Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Venres, 14 de marzo de 2014 Páx. 11045

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2014 pola que se dá publicidade á relación de persoas beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro de varias ordes de convocatoria de axudas convocadas polo IGVS no ano 2013.

De conformidade co disposto no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega; así como no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 14 da Orde do 11 de xuño de 2013 pola que se convoca a concesión de subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda, que conten co financiamento cualificado do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012, e a base 14ª da Resolución do 8 de maio de 2013, da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago, procédese mediante esta resolución á publicación do extracto das axudas outorgadas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo ao abeiro das citadas ordes e resolucións de convocatoria.

Polo exposto,

RESOLVO:

Publicar as axudas concedidas nas convocatorias publicadas no ano 2013 con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, facendo constar o seguinte:

I. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 11 de xuño de 2013 pola que se convoca a concesión de subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda, que conten co financiamento cualificado do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012.

a) Aplicación orzamentaria: 07.81.451B.780.1.

b) Crédito orzamentario: 250.000 €.

c) Destinatarios: aquelas persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivendas de protección autonómica de réxime especial ou xeral, ou adquirentes de vivendas usadas ou vivendas de prezo limitado acollidas ao sistema de financiamento para o primeiro acceso á vivenda en propiedade do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012.

d) Finalidade: completar as axudas estatais destinadas a colectivos preferentes que adquiran ou promovan unha vivenda para uso propio.

e) Persoas beneficiarias, importe:

NIF persoa solicitante

Nome e apelidos persoa solicitante

Importe concedido

33284766V

Alfredo Sande Suárez

4.000,00

44837200B

Ángel Lage Tubío

4.000,00

44830061W

Ángela María Baqueiro Estévez

4.000,00

44835022H

Antía García Dios

6.000,00

33279996P

Antonio Vázquez López

4.000,00

53164916W

Aurora López García

6.000,00

44810788A

Beatriz Alcalde García

4.000,00

33224301L

Benito García Argibay

4.000,00

78785010M

Concepción Vilas Fernández

2.000,00

44827366K

Cristina Lamas Alonso

6.000,00

44825651P

Daniel Ángel Cebreiro García

6.000,00

32752265N

Delia Castelo Sánchez

4.000,00

44842685E

Eva María García Paseiro

6.000,00

44808569S

Fernando Rafael Pardo Seco

6.000,00

44809396Z

Francisco Javier Villasenín Montoiro

6.000,00

44810081D

Gloria Antelo Calo

6.000,00

44462280Z

Ignacio García Vázquez

4.000,00

34878824Z

Isabel Presa Muíños

6.000,00

35469727R

Isabel Simón Campos

4.000,00

35480430D

Javier Conde Pérez

6.000,00

44822985X

Javier Sanmartín López

6.000,00

34990178W

José Manuel González Gómez

2.000,00

33276728Y

José Manuel Pena Méndez

2.000,00

33298375X

José Ramón Pensado Silva

6.000,00

33274105M

Josefina Camino Bouzón

4.000,00

35314264H

Julio Ferreiro Soto

2.000,00

X3041101H

Lahcen Ait Bouihia

6.000,00

33236825P

Lucila Bermúdez Virgós

2.000,00

44477965J

Luis Fernández Salgado

6.000,00

33320654W

Luisa María Muñoz Abeledo

2.000,00

52482353X

Manuel Fisteus Suengas

6.000,00

44815851Y

Manuel Martínez Silveira

4.000,00

32655910G

Manuel Ramos Pereiro

4.000,00

35456200K

María Carmen Serantes Guillán

4.000,00

44809278B

María Castelao Taboada

6.000,00

76870461E

María del Carmen Vidal Paz

4.000,00

32778350S

María Jesús Llamas Gómez

4.000,00

44815029N

María Josefa Antelo Calo

8.000,00

33298600M

María Laura Carrillo Rey

6.000,00

44806882F

María Torres Español

2.000,00

33269096X

Montserrat Gianzo Sánchez

4.000,00

44831095R

Natalia Fernández Fernández

6.000,00

33291057Y

Pablo Brea González

2.000,00

44812750X

Patricia Marlene García de Francisco

4.000,00

11409978T

Pedro Pablo Gómez Perancho

4.000,00

76518922S

Pepa Novo Novo

4.000,00

78789960X

Raquel Figueiras Romero

4.000,00

33336251M

Roberto Rielo Iglesias

6.000,00

44815740X

Rocío Fernández Mato

6.000,00

35466890Q

Rosa Reguera Ferreira

6.000,00

44831798Z

Sara Muñiz Brantuas

6.000,00

78793596N

Susana Dosil Caamaño

8.000,00

76777225M

Yesika Torrado Mariño

4.000,00

II. Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 8 de maio de 2013, da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago.

