Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Luns, 14 de abril de 2014 Páx. 16686

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

CORRECCIÓN de erros. Decreto 201/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Electromecánica de Maquinaria.

Advertidos erros no citado decreto publicado no DOG nº 67, do luns 7 de abril de 2014, cómpre facer as oportunas correccións:

Na páxina 15316, na táboa do anexo IV B), onde di:

Módulos profesionais que se validan

Módulos profesionais requiridos para a validación

MP0718. Circuítos eléctricos, electrónicos e de confortabilidade.

MP0742. Sistemas auxiliares do motor diésel.

MP0453. Sistemas auxiliares do motor.

MP0457. Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo.

MP0458. Sistemas de seguridade e confortabilidade.

debe dicir:

Módulos profesionais que se validan

Módulos profesionais requiridos para a validación

MP0742. Sistemas auxiliares do motor diésel.

MP0453. Sistemas auxiliares do motor.

MP0718. Circuítos eléctricos, electrónicos e de confortabilidade.

MP0457. Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo.

MP0458. Sistemas de seguridade e confortabilidade.

Na páxina 15318, na columna denominada «Módulo profesional» do anexo VII, onde di: «MP0718. Circuitos eléctricos e electrónicos», debe dicir: «MP0718. Circuitos eléctricos, electrónicos e de confortabilidade».