Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Luns, 14 de abril de 2014 Páx. 16997

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Admiministración educativa e inspectores de educación, convocado pola Orde do 16 de outubro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de novembro).

Mediante a Orde do 16 de outubro de 2013 convocouse concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes pláticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Consideradas as reclamacións e renuncias producidas á resolución provisional, publicadas as vacantes definitivas na Resolución do 21 de febreiro de 2014 e a corrección de erros desta de conformidade co establecido na base vixésimo novena da Orde do 16 de outubro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de novembro) pola que se convocaba concurso de traslados entre funcionarios docentes, esta dirección xeral

DISPÓN:

Primeiro. Facer pública a adxudicación definitiva dos destinos obtidos polo persoal docente participante no concurso de traslados, convocado pola orde que se cita, que figura no anexo I desta resolución.

Segundo. Declarar en situación de expectativa de destino o persoal docente que se relaciona no anexo II.

Terceiro. Facer pública a relación de persoal docente excluído no anexo III polas causas que se indican.

Cuarto. No caso de que ata o 31 de agosto deste ano resulten suprimidos postos de traballo adxudicados por esta resolución ou se adxudiquen resultas inexistentes, os destinos obtidos declararanse anulados.

Tamén poderán declararse anulados os postos que estean afectados pola estimación de recursos derivados desta resolución. O profesorado afectado e que participa como forzoso quedará na situación de suprimido con dereito preferente á localidade/zona na cal se lle anula o posto de traballo obtido. Se participou con carácter voluntario adquirirá o dereito preferente á localidade e zona na cal se lle anula o posto de traballo obtido ou en que tiña acreditado o destino definitivo, á súa elección, sempre e cando a súa resulta non fose cuberta.

Quinto. De conformidade co establecido na base trixésimo primeira da Orde do 16 de outubro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de novembro), a toma de posesión dos destinos adxudicados, que se realizará na xefatura territorial correspondente, terá efectividade administrativa do 1 de setembro de 2014, polo que o cesamento no destino anterior se expedirá con efectividade do 31 de agosto de 2014.

Non obstante, o profesorado que obteña destino neste concurso deberá permanecer nos seus centros de orixe ata que conclúan as actividades imprescindibles previstas para a finalización do curso.

Aos profesores que obteñan destino desde a situación de suprimido ou desprazado ou exercendo o dereito de retorno faráselles constar esta circunstancia na dilixencia de toma de posesión.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, o persoal interesado poderá interpor recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, na súa nova redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán impugnala directamente no xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2014

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO
Mestres

DNI

Apelidos e nome

MOD

DPC

DPL

Centro adx.

Concello
adx.

Esp.
adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Centro res.

Concello
res.

Esp.
res.

Bil.

res.

Iti.
res.

