais nas diferentes familias profesionais que compoñen o Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Así mesmo, indica que será a Subdirección Xeral de Formación Profesional a quen lle corresponde a organización e coordinación do sistema de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais.

Mediante a Orde do 14 de xaneiro de 2014 convocouse o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 2 da dita orde establece que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa será a encargada da organización e do desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias adquiridas pola experiencia laboral e por vías non formais de formación, a través da Subdirección Xeral de Orientación Profesional e Relación con Empresas.

Segundo a autorización establecida na disposición derradeira primeira da mesma orde, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Habilitar as persoas incluídas no anexo desta resolución para desenvolver as funcións de asesoramento e/ou avaliación en determinadas unidades de competencia ou familia profesional do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de conformidade co Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, e incorporalas ao correspondente rexistro.

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2014

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Anexo

Familia profesional

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

Administración e Xestión

33279834F

María Ángeles

Ares

Ares

Asesor/a

ASDADG0500

Avaliador/a

AVDADG0500

34252099Q

Cristina

Fernández

Caloto

Asesor/a

ASDADG0501

Avaliador/a

AVDADG0501

34914814D

María del Carmen

Fernández

Rodríguez

Asesor/a

ASDADG0502

Avaliador/a

AVDADG0502

76363949Q

María Elena

López

Blanco

Asesor/a

ASDADG0503

Avaliador/a

AVDADG0503

Artes Gráficas

32628982D

María

Salas

Aguilera

Asesor/a

ASDARG0509

Avaliador/a

AVDARG0509

32653314F

José Antonio

López

Suárez

Asesor/a

ASDARG0507

Avaliador/a

AVDARG0507

32839663X

Martín

Alamancos

Brandariz

Asesor/a

ASDARG0504

Avaliador/a

AVDARG0504

34976997T

José Ramiro

Alonso

Escudero

Asesor/a

ASDARG0505

Avaliador/a

AVDARG0505

52470400V

Manuel

Fuentes

Daparte

Asesor/a

ASDARG0506

Avaliador/a

AVDARG0506

76573705X

José Luis

Martínez

Vázquez

Asesor/a

ASDARG0508

Avaliador/a

AVDARG0508

Edificación e Obra Civil

33274456B

Miguel

López

Dosil

Asesor/a

ASDEOC0510

Avaliador/a

AVDEOC0510

Electricidade e Electrónica

32621450K

Javier

Luaces

Varela

Asesor/a

ASDELE0512

Avaliador/a

AVDELE0512

32662544Z

Adolfo

Figueroa

Martínez

Asesor/a

ASDELE0511

Avaliador/a

AVDELE0511

Fabricación Mecánica

32648583Z

Alfonso

Piñeiro

Soto

Asesor/a

ASDFME0513

Avaliador/a

AVDFME0513

Hostalaría e Turismo

32800214Y

María Teresa

Fernández

Casal

Asesor/a

ASDHOT0515

Avaliador/a

AVDHOT0515

32832569T

Alejandra

Pérez

Pérez

Asesor/a

ASDHOT0518

Avaliador/a

AVDHOT0518

33319127Q

Rosa María

Marcos

León

Asesor/a

ASDHOT0517

Avaliador/a

AVDHOT0517

44462859H

Sonia

Vázquez

Gómez

Asesor/a

ASDHOT0519

Avaliador/a

AVDHOT0519

44818075E

María del Carmen

Alvite

Caamaño

Asesor/a

ASDHOT0514

Avaliador/a

AVDHOT0514

52451329J

Ana Beatriz

López

Viqueira

Asesor/a

ASDHOT0516

Avaliador/a

AVDHOT0516

Industrias Alimentarias

32791678A

Beatriz Julia

López

Prado

Asesor/a

ASDINA0523

Avaliador/a

AVDINA0523

32807392P

Lara María

López

Calviño

Asesor/a

ASDINA0522

Avaliador/a

AVDINA0522

33331237M

Sonia

Cabanas

Arias

Asesor/a

ASDINA0520

Avaliador/a

AVDINA0520

76722850W

Iván

González

Losada

Asesor/a

ASDINA0521

Avaliador/a

AVDINA0521

77400833Z

Ana

Pena

Budiño

Asesor/a

ASDINA0524

Avaliador/a

AVDINA0524

Informática e  Comunicacións

11407669Z

Juan José

Lorenzo

Mayo

Asesor/a

ASDIFC0533

Avaliador/a