A) Actuacións no medio rural.

a) Aplicación orzamentaria: 07.81.451A.780.0.

b) Crédito orzamentario: 1.800.000 €.

c) Destinatarios: persoas físicas promotoras das actuacións que cumpran os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e ademais teñan unha resolución de cualificación definitiva con data anterior ao 18 de abril de 2012 (non incluída) para as actuacións no medio rural. Así mesmo, deberán destinar a vivenda a domicilio habitual e permanente seu ou da persoa inquilina, no caso de rehabilitación para alugamento, e cumpriren os requisitos establecidos na presente convocatoria.

d) Finalidade: axudar os particulares no financiamento das obras de remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago.

e) Persoas beneficiarias, importe:

NIF persoa solicitante

Nome e apelidos persoa solicitante

Importe concedido

X0578651V

Adelia da Conceição Teixeira

6.600,00

33728411S

Adelina Fernández Ferreiro

6.600,00

34726661L

Agustín Rivero Collazos

6.600,00

76842134P

Alberto Núñez González

6.600,00

32200380N

Albino Álvarez Cambón

3.405,06

76558058M

Alejandro Riveiro Rodríguez

1.203,15

35232712R

Alfonso Iglesias López

6.600,00

76681635A

Alfredo Nóvoa Rodríguez

5.492,10

35802888F

Alicia Marina Martínez Alonso

6.600,00

32287511L

Amador Castro Otero

6.600,00

35334590N

Amalia Nogueira Torrado

6.600,00

35195740J

Amparo Salgueiro Pereira

6.600,00

76819528B

Ana García Carpintero

8.600,00

35456435A

Ana María Aragunde Barreiro

6.600,00

33652386M

Anastasia Cuesta Rey

6.600,00

34686401D

Angel Blanco Folgoso

6.600,00

76599124Q

Angel López Villanueva

6.600,00

33245858W

Antonia de la Cruz Dolores Labandeira Quintáns

6.600,00

33226969L

Antonio Alvite Antelo

5.557,14

76809488E

Antonio Dafonte Lorenzo

6.600,00

32316119S

Antonio González Castro

5.488,56

76755110Q

Antonio Núñez Docampo

6.600,00

33207226X

Antonio Núñez Moledo

6.600,00

32556437Y

Antonio Riveiro Prego

5.692,50

32370579B

Antonio Rodríguez Pérez

6.600,00

76755893V

Arturo López Arias

6.600,00

76550600E

Asunción Pérez Carqueijeda

6.600,00

35163992M

Aurelia Muíños Lopo

8.600,00

28361773J

Aurelio Méndez Mallen

6.600,00

34576381K

Aurora Sanmarful Sanmarful

6.600,00

35354372Z

Avelina Castro Graña

5.297,18

76523702B

Avelino Fernández Méndez

4.313,00

17675402V

Avelino Vidal Rios

6.600,00

76550164T

Balbino Manuel Vilela Núñez

6.600,00

32624777J

Benigna García Pita

4.315,20

35397246Q

Benito Bermúdez Ricoy

6.600,00

34698670L

Bernardo Rodríguez Paz

5.845,00

76699064K

Berta León Rodríguez

6.600,00

34905723A

Blasinda Baños Fernández

6.600,00

33261852B

Camilo Rial Sanchiño

6.600,00

33852667W

Carlos Pita Cabaleiro

6.600,00

36011630R

Carlos Sebastián Sebastián

6.600,00

33089844C

Carmen Ínsua González

2.956,61

76853426F

Carmen Díaz Rey

6.600,00

76793760A

Carmen Elia Taboada Ojea

6.600,00

33814227H

Carmen Fernández Fernández

6.600,00

76446348Y

Carmen Lago Rodríguez

6.600,00

76841130Q

Carmen Liste Vede

6.600,00

76497820G

Carmen Parada Tuñas

6.600,00

33339995T

Carmen Quintela Codesal

6.600,00

76803901R

Carmen Rey Cabaleiro

6.600,00

34222003G

Casimiro Caseiro Moure

6.600,00

33634534R

Celia Maseda Seoane

6.600,00

33836748E

Celia Regadío Gamallo

6.600,00

76841473Z

Celsa Rodríguez Villar

6.600,00

32251661A

Claudina Costa Rodríguez

4.188,68

76525580A