Baremo

35557392J

Abalde García, Juan José

E

S

S

36014520-IES Pedra da Auga

Ponteareas

597060

0

0

197,117

33332109A

Abeledo Becerra, Sonia

E

S

S

27020801-CEIP de Monterroso

Monterroso

597038

0

0

76,116

34894136P

Abella Vázquez, Manuel

A

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597032

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

62,899

33860316S

Abraira Álvarez, Alfredo Manuel

A

27006449-CEIP Rosalía de Castro

Lugo

597038

0

0

27012504-CPI San Tomé do Carballo

Taboada

597038

0

0

190,199

76778970W

Abuín Lorenzo, María Victoria

J

36013023-CEIP de San Roque

Vilanova de Arousa

597038

0

0

48,420

32664187R

Acevedo Varela, María Cristina

A

15022981-CEIP de Centieiras

Fene

597038

0

0

15022981-CEIP de Centieiras

Fene

597031

0

0

88,000

47360226Y

Agra Gómez, Irene María

A

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597031

0

0

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597031

0

0

22,166

76823056C

Aguín Martínez, José Fernando

A

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597038

0

0

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597036

0

0

56,466

36144437Y

Agulla Iglesias, Beatriz

K

36010265-EEI Cristo da Victoria

Vigo

597031

0

0

0,000

78787359P

Alborés Martínez, Arturo

J

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597034

0

0

24,666

35296801N

Aldao Pampín, María Jesús

A

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597038

0

0

36000375-CEIP da Torre-Cela

Bueu

597031

0

0

102,750

76724740Y

Alejandre Lorenzo, María Nieves

A

32015116-CEIP Condesa de Fenosa

O Barco de Valdeorras

597031

0

0

32010601-CEIP Manuel Bermúdez Couso

A Pobra de Trives

597031

0

0

47,983

36151186Q

Alen Davila, Vanesa

A

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

597036

0

0

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597038

0

0

55,649

35479561Z

Alfonso Laya, María Cruz

J

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597038

0

0

39,499

11073648E

Alfonso Zapico, Consuelo

J

36018434-CEIP Mallón

Nigrán

597038

0

0

40,665

46899304G

Allegue Canedo, María

A

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597031

0

0

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597036

0

0

53,800

35443569V

Aller Camiña, Rosa María

J

36006122-CEIP A Xunqueira nº 1

Pontevedra

597037

0

0

54,150

35571218Q

Alonso Cardoso, Silvia

A

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

597031

0

0

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597031

0

0

31,383

36110217X

Alonso Rodríguez, María José

J

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597038

0

0

63,315

35296648C

Alonso San Martin, María del Rosario

A

36007199-CEIP Isidora Riestra

Poio

597032

0

0

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

597032

0

0

81,933

44480910Z

Álvarez Almeida, Vanesa

A

36016668-CEP de Caldelas

Tui

597038

0

0

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597036

0

0

40,665

34948391Y

Álvarez Calleja, María Carmen

A

32003771-CEIP Curros Enríquez

Celanova

597036

0

0

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

597060

0

0

205,733

35314359K

Álvarez Calvar, José Manuel

A

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597034

0

0

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597034

0

0

65,616

10037432W

Álvarez Cerezales, Sagrario

A

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo

O Barco de Valdeorras

597038

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597038

0

0

60,499

34258077Z

Álvarez Cid, Mario

J

27012504-CPI San Tomé do Carballo

Taboada

597038

0

0

69,983

33540330M

Álvarez Fernández, Ariana

A

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra

Boqueixón

597031

0

0

36012742-CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

38,665

33226934F

Álvarez García, Ana María

A

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597038

0

0

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597031

0

0

124,083

34999155D

Álvarez Gómez, Marta

A

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

597038

2

0

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

597032

0

0

101,516

77003391N

Álvarez González, Lucía

J

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597032

0

0

47,266

53184687Q

Álvarez Martínez, Mirian

K

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

597035

2

0

0,000

79317695X

Álvarez Mato, Susana

J

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597038

0

0

41,482

33538988C

Álvarez Otero, Sara

A

15023429-CPI Monte Caxado

As Pontes de García Rodríguez

597060

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597036

0

0

46,482

44451892E

Álvarez Pérez, Mónica

J

36016954-CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Ponteareas

597034

0

0

51,799

44467974G

Álvarez Prada, Efrén

A

32015906-CEIP Pena Corneira

Carballeda de Avia

597034

0

0

36001148-CPI da Cañiza

A Cañiza

597034

0

0

42,899

53113333P

Álvarez Regueira, Marta

J

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597031

0

0

25,983

44490737C

Álvarez Rocha, Elizabeth

A

36009895-CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

597031

0

0

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597031

0

0

13,465

44464309L

Álvarez Rodríguez, Patricia

A

36004101-CEIP Xesús Golmar

Lalín

597031

0

0

36014970-CEIP Varela Buxán

Lalín

597038

0

0

63,133

36120293N

Álvarez Sanmartín, María Jesús

A

36010137-CEIP da Igrexa-Candeán

Vigo

597034

0

0

36009494-CEIP de Tebra

Tomiño

597034

0

0

35,799

53177536H

Álvarez Sestelo, Ánxela

J

15011981-CEIP José María Lage

Ortigueira

597036

0

0

40,165

34999373C

Álvarez Vázquez, Ana María

A

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597033

0

0

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597033

0

0

36,083

53482349N

Álvarez Vidal, Paula

A

15009445-CEIP Unión Mugardesa

Mugardos

597035

0

0

15002761-CEIP de Carnota

Carnota

597035

0

0

39,607

36150782A

Amo Figueroa, Laura

A

36015044-EEI Monte do Alba

Vigo

597031

0

0

36010265-EEI Cristo da Victoria

Vigo

597031

0

0

50,916

36160040S

Amo Lacorzana, Marina

A

36010241-CEIP Illas Cíes

Vigo

597031

0

0

36015861-CEIP San Clemente de Cesar

Caldas de Reis

597031

0

0

29,983

76999242A

Amoedo González, Margarita

J

36014817-CEIP da Igrexa-Chapela

Redondela

597038

0

0

45,065

36139876E

Amorín Gil, Carolina

K

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597031

0

0

0,000

33836597D

Andrade Expósito, Jesús

A

27014070-CEIP de Palas de Rei

Palas de Rei

597038

0

0

27014070-CEIP de Palas de Rei

Palas de Rei

597033

0

0

93,633

32647622L

Aneiros Díaz, Susana María

A

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597038

0

0

36014854-CEIP Plurilingüe de Oca

A Estrada

597032

0

0

157,949

33859204F

Anido González, Mónica

J

15020544-IES de Ortigueira

Ortigueira

597060

0

0

54,333

71506034T

Anta Rodríguez, Emilia María

J

32015025-CEIP de Casaio

Carballeda de Valdeorras

597038

0

0

46,149

76366851C

Antelo Lema, María José

J

15003248-CEIP Eugenio López

Cee

597037

0

0

49,332

36055739L

Antón Castro, Isabel

A

36015020-CEIP de Randufe

Tui

597038

0

0

88,166

36174913F

Antonio Martínez, María

A

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597031

0

0

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597031

0

0

39,499

35473676V

Aragunde Rey, Óscar

J

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

38,166

76718365W

Ares Fernández, Belén

A

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597031

0

0

36006833-CEIP San Martiño

Pontevedra

597031

0

0

33,766

76618144S

Arguello López, María del Carme

A

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597038

0

0

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

597033

0

0

149,333

76619121A

Arias Arias, Luisa

E

S

27013673-CEIP de Casas

Lugo

597036

0

0

136,541

35284282M

Arias Correa, Dolores

A

36006377-CEIP Álvarez Limeses

Pontevedra

597038

0

0

36007242-CEIP de Viñas

Poio

597038

0

0

181,233

33554889M

Arias Couso, Julio Alberto

J

27010155-CEIP da Pobra de Brollón

A Pobra do Brollón

597034

0

0

18,000

34272659Z

Arias Rodríguez, Paula

K

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597031

0

0

0,000

34958995F

Armada Bande, Eulalia

A

32008768-CEIP O Couto

Ourense

597031

0

0

36005658-EEI de Taboexa

As Neves

597031

0

0

88,149

34268631B

Arnaiz Villafranca, Inés

A

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

597031

0

0

15032212-CRA Os Remuíños

Cabana de Bergantiños

597031

0

0

32,800

32683005M

Arnoso Rivera, Sonia

A

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597038

0

0

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597034

0

0

43,249

34917453A

Atanes Salgado, María Gemma

A

32016789-CEIP Filomena Dato

Barbadás

597038

0

0

32016789-CEIP Filomena Dato

Barbadás

597035

0

0

163,733

33287708S

Ávila Ribadas, Juan Carlos

A

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

597038

0

0

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

597031

0

0

64,983

32809016E

Babio Fariña, José

J

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597038

2

0

50,499

11428115J

Ballesteros Furones, María Begoña

A

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597038

0

0

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597034

0

0

82,166

35314096B

Baquero Pérez, María Belén

K

36004484-CEIP da Laxe

Marín

597031

0

0

0,000

53302557B

Barallobre Barreiro, María

A

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597031

0

0

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597038

0

0

42,482

36109240E

Barbera Lado, Tomás Luis

J

36010101-CEIP O Sello

Vigo

597038

0

0

81,816

70883392Z

Barbero Muñoz, Yolanda

J

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597036

0

0

40,999

46919737J

Barca Gómez, Marta

J

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597032

0

0

32,250

33329357B

Barcia Magadán, María Isabel

A

27006401-CEIP Sagrado Corazón

Lugo

597031

0

0

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

81,833

36092112Y

Barciela Corujeira, Vanessa

J

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597038

0

0

41,649

34940747K

Barge Barge, José Manuel

A

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597038

0

0

32004830-CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

597034

0

0

147,649

76710426K

Barge Bello, Hortensia

A

32000058-CEIP Padre Feijoo

Allariz

597031

0

0

32013521-CEIP Princesa de España

Verín

597031

0

0

86,382

46915712J

Barral Regueiro, Tamara

J

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597031

0

0

27,833

36143867B

Barreira Peña, Sonia

A

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597031

0

0

36010241-CEIP Illas Cíes

Vigo

597031

0

0

74,416

33307812V

Barreiro Carral, Ana María

A

27000897-CEIP Virxe do Corpiño

Begonte

597031

0

0

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

597031

0

0

55,466

32760454J

Barreiro García, María Inés

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597038

0

0

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597038

0

0

64,000

32434921E

Barros Otero, Mercedes

A

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597038

0

0

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597038

0

0

180,183

71423570Z

Barroso Álvarez, Marta

J

32013521-CEIP Princesa de España

Verín

597037

0

0

43,982

53169077T

Bartolome Fernandez, Paula

K

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597031

0

0

0,000

33850006D

Basadre Fernández, María Dolores

A

27020859-CEIP de Cervo nº 1

Cervo

597038

0

0

27020859-CEIP de Cervo nº 1

Cervo

597031

0

0

160,833

50070490L

Basanta Sánchez, María Pilar

A

27016391-CEIP O Cantel

Foz

597038

0

0

27006000-CEIP Juan Rey

Lourenzá

597032

0

0

137,483

32629813N

Basoa López, María José

A

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

597036

0

0

15011981-CEIP José María Lage

Ortigueira

597036

0

0

64,315

33333749X

Becerra Lage, Alberto

K

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597031

0

0

0,000

33288265C

Beiras Hombre, María Victoria

A

15032649-EEI do Milladoiro

Ames

597031

0

0

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597031

0

0

66,133

32829958B

Beiro Pérez, María Begoña

A

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597032

0

0

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597038

0

0

68,233

77597533H

Bello Amor, Vanessa

A

27016224-CEIP de San Cosme

Barreiros

597038

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

64,583

32813311Q

Bello Díaz, Cristina María

A

15007849-CEIP de Revoltiña

A Laracha

597038

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597031

0

0

58,500

33539038R

Bello Morado, Margarita

J

15011105-CEIP de Mesón do Vento

Ordes

597031

0

0

26,833

76580889C

Bello Seoane, Henar

K

15008659-CEIP Plurilingüe de Pino de Val

Mazaricos

597031

0

0

0,000

44449247E

Bello Vila, Cristina

A

32004829-CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

597038

0

0

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

As Neves

597032

0

0

82,133

36070099G

Berea Cruz, María Belén

J

36016590-CEIP de Abelendo

Moaña

597032

0

0

29,816

32663261H

Bermejo Rivera, Mercedes Cristina

A

15024963-CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

597038

2

0

15009445-CEIP Unión Mugardesa

Mugardos

597035

0

0

88,966

45860990W

Bermejo Varela, Cristina

A

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597031

0

0

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597031

0

0

20,833

32796825K

Bermúdez Casal, María Teresa

A

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

Arteixo

597038

0

0

15007655-CEIP de Caión

A Laracha

597032

0

0

89,166

33345748A

Bermúdez López, Patricia

J

27015797-CEP Castelao

Vilalba

597035

0

0

29,817

33284956T

Bermúdez Mariño, Paula

A

15026637-CEIP de Barouta

Ames

597038

0

0

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

84,466

44485348J

Bernárdez Rodríguez, Ana

K

36013837-EEI Fina Casalderrey

Pontevedra

597031

0

0

0,000

34937198Z

Blanco Arias, Purificación

A

32004829-CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

597038

0

0

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597038

0

0

83,833

32825695A

Blanco Devesa, María Aránzazu

A

15023363-CEIP Manuel Murguía

A Coruña

597035

0

0

15019311-CEIP María Barbeito e Cervino

A Coruña

597035

0

0

61,316

34949793M

Blanco Dorrio, Norberto

A

32015219-CEIP Manuel Sueiro

Ourense

597036

0

0

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

597038

0

0

92,016

32781911B

Blanco Gato, María Del Rosario

A

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597035

0

0

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

597035

0

0

42,600

53301137V

Blanco Graña, Tatiana

A

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597031

0

0

36010423-CEIP Valle-Inclán

Vigo

597031

0

0

29,916

32698515J

Blanco Guillén, Enrique

J

15008398-CEIP Francisco López Estrada

Mañón

597034

0

0

33,832

04137427A

Blanco López, Ma Isabel

A

15032625-CEIP Agro do Muíño

Ames

597037

0

0

36007621-CPI de Pontecesures

Pontecesures

597037

0

0

128,083

34249497J

Blanco López, Manuel

A

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

597038

0

0

32011755-CEIP Manuel Respino

A Rúa

597038

0

0

77,567

35565438D

Blanco Lores, Aroa

J

36010071-CEIP Santa Mariña

Vigo

597035

0

0

26,832

79320238T

Blanco Pedreira, Paula María

J

36009895-CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

597032

0

0

29,317

78784895M

Blanco Pérez, Manuela

A

15001744-EEI dos Ánxeles

Brión

597037

0

0

15008659-CEIP Plurilingüe de Pino de Val

Mazaricos

597038

0

0

44,416

22731751T

Blanco Río, María Ángeles

J

15005014-CEIP Raquel Camacho

A Coruña

597038

0

0

90,833

32635244S

Blandino Bruzos, Julio Emilio

A

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597037

0

0

15022577-CEIP de Maciñeira

Neda

597033

0

0

94,283

76713312D

Blas González, Anxo

E

36010678-CEIP Paraixal

Vigo

597035

0

0

34,000

32781159H

Boutureira Maroño, María Begoña

A

15021548-CEIP Sal Lence

A Coruña

597032

0

0

15005932-CEIP de Curtis

Curtis

597032

0

0

92,833

32632174G

Bouza Rey, Eva María

E

15022310-CEIP A Gándara

Narón

597038

0

0

195,467

35455135Z

Bouzón Castroagudín, Milagres

A

36013011-CEIP da Torre-Illa

A Illa de Arousa

597038

0

0

36004681-CEIP de Seixo

Marín

597031

0

0

50,333

53300323P

Brandariz Castro, Alba María

A

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597038

0

0

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597038

0

0

54,833

53300324D

Brandariz Castro, Sandra

J

15021524-CEIP A Cristina

Carballo

597031

0

0

27,133

76565259F

Bravo Bogo, María Isabel

A

27010891-CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