AVDIFC0533

32656656Z

Andrés

del Río

Rodríguez

Asesor/a

ASDIFC0528

Avaliador/a

AVDIFC0528

32665816C

Ángel Daniel

Fernández

González

Asesor/a

ASDIFC0529

Avaliador/a

AVDIFC0529

32769887Q

Constantino José

García

Ulla

Asesor/a

ASDIFC0530

Avaliador/a

AVDIFC0530

34930652T

José Felipe

Iglesias

Cañedo

Asesor/a

ASDIFC0532

Avaliador/a

AVDIFC0532

34946578X

María Luz

Amaro

Lois

Asesor/a

ASDIFC0526

Avaliador/a

AVDIFC0526

34992345F

Víctor Alfredo

Pascual

Vázquez

Asesor/a

ASDIFC0535

Avaliador/a

AVDIFC0535

44446322H

Víctor Manuel

Alonso

Rodríguez

Asesor/a

ASDIFC0525

Avaliador/a

AVDIFC0525

44447347P

Jorge

Montes

Nóvoa

Asesor/a

ASDIFC0534

Avaliador/a

AVDIFC0534

44452429F

Carlos

González

Durán

Asesor/a

ASDIFC0531

Avaliador/a

AVDIFC0531

76402427S

Juan Francisco

Castro

Milia

Asesor/a

ASDIFC0527

Avaliador/a

AVDIFC0527

Instalación e Mantemento

32666981N

Alfonso

Sanz

López

Asesor/a

ASDIMA0541

Avaliador/a

AVDIMA0541

33306980J

Rubén Lorenzo

Neira

Fernández

Asesor/a

ASDIMA0540

Avaliador/a

AVDIMA0540

33329355D

María del Camino

Mourenza

Díaz

Asesor/a

ASDIMA0539

Avaliador/a

AVDIMA0539

33335958B

Manuel

Astariz

Martínez

Asesor/a

ASDIMA0536

Avaliador/a

AVDIMA0536

33347587W

Juan Carlos

Fernández

López

Asesor/a

ASDIMA0537

Avaliador/a

AVDIMA0537

33538929F

Miguel

Gandoy

Domínguez

Asesor/a

ASDIMA0538

Avaliador/a

AVDIMA0538

33801098E

Ángel

Villar

Varela

Asesor/a

ASDIMA0542

Avaliador/a

AVDIMA0542

Sanidade

33216938Q

Dolores

Vázquez

Penas

Asesor/a

ASDSAN0555

Avaliador/a

AVDSAN0555

33229098D

Araceli

Brea

Hervés

Asesor/a

ASDSAN0546

Avaliador/a

AVDSAN0546

33546036F

Ana Clara

Álvarez

López

Asesor/a

ASDSAN0545

Avaliador/a

AVDSAN0545

33860280W

Rodrigo

Comba

Ares

Asesor/a

ASDSAN0547

Avaliador/a

AVDSAN0547

34267470T

José Manuel

Álvarez

Álvarez

Asesor/a

ASDSAN0544

Avaliador/a

AVDSAN0544

34726051F

Concepción

Afonso

Rodríguez

Asesor/a

ASDSAN0543

Avaliador/a

AVDSAN0543

34936117Z

Rosario

Fernández

Iglesias

Asesor/a

ASDSAN0550

Avaliador/a

AVDSAN0550

34991747F

Mónica

Diéguez

Sanmartín

Asesor/a

ASDSAN0548

Avaliador/a

AVDSAN0548

35281353C

María Elena

Pérez

de la Fuente

Asesor/a

ASDSAN0553

Avaliador/a

AVDSAN0553

35324618E

María Vanessa

Fernández

Fernández

Asesor/a

ASDSAN0549

Avaliador/a

AVDSAN0549

36134776M

María Emilia

Rivas

Torres

Asesor/a

ASDSAN0554

Avaliador/a

AVDSAN0554

44811417B

Diana

Pereiro

Rivas

Asesor/a

ASDSAN0552

Avaliador/a

AVDSAN0552

Servizos Socioculturais e á Comunidade

33220410S

Mercedes

García

Conde

Asesor/a

ASDSSC0556

Avaliador/a

AVDSSC0556

Transporte e Mantemento de Vehículos

32608740F

Ernesto Manuel

Varela

Freire

Asesor/a

ASDTMV0563

Avaliador/a

AVDTMV0563

32702718F

Javier

Salgado

López

Asesor/a

ASDTMV0562

Avaliador/a

AVDTMV0562

33300644W

Jesús

Mujico

Martínez

Asesor/a

ASDTMV0561

Avaliador/a

AVDTMV0561

33303535H

Sergio

Gómez

Campos

Asesor/a

ASDTMV0559

Avaliador/a

AVDTMV0559

33771887K

Apolinar

Vecino

Suárez

Asesor/a

ASDTMV0564

Avaliador/a

AVDTMV0564

33819500R

Luis

Besteiro

Ventura

Asesor/a

ASDTMV0557

Avaliador/a

AVDTMV0557

33825322G

Luis

Lombao

López

Asesor/a

ASDTMV0560

Avaliador/a

AVDTMV0560

33840485X

Luis

Fernández

Pardo

Asesor/a

ASDTMV0558

Avaliador/a

AVDTMV0558

34923264H

Julián

Malvar

Blanco

Asesor/a

ASDTMV0551

Avaliador/a

AVDTMV0551

Sector produtivo

Familia profesional

DNI

Nome e apelidos

Tratamento

Código UC

Unidade de competencia

Código habilitación

Administración e Xestión

44447423S

José Óscar Rodríguez de Dios

Avaliador/a

UC0977_2

Comunicarse nunha lingua estranxeira cun nivel de usuario independente nas actividades de xestión administrativa en relación coa clientela.