Consuelo Losada Braña

6.600,00

35802177D

Consuelo Martínez Rodríguez

5.955,55

34648436V

David Justo Prado

6.593,53

44090010E

Diego Negro Taboada

6.600,00

76845389C

Dolores Amelia Castañeda Figueira

6.600,00

76472481B

Dolores Caamaño Casais

4.908,72

76332829S

Dolores Cives Romero

4.313,38

35160021J

Dolores Marcelina Guerra Hermida

8.600,00

34887253W

Dolores Pequeño Gómez

5.732,23

35807442F

Dolores Santos Trigo

2.296,80

35168459X

Dolores Villar Sotelo

8.600,00

32324266C

Domingo Lago Rodríguez

6.600,00

76473590Q

Domingo Martínez Noya

6.600,00

35795000P

Dosinda Rodríguez Soalleiro

6.600,00

35804390Z

Edelmiro Alonso Martínez

1.803,04

34518096H

Eduardo Rodríguez Barge

3.287,46

76611453V

Elena Alvelo Porto

6.251,59

33182684D

Elena Fernández Suárez

3.284,75

36883647L

Elsa Mercedes Pena Sexto

4.823,20

34616302Z

Emérita Andelo Álvarez

6.600,00

34204958W

Emiliano López Brea

6.600,00

35527752C

Enrique Domínguez Álvarez

1.924,58

34624699Q

Enrique Fernández Nóvoa

6.600,00

35806945Q

Esperanza Correa Alonso

6.450,00

05234339E

Esperanza Fernández Casabella

6.116,02

34713328A

Estrella Salgado Gómez

6.600,00

32333636Y

Eugenio Fernández Doldan

5.257,15

76551743S

Eulogio Gadramán Fernández

6.600,00

39120293F

Eva Sanjurjo Rodríguez

3.454,07

07769874Z

Federico Pérez Morín

6.600,00

34402624Y

Florencio García González

6.600,00

35807784G

Francisco Álvarez González

6.600,00

76473814X

Francisco Cacheiro Martínez

6.146,99

35432164C

Francisco Conde Lorenzo

6.600,00

34948776T

Francisco González Quintana

6.600,00

35464834F

Francisco Javier Custodia Buceta

6.131,10

33250817Q

Francisco Moledo González

5.857,58

34524772R

Francisco Vila Conde

6.600,00

76689291T

Fulgencio Rodríguez González

6.600,00

33124395W

Generosa Figueira Rey

6.600,00

33605154S

Generosa Seijas Arias

8.600,00

32247864R

Genoveva Martínez Martínez

6.600,00

33216441W

Gloria Negreira Pazos

5.050,00

33808968A

Guillermina Santos López

6.600,00

36037518Z

Guillermo Pérez Alonso

2.506,09

34425957V

Heliodoro Sanmarful García

6.600,00

76614908E

Herminia Diéguez Gómez

6.600,00

X1513424R

Inacio Manuel Cardoso de Barros

1.052,70

76687082E

Isabel Álvarez Navarro

5.432,79

35416462G

Isabel Fernández Meis

6.600,00

76541642B

Isaura Bouso Cervantes

6.600,00

76672214N

Isaura Díaz Balado

1.652,24

76471701J

Jesús Figueira Casais

6.600,00

33156555P

Jesús García Gamallo

6.600,00

76288196W

Jesús Gómez López

5.000,00

15925233X

Jesús Lage Prado

6.600,00

10453385T

Jesús Pérez Aguiar

6.600,00

34130602M

Jesús Rois López

6.600,00

33845049C

Jesús Vázquez Leirado

6.600,00

34547137X

Joaquín Gómez González

6.600,00

76763156N

José Martínez Yáñez

2.403,10

33196454W

José Quintela Filgueira

6.600,00

76505484D

José Sánchez Vilariño

4.185,00

76311029L

José Antonio García Gómez

6.600,00

33228456B

José Antonio García Rey

3.309,47

33768163T

José Antonio Lestegas Veiga

6.600,00

76723545F

José Antonio Páez Pérez

6.600,00

34223665X

José Antonio Quiroga Juiz

4.153,04

35412564Q

José Benito Saborido Torres

6.600,00

33195000C

José Blanco Romero

6.600,00

32243123K

José Casais Alsina

8.600,00

33831158K

José Cortiñas Fernández

6.600,00

35186833F

José Dobarro Canabal

6.600,00

34914844Q

José Ferrón Morales

4.038,55

35393425J

José Figueira Romero