597038

0

0

27010891-CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

597031

0

0

135,033

33262977D

Brea Botana, Ana Isabel

A

15027332-CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

597032

0

0

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

597025

0

0

182,992

78794479K

Brea Rodríguez, María José

J

36018161-CEP Xesús Ferro Couselo

Valga

597032

0

0

48,316

52480832F

Brey Taboada, María Mar

A

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

597038

0

0

15011567-CEIP de Sigüeiro

Oroso

597033

0

0

130,783

33268654M

Buján Miras, Mercedes

A

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

597038

0

0

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

597035

0

0

87,917

33311502G

Caamaño Piñeiro, Ana María

E

27006292-CEIP Virxe da Soidade

Lugo

597031

0

0

104,499

35324715G

Cabaleiro González, José Raúl

A

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

Meis

597038

0

0

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

597035

0

0

68,533

53172389T

Cabaleiro Rioseco, Estela

K

36016644-CEIP de Laredo

Redondela

597031

0

0

0,000

34247686L

Cabo Sanmartín, María Elvira

J

36018161-CEP Xesús Ferro Couselo

Valga

597038

0

0

59,666

33296540S

Cacheda Cajaraville, Carlos José

J

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

44,416

32442332G

Cadavid López, María Del Rosar

A

15027708-CEIP Ría do Burgo

Culleredo

597038

0

0

15027708-CEIP Ría do Burgo

Culleredo

597033

0

0

118,116

33295854L

Caeiro López, María Isabel

A

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597038

0

0

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597036

0

0

65,999

33347362F

Calaza Montes, Marcos

J

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597038

0

0

44,299

33280329L

Callón Cameán, María Antonia

A

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597032

0

0

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597038

0

0

69,000

34896709M

Calvelo Ponte, Mónica Silvia

A

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597032

0

0

15020982-CEIP O Ramo

Fene

597038

0

0

47,650

79317961T

Calviño Parga, Ana María

A

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597032

0

0

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

Ribeira

597032

0

0

51,149

34953827Z

Calviño Rodríguez, María Luz

A

32009153-CEIP Mariñamansa

Ourense

597038

0

0

36001148-CPI da Cañiza

A Cañiza

597038

0

0

146,583

33280908T

Calvo Chorén, María Del Pilar

A

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

Santiago de Compostela

597031

0

0

15027551-CRA de Rianxo

Rianxo

597031

0

0

57,487

41078324W

Calvo Güimil, María Victoria

J

36019611-CEP Marcos da Portela

Pontevedra

597038

0

0

93,499

78786935K

Calvo Lema, Isabel

A

15016292-CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

Santiago de Compostela

597032

0

0

36018161-CEP Xesús Ferro Couselo

Valga

597032

0

0

83,333

53161820B

Calvo Pérez, Nuria

A

15021834-CEIP Manuel Masdías

Ferrol

597035

0

0

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597035

0

0

39,500

76365528P

Calvo Santos, Manuel Anxo

A

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597038

0

0

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597032

0

0

56,633

35437847E

Calvo Serantes, Rosa María

A

36010150-CEIP Mestres Goldar

Vigo

597036

0

0

36010137-CEIP da Igrexa-Candeán

Vigo

597036

0

0

89,317

32754114K

Camarero Albandoz, Margarita

A

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597038

0

0

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597038

0

0

94,433

32798771N

Cambón Mariño, María Cristina

A

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597038

0

0

15027885-IES Lamas de Castelo

Carnota

597060

0

0

52,933

76358965T

Campos Rivas, Josefina

E

S

S

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597038

0

0

75,732

44842328X

Cancio Rascado, Eva

J

36018653-CEIP Plurilingüe As Solanas -Nicolás Gutiérrez Campo

A Guarda

597032

0

0

29,582

32653474Y

Caneiro del Pulgar, Aurora Sandra

J

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

51,999

52937245P

Canibe Boquete, Maria

A

15013163-EEI Fernández Varela

A Pobra do Caramiñal

597031

0

0

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597031

0

0

35,332

76580633V

Cao Alvarez, Sandra

K

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597031

0

0

0,000

44808949G

Caramés Díaz, Cristina

A

15026169-CRA de Teo

Teo

597031

0

0

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597031

0

0

41,499

36135380B

Carballas Campo, María

J

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

39,149

76576150L

Carballido Villares, Ana

A

15009081-CEIP de San Ramón

Moeche

597038

0

0

15013898-CEIP de Seráns

Porto do Son

597038

0

0

59,166

35572074K

Carballo Ansia, Áurea

A

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597031

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597031

0

0

47,983

35296400W

Carballo Carballo, María Reyes

E

S

S

36006420-CEP Campolongo

Pontevedra

597038

0

0

153,483

44655334Y

Carballo Iglesias, Maria

K

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597031

0

0

0,000

76617092K

Carballo Osorio, María Dolores

A

27003126-CEIP Xoán de Requeixo

Chantada

597038

0

0

27001440-CEIP Xosé Luís Taboada

Carballedo

597036

0

0

96,000

32790928N

Carballo Pérez, Carmen María

A

15021809-CEIP Sofía Casanova

Culleredo

597038

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597035

0

0

83,833

52471316J

Carbón Carracedo, Dolores

A

36015366-CEIP O Pombal

Vigo

597036

0

0

36019441-CEIP de Petelos

Mos

597036

0

0

92,499

76819801P

Cardelle Janeiro, Mª Alejandra

A

36015172-CEIP A Xunqueira nº 2

Pontevedra

597031

0

0

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597031

0

0

9,933

44471149M

Caride Eirey, Elisabeth

A

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597031

0

0

36015548-EEI de Ventosela

Redondela

597031

0

0

53,199

34973489B

Caride Pérez, María José

E

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

597038

2

0

88,983

33271068G

Carlés Cristobo, José Manuel

A

36019611-CEP Marcos da Portela

Pontevedra

597038

0

0

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597034

0

0

100,833

33297077T

Carnero Carneiro, Lourdes

J

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597036

0

0

51,165

76990494H

Carnero Prado, Susana

J

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597038

0

0

39,983

76515702S

Carregal Corral, María Edicta

A

15023910-CEIP Martagona

Melide

597036

0

0

36004484-CEIP da Laxe

Marín

597033

0

0

78,133

34951210L

Carrera Barracel, María Carmen

E

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

597031

0

0

102,549

35460231G

Carril Conde, Ana Belén

A

36001240-EEI de Dimo

Catoira

597031

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597031

0

0

30,116

32444394L

Carro Cubeiro, María Isabel

A

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597038

0

0

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597038

0

0

135,583

33316580E

Carro López, Ángel

A

27010520-CEIP Virxe da Luz

Portomarín

597038

0

0

27015785-CEIP de Currelos

O Saviñao

597034

0

0

146,966

76367062R

Cartemil Freire, María José

A

15005932-CEIP de Curtis

Curtis

597032

0

0

15025074-CEIP da Igrexa

As Somozas

597032

0

0

52,016

32621455A

Casal Díaz, José Luis

J

15024227-CEIP de Pazos

Ferrol

597032

0

0

49,300

36109501F

Casal Díaz, María Nélida

A

36010137-CEIP da Igrexa-Candeán

Vigo

597036

0

0

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597038

0

0

76,133

79323444D

Casal Garrido, Manuel

A

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597034

0

0

27010155-CEIP da Pobra de Brollón

A Pobra do Brollón

597034

0

0

25,200

33290230F

Casal Mosquera, María del Rosario

J

15018471-CEIP Ortigueira

Vedra

597032

0

0

49,499

36072275H

Casal Trigo, María Gloria

J

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597038

0

0

92,115

76365999L

Casanova Caínzos, Sofía

A

15019311-CEIP María Barbeito e Cervino

A Coruña

597033

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597033

0

0

71,315

33999955K

Casas Rodríguez, Raquel

J

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597038

0

0

37,833

76869289T

Cascallar Ferreiro, Marina

J

15008490-CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

597032

0

0

31,815

32443216Z

Castiñeira Blanco, Jesús Miguel

A

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597036

0

0

68,282

33311870G

Castro Castro, María Luz

A

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597031

0

0

15022577-CEIP de Maciñeira

Neda

597031

0

0

91,166

32654323G

Castro Fernández, María Cristina

A

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597032

0

0

15021780-CEIP Plurilingüe Bragade

Cesuras

597032

0

0

94,433

36174160J

Castro García, Estela

J

36009494-CEIP de Tebra

Tomiño

597032

0

0

29,482

33845783H

Castro Lage, María Carmen

A

15014568-IES nº 1

Ribeira

597023

0

0

15014568-IES nº 1

Ribeira

597022

0

0

113,333

35450232X

Castro Lorenzo, María Luz

A

36000405-CPI Alfonso VII

Caldas de Reis

597038

0

0

36013931-EEI de Godos

Caldas de Reis

597031

0

0

99,332

34909415S

Castro Mangana, María Josefa

A

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

Ourense

597060

0

0

32003771-CEIP Curros Enríquez

Celanova

597036

0

0

253,133

33252432K

Castro Parga, María Teresa

A

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

597038

0

0

15001811-EEI de Sabaxáns

Brión

597031

0

0

125,583

34876066Q

Castro Rodríguez, Sonia

J

36007709-CEIP de Santo Paio de Abaixo

Redondela

597038

0

0

45,666

33318190E

Castro Seijas, Manuela

J

15019281-CPI de Zas

Zas

597060

0

0

35,833

33351990N

Castro Sobrado, Lorena María

J

15008659-CEIP Plurilingüe de Pino de Val

Mazaricos

597038

0

0

39,166

76367254D

Castro Trigo, María Montserrat

A

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

15002086-CEIP de Ponte do Porto

Camariñas

597038

0

0

71,466

78792232M

Castro Vázquez, Bárbara

A

15003789-CEIP Praia de Quenxe

Corcubión

597036

0

0

15009597-CEIP de Vilarmide

Muxía

597038

0

0

56,983

76565774Q

Centeno Santos, Ricardo

E

S

S

27009608-CEIP O Salvador

A Pastoriza

597038

0

0

133,517

53164751K

Cereijo Pardo, Leticia

K

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

597031

0

0

0,000

33821542L

Chao Núñez, María Azucena

A

27006531-IES Lucus Augusti

Lugo

597060

0

0

27005913-CPI Ramón Piñeiro

Láncara

597031

0

0

164,567

33828334A

Chapel Gómez, Raquel

A

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597034

0

0

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597034

0

0

152,583

76409750R

Cheda Villadóniga, José Manuel

A

15019499-CEIP de Piñeiros

Narón

597038

0

0

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597038

0

0

65,832

34961129W

Cibeira Fernández, Ana María

A

32008835-CEIP Curros Enríquez

Ourense

597031

0

0

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

597031

0

0

100,482

44448645H

Cid Rodríguez, Tania

A

32013521-CEIP Princesa de España

Verín

597035

0

0

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597035

0

0

33,166

11374672E

Cobas Domínguez, María Pilar

E

S

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597033

0

0

262,500

33271097X

Cobas Gómez, Margarita

A

15023399-CPI Eusebio Lorenzo Baleirón

Dodro

597038

0

0

36009913-CEIP de Baño-Xanza

Valga

597031

0

0

87,166

32435250Y

Codesal Seoane, María Dolores

A

15023363-CEIP Manuel Murguía

A Coruña

597036

0

0

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597036

0

0

88,817

44445985A

Collazo Lorenzo, Mónica

A

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

597034

2

0

15013977-CEIP Santa Irene

Porto do Son

597034

0

0

20,833

33857903V

Comba Vales, María Inés

A

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597038

0

0

27009347-CEIP San Miguel

Paradela

597035

0

0

156,532

33825205W

Conde Aldegunde, María Virginia

J

27014057-CEE Santa María

Lugo

597037

0

0

94,467

76820577W

Conde Miguélez, Alfonso

E

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

597034

0

0

48,165

34953931A

Conesa Abadín, Montserrat

A

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597037

0

0

15023910-CEIP Martagona

Melide

597036

0

0

132,000

33302062V

Coria Abel, Ana Elisa

A

27014586-CEIP de Baamonde

Begonte

597034

0

0

15027401-CEIP Ana María Diéguez

Rianxo

597034

0

0

81,165

33339271N

Corral López, Iago José

J

27009347-CEIP San Miguel

Paradela

597034

0

0

36,832

32448101T

Corral Rodríguez, María Dolores

A

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597032

0

0

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597032

0

0

85,066

36068922T

Correa Pando, Isabel

A

36015251-CEIP Frián-Teis

Vigo

597032

0

0

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597032

0

0

119,100

35562247S

Cortes Rodríguez, María del Pilar

A

36018987-CRA Antía Cal

Gondomar

597031

0

0

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597031

0

0

106,166

34258112A

Cortiñas Castro, María Isabel

E

27014070-CEIP de Palas de Rei

Palas de Rei

597033

0

0

45,833

34252947J

Cortiñas Vila, Gloria

A

27014860-CEIP A Gándara

Monforte de Lemos

597038

0

0

27014860-CEIP A Gándara

Monforte de Lemos

597033

0

0

175,116

36025520E

Corvera Peña, María Esther

A

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597038

0

0

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597031

0

0

111,450

76719287G

Costa Pascual, Ruth

A

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597031

0

0

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

597031

0

0

51,833

78790581X

Costa Piñeiro, Ana Isabel

A

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597037

0

0

36009913-CEIP de Baño-Xanza

Valga

597038

0

0

79,099

78736000P

Costa Ribeiro, Lucía

A

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

597031

0

0

36016796-EEI de Verducedo

Moaña

597031

0

0

23,833

76361597X

Costoya Vilariño, Rosario

J

15007400-CPI de Ponte Carreira

Frades

597038

0

0

78,649

47355214P

Couceiro Fernández, Lucía

A

15021317-CPI Pecalama

Tordoia

597031

0

0

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597031

0

0

16,833

34975496V

Couso Garrido, Isolina

A

36015895-CEIP de Espedregada

Poio

597038

0

0

36024604-CRA de Meis

Meis

597031

0

0

84,999

32635121F

Couso Pita, María José

A

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

597038

0

0

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

597031

0

0

105,167

33535935A

Couso Sánchez, Susana

A

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

15001380-EEI de Saltiño

Boiro

597031

0

0

36,033

47379137B

Couto Varela, Marta

A

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597031

0

0

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597031

0

0

17,833

36040908T

Covelo Gallego, Carlos

A

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597034

0

0

36010150-CEIP Mestres Goldar

Vigo

597034

0

0

194,483

12743621B

Crespo del Corral, Jesusa

A

15027873-IES Afonso X O Sabio

Cambre

597023

0

0

15027307-IES Isidro Parga Pondal

Carballo

597023

0

0

101,633

79322886A

Crespo Naveira, Silvia Vanessa

K

15019281-CPI de Zas

Zas

597031

0

0

0,000

78792515N

Crespo Rodríguez, Paula María

A

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597031

0

0

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

32,682

33331857G

Cruzado Iglesias, José Ángel

J

32011755-CEIP Manuel Respino

A Rúa

597038

0

0

40,415

33308262F

Cuba Alonso, Juan José

A

27013673-CEIP de Casas

Lugo

597034

0

0

27014586-CEIP de Baamonde

Begonte

597034

0

0

105,333

33291096E

Cunqueiro Suárez, Ana

J

15026789-CEIP Baíñas

Vimianzo

597036

0

0

43,466

36162737K

Davila Granada, Aurora

K

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

597031

0

0

0,000

46908520C

De Miguel Miró, María

A

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597031

0

0

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597031

0

0

39,333

47371055W

Del Río Ríos, Vanesa

J

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597038

2

0

33,833

33237112L

Delgado Núñez, Pedro Luis

A

15015688-CEIP Raíña Fabiola

Santiago de Compostela

597038

0

0

15022590-CEIP de Roxos

Santiago de Compostela

597031

0

0

167,300

10050882C

Delgado Pérez, Aurora

A

32015116-CEIP Condesa de Fenosa

O Barco de Valdeorras

597038

0

0

32011901-CEIP Virxe do Camiño

Rubiá

597031

0

0

121,116

33817321F

Díaz Álvarez, María Estrella

E

S

S

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597038

0

0

261,417

32654814N

Díaz Cartelle, Ana Isabel

A

15018148-CPI de Atios

Valdoviño

597038

0

0

15012262-CEIP Plurilingüe da Serra de Outes

Outes

597038

0

0

59,299

33849627K

Díaz Martínez, María Teresa

E

S

