Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 50 Xoves, 13 de marzo de 2014 Páx. 10883

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

EDICTO do 18 de febreiro de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican diversas resolucións de recursos de alzada xestionadas nesta xefatura territorial.

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, e en virtude do disposto no artigo 59 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ao seren devoltas polo servizo de Correos as notificacións enviadas no seu día, coas resolucións ditadas nos procedementos instados polos interesados, publícase mediante este edicto, de conformidade co disposto no artigo 61 da mencionada lei, o contido das resolucións, contra as cales se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo, perante a xurisdición competente, no prazo de dous meses contado a partir do día seguinte ao da data desta publicación, conforme o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. No prazo dun mes, e de acordo co referido no artigo 61 da dita Ley 30/1992, poderán comparecer persoalmente ou debidamente representados, na Xefatura Territorial de Traballo e Benestar da Coruña (Salvador de Madariaga, 9-1º andar), para os efectos do coñecemento do texto íntegro da resolución e do resto do expediente.

A Coruña, 18 de febreiro de 2014

Mª Pilar Caridad Alonso
Xefa teritorial da Coruña

ANEXO

Interesado/a

DNI/NIE

Nº expediente

Resolución

Concello

Aneudy Ortega Inoa

X8443104B

15/030/0171/13-R

Recurso alzada desestimado

A Coruña

Alberto Rodríguez Mella

34895982-Z

15/030/2216/12-R

Recurso alzada desestimado

A Coruña

Jesús Folgar Alvedro

32789749-Y

15/030/0197/13-R

Recurso alzada desestimado

A Coruña

José Ramón Sieira Moledo

52932523-R

15/011/0038/12-R

Recurso alzada desestimado

Boiro

Estefanía Álvarez Tojeiro

32713968-X

15/036/0164/12-R

Recurso alzada desestimado

Ferrol

Manuela Martínez Traba

76304255-F

15/027/0002/13-R

Recurso alzada desestimado

Fisterra

Carmen Salgueiro Rodríguez

32624335-P

15/054/0104/12-R

Recurso alzada desestimado

Narón

María Elena Rodríguez Caínzos

32694922-P

15/054/0003/13-R

Recurso alzada estimado

Narón

María Belén López Miguens

76778905-Y

15/072/0014/12-R

Recurso alzada desestimado

Rianxo