Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 67 Luns, 7 de abril de 2014 Páx. 15319

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2014 pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 12 de abril de 2013, da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social.

De conformidade co disposto no artigo 18.1º da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; no artigo 15.1º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, procédese á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 12 de abril de 2013 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social.

Finalidade da axuda: as axudas teñen por obxecto o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social que cumpran os requisitos establecidos no Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia (DOG do 20.1.2012) e no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia (DOG do 16.8.2005), así como a normativa de desenvolvemento, se for o caso.

Norma reguladora: Orde do 12 de abril de 2013 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social (DOG nº 75, do 18.4.2013).

Crédito orzamentario: 3.007.822 € con cargo á aplicación orzamentaria 11.05.312B.481.3.

As entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas a cada unha delas expresado en euros recóllense no anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2014

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

ANEXO

Entidade

Escola infantil 0-3 subvencionada

Concello

Importe

Fundación Escolas Populares Gratuitas

Escolas Populares Gratuitas

A Coruña

98.750,00 €

Fundación Raiola

E.I. Didascalio Niño Jesús

Betanzos

88.355,00 €

Fillas da Caridade de S. Vicente de Paul

E.I. Sagrada Familia

Boiro

16.988,58 €

Colexio Jorge Juan Coop. R. Ltda.

E.I. Jorge Juan Perlío

Fene

30.000,00 €

ABC, Sociedade Cooperativa Galega

E.I. ABC

Ferrol

70.684,00 €

Asociación Educativa Aloha

E.I. Aloha

Ferrol

30.000,00 €

E.I. Chip Chop SCG

E.I. Chip Chop SCG

Ferrol

70.684,00 €

Escola Infantil La Salle

Escola Infantil La Salle

Ferrol

64.793,67 €

Colexio Ludy SCG

Escola Infantil Ludy

Ferrol

37.066,00 €

Os Meniños Soc. Coop. Ltda. Galega

E.I. Meniños

Ferrol

37.066,00 €

Gardería San Rosendo SCG

E.I. San Rosendo

Ferrol

70.684,00 €

E.I. Loliana S. Coop. Galega

E.I. Loliana S. Coop. Galega

Narón

15.000,00 €

Rita Iglesias Guerreiro

E.I. Patucos

Ortigueira

30.000,00 €

Patronato Casa do Neno

E.I. Casa do Neno

Santiago de Compostela

97.190,50 €

Parroquia San Fernando de Santiago

E.I. Rubido Romero

Santiago de Compostela

64.793,67 €

Colexio San Pelayo (MM Benedictinas)

E.I. San Pelayo

Santiago de Compostela

12.500,00 €

APA Xardín de Infancia Raiola

Xardín de Infancia Raiola

Santiago de Compostela

50.965,75 €

APA Xardín de Infancia Santa Marta

Xardín de Infancia Santa Marta

Santiago de Compostela

30.000,00 €

Asociación Educativa Social

E.I. Pumuky

Sarria

37.066,00 €

Asoc. Psicopedagóxica Bugs Bunny

E.I. Bugs Bunny

Sarria

37.066,00 €

Cong. HHCC San Vicente de Paul

E.I. Nª Sª de Fátima

A Rúa

18.533,00 €

Soc. Coop. Sagrado Corazón

E.I. Infantil Mª Ana

Celanova

37.066,00 €

Asociación Educativa Elfos

E.I. Elfos

A Estrada

37.066,00 €

Colexio PP Somascos

E.I. PP Somascos

A Guarda

13.750,00 €

Asociación Educativa Tranvía

E.I. Tranvía I

Bueu

70.684,00 €

Asociación Educativa Tranvía

E.I. Tranvía II

Bueu

70.684,00 €

Colexio Eduardo Pondal SCG

E.I. Eduardo Pondal

Cangas

70.684,00 €

Misioneras de María Mediadora

E.I. Laboral San José

Gondomar

168.090,00 €

HH Caridad San Vicente Paul

G.I. Sonrisas y Lágrimas

A Illa de Arousa

70.684,00 €

Asociación Educativa Dalila

E.I. Dalila Ponteporto 1

Marín

106.026,00 €

Asociación Educativa Dalila

E.I. Dalila Tiro Naval Janer

Marín

37.066,00 €

Asociación Educativa Dalila

E.I. Dalila Fragata

Moaña

70.684,00 €

Asociación Educativa Dalila

E.I. Dalila Miguel Enríquez

Moaña

55.599,00 €

HH Caridad San Vicente Paul

Nosa Señora do Carme

O Grove

37.066,00 €

Escola Infantil Saíñas

E.I. Saíñas

Poio

106.026,00 €

Asociación Gardería Laboral Pipo

E.I. Pipo Pontevedra

Pontevedra

106.026,00 €

Asociación de Iniciativa Social Abrente

E.I. Abrente

Sanxenxo

88.355,00 €

Fundación María Seoane Colmeiro

E.I. María Inmaculada

Silleda

55.599,00 €

Coop. de Enseñanza Santiago Apóstol

E.I. Santiago Apóstol

Soutomaior

117.663,00 €

Asociación Educativa Ángel de la Guarda

E.I. Ángel de la Guarda

Vigo

70.684,00 €

APA Colexio Atalaya-Cantabria

E.I. Atalaya-Cantabria

Vigo

106.026,00 €

Cáritas Diocesanas Tui-Vigo

E.I. Cáritas Diocesanas Tui-Vigo

Vigo

70.684,00 €

Pastora López Rosendo

E.I. Panxoliñas

Vigo

55.599,00 €

Asoc. Educativa Pasiño a Pasiño

E.I. Pasiño a Pasiño

Vigo

37.066,00 €

Asociación Educativa San Nicolás

E.I. San Nicolás

Vigo

184.899,00 €

Siervas de la Pasión

E.I. Santa Isabel

Vigo

64.793,67 €

Bispado Tui-Vigo

E.I. Santa Teresa

Vigo

37.066,00 €

Asoc. G. Santo Tomé de Freixeiro

E.I. Santo Tomé de Freixeiro

Vigo

33.977,17 €