32015141-CEIP de Vilariño de Conso

Vilariño de Conso

597032

0

0

52,966

32449750Q

Díaz Vázquez, Amada

A

27006371-CEIP Anexa

Lugo

597038

0

0

27005913-CPI Ramón Piñeiro

Láncara

597038

0

0

172,983

35298945V

Diéguez Villaverde, María Susana

A

36006122-CEIP A Xunqueira nº 1

Pontevedra

597038

0

0

36006122-CEIP A Xunqueira nº 1

Pontevedra

597031

0

0

119,266

34965955K

Diz Romay, Xesús

A

36004101-CEIP Xesús Golmar

Lalín

597036

0

0

32001725-IES Lauro Olmo

O Barco de Valdeorras

597060

0

0

71,582

76726693G

Docampo González, Ana Belén

A

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597031

0

0

15022981-CEIP de Centieiras

Fene

597031

0

0

28,000

36107608T

Domínguez Blanco, Silvina

J

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

597038

0

0

45,315

76574630V

Domínguez Felpeto, Alejandra

A

27014859-CEIP de Xermade

Xermade

597031

0

0

15002086-CEIP de Ponte do Porto

Camariñas

597031

0

0

48,000

44475309W

Domínguez Fernández, Ana

J

36001057-CEIP do Hío

Cangas

597038

0

0

40,816

71511820J

Domínguez García, Diana

A

32013958-CEIP Xosé Manuel Folla Respino

Vilamartín de Valdeorras

597031

0

0

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597031

0

0

28,775

34972816M

Domínguez González, María José

E

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

597031

0

0

79,649

44462104E

Domínguez Martínez, Sofía

A

36010228-CEIP A Paz

Vigo

597031

0

0

32015797-CEIP Amaro Refojo

Verín

597031

0

0

37,000

35545486K

Dominguez Perez, Daniel

F

15013898-CEIP de Seráns

Porto do Son

597038

0

0

67,533

33553129Q

Dopacio Seoane, Tara

A

36012419-CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

15003248-CEIP Eugenio López

Cee

597031

0

0

19,833

44080368V

Dorado Varela, Dulce María

A

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597038

0

0

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597032

0

0

62,349

79327361Q

Dos Anjos Sendón, Diana

A

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

597031

0

0

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597031

0

0

44,032

33308338Z

Doval Gandoy, Carmen

A

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597034

0

0

27002353-CPI de Cervantes

Cervantes

597034

0

0

128,583

36165932L

Doval Torio, Noelia

E

S

36010666-CEIP San Salvador

Vigo

597031

0

0

38,000

32781320H

Drusetta Llahues, María A.

A

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597032

0

0

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597038

0

0

88,633

32831756S

Dubra Campos, Tamara

A

15021317-CPI Pecalama

Tordoia

597038

0

0

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597038

0

0

61,616

76805959N

Durán Gallego, José Carlos

A

36000934-CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

597038

0

0

36000934-CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

597031

0

0

216,583

76365478G

Eirín Nemiña, María Dolores

A

15026480-CRA Novo Mencer

Coristanco

597031

0

0

77,333

44471332G

Enríquez Rey, Olalla

A

36007497-CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

597031

0

0

36006079-CPI Curros Enríquez

Pazos de Borbén

597031

0

0

26,832

79315105L

Escariz Mariño, Ana María

A

15027502-CEE Manuel López Navalón

Santiago de Compostela

597037

0

0

36003388-CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

597036

0

0

45,332

44087050Y

Esperón Castro, Leticia

A

36007199-CEIP Isidora Riestra

Poio

597031

0

0

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597031

0

0

60,883

71518329J

Esteban Paramio, Fabia María

J

36010265-EEI Cristo da Victoria

Vigo

597032

0

0

38,982

44494913X

Estévez Abad, Lourdes

K

32014902-CEIP Santa María A Real

Entrimo

597031

0

0

0,000

76805298H

Estévez Montoto, Nelly

E

36014970-CEIP Varela Buxán

Lalín

597038

0

0

74,666

36159268W

Estévez Pedrosa, Patricia

J

36009494-CEIP de Tebra

Tomiño

597038

0

0

40,482

77414609J

Estévez Ruiz, Jennifer

J

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597031

0

0

26,166

33351814C

Estrada Álvarez, Lorena

A

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597032

0

0

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597038

2

0

71,933

11934762Q

Estrada Zurron, María Teresa

A

15015688-CEIP Raíña Fabiola

Santiago de Compostela

597033

0

0

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597038

0

0

127,650

32777352Y

Estraviz Segret, Antonio L

A

15021548-CEIP Sal Lence

A Coruña

597038

0

0

15019323-CEIP Alborada

A Coruña

597031

0

0

95,983

32835065N

Expósito Martínez, Ana Belén

K

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597031

0

0

0,000

33204512X

Feijoo Carril, María Elena

A

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597038

0

0

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597031

0

0

113,749

34940445H

Fernández Álvarez, Josefa

A

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597036

0

0

15019281-CPI de Zas

Zas

597060

0

0

65,316

76709585P

Fernández Amaro, María Dolores

A

15013977-CEIP Santa Irene

Porto do Son

597031

0

0

15013928-CEIP de Sobrado-Nebra

Porto do Son

597031

0

0

100,566

77596712W

Fernández Amor, Sonia

J

36015071-EEI Vagalume

Vilagarcía de Arousa

597032

0

0

36,499

33350737R

Fernández Araújo, Pablo

J

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597032

0

0

29,666

79324723T

Fernández Blanco, María Carmen

A

15013928-CEIP de Sobrado-Nebra

Porto do Son

597031

0

0

28,666

44456812C

Fernández Blanco, Rocío

K

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597031

0

0

0,000

35324342E

Fernández Caramés, Mónica

J

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

597036

0

0

69,315

33234301Z

Fernández Cardeso, Ma Carmen

A

15014799-CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

Rois

597033

0

0

15032625-CEIP Agro do Muíño

Ames

597037

0

0

88,483

36052692P

Fernández Castiñeiras, Celia

A

15019347-CPI Camiño de Santiago

O Pino

597033

0

0

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

597038

0

0

62,666

32401759A

Fernández Elías, María Soledad

A

15005385-CEE María Mariño

A Coruña

597036

0

0

15026789-CEIP Baíñas

Vimianzo

597036

0

0

93,832

34896202G

Fernández Fernández, José Edelmiro

J

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597038

0

0

56,266

34939429Z

Fernández Fernández, María de los Reyes

E

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597038

0

0

144,667

32683893L

Fernández Fernández, María Eugenia

J

15022577-CEIP de Maciñeira

Neda

597032

0

0

50,899

33994171X

Fernández Fernández, María Yolanda

J

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

41,332

35563540C

Fernández Francisco, María Isabel

J

36007497-CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

597038

0

0

67,600

32785732Z

Fernández García, Beatriz

A

15022620-IES de Curtis

Curtis

597060

0

0

15019281-CPI de Zas

Zas

597036

0

0

82,782

79324088D

Fernández García, María Victoria

J

15019372-CEIP San Vicenzo

Vimianzo

597032

0

0

37,333

44470795L

Fernández García, Sonia

E

S

S

32011305-CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

Ribadavia

597038

0

0

51,633

34940466Q

Fernández González, María Esther

A

32015669-CEIP Mestre Vide

Ourense

597038

0

0

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

597035

0

0

159,167

76992787B

Fernández Granja, Javier

J

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597034

0

0

27,983

78739884M

Fernández Guzmán, Raquel

A

36000375-CEIP da Torre-Cela

Bueu

597031

0

0

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597031

0

0

26,999

32656774V

Fernández Leira, Constantino

A

27009608-CEIP O Salvador

A Pastoriza

597034

0

0

27009608-CEIP O Salvador

A Pastoriza

597038

0

0

72,083

33319969F

Fernández López, Inés

A

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

597037

0

0

15027502-CEE Manuel López Navalón

Santiago de Compostela

597037

0

0

69,149

33841527V

Fernández López, María Margarita

A

27006371-CEIP Anexa

Lugo

597038

0

0

27010520-CEIP Virxe da Luz

Portomarín

597035

0

0

175,833

05381755P

Fernández López, Mercedes

A

27014860-CEIP A Gándara

Monforte de Lemos

597038

0

0

27014860-CEIP A Gándara

Monforte de Lemos

597031

0

0

165,666

46898283H

Fernández Martínez, Itziar Amaya

J

15003248-CEIP Eugenio López

Cee

597032

0

0

30,166

33306985H

Fernández Martínez, María Manuela

E

27002584-CEIP Virxe do Carme

Burela

597038

0

0

71,299

33857403T

Fernández Martínez, Pascual

A

15010848-CEIP Felipe de Castro

Noia

597038

0

0

15010848-CEIP Felipe de Castro

Noia

597034

0

0

81,650

76721410B

Fernández Martino, Sergio Luis

A

32004830-CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

597034

0

0

32015682-CEIP de Castrelo do Val

Castrelo do Val

597034

0

0

60,715

33319679Q

Fernández Meilán, Isabel

A

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597038

0

0

36003480-CEIP de Agolada

Agolada

597034

0

0

105,133

76926527Z

Fernández Monteagudo, Rubén

A

36006109-CEIP de Parada-Campañó

Pontevedra

597035

0

0

36024616-CRA de Ribadumia

Ribadumia

597035

0

0

25,383

33219542K

Fernández Nogueira, María Do

A

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597038

0

0

15001744-EEI dos Ánxeles

Brión

597031

0

0

169,333

78796676X

Fernández Otero, Jorge

A

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

597038

0

0

36009895-CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

597032

0

0

59,532

34948743J

Fernández Pérez, María Asunción

E

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597038

0

0

164,833

76504651G

Fernández Pérez, María del Carmen

E

15027332-CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

597036

0

0

134,333

44453619R

Fernández Piñeiro, Patricia

A

32012103-CPI Virxe da Saleta

San Cristovo de Cea

597034

0

0

32014501-CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

Vilardevós

597034

0

0

38,965

76579241M

Fernández Rego, Maria Esther

J

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597038

0

0

42,900

34947084X

Fernández Rodríguez, Juan Manuel

J

36001148-CPI da Cañiza

A Cañiza

597038

0

0

76,982

76414351W

Fernández Rodríguez, Rocío Antonia

J

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

39,833

32698834X

Fernández Sanesteban, Rocío

A

15011981-CEIP José María Lage

Ortigueira

597034

0

0

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597034

0

0

43,150

35304501F

Fernández Sixto, María Carmen

A

36007199-CEIP Isidora Riestra

Poio

597038

0

0

36007199-CEIP Isidora Riestra

Poio

597031

0

0

90,483

32663889W

Fernández Torres, Eva María

A

15011026-CEIP da Rabadeira

Oleiros

597032

0

0

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

Ferrol

597032

0

0

69,032

78801390D

Fernández Veiga, Natalia

K

36014982-EEI O Grupo

Marín

597031

0

0

0,000

33244168Z

Fernández Vilas, María Asunción

A

15014465-CEIP de Palmeira

Ribeira

597038

0

0

36013023-CEIP de San Roque

Vilanova de Arousa

597033

0

0

180,799

44488979X

Ferreira Cao, Ángeles Olalla

A

32011135-CEIP Rogelio Garcia Yáñez

Ramirás

597035

0

0

36016619-CEIP de Atín-Cela

Mos

597031

0

0

38,000

34985259M

Ferreiro Salgado, Mercedes

A

32016789-CEIP Filomena Dato

Barbadás

597031

0

0

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597031

0

0

100,432

08110100R

Ferreiro Vinuesa, Daniel

A

36010472-CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

Vigo

597034

0

0

36010137-CEIP da Igrexa-Candeán

Vigo

597034

0

0

41,233

44458563T

Ferrer Gómez, Montserrat

J

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

O Porriño

597038

0

0

44,649

76729060W

Ferrer Sierra, Mayra

A

36006122-CEIP A Xunqueira nº 1

Pontevedra

597031

0

0

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597031

0

0

35,582

11947977Y

Ferrero Rodríguez, María Luisa

A

36016051-CEIP Seis do Nadal

Vigo

597037

0

0

36017703-CEIP Souto-Donas

Gondomar

597031

0

0

66,333

32448490K

Fiaño Gándaras, María Carmen

A

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597038

0

0

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597031

0

0

84,333

33345097L

Fidalgo Corrales, Taida

J

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597037

0

0

38,333

44449544C

Figueiral Fernández, María José

J

36018975-CEIP A Rúa

Cangas

597038

0

0

43,799

52480575A

Figueiras Gutiérrez, María Cruz

A

36004101-CEIP Xesús Golmar

Lalín

597031

0

0

36014854-CEIP Plurilingüe de Oca

A Estrada

597031

0

0

63,133

76866260F

Flores García, Janet

A

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597032

0

0

36024616-CRA de Ribadumia

Ribadumia

597032

0

0

70,799

76504401F

Fontaíña González, Manuela

J

15025542-CEIP Xuño

Porto do Son

597038

0

0

51,482

33303434D

Fontela García, María Luisa

A

27016728-CEIP Illa Verde

Lugo

597038

0

0

27013697-CEIP Eloísa Rivadulla

Chantada

597032

0

0

166,449

33847470A

Forja Ramos, María Blanca

A

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597038

0

0

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597038

0

0

98,333

34959553J

Formoso González, María Dolores

A

32015190-CEIP Albino Núñez

Ourense

597038

0

0

32004829-CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

597038

0

0

125,983

76410107J

Formoso Vila, Milagros

A

15009081-CEIP de San Ramón

Moeche

597032

0

0

15002670-CEIP Canosa-Rus

Coristanco

597032

0

0

49,316

46904989P

Fraga Vázquez, Fernando Manuel

A

15020854-CPI de Xanceda

Mesía

597034

0

0

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597034

0

0

41,082

36100762P

Fragueiro Santoro, Mercedes

A

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597037

0

0

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597036

0

0

60,165

32630091Z

Fraguela Pérez, Antonia

E

15011981-CEIP José María Lage

Ortigueira

597038

0

0

130,333

35308258S

Fraiz Pereira, Rosa María

A

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

597038

0

0

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

597036

0

0

121,500

34727285E

Franco Basalo, María Milagros

A

32013521-CEIP Princesa de España

Verín

597038

0

0

15003248-CEIP Eugenio López

Cee

597031

0

0

107,333

47363408Z

Freire Casalderrey, Diana

A

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597031

0

0

15003248-CEIP Eugenio López

Cee

597037

0

0

32,833

47385631L

Freire Sánchez, Lorena

J

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597031

0

0

25,833

36033854F

Freiria Rodríguez, María Asunción

A

32009153-CEIP Mariñamansa

Ourense

597036

0

0

36004101-CEIP Xesús Golmar

Lalín

597036

0

0

119,916

78737347K

Fuentes Costa, Ainhoa

J

36004733-CEIP de Reibón

Moaña

597038

0

0

55,298

53161482H

Fuerte Dacal, Marta

J

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597036

0

0

41,500

44818512E

Furelos Ben, María

E

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

30,166

47362740J

Gaiteiro Blanco, Noela

A

15011026-CEIP da Rabadeira

Oleiros

597031

0

0

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

Cambre

597031

0

0

42,666

36035079J

Galego Rouco, María Ángeles

J

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

597038

0

0

94,666

77413653T

Galego Vazquez, Ana

K

36015172-CEIP A Xunqueira nº 2

Pontevedra

597031

0

0

0,000

78732922N

Gallego Mandado, Fernando

J

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

44,532

79332717J

Garaboa López, Mónica

K

36013931-EEI de Godos

Caldas de Reis

597031

0

0

0,000

34261748M

García Álvarez, Beatriz

A

27016662-CEIP de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

597037

0

0

32011755-CEIP Manuel Respino

A Rúa

597038

0

0

57,599

76808786X

García Batán, Abel

J

36015861-CEIP San Clemente de Cesar

Caldas de Reis

597038

0

0

48,465

32818730F

García Cerqueiro, Marinely

A

15002670-CEIP Canosa-Rus

Coristanco

597031

0

0

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597031

0

0

17,983

33284126K

García Codesido, Ana Belén

J

15023090-IES Macías o Namorado

Padrón

597060

0

0

65,666

73240136V

García Entenza, Ramiro

A

36009895-CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

597035

0

0

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597035

0

0

25,599

36166870Z

García Fernández, Gladys

A

36018987-CRA Antía Cal

Gondomar

597032

0

0

15003248-CEIP Eugenio López

Cee

597032

0

0

34,165

76724147B

García García, Montserrat

A

32013521-CEIP Princesa de España

Verín

597031

0

0

32010601-CEIP Manuel Bermúdez Couso

A Pobra de Trives

597031

0

0

51,654

34984092B

García Iglesias, Ana Isabel

A

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597036

0

0

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

597031

0

0

91,400

01168570D

García Iruela, María Dolores

F

15025724-CEIP Os Tilos

Teo

597031

0

0

49,165

35461981Y

García López, Cecilia María

A

36015652-CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36015792-CEIP Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597032