8.600,00

76797108Q

José Francisco Crespo Buján

2.134,00

27584593A

José Gil Pérez

2.489,80

44089952X

José Jorge Diéguez

8.600,00

35384147G

José Leiro Oubiña

6.600,00

33150155W

José López Cerqueiras

6.743,81

33199725F

José Luis Gómez Montaña

6.600,00

34212033Q

José Luis Lareu Navaza

6.600,00

35393940E

José Manuel Miser Brey

6.600,00

35409475D

José Manuel Portas Ferro

3.873,83

33327220J

José Manuel Seijas Ares

6.600,00

10462418V

José Marcos Ferreiro

3.098,90

32293618P

José Martínez Palmier

6.600,00

33582070T

José Muñiz Rivera

6.600,00

76473524L

José Núñez Cerbán

6.600,00

33692059A

José Ramón Rico López

6.600,00

33785410C

José Seco Carballeira

6.600,00

76482711Y

José Varela Varela

6.600,00

34673073K

Josefa Álvarez Fernández

5.713,00

33239309P

Josefa Caamaño Caamaño

3.700,40

10993230N

Josefa Pantigo Leiguarda

2.857,55

76672210P

Josefa Rodríguez Varela

6.600,00

33236052V

Josefa Vilar García

6.600,00

76473301A

Josefina Antelo Baña

6.600,00

33222210K

Juan Cambeiro Carreira

5.248,13

35836228C

Juan Lago Pérez

6.600,00

34673550S

Juan Losada Salgado

6.600,00

34679528J

Juana Barranco Maldonado

6.600,00

34401768R

Julio Conde Álvarez

4.786,71

34263600V

Julio Manuel Taboada Vázquez

6.600,00

76452772J

Laura Salgado Oro

6.600,00

35419192C

Laureano Romay Casal

6.600,00

34535895S

Lourdes Parente Pérez

1.203,60

35993998X

Luciano Manuel García Graíño

6.600,00

33290307S

Luis Alfonso Cao Bermúdez

6.600,00

35330109Q

Luis Cardalda Pérez

6.600,00

76849111Q

Luis Rey Rodríguez

6.600,00

10617457J

Luzdivina Salgado Balboa

6.600,00

15326961Z

Manuel Álvarez Álvarez

8.600,00

34133892Y

Manuel Álvarez Rodríguez

6.545,70

44080629W

Manuel Ángel Chamadoira Muíños

8.600,00

35240107J

Manuel Carral López

6.600,00

35202349K

Manuel Castro Martínez

6.600,00

33176375W

Manuel Castro Veleiro

2.324,89

76484738D

Manuel Diéguez Rarís

6.600,00

76541497G

Manuel Fernández González

6.600,00

36546847P

Manuel Gil Silva

6.600,00

76473294L

Manuel Lago Vilas

6.600,00

35403331Y

Manuel Lede González

6.600,00

33142922Z

Manuel Leis Méndez

6.600,00

33843717E

Manuel López Capón

6.600,00

35434607W

Manuel Loureiro Buceta

6.582,56

33197572Q

Manuel Moledo Carreira

6.600,00

38753569H

Manuel Oliva Rodríguez

5.300,45

35410980L

Manuel Oubiña Martínez

6.600,00

34523789F

Manuel Ramos Gómez

4.110,86

34507002X

Manuel Santas Blanco

3.753,50

32368626J

Manuel Suárez Becerra

3.527,77

34202553N

Manuel Veiga Díaz

4.012,44

76493259C

Manuel Vidal Vidal

8.600,00

76446071M

Manuela Iglesias Ventureira

6.600,00

76561471Z

María Angelita Rifón Veiga

6.600,00

01782027X

María Antonia Bernardo Ruíz

6.600,00

76511471Q

María Arias García

5.437,99

35418423X

María Carmen Martínez Rey

6.600,00

00382955M

María Cristina Sobrado Martínez

6.600,00

34672062E

María Dabouza Gayón

4.900,00

34541165H

María del Carmen Capelo Gómez

8.600,00

76514121K

María del Carmen Cerqueiras Miguens

2.362,05

53195282P

María del Carmen Costas Domínguez

8.600,00

76509903N

María del Carmen Fornís Martínez

6.600,00

78788468J

María del Carmen Moreira Lago

6.600,00

76525849L

María del Carmen Novo Fraga

6.270,96

76614643X

María del Carmen Orlanda Prieto Vázquez

6.275,50

35238740A

María del Carmen Pontevedra Fontán

1.073,90

76859832L

María del Carmen Verdura Sueiro