AVP097720700

Artes Gráficas

33280028V

Francisco Mayo Lage

UC0200_2

Operar no proceso gráfico en condicións de seguridade, calidade e produtividade.

AVP020020704

UC0482_2

Interpretar e xestionar a información dixital necesaria para a impresión do produto dixital.

AVP048220706

UC0483_2

Preparar os equipamentos, axustar os parámetros e realizar a impresión dixital.

AVP048320705

UC0928_2

Dixitalizar e realizar o tratamento de imaxes mediante aplicacións informáticas.

AVP092820703

UC0929_2

Dixitalizar e tratar textos mediante aplicacións informáticas.

AVP092920702

UC0930_2

Realizar a maquetación e/ou a compaxinación de produtos gráficos.

AVP093020701

Hostalaría e Turismo

35320919A

José Antonio Ramírez Iglesias

UC0263_3

Executar e controlar o desenvolvemento de accións comerciais e reservas.

AVP026330707

UC0264_3

Realizar as actividades propias da recepción.

AVP026430708

UC0265_3

Xestionar departamentos da área de aloxamento.

AVP026530709

UC1067_3

Definir e organizar os procesos do departamento de pisos e prestarlle atención á clientela.

AVP106730710

UC1068_3

Supervisar os procesos do departamento de pisos.

AVP106830711

Industrias Alimentarias

35324944A

Víctor Manuel Soto Boullosa

UC0034_2

Realizar e/ou dirixir as operacións de elaboración de masas de panadaría e bolaría.

AVP003420712

UC0305_2

Controlar o aprovisionamento, o almacenamento e a expedición das materias primas e auxiliares e dos produtos terminados, e preparar os equipamentos e os utensilios que se utilizarán nos procesos de elaboración.

AVP030520713

UC0307_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de produtos de confeitaría, chocolataría, galletaría e outras elaboracións.

AVP030720714

UC0308_2

Realizar o acabamento e decoración dos produtos de pastelaría e confeitaría.

AVP030820715

UC0309_2

Realizar o envasamento e a presentación dos produtos de pastelaría e confeitaría.

AVP030920716

Informática e Comunicacións

33312276L

Diego Manuel Dorado Fernández

UC0219_2

Instalar e configurar o software base en sistemas microinformáticos.

AVP021920717

UC0220_2

Instalar, configurar e verificar os elementos da rede local segundo procedementos establecidos.

AVP022020718

UC0221_2

Instalar, configurar e manter paquetes informáticos de propósito xeral e aplicacións específicas.

AVP022120719

UC0222_2

Facilitarlle á persoa usuaria a utilización de paquetes informáticos de propósito xeral e aplicacións específicas.

AVP022220720

34982304V

José Ángel Durán González

UC0219_2

Instalar e configurar o software base en sistemas microinformáticos.

AVP021920721

UC0220_2

Instalar, configurar e verificar os elementos da rede local segundo procedementos establecidos.

AVP022020722

UC0221_2

Instalar, configurar e manter paquetes informáticos de propósito xeral e aplicacións específicas.

AVP022120723

UC0222_2

Facilitarlle á persoa usuaria a utilización de paquetes informáticos de propósito xeral e aplicacións específicas.

AVP022220724

Instalación e Mantemento

33852458T

Constatino Saqués Pereira

UC0114_2

Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial.

AVP011420731

UC0115_2

Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial.

AVP011520732

UC1156_2

Montar instalacións caloríficas.

AVP115620733

UC1157_2

Manter instalacións caloríficas.

AVP115720734

UC1158_2

Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción.

AVP115820735

UC1159_2

Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción.

AVP115920736

76967523R

José Manuel Blanco Costas

UC0114_2

Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial.

AVP011420725

UC0115_2

Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial.

AVP011520726

UC1156_2

Montar instalacións caloríficas.

AVP115620727

UC1157_2

Manter instalacións caloríficas.

AVP115720728

UC1158_2

Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción.

AVP115820729

UC1159_2

Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción.

AVP115920730

Sanidade

32438265P

Juan Jesús Varela Correa

UC0363_2

Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia.

AVP036320743

UC0364_2

Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo.

AVP036420744

UC0365_2

Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo.

AVP036520745

UC0366_2

Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais, preparacións oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo.

AVP036620746

UC0367_2

Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo.

AVP036720747

UC0368_2

Colaborar na promoción, protección da saúde, prevención de doenzas e educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo.

AVP036820748

34957413N

María Aurea Doval Bouzas

UC0070_2

Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado.

AVP007020737

UC0071_2

Trasladar o paciente ao centro sanitario útil.

AVP007120738

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise.

AVP007220739

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise.

AVP036020740

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas.

AVP036120741

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible.

AVP036220742

Transporte e Mantemento de Vehículos

33812686H

Juan José Gandoy Sánchez

UC0132_2

Manter o motor térmico.

AVP013220749

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico.

AVP013320750

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos.

AVP062620751

UC0627_2

Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos.

AVP062720752

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos.

AVP062820753