0

0

56,250

33333919L

García López, Natalia

A

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597032

0

0

32005305-CPI Laureano Prieto

A Gudiña

597032

0

0

47,499

53481355F

García Lorenzo, Pablo

A

15027551-CRA de Rianxo

Rianxo

597031

0

0

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597031

0

0

27,166

52500718K

García Martínez, Ana María

A

15024902-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

A Coruña

597038

0

0

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597031

0

0

89,999

76617382N

García Méndez, Esperanza

A

32015669-CEIP Mestre Vide

Ourense

597038

0

0

32008033-CEIP Plurilingüe de Luíntra

Nogueira de Ramuín

597035

0

0

156,583

33329532W

García Morandeira, María José

A

15032426-CEIP Graxal

Cambre

597035

0

0

15020854-CPI de Xanceda

Mesía

597035

0

0

86,683

33344767B

García Pazos, María

J

36003480-CEIP de Agolada

Agolada

597036

0

0

42,399

11937513F

García Peñin, Ma Trinidad

A

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597038

0

0

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597034

0

0

96,916

33849596J

García Puente, Elena Carmen

A

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597038

0

0

36015792-CEIP Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597033

0

0

181,049

36124110B

García Querol, Sofía

J

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597038

0

0

37,249

35306626Q

García Quiben, María del Carmen

E

S

S

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Vilaboa

597032

0

0

94,816

32820396V

García Ríos, Natalia

J

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597038

0

0

45,166

35473832N

García Rodríguez, Julia María

A

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597031

0

0

24,832

76725286T

García Rodríguez, Lucía

A

32013661-CEIP Bibei

Viana do Bolo

597031

0

0

36014982-EEI O Grupo

Marín

597031

0

0

32,499

44822822P

García Rouco, Vanesa

J

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597032

0

0

35,366

32784183Y

García Valiño, Rafael Eduardo

A

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597038

0

0

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597031

0

0

83,583

21462462N

García Vázquez, Isabel Bárbara

J

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

Folgoso do Courel

597032

0

0

31,165

33294332S

García Vázquez, Jesús

A

15000107-CEIP A Maía

Ames

597038

0

0

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

597034

2

0

102,733

78794281F

Garea Penas, Manuel Ángel

J

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597038

0

0

47,331

36134779P

Garín Ibárrez, Carla

J

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597038

2

0

24,833

35313095E

Garrido Eirín, Marina

A

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

597031

0

0

36013837-EEI Fina Casalderrey

Pontevedra

597031

0

0

61,500

34256072X

Garrido Goyanes, María Luz

A

27012450-CPI Dr. López Suárez

O Saviñao

597038

0

0

27012450-CPI Dr. López Suárez

O Saviñao

597031

0

0

70,133

34960252E

Garrido Rodríguez, María Celia

A

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

Ourense

597038

2

0

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597032

0

0

93,249

47364793L

Garrido Vázquez, Sonia

E

15032212-CRA Os Remuíños

Cabana de Bergantiños

597031

0

0

24,999

32429533Q

Garrote Martín, Mercedes Adela

A

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

A Coruña

597024

0

0

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

597024

0

0

208,500

33840669X

Gayoso Díaz, Ma Isabel

A

27013673-CEIP de Casas

Lugo

597038

0

0

15008817-IES de Melide

Melide

597023

0

0

129,783

76361871P

Gende Rial, María Luz

A

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597038

0

0

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597038

0

0

54,833

34928276Q

Giao Gómez, María Teresa

A

15025542-CEIP Xuño

Porto do Son

597036

0

0

32015219-CEIP Manuel Sueiro

Ourense

597036

0

0

82,000

36056361C

Gil Esteves, Laura Luisa

A

36010150-CEIP Mestres Goldar

Vigo

597038

0

0

36010666-CEIP San Salvador

Vigo

597031

0

0

80,983

44820327C

Gil Ferro, Ana Belén

J

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597036

0

0

42,148

34938463Z

Gil Longo, María del Pilar

A

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597038

2

0

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597032

0

0

174,383

33267105C

Gil Rodríguez, María Teresa

A

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597031

0

0

15019301-CPI de San Vicente

A Baña

597031

0

0

56,666

36042086M

Gil Varela, María Victoria

A

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

597038

0

0

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

597031

0

0

188,833

52935551Q

Giménez Calviño, Carmen María

J

36008829-CEIP Magaláns-Dorrón

Sanxenxo

597038

0

0

38,583

53177462J

Giménez Rivas, Isabel

J

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597038

2

0

29,232

76913999K

Giráldez Cortegoso, Paula Estefanía

K

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597031

0

0

0,000

34874061N

Giráldez Martínez, María Luisa

A

36016619-CEIP de Atín-Cela

Mos

597031

0

0

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597031

0

0

29,750

44445329Z

Godoy Miranda, Maria Estela

A

36013011-CEIP da Torre-Illa

A Illa de Arousa

597038

0

0

27011032-CEIP de San Clodio

Ribas de Sil

597034

0

0

47,000

33837265X

Goiriz Cabarcos, María Josefa

A

27006395-CEIP Benigno Quiroga Ballesteros

Lugo

597038

0

0

27006395-CEIP Benigno Quiroga Ballesteros

Lugo

597035

0

0

189,333

35293732W

Goitia Paisa, María Asunción

A

36006420-CEP Campolongo

Pontevedra

597032

0

0

36007199-CEIP Isidora Riestra

Poio

597032

0

0

188,233

76872779V

Goldar Cora, María Eugenia

A

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

597035

0

0

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597035

0

0

48,499

76808545E

Golmar Saavedra, María Rosario

A

36004101-CEIP Xesús Golmar

Lalín

597038

0

0

36004101-CEIP Xesús Golmar

Lalín

597031

0

0

133,333

32395015K

Gómez Álvarez, Áurea M. Fernanda

A

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597038

0

0

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

276,167

32639948G

Gómez Castro, Laura

A

15027745-CEE A Barcia

Santiago de Compostela

597036

0

0

15015238-CEIP Barrié de la Maza

Santa Comba

597036

0

0

76,999

34977505W

Gómez González, Beatriz

E

S

32010121-CEIP Roberto Blanco Torres

A Peroxa

597038

0

0

83,983

44827616H

Gómez González, Laura

A

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597037

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597037

0

0

40,300

76405157P

Gómez Iglesias, Guillermo

J

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597038

0

0

47,299

33856660Q

Gómez López, Ana María

A

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

597038

0

0

27007788-CPI de Navia de Suarna

Navia de Suarna

597035

0

0

149,332

36112214Y

Gómez López, Eva María

E

S

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597036

0

0

45,299

33846656V

Gómez Regueira, Pablo

A

27014793-CEIP Paradai

Lugo

597038

0

0

27002997-CPI Virxe do Monte

Cospeito

597035

0

0

183,333

34912612S

Gómez Segade, María Rosario

A

15021536-CEIP Víctor López Seoane

A Coruña

597038

0

0

15021536-CEIP Víctor López Seoane

A Coruña

597032

0

0

155,766

44814130X

Gomez-Ulla Fojo, María

A

15025220-CEP de Ventín

Ames

597038

0

0

15014465-CEIP de Palmeira

Ribeira

597038

0

0

65,883

33542508K

González Abelaira, María

K

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

Boiro

597031

0

0

0,000

76914748B

González Álvarez, José Felipe

J

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597034

0

0

34,417

36013950K

González Araújo, Elías

A

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597038

0

0

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597034

0

0

75,850

33305184B

González Arias, Susana

A

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597032

0

0

27014847-CEIP Plurilingüe do Corgo

O Corgo

597038

2

0

161,233

76907084Y

González Barbosa, María del Carmen

K

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597031

0

0

0,000

10065925K

González Bello, María Teresa

A

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

A Coruña

597037

0

0

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597037

0

0

68,583

76779258Z

González Castro, Ana María

A

15010848-CEIP Felipe de Castro

Noia

597038

0

0

15013928-CEIP de Sobrado-Nebra

Porto do Son

597035

0

0

56,033

35295239Z

González Couso, Maria Salud

A

36017661-CEIP Praza de Barcelos

Pontevedra

597036

0

0

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597036

0

0

121,416

52498161V

González Crespo, Rosa María

A

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597038

0

0

36004733-CEIP de Reibón

Moaña

597038

0

0

57,666

44455065K

González Domínguez, Elena

A

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597038

0

0

36010678-CEIP Paraixal

Vigo

597035

0

0

77,050

44465158V

González Dopazo, Sonia

A

36000934-CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

597031

0

0

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597031

0

0

43,833

76569265B

González Eiroa, María Remedios

A

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

597031

0

0

32015116-CEIP Condesa de Fenosa

O Barco de Valdeorras

597031

0

0

60,941

33320481J

González Fernández, Ana Elisa

A

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

597032

0

0

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

A Pobra de Trives

597025

0

0

129,465

34260229G

González Fernández, María Pilar

A

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597038

0

0

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597033

0

0

78,316

46914653N

González Llera, Inés

J

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

Carballo

597031

0

0

27,033

34888623S

González López, Alfonso

I

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

597038

0

0

72,733

34994789J

González López, Emilio Manuel

J

32015098-CEIP do Bolo

O Bolo

597032

0

0

37,649

52499604B

González Losada, Elena

J

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597038

0

0

43,500

36159528D

González Novoa, Ana Belén

A

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

597038

0

0

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

597038

0

0

48,500

34608639X

González Pérez, Felisindo

A

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597038

0

0

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597034

0

0

194,191

32826326J

González Pérez, Teresa María

A

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597038

0

0

15019372-CEIP San Vicenzo

Vimianzo

597032

0

0

63,866

36092708G

González Quintana, Marta

A

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597038

0

0

36019049-CEIP de Barrantes

Tomiño

597035

0

0

49,699

76554864P

González Río, Roberto

E

27006449-CEIP Rosalía de Castro

Lugo

597038

0

0

175,000

53164629Z

González Silva, Marta María

J

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

48,482

34890782N

González Suárez, Pedro José

A

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

597038

0

0

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597038

0

0

83,666

44089324A

González Vaamonde, Antonio Ramón

J

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597038

0

0

51,299

44844904X

González Vaamonde, María Teresa

A

36007621-CPI de Pontecesures

Pontecesures

597037

0

0

36015861-CEIP San Clemente de Cesar

Caldas de Reis

597038

0

0

46,400

36040958G

González Vázquez, María Isabel

A

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597038

0

0

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

597038

0

0

125,333

32614641C

Gradaille Noguerol, María Jesús

A

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597038

0

0

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597031

0

0

132,333

32655562R

Grandal Vizoso, Susana

J

36005142-CPI Santa Lucía

Moraña

597036

0

0

59,666

32838420D

Graña Candal, Patricia

A

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597034

0

0

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

597034

0

0

55,283

32708266N

Graña Pita, Jessica

A

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

Ferrol

597031

0

0

15018938-EEI de Carantoña

Vimianzo

597031

0

0

24,166

78739552H

Grobas Fernández, Eva Amalia

A

36016590-CEIP de Abelendo

Moaña

597031

0

0

36016796-EEI de Verducedo

Moaña

597031

0

0

40,700

32661477M

Guerra Bastida, Araceli

E

S

S

15014465-CEIP de Palmeira

Ribeira

597038

0

0

45,483

44837682X

Guitián Castromil, Laura

J

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

38,499

33343001Q

Guizán Pico, Ana

A

27014859-CEIP de Xermade

Xermade

597035

0

0

27015797-CEP Castelao

Vilalba

597035

0

0

36,999

76824844Z

Gulías Castro, Anabel

J

36024616-CRA de Ribadumia

Ribadumia

597032

0

0

42,833

33993199G

Gutiérrez Fernández, Ana María

A

27010891-CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

597031

0

0

15026194-CEIP Plurilingüe A Fraga

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

56,915

34987820J

Gutiérrez López, Juan María

J

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597032

0

0

40,316

53178907D

Gutiérrez Viso, Liliana

A

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

597033

0

0

36010101-CEIP O Sello

Vigo

597038

0

0

38,141

78785012F

Hermo Gómez, María Do Carme

A

15012225-CEIP Emilio Navasqüés

Outes

597038

0

0

36009494-CEIP de Tebra

Tomiño

597032

0

0

51,499

32433748E

Hortas González, María Isabel

A

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597038

0

0

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597038

0

0

155,333

76409947Z

Iglesias Aguiar, Mercedes

A

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

15010162-CEIP Ponte de Xubia

Narón

597031

0

0

79,016

33280341P

Iglesias Cao, Montserrat

E

S

S

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

597032

0

0

67,550

36045727N

Iglesias Casal, Benedicta

A

36016991-CEP Plurilingüe de Riomaior

Vilaboa

597033

0

0

36015861-CEIP San Clemente de Cesar

Caldas de Reis

597033

0

0

56,316

35300952T

Iglesias Fragoso, Ana María

J

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597038

0

0

46,165

33232115J

Iglesias Martínez, Albina

A

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

597036

0

0

36005142-CPI Santa Lucía

Moraña

597036

0

0

98,166

33239510W

Iglesias Parada, María Trinidad

A

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

597038

0

0

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

597038

0

0

204,933

46903248S

Iglesias Perez, Lucia

K

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597031

0

0

0,000

79331173X

Iglesias Rey, Nelly

A

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597031

0

0

34,666

35477026D

Iglesias Roma, Almudena

K

36013096-CEIP de San Bartolomé

Vilanova de Arousa

597031

0

0

0,000

33279588Z

Iglesias Vázquez, María José

K

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597031

0

0

0,000

11801888J

Iturrioz Muñoz, Cristina

A

36007370-CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

597031

0

0

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597031

0

0

71,666

36141974G

Jácome Outeiriño, María Cristina

A

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597038

0

0

36018963-CEIP de Belesar

Baiona

597031

0

0

49,999

34260661E

Jato Rodríguez, Ana María

A

27011032-CEIP de San Clodio

Ribas de Sil

597031

0

0

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

597031

0

0

40,657

11737099S

Jiménez Valbuena, Rosa María

A

36000247-CPI de Cova Terreña

Baiona

597035

0

0

36018434-CEIP Mallón

Nigrán

597035

0

0

152,250

32675546K

Julias Casas, María del Carmen

A

15022310-CEIP A Gándara

Narón

597038

0

0

15010058-CPI do Feal

Narón

597031

0

0

68,499

34876818D

Justo Romero, Elena

J

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597038

0

0

43,282

78799191H

Labandeira Vázquez, Susana

E

S

15019347-CPI Camiño de Santiago

O Pino

597031

0

0

45,304

78790596W

Lago Lestón, Juan Manuel

A

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

Teo

597036

0

0

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

Boiro

597036

0

0

94,166

53485662J

Laíño Aido, Silvia

A

36015263-CEIP de Rubiáns

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597031

0

0

15,833

79329785W

Lamas España, Silvia

J

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

597060

0

0

36,966

79330230X

Lamas Liste, Estefanía

A

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597031

0

0

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597031

0

0

19,083

33351489V

Lamas López, Eva

J

15009676-CEIP Virxe da Barca

Muxía

597032

0

0

30,165

46901740W

Lamas Noya, Pablo Jesús

A

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

597034

0

0

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

597034

0

0

37,248

53301452X

Lamas Pérez, Ana

A

36016061-CEIP A Doblada

Vigo

597034

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597034

0

0

37,316

79338874Y

Lamas Sánchez, Mª Lorena

A

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

597031

0

0

15008659-CEIP Plurilingüe de Pino de Val

Mazaricos

597031

0

0

17,833

33235607D

Lamela González, Julia

A

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597038

0

0

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

597038

0

0

214,717

32807201R

Lareo Bello, María Ángeles

A

15011026-CEIP da Rabadeira

Oleiros

597036

0

0

15020970-CEIP Celso Emilio Ferreiro

Cerceda

597036

0

0

70,499

32451602M

Lariño Mariño, María José

E

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción

A Coruña

597035

0

0

105,000

Arenal

A Coruña

34903017B

Lastra Rodríguez, Elvira

A

36010472-CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

Vigo

597038

0

0

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597038

0

0

100,349

32820973L

Lavandeira Calvo, Silvia

A

15011026-CEIP da Rabadeira

Oleiros

597034

0

0

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Vilaboa

597034

0

0

49,749

78787531L

Laya Sánchez, Isabel

E

S

S

15007655-CEIP de Caión

A Laracha

597032

0

0

54,983

32626153D

Leal Santamaría, María del C.