4.962,48

76472545Y

María del Pilar Rial Tomé

6.600,00

X1011497A

María Dinis

8.600,00

76316704J

María Dolores Pedreira Ínsua

4.498,20

33208560X

María Dolores Piñeiro Ces

4.820,91

33216142W

María Dolores Romero Saborido

4.368,56

34501395S

María Domínguez González

2.978,24

33795554K

María Elena Fernández González

6.600,00

76798314A

María Elena Sieiro Vilar

6.600,00

35220537Q

María Esther Casalderrey García

2.349,91

35377563K

María Fernández Iglesias

3.654,00

76802761B

María Flor Janeiro Fernández

5.225,25

76525783E

María Isolina García Geada

6.600,00

76844795R

María Jesusa Barreiro Fariña

6.600,00

34552305A

María Josefa Movilla Lamas

4.288,27

35425023D

María Josefa Rey Chazo

6.600,00

76696255H

María Juana Pérez Otero

4.745,48

36218820F

María López Rodríguez

8.600,00

76796704A

María Luisa Cortizo Vila

5.975,34

32600349B

María Luisa Prieto Veiga

3.378,67

34190592B

María Manuela Valcárcel López

6.600,00

33183084H

María Milagros Consuelo Nóvoa Suárez

6.600,00

76413724L

María Mónica Fernández Prada

8.600,00

32637691R

María Pilar Novo Graña

6.000,00

34887236P

María Rocío Otero Alonso

2.200,67

76329883J

María Sabina Martín Villa

3.578,33

78798193D

María Salomé Otero Mouro

6.600,00

33820684N

María Teresa Calderón Fernández

6.600,00

76543305H

Minerva Bermúdez Montenegro

6.600,00

34394022Y

Modesto Martínez Rodríguez

6.600,00

35801945F

Nemesio Castro Álvarez

741,59

34907076E

Nieves Rodríguez Mira

2.105,40

34140392C

Ofelia Feijoo Pérez

6.600,00

34560082Y

Olga González Araújo

5.969,11

34439684J

Olimpia Fernández Caramés

5.365,67

46903749X

Óscar Alfredo Vázquez Villar

5.912,48

34604231H

Otilia Ramos Rodríguez

6.600,00

33837520N

Ovidio López Doral

6.600,00

35211125B

Pablo Sánchez Cajide

4.838,63

34692520X

Paulino Barros Pérez

6.600,00

02051213G

Peregrina Cardalda García

6.406,27

34661585X

Perfecto Manso Dios

6.600,00

33238060R

Pilar Costoya López

4.725,38

34682211M

Pilar Estévez Trincado

6.600,00

76458185K

Pilar Margarita García Caamaño

2.577,04

32229620L

Preciosa García Fernández

6.600,00

34538385K

Purificación Pérez González

6.600,00

34675090Z

Ramón Blanco Pazos

6.600,00

32342437K

Ramón González Pérez

6.600,00

76758721Q

Ramón Parada Román

2.743,00

33130674W

Ramón Pérez Maroño

6.600,00

76481630Y

Ramón Souto Míguez

5.516,35

33112976Z

Ramón Vidal Lorenzo

523,16

35560654D

Raquel Lomba González

1.331,04

33632521N

Remedios Díaz Basanta

5.018,00

35553859E

Rey Caamaño Juan Manuel

1.937,91

34670967P

Ricardo Feijoo Rivera

3.000,00

35241219K

Ricardo Fernández Solla

6.600,00

76812335V

Román José Caramés Carmuega

8.600,00

76314211G

Rosa García Caridad

6.600,00

76489921V

Rosa María Cruces Rajoan

3.190,00

76519969G

Rosa María del Río Castro

5.371,08

09989641M

Rosalía González Rodríguez

3.719,61

33189371A

Santiago Calvo Pérez

4.288,20

76677895N

Secundino Gil Gil

4.873,40

35338250S

Serafín Barreiro Campaña

6.600,00

33715430Y

Sergio Fernández González

6.600,00

34574960A

Sergio Morales Morales

6.600,00

34643802Y

Sergio Rodríguez García

6.600,00

34544338V

Servando Lama Blanco

6.600,00

33073634W

Valentín Costas Ces

8.600,00

33074670A

Vicente Suárez Romero

6.431,61

76416153X

Victoria Fraga Santiago

8.600,00

B) Actuacións en conxuntos históricos e camiños de Santiago.

