Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Martes, 15 de abril de 2014 Páx. 17482

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2014, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se resolve a convocatoria para a provisión polo sistema de libre designación de dous postos de xefe/a de servizo de persoal de xestión e servizos xerais, publicada o día 19 de febreiro de 2014 (Diario Oficial de Galicia número 34, do 19 de febreiro).

Convocada pola Resolución do 28 de xaneiro de 2014 (Diario Oficial de Galicia número 34, do 19 de febreiro), a provisión de dous postos xefe/a de servizo de persoal de xestión e servizos xerais, esta xerencia, en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 43/2013, do 21 de febreiro (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, pola Orde do 5 de xullo de 2012 (Diario Oficial de Galicia número 139, do 20 de xullo), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde e o Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde,

RESOLVE:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión de dous postos de xefe/a de servizo de persoal de xestión e servizos xerais convocados por Resolución do 28 de xaneiro de 2014 (Diario Oficial de Galicia número 34, do 19 de febreiro).

Segundo. Nomear, para os postos que se indican, as persoas citadas no anexo desta resolución.

Terceiro. Contra a presente resolución poderá interpoñerse recurso de alzada ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, nos termos dos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada por Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2014

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

ANEXO

Posto: xefe do Servizo de Control de Xestión de Recursos Humanos.

Nome e apelidos: José Antonio Montaos Nieto.

DNI: 33260848L.

Posto: xefa do Servizo de Hostalaría.

Nome e apelidos: María José Campos Suárez.

DNI: 33231116A.