E

S

36015202-CEIP de Lourido

Poio

597038

0

0

164,416

33265524A

Leboráns Iglesias, Marina Flora

A

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597038

0

0

15032649-EEI do Milladoiro

Ames

597031

0

0

107,583

33341605T

Legaspi Díaz, Marta

A

15016784-CEIP Virxe do Portal

Sobrado

597031

0

0

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597031

0

0

43,416

33818079Y

Legaspi Fernández, Rosa

E

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

Castro de Rei

597031

0

0

78,483

47375039F

Leira Santiso, Laura

A

15019311-CEIP María Barbeito e Cervino

A Coruña

597035

0

0

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

597035

0

0

41,582

44819200C

Leis Rey, Patricia

A

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597034

0

0

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597034

0

0

33,333

32688916M

Lema Esperante, Ana María

E

15013643-CEIP Plurilingüe AMagdalena

As Pontes de García Rodríguez

597036

0

0

65,066

33323577G

Lence Paz, María Ángela

A

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597033

0

0

15017314-CEIP de Toques

Toques

597034

0

0

111,333

44822095V

Lestón Paris, María Xesús

J

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597038

0

0

50,132

25047163W

Lima Montenegro, Encarnación

A

36010009-CEIP Virxe do Rocío

Vigo

597031

0

0

36010071-CEIP Santa Mariña

Vigo

597035

0

0

53,766

32775518N

Liñares Cerviño, María Teresa

A

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597038

0

0

15024896-CEIP de Nétoma-Razo

Carballo

597032

0

0

81,999

33293495Y

Liste Sánchez, Marcos

J

36014854-CEIP Plurilingüe de Oca

A Estrada

597032

0

0

39,666

33558406A

Liz Díaz, Tania

K

15013761-CEIP de Campanario

Porto do Son

597031

0

0

0,000

71699496D

Llera Amieva, María Begoña

A

32001002-CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

Bande

597035

0

0

32014902-CEIP Santa María A Real

Entrimo

597031

0

0

58,482

44454361F

Lloves González, Roberto

A

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

597038

2

0

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597035

0

0

79,799

33194651Q

Lodeiros Blanco, Filomena

A

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

597038

0

0

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597031

0

0

100,332

35448562L

Lois Bascoy, María José

J

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

597036

0

0

65,632

33548649K

Lombardía Valiño, Lucía

A

27002353-CPI de Cervantes

Cervantes

597034

0

0

15008398-CEIP Francisco López Estrada

Mañón

597034

0

0

33,333

76562324Q

López Alonso, José Luis

A

15025554-CEIP Emilio González López

Cambre

597038

0

0

15021780-CEIP Plurilingüe Bragade

Cesuras

597038

0

0

88,333

36003424Y

López Baldonedo, Tomás

A

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597038

0

0

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597034

0

0

138,166

36126104G

López Bodaño, Sara Raquel

A

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597031

0

0

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597031

0

0

26,166

33294187P

López Buján, María de la Paz

J

36012584-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

597038

2

0

40,466

76620870G

López Calvo, Carmen

A

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597032

0

0

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597038

0

0

41,283

32764707B

López Cedeira, María José

J

15001367-CEIP Plurilingüe de

Abanqueiro

Boiro

597036

0

0

91,816

33838436P

López de la Fuente, Jesús

E

S

27005913-CPI Ramón Piñeiro

Láncara

597038

0

0

127,833

32664503H

López Díaz, Marta

A

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597032

0

0

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597031

0

0

92,317

34978428M

López Domínguez, María del Carmen

A

32011032-CEIP Carlos Cid Arregui

Rairiz de Veiga

597035

0

0

32006358-CEIP do Xurés

Lobios

597035

0

0

37,266

34987676F

López Feijoo, María Mercedes

J

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

As Neves

597032

0

0

61,615

32782375S

López Figueiras, Andrés

J

15002086-CEIP de Ponte do Porto

Camariñas

597038

0

0

95,666

32822396Q

López Gabín, Raquel

A

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597034

0

0

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597034

0

0

70,983

34265704M

López García, María Cruz

A

27012450-CPI Dr. López Suárez

O Saviñao

597038

0

0

36003480-CEIP de Agolada

Agolada

597036

0

0

69,316

35251312V

López García, María del Carmen

E

S

36000326-CEIP Montemogos

Bueu

597038

0

0

33,149

76579947K

López Gómez, Sandra

J

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597031

0

0

26,833

34263899V

López González, Silvia

A

27014860-CEIP A Gándara

Monforte de Lemos

597033

0

0

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597033

0

0

43,150

33256389E

López Gromaz, María Mercedes

A

15022322-EEI da Escravitude

Padrón

597031

0

0

15020374-EEI de Extramundi de Arriba

Padrón

597031

0

0

55,333

53112420S

López Gutiérrez, Sara

A

36000375-CEIP da Torre-Cela

Bueu

597031

0

0

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

597031

0

0

21,166

47356550X

López Insua, Ana Araceli

A

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597031

0

0

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

Carballo

597031

0

0

34,816

11409072Z

López Lahera, Ana Isabel

A

36007242-CEIP de Viñas

Poio

597038

0

0

36007242-CEIP de Viñas

Poio

597033

0

0

112,467

34255246N

López López, María José

A

27012504-CPI San Tomé do Carballo

Taboada

597038

0

0

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

64,332

11958068T

López Lorenzo, Rosa María

A

36007591-CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

597032

0

0

36015536-CEIP Plurilingüe A Reigosa

Ponte Caldelas

597032

0

0

116,217

32810317N

López Morán, Gustavo

J

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

39,982

77405912X

López Portas, Mónica

A

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra

Boqueixón

597031

0

0

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597031

0

0

40,899

46911224X

López Regueiro, Patricia

A

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597038

0

0

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

49,500

33547102S

López Rivas, Isidro

J

27011032-CEIP de San Clodio

Ribas de Sil

597034

0

0

10,533

34267303V

López Rodríguez, María Elena

J

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

36,499

32814686B

López Rodríguez, Raquel

J

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597031

0

0

23,833

47372665W

López Sánchez, Lucía

J

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597031

0

0

26,833

46919907E

López Sande, Zeltia

J

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597031

0

0

23,666

33345148R

López Valiña, Covadonga

J

15025074-CEIP da Igrexa

As Somozas

597032

0

0

44,450

34894140N

López Vilariño, Mónica

A

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597038

0

0

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597031

0

0

83,716

34986402K

Lorenzo Cancio, María Inmaculada

E

S

32015219-CEIP Manuel Sueiro

Ourense

597035

0

0

149,783

79312554K

Lorenzo Cousillas, Lidia

A

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597031

0

0

15020714-EEI de Larín de Arriba

Arteixo

597031

0

0

34,250

76714017R

Lorenzo Pérez, Diego

J

36007497-CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

597038

0

0

55,815

05393537Z

Losada Castro, Cristina

A

15021721-CEIP de Zalaeta

A Coruña

597036

0

0

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597036

0

0

88,733

76707199Z

Losada Rodríguez, María Consuelo

A

32013661-CEIP Bibei

Viana do Bolo

597038

0

0

32013661-CEIP Bibei

Viana do Bolo

597031

0

0

92,916

44476805A

Losada Serrano, Lucía

J

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597032

0

0

31,465

32719558B

Lotrecchiano Fernández, Anna Elisa

J

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597038

0

0

37,166

32833976G

Lozano Gutiérrez, Diana María

A

27002584-CEIP Virxe do Carme

Burela

597038

0

0

27012607-CEIP Celso Currás

Trabada

597034

0

0

71,791

32674254V

Luaces Pita, María Jesús

J

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597036

0

0

43,666

32763637E

Lucas Castrillón, María Fernanda

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597037

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

60,800

33287760K

Luces Barcala, Silvia María

A

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597031

0

0

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra

Boqueixón

597031

0

0

66,133

76568695Q

Maceda Abeleira, Maria Beatriz

J

15005014-CEIP Raquel Camacho

A Coruña

597032

0

0

76,599

77408865L

Magdalena Pérez, Diana

A

36019104-CEIP Plurilingüe Nantes

Sanxenxo

597038

0

0

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

41,566

46916324G

Mallo Castro, Ana Belén

J

15007655-CEIP de Caión

A Laracha

597031

0

0

30,133

52932264H

Maneiro Paz, María del Pilar

A

15025281-CEIP de Olveira

Ribeira

597031

0

0

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

24,833

33293754N

Manteiga Sixto, José Ignacio

J

36009913-CEIP de Baño-Xanza

Valga

597038

0

0

50,816

34899758H

Manteiga Vázquez, Sergio

A

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597034

0

0

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597034

0

0

51,332

36098536J

Mantilla Álvarez, Iria

K

36014799-EEI Vila Laura

Vigo

597031

0

0

0,000

36038466L

Marcos Fernández, María Georgina

A

36000302-CEP de Sabarís

Baiona

597038

0

0

36018434-CEIP Mallón

Nigrán

597038

0

0

88,982

76907063P

Mariño Álvarez, Ana María

A

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

32002781-CPI Tomás Terrón Mendaña

Carballeda de Valdeorras

597035

0

0

40,915

35458658H

Mariño Castro, Alfonso

J

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

597038

0

0

54,299

47352823D

Martín del Río, Zulima

A

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597031

0

0

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

597031

0

0

31,816

53303752X

Martín Souto, Iria

A

15032212-CRA Os Remuíños

Cabana de Bergantiños

597031

0

0

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597031

0

0

16,833

77000832Y

Martínez Agudo, Natalia

A

36018963-CEIP de Belesar

Baiona

597032

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597032

0

0

68,899

33548468R

Martínez Álvarez, María De Los Milagros

K

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597031

0

0

0,000

33334466Z

Martínez Álvarez, María Jesús

J

15022981-CEIP de Centieiras

Fene

597031

0

0

24,583

35569639R

Martínez Domínguez, Laura

A

36010101-CEIP O Sello

Vigo

597031

0

0

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

597031

0

0

54,666

09410465S

Martínez García, Iván

A

32012711-CEIP Saco e Arce

Toén

597034

0

0

32008173-CEIP de Oímbra

Oímbra

597034

0

0

61,549

53170567H

Martínez Gómez, María del Rosario

A

36010204-CEIP Párroco Don Camilo

Vigo

597031

0

0

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

597031

0

0

23,000

32747583E

Martínez Guntín, María Jesús

A

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597038

0

0

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597038

0

0

71,900

36073133W

Martínez Lorenzo, Celsa

A

36016644-CEIP de Laredo

Redondela

597038

0

0

36016590-CEIP de Abelendo

Moaña

597033

0

0

47,965

33243419R

Martínez Núñez, María del Carmen

A

15025724-CEIP Os Tilos

Teo

597038

0

0

15025724-CEIP Os Tilos

Teo

597031

0

0

126,650

33344957V

Martínez Obarrio, Rosa María

J

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597036

0

0

38,500

35472212W

Martínez Paz, María del Carmen

A

36000508-CEIP de Castrelo

Cambados

597033

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597033

0

0

41,465

32647884M

Martínez Rey, Ana María

A

15022577-CEIP de Maciñeira

Neda

597038

0

0

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

99,749

76899411S

Martínez Rodríguez, Daniel

A

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597038

0

0

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597034

0

0

39,666

32639975P

Martínez Rubido, Maria Alfonsa

A

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597038

0

0

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597036

0

0

68,333

52470622D

Martínez Sánchez, Ana María

A

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

597038

0

0

36000405-CPI Alfonso VII

Caldas de Reis

597031

0

0

78,300

36077364R

Martínez Sigüenza, María Angélica

A

36018987-CRA Antía Cal

Gondomar

597031

0

0

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597031

0

0

52,332

32449432C

Martínez Vázquez, Mª Remedios

A

15025611-IES Monte das Moas

A Coruña

597060

0

0

15022620-IES de Curtis

Curtis

597060

0

0

132,333

34914521S

Mateos Reinoso, Agustina

A

36005865-CPI de Panxón

Nigrán

597038

0

0

83,633

33263740J

Mayo Paris, Encarnación

A

15009810-CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

Muros

597031

0

0

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597031

0

0

64,933

32639416R

Mayobre Toimil, María Alicia

A

15020982-CEIP O Ramo

Fene

597038

0

0

15010058-CPI do Feal

Narón

597038

0

0

79,499

34263388N

Mazaira Figueiras, María Isabel

A

27013697-CEIP Eloísa Rivadulla

Chantada

597032

0

0

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597032

0

0

70,166

44092593Y

Méijome López, Silvia

K

36015861-CEIP San Clemente de Cesar

Caldas de Reis

597031

0

0

0,000

77407361X

Meis Casalderrey, Sergio

A

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

597035

0

0

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

597035

0

0

37,399

77596173S

Méndez Fernández, María del Carmen

A

15019323-CEIP Alborada

A Coruña

597031

0

0

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597031

0

0

50,665

33294974J

Méndez Leis, María

A

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597031

0

0

15026169-CRA de Teo

Teo

597031

0

0

64,733

33539217L

Méndez López, Nazaret

J

36004691-CEIP de Coirón-Dena

Meaño

597031

0

0

32,616

33839975Y

Méndez Novo, Dolores

E

S

27016662-CEIP de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

597038

0

0

230,583

76580076N

Méndez Orosa, Beatriz

A

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597031

0

0

15003248-CEIP Eugenio López

Cee

597031

0

0

18,833

76730656B

Méndez Pérez, Montserrat

J

32013661-CEIP Bibei

Viana do Bolo

597038

0

0

39,583

33996743Y

Méndez Salgado, Elena

A

27020859-CEIP de Cervo nº 1

Cervo

597031

0

0

15009810-CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

Muros

597031

0

0

46,600

35558077P

Mene Pazos, Manuel Antonio

A

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

597038

0

0

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

597034

0

0

93,583

11971732W

Merchan Rio, Patricia

A

36009895-CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

597034

0

0

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597034

0

0

40,349

33285452J

Midón López, Carmen

A

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597038

0

0

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

597032

0

0

107,383

52933839Y

Mieites Bastida, María de Loreto

J

15020933-EEI de Barrionovo

Arteixo

597032

0

0

35,266

44834817C

Míguez Barreiro, Estela

J

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

37,916

32688592A

Míguez Fabal, Sandra

A

15010058-CPI do Feal

Narón

597031

0

0

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597031

0

0

37,332

76872450X

Míguez Mato, Francisco Javier

J

15021810-CEIP Santa Eulalia de Dumbría

Dumbría

597036

0

0

39,833

46897105J

Míguez Pardo, Silvia Beatriz

A

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597031

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597031

0

0

44,333

35310808N

Millán Blanco, Montserrat

A

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597031

0

0

36016590-CEIP de Abelendo

Moaña

597031

0

0

60,333

36009757Z

Millara Pérez, José Manuel

A

36010423-CEIP Valle-Inclán

Vigo

597038

0

0

36010629-CEIP Vicente Risco

Vigo

597038

0

0

86,516

34961376L

Mira Gómez, María Adela

A

36001707-CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

Crecente

597038

0

0

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597031

0

0

52,833

78796558F

Moldes Suárez, Beatriz

A

15012225-CEIP Emilio Navasqüés

Outes

597038

0

0

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597035

0

0

80,649

53170198V

Molinero Malvido, Rubén

K

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597031

0

0

0,000

32805865E

Monelos Muñiz, María Estrella

A

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

A Coruña

597031

0

0

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597031

0

0

40,982

44847107M

Montaos Bello, Begoña

A

15016085-CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

597031

0

0

15021299-EEI de Carnés

Vimianzo

597031

0

0

27,500

36148146N

Montenegro Guerrero, Sonia María

A

36010423-CEIP Valle-Inclán

Vigo

597031

0

0

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597031

0

0

64,449

44827543Z

Montes Ortoño, María

J

36000508-CEIP de Castrelo

Cambados

597032

0

0

30,666

53187791S

Morata Costas, Noelia

J

36016051-CEIP Seis do Nadal

Vigo

597031

0

0

19,666

44076815Y

Moreira Reboredo, María José

A

36007199-CEIP Isidora Riestra

Poio

597031

0

0

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597031

0

0

38,999

32649810E

Moreira Vilar, Beatriz

A

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

Ferrol

597032

0

0

15024227-CEIP de Pazos

Ferrol

597032

0

0

65,666

33279461W

Mosquera Baamonde, Jesús Manuel

A

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597032

0

0

15026157-CRA de Santa Comba

Santa Comba

597032

0

0

71,949

77416186A

Mosquera González, Rocío

K

36013175-EEI Santo André de Cesar

Caldas de Reis

597031

0

0

0,000

32792745N

Mosquera Novoa, José Manuel

J

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

53,366

44821536X

Mosquera Sixto, Sandra

K

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597031

0

0

0,000

32435107R

Mosquera Souto, María Mercedes

A

15023363-CEIP Manuel Murguía

A Coruña

597038

0

0

15023363-CEIP Manuel Murguía

A Coruña

597035

0

0

191,183

36068489G

Mouriño Espiñeira, Karina

A

36005658-EEI de Taboexa

As Neves

597031

0

0

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597031

0

0

27,566

35452998Q

Muiños Castro, María Begoña

A

36018161-CEP Xesús Ferro Couselo

Valga

597038

0

0

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

96,249

52482747J

Muíños Riádigos, Ana

J

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

Vila de Cruces

597036

0

0

41,666

52493689F

Muíños Sedano, Carmen

A

36004460-CEIP de Ardán

Marín

597038

0

0

36001665-CEIP de Tenorio

Cotobade

597032

0

0

74,750

52492259A

Muíños Sedano, María Alicia

A

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

597035

0

0

36006109-CEIP de Parada-Campañó

Pontevedra

597035

0

0

54,416

33281644T

Munín Cajade, Pilar

A

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597032

0

0

15000107-CEIP A Maía

Ames

597032

0

0

171,916

14935479S

Muñoyerro Ajuriagoxeascoa, Javier Aitor

A

36015366-CEIP O Pombal

Vigo

597038

0

0

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597038

0

0

244,400

44478176V

Muñoz González, Rebeca

K

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597031

0

0

0,000

36148725Q

Muñoz Maillo, Carolina

J

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597037

0

0

45,000

78793550N

Muñoz Pereira, Lucía

A

15019301-CPI de San Vicente

A Baña

597031

0

0

15002670-CEIP Canosa-Rus

Coristanco

597035

0

0

43,300

34961092B

Nanín López, José Manuel

A

32008392-CEIP Inmaculada

Ourense

597034

0

0

32015906-CEIP Pena Corneira

Carballeda de Avia

597034

0

0

110,766

32682174W

Naranjo Martínez, María Estela

J

15021780-CEIP Plurilingüe Bragade

Cesuras

597038

0

0

42,833

32777552E

Navares Rodríguez, José Ramón

J

32020628-CRA Amencer

Ribadavia

597038

0

0

85,315

25050177A

Navarta Pardo, María Jesús

A

36019441-CEIP de Petelos

Mos

597036

0

0

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597037

0

0

70,967

47353215X

Naya Vázquez, Beatriz

E

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

49,300

33835212G

Neira López, María Carmen

A

27012450-CPI Dr. López Suárez

O Saviñao

597038

0

0

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

597038

0

0

81,333

33552750M

Neira Somoza, Paula

J

15010058-CPI do Feal

Narón

597031

0

0

28,065

44837780Q

Nieto Caamaño, Eva

A

15001744-EEI dos Ánxeles

Brión

597031

0

0

15013163-EEI Fernández Varela

A Pobra do Caramiñal

597031

0

0

40,199

36075705K

Nieto Molares, María Mar

A

36016051-CEIP Seis do Nadal

Vigo

597031

0

0

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597031

0

0

170,683

44835662Z

Nieto Pazos, Susana

J

15002086-CEIP de Ponte do Porto

Camariñas

597032

0

0

31,417

44821003Y

Nieto-García Ardións, Eva

J

15009597-CEIP de Vilarmide

Muxía

597036

0

0

36,149

44810881G

Nieves Vieiro, Eva

A

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597031

0

0

28,499

76968610F

Nimo Liboreiro, Alicia

J

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597038

0

0

43,000

32435794K

Nión Cortizas, Antonio Enrique

B

15023089-CEIP Luís Seoane

Oleiros

597038

0

0

79,033

35468508R

Nogueira Bayón, María Carmen

K

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597031

0

0

0,000

34984006V

Nolasco Fraguas, Marta María

J

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597032

0

0

40,150

52932096B

Novo Martínez, David

A

15013199-CEP Salustiano Rey Eiras

A Pobra do Caramiñal

597034

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597034

0

0

35,566

36117570A

Novoa Blanco, Ángela

A

36010009-CEIP Virxe do Rocío

Vigo

597038

0

0

36010009-CEIP Virxe do Rocío

Vigo

597031

0

0

120,733

44459618C

Nóvoa Vázquez, Ana María

J

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597032

0

0

41,466

76720080S

Novoa Vázquez, Rosa María

J

32014501-CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

Vilardevós

597032

0

0

30,665

33345857C

Núñez Ares, Luz

A

27006000-CEIP Juan Rey

Lourenzá

597032

0

0

15009676-CEIP Virxe da Barca

Muxía

597032

0

0

50,483

33338118D

Núñez Ceide, Alejandro

A

27005263-CEIP de Lousada

Guntín

597035

0

0

27008148-CEIP das Nogais

As Nogais

597035

0

0

39,949

33334549M

Núñez González, Begoña

E

S

S

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

Sarria

597038

0

0

44,300

35301928X

Núñez Iglesias, Rufino

J

36015172-CEIP A Xunqueira nº 2

Pontevedra

597037

0

0

90,133

33848899Y

Núñez Vilares, María Esther

A

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

597038

0

0

32010601-CEIP Manuel Bermúdez Couso

A Pobra de Trives

597033

0

0

103,016

78801167Q

Oanes Mato, Patricia

K

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597031

0

0

0,000

32805717N