a) Aplicación orzamentaria: 07.81.451A.780.2.

b) Crédito orzamentario: 1.400.000 €.

c) Destinatarios: persoas físicas promotoras das actuacións que cumpran os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e ademais teñan unha resolución de cualificación definitiva con data anterior ao 25 de abril de 2012 (non incluída) nas actuacións en conxuntos históricos e camiños de Santiago. Así mesmo, deberán destinar a vivenda a domicilio habitual e permanente seu ou da persoa inquilina, no caso de rehabilitación para alugamento, e cumpriren os requisitos establecidos na presente convocatoria.

d) Finalidade: axudar os particulares no financiamento das obras de remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago.

e) Persoas beneficiarias, importe:

NIF persoa solicitante

Nome e apelidos persoa solicitante

Importe concedido

76767976W

Agustín Ferrer Fernández

8.600,00

35308631C

Alberto Casqueiro Iglesias

8.600,00

44805631K

Alberto Santiago Moroño Rodríguez

4.431,10

32558154K

Alfonso Casteleiro González

1.385,50

34264768N

Amelia Díaz Lorenzo

6.600,00

76535932M

Ana Mª Parapar Guerreiro

6.600,00

76535905R

Andrés Díaz García

6.600,00

32541434E

Andrés Freire Conde

2.080,00

33798561S

Ángel Francisco Couceiro Ínsua

3.237,63

76446533F

Antonio Caamaño Vaz

6.600,00

30169063D

Antonio Quintana Castillejo

6.600,00

32588001Z

Ascensión Vázquez Yáñez

6.600,00

36091726B

Avelina Domínguez Vázquez

6.600,00

35558861X

Avelino Sánchez Estévez

6.600,00

35558861X

Avelino Sánchez Estévez

6.600,00

34588467D

Benedicta Alonso Salgado

8.600,00

76543383G

Benigna Gómez Meitín

6.600,00

76348511B

Benigno Calvo Graíño

8.600,00

32130902V

Benito Doldán Blanco

6.600,00

33172179S

Bernardino Uhia Tajes

6.600,00

36017252B

Berta María Rosalinda Filgueira Rodríguez

6.600,00

36017252B

Berta María Rosalinda Filgueira Rodríguez

6.600,00

36017252B

Berta María Rosalinda Filgueira Rodríguez

6.600,00

32589383Q

Carlos Guillermo Fernández Morales

8.600,00

35501118C

Carmen Bahíllo Huidobro

6.600,00

32466278F

Clara Ucha Donate

8.600,00

01261802E

Concepción López Cano

2.718,18

33679301X

Consuelo Franco López

6.600,00

36074033M

Duarte Ferrín Iglesias

8.600,00

35985498C

Fernando Franco Gómez

6.600,00

79332290T

Gabriel Lago Lago

8.600,00

34581485L

Gerardo Pérez Cid

6.600,00

32575949Z

Guillermina Ignacia Serantes Picallo

6.600,00

32589131V

Guillermo Javier Solloso Novo

1.165,61

32127085H

Héctor Quiroga Lorenzo

6.600,00

35951267J

Ignacio de Loyola Pérez Rodríguez

4.007,73

32465837A

Indalecio López Deibe

1.640,72

33018166X

Inés Meléndez Nartallo

6.311,30

35822230Y

Irene Iglesias Márquez

8.600,00

35322275W

Isabel Mora Fernández

8.600,00

33794135M

Isidro Fernández Rubal

2.220,13

33130877K

José Atán Pena

362,20

44826967J

José Joaquín Lago Figueroa

8.600,00

33210415W

José Luis Beiroa Barros

8.600,00

34550352M

José Luis Gómez Barril

8.600,00

12235629C

José Luis Monteagudo Patiño

2.899,19

32386249H

José Luis Suárez Rodríguez

6.600,00

76721231Q

José Luis Villalobos Baldonedo

3.553,00

32530323C

José Manuel Díaz Crego

6.600,00

76718177K

José Manuel Sotelo Lamelas

6.600,00

76556137Q

José Manuel Vale Estévez

6.210,43

32345851P

José Marcos Varela Mateos

4.595,85

35448108W

José María Froján Meléndez