Ocampo González, Ana Isabel

A

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597032

0

0

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

597032

0

0

65,066

33548263A

Ogaza Rodríguez, Miguel

J

27002997-CPI Virxe do Monte

Cospeito

597035

0

0

19,482

33340991F

Ojea Alonso, María

A

15022981-CEIP de Centieiras

Fene

597031

0

0

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

597031

0

0

25,333

44083778T

Ojea Caneda, Ester

A

36014994-EEI Concepción Crespo Rivas

Pontevedra

597031

0

0

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

597031

0

0

24,999

34960675P

Ojea Montes, María Pilar

A

15023089-CEIP Luís Seoane

Oleiros

597033

0

0

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597033

0

0

42,483

44474321A

Opazo Quintas, María Belén

J

36007023-CEIP Xosé Fernández López

O Porriño

597032

0

0

38,332

33271196V

Oreiro Bermúdez, Celsa

E

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

597038

0

0

110,432

34902846R

Otero Abellás, Alfonso

E

S

32015219-CEIP Manuel Sueiro

Ourense

597038

0

0

164,033

76569283Y

Otero Álvarez, María del Pilar

E

S

S

27012826-CEIP Santa María do Valadouro

O Valadouro

597038

0

0

86,133

52459969M

Otero Callón, Josefa María

A

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

Ribeira

597032

0

0

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597038

2

0

53,582

33856804E

Otero Cebral, María del Carmen

A

15017314-CEIP de Toques

Toques

597034

0

0

15009676-CEIP Virxe da Barca

Muxía

597034

0

0

47,982

36094502G

Otero Lamas, Emma

A

36010150-CEIP Mestres Goldar

Vigo

597034

0

0

36016061-CEIP A Doblada

Vigo

597034

0

0

57,166

33276774Y

Otero Liste, María Cruz

A

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597032

0

0

15013163-EEI Fernández Varela

A Pobra do Caramiñal

597032

0

0

83,632

53117650R

Otero Lorenzo, Romina

A

36016814-EEI do Con

Moaña

597031

0

0

36010204-CEIP Párroco Don Camilo

Vigo

597031

0

0

30,999

32389825Y

Otero Pedreira, María del Carmen

E

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

597038

0

0

103,500

32754750J

Otero Rodríguez, Sagrario

A

27016674-CEP Luís Tobío

Viveiro

597038

0

0

27012826-CEIP Santa María do Valadouro

O Valadouro

597038

0

0

69,300

32785052R

Ouro Souza, María Carmen

A

15005014-CEIP Raquel Camacho

A Coruña

597038

0

0

15005014-CEIP Raquel Camacho

A Coruña

597035

0

0

91,733

76867313W

Outeda Arribas, Eva María

A

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597038

0

0

15002852-CEIP do Pindo

Carnota

597035

0

0

49,749

35427066M

Outón Rea, María Carmen

A

36008829-CEIP Magaláns-Dorrón

Sanxenxo

597038

0

0

36008829-CEIP Magaláns-Dorrón

Sanxenxo

597033

0

0

144,283

33320452F

Padín Rodríguez, María Begoña

J

27015906-CEIP da Ponte de Doiras

Cervantes

597038

0

0

46,432

36169403V

Pahíno Domínguez, Teresa

A

36015810-CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

Vigo

597034

0

0

36009895-CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

597034

0

0

38,983

32704953B

Painceiras Lamas, Lidia

A

15022577-CEIP de Maciñeira

Neda

597031

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597031

0

0

29,749

53169908A

Pais Filgueira, Iria

K

15026789-CEIP Baíñas

Vimianzo

597031

0

0

0,000

44830886E

Pais Pozón, María

J

15008490-CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

597036

0

0

40,333

33847509L

Palacios Lagarón, Ana María

A

27016455-IES Sanxillao

Lugo

597024

0

0

27016303-IES Pedregal de Irimia

Meira

597025

0

0

208,900

79333892S

Pampin Mejuto, Nuria

J

15026157-CRA de Santa Comba

Santa Comba

597032

0

0

34,733

36166746M

Parada Amado, Sara

J

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597036

0

0

38,165

35461934M

Parajó Sineiro, Mónica

A

36015792-CEIP Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597032

0

0

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597032

0

0

47,316

46902272M

Pardo Barros, Rebeca

A

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

597031

0

0

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597031

0

0

52,049

33841445G

Pardo López, María del Carmen

A

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García

597038

0

0

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García

597036

0

0

143,483

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

Rodríguez

Rodríguez

32619649Z

Pardo Montero, Elisa

A

15026960-CEIP de Ponzos

Ferrol

597038

0

0

15018148-CPI de Atios

Valdoviño

597038

0

0

127,583

44449668Y

Paredes González, Javier

J

36001148-CPI da Cañiza

A Cañiza

597034

0

0

27,216

76581329T

Paredes Madorra, Tania

A

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597031

0

0

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597031

0

0

20,250

32444106F

Patiño Costa, María Fernanda

A

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

A Coruña

597036

0

0

36018987-CRA Antía Cal

Gondomar

597032

0

0

80,533

34988301B

Pavón Grande, Ana Rosa

J

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

37,416

33856735E

Paz Díaz, María Carmen

E

27014847-CEIP Plurilingüe do Corgo

O Corgo

597038

2

0

75,683

32810814A

Paz Suárez, María Begoña

A

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597038

0

0

15002645-EEI de Encrucilladas

Carballo

597032

0

1

99,999

44847324S

Paz Torres, Maria

J

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597035

0

0

19,983

76810023M

Pazos García, Rosa

A

15018148-CPI de Atios

Valdoviño

597038

0

0

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

57,783

33291318Z

Pazos Lago, Beatriz

A

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597038

0

0

15020933-EEI de Barrionovo

Arteixo

597032

0

0

56,583

36141114H

Pazos Méndez, Lucía

K

36014799-EEI Vila Laura

Vigo

597031

0

0

0,000

79328054L

Pazos Pintor, Laura

A

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

597035

0

0

36012377-CEIP de Cerdeiriñas

Vila de Cruces

597035

0

0

51,999

44821620W

Pazos Presas, Alberto

A

36008155-CPI de Rodeiro

Rodeiro

597038

0

0

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597035

0

0

68,183

32819107Q

Pazos Regueiro, Mónica

A

15002025-CEIP Eladia Mariño

Cabanas

597031

0

0

15026789-CEIP Baíñas

Vimianzo

597031

0

0

29,166

44816503Z

Pazos Saavedra, María Teresa

A

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597035

0

0

15026480-CRA Novo Mencer

Coristanco

597035

0

0

40,666

33993780X

Pedre Otero, Mónica

A

27004519-CEIP Fondo Nois

Foz

597038

0

0

27004519-CEIP Fondo Nois

Foz

597035

0

0

85,933

35558988E

Peixoto Pino, Lucía

A

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597034

0

0

36016954-CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Ponteareas

597034

0

0

59,849

44456047Z

Peleteiro Prieto, Ana Belén

J

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

O Porriño

597038

0

0

46,983

33839912N

Pellicer Silvosa, María Isabel

A

27014057-CEE Santa María

Lugo

597037

0

0

27014082-EEI de Sarria

Sarria

597037

0

0

185,149

32427952E

Pena Bouza, María

A

15025025-CEIP San Francisco Javier

A Coruña

597038

0

0

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

597038

0

0

193,133

17447349D

Pena Couceiro, Natalia

A

36002773-CEIP do Foxo

A Estrada

597036

0

0

15013199-CEP Salustiano Rey Eiras

A Pobra do Caramiñal

597036

0

0

50,316

77595830V

Penabad Otero, María Dolores

A

36015263-CEIP de Rubiáns

Vilagarcía de Arousa

597033

0

0

36013096-CEIP de San Bartolomé

Vilanova de Arousa

597033

0

0

60,232

33261109G

Penedo Mosquera, María Carmen

A

15011567-CEIP de Sigüeiro

Oroso

597033

0

0

15019301-CPI de San Vicente

A Baña

597033

0

0

55,149

36098493Q

Penedo Prado, Nieves

A

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597038

0

0

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597038

0

0

77,149

76721074C

Penedo Taboada, Nuria

A

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

597031

0

0

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597031

0

0

27,132

76717363N

Penelas Sánchez, Daniel

A

15012262-CEIP Plurilingüe da Serra de Outes

Outes

597038

0

0

32015098-CEIP do Bolo

O Bolo

597032

0

0

53,833

78791138S

Peña Losada, Hilario

J

15009597-CEIP de Vilarmide

Muxía

597038

0

0

38,165

52918200F

Peña Vázquez, Ana

J

32006747-CEIP de Manzaneda

Manzaneda

597038

0

0

40,832

32823462R

Pereira Fontán, Nuria

A

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

597031

0

0

15021810-CEIP Santa Eulalia de Dumbría

Dumbría

597036

0

0

56,599

33344457T

Pereira García, Elena

J

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597038

0

0

38,299

79320703M

Pereira Navaza, José Ignacio

A

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

597034

0

0

64,782

35558809G

Pereira Portela, Amalia

A

36015020-CEIP de Randufe

Tui

597032

0

0

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597032

0

0

133,933

44840110T

Pereira Saavedra, Noelia

K

36015861-CEIP San Clemente de Cesar

Caldas de Reis

597031

0

0

0,000

36046255B

Pereiro Álvarez, María Genoveva

A

36000247-CPI de Cova Terreña

Baiona

597038

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

96,900

35247908V

Pérez Alonso, Juan

A

36006377-CEIP Álvarez Limeses

Pontevedra

597038

0

0

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

190,883

76997827Z

Pérez Álvarez, Zaida María

J

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597038

0

0

44,332

44079049D

Pérez Bellón, Gloria

A

15000107-CEIP A Maía

Ames

597032

0

0

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597038

0

0

62,899

34925789J

Pérez Dorribo, María Luisa

A

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

597032

0

0

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597032

0

0

89,749

44481789L

Pérez Fernández, Raquel

J

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597032

0

0

35,066

76992877D

Pérez Fernández, Sonia María

A

15022590-CEIP de Roxos

Santiago de Compostela

597031

0

0

15016085-CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

597031

0

0

55,333

77596276A

Pérez García, María Salomé

J

36016590-CEIP de Abelendo

Moaña

597038

0

0

55,050

53482209X

Pérez Lago, Rodrigo

K

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597031

0

0

0,000

33319138G

Pérez López, Irene

E

S

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

597038

0

0

112,483

76928567F

Pérez Pedreira, Lorenzo

A

36012377-CEIP de Cerdeiriñas

Vila de Cruces

597035

0

0

32001002-CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

Bande

597035

0

0

39,666

34951466E

Pérez Pérez, María del Pilar

A

32015190-CEIP Albino Núñez

Ourense

597038

0

0

36001707-CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

Crecente

597038

0

0

145,649

32769325Y

Pérez Pérez, María Jesús

A

15019311-CEIP María Barbeito e Cervino

A Coruña

597038

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

72,483

35255455C

Pérez Quintas, María Luz

A

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597038

0

0

15020568-CEIP Labaca

A Coruña

597031

0

0

99,883

32660150N

Pérez Rico, Ana María

A

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

597038

0

0

15022981-CEIP de Centieiras

Fene

597036

0

0

73,416

44460683G

Pérez Rodríguez, Ana

A

36014672-CEIP Serra-Vincios

Gondomar

597031

0

0

36018963-CEIP de Belesar

Baiona

597031

0

0

36,650

35323045J

Pérez Santiago, Mónica

A

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

597038

0

0

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

Teo

597036

0

0

48,500

32769338L

Pérez Vázquez, Ana Isabel

A

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

A Coruña

597038

0

0

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

A Coruña

597031

0

0

83,650

76416375W

Pía Pérez, Francisco José

A

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

A Coruña

597037

0

0

60,499

32613074V

Picado Rodríguez, Ana María

E

36013618-CEIP de Figueiroa

A Estrada

597038

0

0

144,333

32618182L

Picado Rodríguez, José Antonio

A

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597038

0

0

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597038

0

0

177,666

32636042P

Pico Balsa, Mª Dulcita

A

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597032

0

0

36016061-CEIP A Doblada

Vigo

597032

0

0

62,666

32689209E

Picos Pérez, Beatriz

A

36004681-CEIP de Seixo

Marín

597038

0

0

32011755-CEIP Manuel Respino

A Rúa

597034

0

0

49,665

11077459S

Pires Pereira, Juan Carlos

A

36016991-CEP Plurilingüe de Riomaior

Vilaboa

597032

0

0

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Vilaboa

597032

0

0

49,233

46912648P

Platas Grobas, María Cristina

A

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597031

0

0

15009676-CEIP Virxe da Barca

Muxía

597031

0

0

50,166

32763221C

Pombo López, María Jesús

A

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597038

0

0

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597036

0

0

70,149

32840886Z

Ponte Justo, Rubén

A

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597034

0

0

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597034

0

0

47,999

76413789S

Porta Rodríguez, María Pilar

A

15025566-IES Ferrol Vello

Ferrol

597060

0

0

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

71,333

34955834C

Portabales Otero, María Asunción

E

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597038

0

0

147,333

44466960W

Portela Rodríguez, Concepción Consuelo

J

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597038

2

0

33,950

32651374E

Porto Romalde, María Pilar

E

S

S

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

597038

0

0

72,416

76572985M

Porto Vázquez, Eloy

A

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597038

0

0

32015682-CEIP de Castrelo do Val

Castrelo do Val

597035

0

0

41,666

44809398Q

Portos Fuentes, María Carmen

A

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597036

0

0

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597036

0

0

48,499

44825582P

Pose Lopez, Iratxe

A

32015098-CEIP do Bolo

O Bolo

597031

0

0

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597031

0

0

21,833

52458294D

Pose Paz, María Irene

A

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597038

0

0

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597032

0

0

55,499

32668178J

Pose Romero, Ana

A

15005014-CEIP Raquel Camacho

A Coruña

597035

0

0

47,799

32762338B

Prada López, José Luis

A

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597038

0

0

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597034

0

0

75,650

46917980G

Prado Fente, Natalia

A

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597031

0

0

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597031

0

0

22,499

33346535P

Prado Rodríguez, Cristina

J

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

38,166

33262151B

Priegue García, Consuelo María

A

15008714-CPI da Picota

Mazaricos

597038

0

0

15008714-CPI da Picota

Mazaricos

597034

0

0

86,466

44820892X

Priegue Mayo, Ismael

J

15008714-CPI da Picota

Mazaricos

597034

0

0

19,133

44470351N

Prieto Atanes, Luis

A

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597038

2

0

36018653-CEIP Plurilingüe As Solanas -Nicolás Gutiérrez Campo

A Guarda

597032

0

0

64,617

36127178C

Prieto Fernández, María del Mar

A

36016051-CEIP Seis do Nadal

Vigo

597038

0

0

36014817-CEIP da Igrexa-Chapela

Redondela

597038

0

0

64,332

76368197D

Puente Martínez, Jesús Manuel

A

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597031

0

0

70,233

76863098L

Puente Novoa, Araceli

E

S

S

36020258-IES nº 1

A Estrada

597060

0

0

57,400

30605855P

Pulido Morillo, Carlota

A

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

597038

0

0

36019441-CEIP de Petelos

Mos

597035

0

0

136,333

35451488R

Quintans Recio, Julia María

A

36018161-CEP Xesús Ferro Couselo

Valga

597038

0

0

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597031

0

0

104,316

33268682X

Quintans Ríos, María Pilar

A

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597038

0

0

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597034

0

0

109,066

34932370Q

Quintas Suárez, Ma Dolores

E

S

32015207-IES O Couto

Ourense

597060

0

0

183,416

33322147T

Quinteiro Corrás, Patricia de los Ángeles

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597038

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

74,999

44835419R

Quinteiro Pulleiro, Zaida

A

15027401-CEIP Ana María Diéguez

Rianxo

597034

0

0

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597038

0

0

35,666

32747850J

Quiroga Fraga, Aida

E

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597031

0

0

59,833

33320937D

Raab Cedrón, Pablo

J

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597034

0

0

40,166

32763035H

Rabuñal Rodero, Amelia

A

15025025-CEIP San Francisco Javier

A Coruña

597031

0

0

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597031

0

0

66,949

34989376M

Rafael Ramos, Francisco Lino

A

32008033-CEIP Plurilingüe de Luíntra

Nogueira de Ramuín

597035

0

0

36014970-CEIP Varela Buxán

Lalín

597035

0

0

62,158

06532631X

Ramas Ramírez, Luis Miguel

A

15025025-CEIP San Francisco Javier

A Coruña

597034

0

0

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597034

0

0

200,433

32690971J

Ramos Basoa, Verónica

A

15010162-CEIP Ponte de Xubia

Narón

597031

0

0

36018434-CEIP Mallón

Nigrán

597031

0

0

35,766

76872519X

Ramos Calvelo, María Ángeles

A

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597035

0

0

15009597-CEIP de Vilarmide

Muxía

597035

0

0

33,000

34880246X

Ramos Couso, Beverly

J

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597031

0

0

21,133

32788130C

Ramos Guerreiro, Guadalupe

A

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597031

0

0

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597031

0

0

54,583

46901705J

Ramos Rodríguez, Elena

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597033

0

0

15019311-CEIP María Barbeito e Cervino

A Coruña

597031

0

0

33,166

32622170M

Ramos Sánchez, María José

A

15000107-CEIP A Maía

Ames

597038

0

0

15000107-CEIP A Maía

Ames

597031

0

0

167,775

32613754F

Ramos Vázquez, José Manuel

A

15000338-CPI Conde de Fenosa

Ares

597038

0

0

15022981-CEIP de Centieiras

Fene

597038

0

0

202,333

33998660Z

Ramudo Couto, Cristina

A

27006966-IES Plurilingüe San Rosendo

Mondoñedo

597060

0

0

27006954-CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597036

0

0

61,841

44469030W

Raña Raña, Ana Mary

J

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

37,649

35253182R

Rascado Barcala, María del Carmen

A

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597038

0

0

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597038

0

0

82,999

33299688N

Raviña Rosende, Amparo

J

15013199-CEP Salustiano Rey Eiras

A Pobra do Caramiñal

597036

0

0

43,333

44865697B

Rayón Fernández, Paloma

A

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597034

2

0

15020854-CPI de Xanceda

Mesía

597034

0

0

32,158

33547075B

Real Franco, Eliseo Jesús

A

27000897-CEIP Virxe do Corpiño

Begonte

597035

0

0

27005056-CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

Guitiriz

597035

0

0

23,666

52931360B

Rebollido Fernández, Noelia María

E

S

S

15014465-CEIP de Palmeira

Ribeira

597038

0

0

57,249

34875572M

Reboreda Alfaro, Patricia

J

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597036

0

0

35,898

44834225A

Rechou García, Débora

A

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597031

0

0

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597031

0

0

26,665

34929731E

Regal Vázquez, José Antonio

E

32015219-CEIP Manuel Sueiro

Ourense

597038

0

0

193,749

36038031K

Reig Castro, Tatiana del Carmen

A

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597038

0

0

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597031

0

0

88,333

29715649V

Reiriz Paz, Mary Carmen

A

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

Pontevedra

597060

0

0

36020258-IES nº 1

A Estrada

597060

0

0

192,150

33255047Z

Rendo Caneda, María Carmen

A

15025724-CEIP Os Tilos

Teo

597038

0

0

36009913-CEIP de Baño-Xanza

Valga

597031

0

0

101,966

76861928E

Rey Alonso, Emma

A

36015093-CEIP San Tomé

Cambados

597038

0

0

36015093-CEIP San Tomé

Cambados

597031

0

0

108,732

78786918G

Rey Calvo, María Cruz

J

36012742-CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

75,966

79332455G

Rey Capelo, Ángeles

A

15008714-CPI da Picota

Mazaricos

597031

0

0

15021810-CEIP Santa Eulalia de Dumbría

Dumbría

597031

0

0

27,166

32621469V

Rey Rañal, María

A

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597038

0

0

15009081-CEIP de San Ramón

Moeche

597032

0

0

85,333

32791271X

Rey Roca, Eva María

E

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597038

0

0

56,566

36121256D

Rey Sanfiz, María Celia

A

36015536-CEIP Plurilingüe A Reigosa

Ponte Caldelas

597032

0

0

32015682-CEIP de Castrelo do Val

Castrelo do Val

597032

0

0

88,733

33274068Z

Rial López, Carmen

A

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597032

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

55,333

76718395D

Rincón-Benzala Peña, Eva

J

36019773-EEI da Pastora

Cambados

597037

0

0

37,649

53517537X

Riopedre Valledor, Paula

J

36009846-CEIP Plurilingüe nº 1

Tui

597032

0

0

29,450

76348977V

Ríos Fachal, Carmen

J

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597038

0

0

62,500

32800699P

Rios Sánchez, María Belén

A

15021536-CEIP Víctor López Seoane

A Coruña

597032

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597032

0

0

66,250

33278017F

Rivas Fraga, María del Carmen

A

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

Santiago de Compostela

597038

2

0

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

Santiago de Compostela

597031

0

0

75,316

44486028A

Rivero Guerra, Beatriz

E

32015682-CEIP de Castrelo do Val

Castrelo do Val

597032

0

0

51,783

44470854D

Rivero Iglesias, Adrián

J

32005305-CPI Laureano Prieto

A Gudiña

597032

0

0

29,000

32825356D

Rocha Pato, María Lucía

A

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597037

0

0

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597037

0

0

57,000

33282242T

Rodeiro Mougán, José Manuel

A

36012985-CEIP de Sestelo-Baión

Vilanova de Arousa

597038

0

0

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597034

0

0

74,833

33233119M

Rodiño Millán, Anxo

A

15032807-IES do Milladoiro

Ames

597060

0

0

36002773-CEIP do Foxo

A Estrada

597036

0

0

154,566

76824971A

Rodríguez Adán, Fátima

J

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

42,166

34919155A

Rodríguez Blanco, Amparo

A

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597038

0

0

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597031

0

0

193,999

33973448X

Rodríguez Calvente, Carlos Luis

E

S

32015141-CEIP de Vilariño de Conso

Vilariño de Conso

597031

0

0

154,383

32692292T

Rodríguez Calvo, Estefanía

J

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

Cambre

597031

0

0

37,149

34255593Z

Rodríguez Campo, Olga

E

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

597035

0

0

82,466

32430832G

Rodríguez Caramazana, Rosa María

A

15027708-CEIP Ría do Burgo

Culleredo

597033

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597033

0

0

41,650

34876341S

Rodríguez Carpintero, Paula

A

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597033

0

0

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597033

0

0

31,650

76724115W

Rodríguez Cibeira, Concepción

K

36014775-CEIP Plurilingüe de Guillarei

Tui

597031

0

0

0,000

33210207R

Rodríguez Cobas, Manuel

A

15011026-CEIP da Rabadeira

Oleiros

597038

0

0

15008039-CPI Cernadas de Castro

Lousame

597021

0

0

243,800

76616750R

Rodríguez Crespo, Francisco Javier

A

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

597036

0

0

32015463-CEE Miño

Ourense

597037

0

0

184,266

36075360K

Rodríguez Daponte, Miguel Ángel

A

36010629-CEIP Vicente Risco

Vigo

597038

0

0

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

597038

0

0

52,733

32820260L

Rodríguez Díaz, Verónica

A

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Oleiros

597038

0

0

36019773-EEI da Pastora

Cambados

597031

0

0

86,500

33540001K

Rodríguez Docampo, Estefanía

A

27002584-CEIP Virxe do Carme

Burela

597031

0

0

36019773-EEI da Pastora

Cambados

597031

0

0

44,715

33340478T

Rodríguez Fernández, Marta

J

15012262-CEIP Plurilingüe da Serra de Outes

Outes

597036

0

0

45,332

52480679S

Rodríguez Iglesias, Inés

A

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

Vila de Cruces

597038

0

0

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

Vila de Cruces

597036

0

0

114,416

35560528K

Rodríguez Iglesias, María Begoña

A

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

597031

0

0

36014374-EEI O Areal

Baiona

597031

0

0

70,616

35569949N

Rodríguez Iglesias, Mercedes

A

36009895-CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

597031

0

0

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597031

0

0

42,916

35484547D

Rodríguez Lemos, Alexia

A

36012742-CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

36013175-EEI Santo André de Cesar

Caldas de Reis

597031

0

0

27,166

76717553H

Rodríguez López, Ana Belén

A

36000247-CPI de Cova Terreña

Baiona

597031

0

0

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597031

0

0

42,983

35256986X

Rodríguez López, María

A

36006420-CEP Campolongo

Pontevedra

597038

0

0

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

597038

0

0

145,866

34960625G

Rodríguez López, María Dolores

A

32011755-CEIP Manuel Respino

A Rúa

597038

0

0

32015098-CEIP do Bolo

O Bolo

597031

0

0

55,749

33325526K

Rodríguez López, María Isabel

A

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597031

0

0

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597031

0

0

58,733

34999148W

Rodríguez Lorenzo, Jorge

J

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

597034

0

0

17,666

34891200Q

Rodríguez Martínez, Susana

A

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597038

0

0

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597038

0

0

60,000

35305444F

Rodríguez Montegrifo, María del Carmen

A

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

597038

0

0

36015071-EEI Vagalume

Vilagarcía de Arousa

597032

0

0

114,158

76712421S

Rodríguez Morais, Rosa Mari

A

32007739-CEIP Valle-Inclán

Muíños

597038

0

0

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597031

0

0

51,833

34995893J

Rodríguez Mosquera, Julio César

A

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597034

0

0

32012103-CPI Virxe da Saleta

San Cristovo de Cea

597034

0

0

92,349

76993812R

Rodríguez Muras, María del Mar

J

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

36,167

77593031R

Rodríguez Orol, Ramón Xose

A

15000107-CEIP A Maía

Ames

597031

0

0

36015792-CEIP Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597031

0

0

56,499

34264820H

Rodríguez Osorio, Xosé Guillerme

E

S

S

36017703-CEIP Souto-Donas

Gondomar

597038

0

0

63,666

33345519G

Rodríguez Paredes, María Idoya

A

15011105-CEIP de Mesón do Vento

Ordes

597031

0

0

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597031

0

0

25,149

44470285S

Rodríguez Paz, Sonia

E

S

32003771-CEIP Curros Enríquez

Celanova

597038

0

0

58,966

46906048D

Rodríguez Pérez, Celia

A

15001811-EEI de Sabaxáns

Brión

597031

0

0

32013958-CEIP Xosé Manuel Folla Respino

Vilamartín de Valdeorras

597031

0

0

38,332

76719971K

Rodríguez Pérez, José Antonio

J

36005865-CPI de Panxón

Nigrán

597038

0

0

44,649

32755161X

Rodríguez Ramos, María José

J

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597038

0

0

87,166

33853686D

Rodríguez Rivera, Ma del Pilar

A

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597038

0

0

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597034

0

0

77,900

32804442W

Rodríguez Rodríguez, Carlos

J

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597038

0

0

65,850

34934292Y

Rodríguez Rodríguez, José

E

S

S

32002043-CEIP Plurilingüe dos Blancos

Os Blancos

597038

2

0

217,767

33551018K

Rodríguez Rodríguez, María

K

36015792-CEIP Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597031

0

0

0,000

34952632S

Rodríguez Seara, María Inmaculada

A

36009846-CEIP Plurilingüe nº 1

Tui

597033

0

0

36018471-CEIP de Rebordáns

Tui

597033

0

0

46,458

35301291V

Rodríguez Senra, Ana María

A

36018690-CEIP de Cabanas

Pontevedra

597038

0

0

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597038

0

0

90,233

44449008J

Rodríguez Solar, Lourdes

J

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

39,499

33324583K

Rodríguez Vázquez, María Azucena

J

27012450-CPI Dr. López Suárez

O Saviñao

597031

0

0

46,316

13109142Q

Rodríguez Velasco, Ma Esther

A

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597032

0

0

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597031

0

0

91,733

76701924Y

Rodríguez Veloso, José

A

36000247-CPI de Cova Terreña

Baiona

597038

0

0

36000247-CPI de Cova Terreña

Baiona

597035

0

0

182,333

36146506M

Román Miralles, Paula del Rosario

A

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597034

0

0

32013168-CEIP Eduardo Ávila Bustillo

A Veiga

597034

0

0

40,632

33252837N

Romar Gerpe, Obdulia

A

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597032

0

0

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597032

0

0

118,566

76967232D

Romero Alonso, María Estíbaliz

A

15013928-CEIP de Sobrado-Nebra

Porto do Son

597035

0

0

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597035

0

0

40,666

76968278C

Romero Blanco, Josefa Irene

J

15019281-CPI de Zas

Zas

597036

0

0

36,833

76779645X

Romero Calvo, Silverio José

A

15027401-CEIP Ana María Diéguez

Rianxo

597032

0

0

15013977-CEIP Santa Irene

Porto do Son

597038

0

0

62,233

76725114N

Romero Diéguez, María Luisa

A

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597031

0

0

36019049-CEIP de Barrantes

Tomiño

597031

0

0

43,300

78795428G

Romero Fernández, Sara María

A

15010848-CEIP Felipe de Castro

Noia

597034

0

0

15013199-CEP Salustiano Rey Eiras

A Pobra do Caramiñal

597034

0

0

50,950

34934411X

Romero Novoa, Aurora Clara

A

32015219-CEIP Manuel Sueiro

Ourense

597038

0

0

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597038

0

0

158,483

36157565R

Rozados Montoya, María Isabel

A

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

597035

0

0

15021834-CEIP Manuel Masdías

Ferrol

597035

0

0

26,816

34992953V

Rúa Aguiar, Encarnación

E

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597031

0

0

109,333

35458326P

Rubianes Cascallar, Inmaculada

A

36012419-CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

54,833

32758235W

Rubido Polo, Ma Rosario

A

27016674-CEP Luís Tobío

Viveiro

597038

0

0

15011981-CEIP José María Lage

Ortigueira

597038

0

0

80,333

44077835Z

Ruibal Rey, Alejandra

J

36015792-CEIP Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597038

0

0

42,416

76824324T

Ruiz Martínez, Lucía

J

36004711-CEIP Domaio

Moaña

597032

0

0

47,650

52481537E

Sa Mosteiro, María

E

S

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

Vila de Cruces

597038

0

0

196,666

52932806P

Saa Iglesias, Marta

A

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597031

0

0

36015123-EEI Monte da Vila

O Grove

597031

0

0

25,582

34943279T

Saburido Enríquez, Juan Antonio

A

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597032

0

0

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

597032

0

0

155,333

44462893Y

Sacristán Seara, Cristina

A

36016051-CEIP Seis do Nadal

Vigo

597038

0

0

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

597038

0

0

61,333

33339213T

Sal Julio, Diego

J

27015785-CEIP de Currelos

O Saviñao

597034

0

0

26,399

33993760J

Salgueiro Louzao, Olga

A

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

597032

0

0

15027401-CEIP Ana María Diéguez

Rianxo

597032

0

0

52,800

36082489C

Salgueiro Moure, Filomena

A

36014672-CEIP Serra-Vincios

Gondomar

597038

0

0

36014672-CEIP Serra-Vincios

Gondomar

597031

0

0

74,167

33329513Y

Salvador Fernández, María Ángeles

A

27012607-CEIP Celso Currás

Trabada

597034

0

0

36009755-CEIP de Pazos de Reis

Tui

597034

0

0

29,799

76928357G

Sampayo Parra, Patricia

K

36006833-CEIP San Martiño

Pontevedra

597031

0

0

0,000

44083190X

Sánchez Barreiro, Ana Jesús

A

36015172-CEIP A Xunqueira nº 2

Pontevedra

597035

0

0

36008866-CEIP A Florida

Sanxenxo

597035

0

0

50,166

35309681N

Sánchez Barreiro, José Antonio

A

36007242-CEIP de Viñas

Poio

597033

0

0

36016991-CEP Plurilingüe de Riomaior

Vilaboa

597032

0

0

54,166

32750219J

Sánchez Bascoy, Silvia

A

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

A Coruña

597038

0

0

15011026-CEIP da Rabadeira

Oleiros

597031

0

0

174,499

50283112Y

Sánchez Cunqueiro, María Paz

A

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597038

0

0

36016644-CEIP de Laredo

Redondela

597038

0

0

84,949

35298523D

Sánchez Fernández, María Luz

A

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597036

0

0

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597031

0

0

162,316

32681579M

Sánchez Filgueira, María Vanesa

A

15000338-CPI Conde de Fenosa

Ares

597060

0

0

15020544-IES de Ortigueira

Ortigueira

597060

0

0

52,783

36125656Q

Sánchez González, Rocío

A

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

597038

0

0

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

O Porriño

597038

0

0

53,166

47372417F

Sánchez Rivas, Cira

J

15020672-EEI de Rorís

Arteixo

597031

0

0

30,833

32673840V

Sánchez Riveira, Arturo

A

15026960-CEIP de Ponzos

Ferrol

597034

0

0

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597034

0

0

49,299

39369805S

Sánchez Ruiz, Raquel

K

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

597031

0

0

0,000

76995138Q

Sánchez Santorio, Dolores

A

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

597031

0

0

36004733-CEIP de Reibón

Moaña

597031

0

0

24,165

32612090E

Sánchez Vázquez, María Isabel

J

15010058-CPI do Feal

Narón

597038

0

0

61,916

76928436Z

Sánchez-Agustino Rodríguez, María Pilar

A

36015172-CEIP A Xunqueira nº 2

Pontevedra

597031

0

0

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

Meis

597038

0

0

56,666

33330251P

Sancosmed Maciñeiras, Paula

A

27014847-CEIP Plurilingüe do Corgo

O Corgo

597035

0

0

27014859-CEIP de Xermade

Xermade

597035

0

0

67,633

33860232T

Sanjurjo Redondo, Francisco Javier

E

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597038

0

0

127,099

44824699E

Sanmartín Castro, Silvia

A

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597031

0

0

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597031

0

0

28,249

35289328Z

Sanmartín Vidal, Juan Carlos

A

36019608-CEIP de Marcón

Pontevedra

597038

0

0

36007591-CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

597032

0

0

149,233

53538921G

Santaeugenia Poceiro, Sonia

J

27005056-CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

Guitiriz

597035

0

0

20,166

71507756C

Santamaría Rodríguez, Laura

J

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

37,649

10078888N

Santín Quindós, Antonia

A

32011901-CEIP Virxe do Camiño

Rubiá

597031

0

0

15025542-CEIP Xuño

Porto do Son

597036

0

0

29,466

10082348E

Santín Quindós, Emilia

J

32001725-IES Lauro Olmo

O Barco de Valdeorras

597060

0

0

48,000

52482154H

Santomé González, Isabel

J

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

597038

0

0

59,765

76804552P

Santos Castroviejo, María del Rosario

A

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597035

0

0

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597035

0

0

135,916

32842077D

Santos Santos, María Salomé

A

32015463-CEE Miño

Ourense

597037

0

0

32013521-CEIP Princesa de España

Verín

597037

0

0

69,016

32622420W

Sas Ponte, María Josefa Isabel

A

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

Ferrol

597038

0

0

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

Ferrol

597031

0

0

101,133

44458865A

Seara Carrera, Lucía

A

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597031

0

0

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597031

0

0

32,333

33275098D

Segade Camba, María Luz

A

15032426-CEIP Graxal

Cambre

597038

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597031

0

0

91,315

35297709T

Senra Gesteira, Elisa

A

36006407-CEIP Froebel

Pontevedra

597033

0

0

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597038

0

0

86,483

79319310S

Seoane Pazos, Silvia

A

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597034

0

0

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

Ribeira

597034

0

0

45,499

46913013M

Seoane Vázquez, Juan Jose

J

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

597036

0

0

41,482

33831387C

Seoane Yáñez, María del Pilar

A

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

597038

0

0

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

597032

0

0

184,633

35559944N

Seves Rodríguez, Ana María

J

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597036

0

0

70,633

35285449E

Sieiro Otero, María del Carmen

A

36006833-CEIP San Martiño

Pontevedra

597038

0

0

36015895-CEIP de Espedregada

Poio

597038

0

0

203,633

36108927P

Silva Iglesias, María José

A

32020628-CRA Amencer

Ribadavia

597031

0

0

36024070-CRA A Lagoa

Salvaterra de Miño

597031

0

0

77,416

33280057T

Silva Moruja, María José

A

15025724-CEIP Os Tilos

Teo

597038

0

0

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597031

0

0

103,316

52939663B

Silva Sánchez, Sandra María Da

J

15013163-EEI Fernández Varela

A Pobra do Caramiñal

597032

0

0

34,999

53302168J

Silvares Fonte, Gema María

J

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

37,499

76929249E

Soage Portas, Natalia

A

36004681-CEIP de Seixo

Marín

597034

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597034

0

0

42,649

X1486733J

Soares Araújo, Miriam

A

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597038

0

0

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597038

0

0

42,666

11427060Q

Solís Sánchez, María Francisca

J

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

36,982

53118048P

Solla Freire, Alberto

K

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597031

0

0

0,000

33849934Y

Somoza Rodríguez, María del Carmen

A

27005913-CPI Ramón Piñeiro

Láncara

597038

0

0

27016662-CEIP de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

597037

0

0

113,249

33336161F

Soto Sexto, Cristina

J

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

597032

0

0

42,132

78391200R

Soto-Alján Silva-Soto, Celso Enrique

A

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

597038

0

0

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597034

0

0

120,299

46898138B

Sousa Lema, Elena

J

15002670-CEIP Canosa-Rus

Coristanco

597032

0

0

38,783

36117147V

Sousa Pérez, Manuel Ángel

A

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597034

0

0

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

O Rosal

597034

0

0

22,833

32825208E

Soutiño Barrio, María Emma

A

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597034

0

0

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597034

0

0

48,316

52932891R

Souto Bernárdez, Marta

A

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597038

0

0

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597038

2

0

51,783

33288480M

Souto Farto, María del Pilar

A

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

597031

0

0

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597031

0

0

88,500

76367199T

Souto Gómez, María Amparo

A

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

15021524-CEIP A Cristina

Carballo

597031

0

0

81,333

35566765W

Souto Piñeiro, Sonia

J

36018963-CEIP de Belesar

Baiona

597036

0

0

42,398

32419065J

Suárez Barral, María José

J

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597033

0

0

33,833

44833179S

Suárez Crego, Diego

J

15014271-CEIP Plurilingüe de Artes

Ribeira

597034

0

0

22,833

33299159N

Suárez Dopazo, Dolores

A

36009524-CEP Pedro Caselles Beltrán

Tomiño

597032

0

0

36007023-CEIP Xosé Fernández López

O Porriño

597032

0

0

73,482

32787312F

Suárez García, Ana Eva

A

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

A Coruña

597035

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597035

0

0

75,166

35436095H

Suárez González, Rosa María

A

36000405-CPI Alfonso VII

Caldas de Reis

597031

0

0

36013311-EEI de Lantaño

Portas

597031

0

0

97,933

46897513F

Suárez Losada, María Graciela

J

15020970-CEIP Celso Emilio Ferreiro

Cerceda

597036

0

0

43,982

76815169E

Suárez Montoto, María Jesús

E

36003111-CEIP Nosa Señora das Dores

Forcarei

597033

0

0

38,333

33332123V

Taboada Canda, Rosa María

A

15026194-CEIP Plurilingüe A Fraga

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

36015792-CEIP Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597031

0

0

53,166

44481659G

Taboada Francisco, Silvia

J

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

597032

0

0

36,482

76989303T

Tamaño Rubianes, Marta

J

36006079-CPI Curros Enríquez

Pazos de Borbén

597031

0

0

16,833

33262375M

Teixeira Lastres, Lourdes

A

15020568-CEIP Labaca

A Coruña

597031

0

0

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597031

0

0

42,983

77411057A

Teixeira Presas, Beatriz

A

36017661-CEIP Praza de Barcelos

Pontevedra

597031

0

0

15013977-CEIP Santa Irene

Porto do Son

597031

0

0

21,750

77004063V

Tojeiro García, Helena

A

36015007-CEIP de Cedeira

Redondela

597031

0

0

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597031

0

0

26,332

32756977D

Tomé Marcos, María Isabel

J

15022981-CEIP de Centieiras

Fene

597036

0

0

47,500

32774999E

Toral Garrido, María del Mar

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597038

0

0

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597032

0

0

68,316

32631910Q

Torrente López, María del Carmen

A

S

15024938-CEIP de Esteiro

Ferrol

597038

0

0

15006730-IES Sofía Casanova

Ferrol

597022

0

0

197,767

34263256H

Torres Neira, Sonia

E

27005913-CPI Ramón Piñeiro

Láncara

597031

0

0

77,666

05248714E

Toscano Liria, María Mercedes

J

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597032

0

0

48,315

46914962E

Touriñán Rodríguez, Ana María

J

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597031

0

0

27,833

76816339L

Treviño Rey, María Belén

A

36001665-CEIP de Tenorio

Cotobade

597032

0

0

36000508-CEIP de Castrelo

Cambados

597032

0

0

62,333

78801087M

Trillo Carballo, Estefanía

K

15009676-CEIP Virxe da Barca

Muxía

597031

0

0

0,000

46914264Z

Trillo González, María Isabel

A

15027885-IES Lamas de Castelo

Carnota

597060

0

0

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597038

0

0

50,516

11421300Y

Trillo Piñeiro, María del Rosario

J

27006954-CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597036

0

0

55,000

52938772V

Triñanes Rial, Verónica

A

15027551-CRA de Rianxo

Rianxo

597031

0

0

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

Boiro

597031

0

0

34,033

77406027X

Triñanes Vázquez, Vanessa

A

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597031

0

0

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597031

0

0

28,332

52937655G

Tubío Lorenzo, Paula

A

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597031

0

0

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597031

0

0

37,932

33286535S

Turnes García, Isabel

A

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597038

0

0

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597037

0

0

100,916

44824442H

Vaamonde Porto, Elena

J

15020374-EEI de Extramundi de Arriba

Padrón

597031

0

0

38,165

33836745L

Val Escobar, María Elisa

A

27006401-CEIP Sagrado Corazón

Lugo

597038

0

0

27006401-CEIP Sagrado Corazón

Lugo

597031

0

0

172,433

33852683H

Valcárcel López, Isabel

A

27014057-CEE Santa María

Lugo

597037

0

0

85,483

33323572E

Valín Armas, Raquel

J

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

Viveiro

597038

2

0

28,833

44828643X

Valin Garcia, Ana

K

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

0,000

35456692F

Valls Rodríguez, Ana María

A

36012419-CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36012419-CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

87,808

53175049S

Valuja Framiñán, Ana

A

36004681-CEIP de Seixo

Marín

597031

0

0

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597031

0

0

34,583

76992229M

Valverde Villar, María Belén

J

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597038

2

0

42,649

77408751C

Varela Fernández, Fátima

J

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

597060

0

0

38,650

52933451D

Varela Losada, Marta

J

36009913-CEIP de Baño-Xanza

Valga

597031

0

0

31,649

79314872Q

Varela Vieites, Gregorio

A

15019311-CEIP María Barbeito e Cervino

A Coruña

597031

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597031

0

0

38,716

76723169E

Vaz Barreal, María Belinda

A

32015797-CEIP Amaro Refojo

Verín

597031

0

0

36015007-CEIP de Cedeira

Redondela

597031

0

0

62,483

34953029K

Vaz Martínez, María del Carmen

E

32004829-CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

597038

0

0

86,283

34959278Z

Vázquez Alonso, Alberto

A

15019323-CEIP Alborada

A Coruña

597038

0

0

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

597036

0

0

84,866

76897484C

Vázquez Bouza, Susana

A

36019441-CEIP de Petelos

Mos

597038

0

0

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597033

0

0

118,833

33537928H

Vázquez Carballal, Iris

A

27014057-CEE Santa María

Lugo

597035

0

0

15027526-CEIP Mestre Pastor Barral

Melide

597035

0

0

52,333

33849281C

Vázquez Carballido, José Luis

E

15007242-CEIP Mar de Fóra

Fisterra