4.430,22

33698268W

José Mario Seijas Varela

8.600,00

76376836T

Josefa Castro Castelo

6.600,00

32554141X

Josefa Fontao Lago

1.640,72

33175778A

Josefa María Concepción Caamaño Vaz

2.105,00

76401189L

Juan Andrés Carballeiras Filgueiras

6.600,00

32654200L

Juan Carlos Sanjuán López

6.600,00

32541114R

Juan José Legarreta Barreiro

2.187,63

36107280V

Juan Murillo Latorre

6.600,00

32558953S

Juana María López López

1.165,61

32276648N

Julio Antonio Martínez García

6.600,00

32713652Q

Lindomar Sampaio Rodrigues

6.600,00

33677930L

Lisardo Martínez Paraños

6.600,00

32677124N

Lorena Pena Muíños

6.600,00

34603950J

Lucinda Castillo Gómez

4.111,00

32531652S

Luis Alfaro Otero

1.165,61

34539616X

Luis Pérez Cid

6.600,00

33712995D

Manuel García Pérez

2.300,42

32428744D

Manuel Ángel Figueirido Díaz

1.823,03

73241190J

Manuel Currás Suárez

6.600,00

76597966P

Manuel Lago Aira

6.600,00

33704619M

Manuel Rodríguez Díaz

6.215,81

32468805G

Manuela Rivera Núñez

1.165,61

35975752A

Margarita Martínez Novas

6.600,00

35975752A

Margarita Martínez Novas

6.600,00

33175779G

María Dolores Caamaño Vaz

1.740,00

35910863C

María Asunción Hortensia Mogin Lamarca

6.600,00

35983297G

María Aurora Vázquez Rodríguez

8.600,00

32454783N

María Carmen Mayobre Grella

6.600,00

32462196L

María Carmen González Martorell

6.600,00

33159840G

María de la Paz González González

6.600,00

35441306P

María del Carmen Froján Meléndez

5.168,59

76544057B

María del Carmen García Cervo

1.760,42

32625096X

María del Carmen Gómez Ouro

1.385,50

32678627C

María del Carmen Legarreta Rodríguez

1.640,72

32618878W

María del Carmen Morete Pérez

8.600,00

76398793S

María Dolores Couce Espiñeira

6.600,00

35441305F

María Inés Froján Meléndez

3.568,79

44446838M

María Inmaculada Fernández Fernández

6.600,00

76499855S

María Luisa Cea Becerra

5.171,14

34251244N

María Luisa Rodríguez Arias

6.600,00

36018322T

María Luz Pousa Mosquera

6.600,00

76446367W

María Maceiras Lestón

8.600,00

35931364M

María Purificación Freire Gestoso

5.213,63

35931364M

María Purificación Freire Gestoso

5.050,85

76526563C

María Remedios Rego Rodríguez

6.600,00

32403164M

María Suárez Sánchez

6.600,00

35816168Q

María Teresa Prendes Cuervo

6.600,00

76915619P

María Vázquez Domínguez

8.600,00

76556275Q

María Virginia Gómez Rodríguez

6.600,00

36088588R

Marta Italiani Quicler

6.600,00

32335787H

Mercedes Cebrián del Moral

6.600,00

35836587B

Mercedes Iglesias Márquez

8.600,00

32625900D

Mercedes Medín Fernández

5.677,96

33758041K

Monserrat Torres Loureiro

6.600,00

44479407Y

Patricia Colmenero Fernández

5.112,31

34970984J

Paula Montecelo Rodríguez

6.600,00

33756790N

Raquel López Vázquez

6.600,00

36142085T

Rodrigo Ojea Martínez de la Escalera

6.600,00

76313829J

Rosa María Bujeiro Lourido

645,60

36176866M

Rubén Anta de Frutos

8.600,00

36176866M

Rubén Anta de Frutos

8.600,00

36176866M

Rubén Anta de Frutos

8.600,00

36176866M

Rubén Anta de Frutos

8.600,00

36176866M

Rubén Anta de Frutos

8.600,00

32656186G

Silvia María Pena Chao

1.640,72

32466500E

Victoria Carrillo Perea

2.187,63

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2014

Teresa María Gutiérrez López
Directora xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo