Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Luns, 21 de abril de 2014 Páx. 17969

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2014 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 3 de abril de 2014 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Traballo e Benestar.

A aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Traballo e Benestar xustifícase polas necesidades organizativas e funcionais da consellería.

En consecuencia, por proposta da Consellería de Traballo e Benestar, consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación da Comunidade Autónoma e a Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 3 de abril de 2014, adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Apróbase a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Traballo e Benestar, nos termos que se sinalan no anexo a este acordo.

Segundo. Ordénase a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación, agás para os postos que se modifican no centro de destino «Escola Infantil Santa Susana», que entrará en vigor o día 28 de abril de 2014.

Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 3 de abril de 2014, relativo a aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Traballo e Benestar, coa finalidade de cumprir o dito acordo, de conformidade coa Orde da Consellería de Facenda do 8 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 136, do 18 de xullo), dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2014

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Na relación de postos de traballo da Consellería de Traballo e Benestar, prodúcense as seguintes modificacións:

Persoal funcionario

AMORTIZACIÓNS:

– Na vixente relación de postos de traballo da Consellería de Traballo e Benestar, suprímense os seguintes postos de traballo de persoal funcionario:

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN DO POSTO

GRUPO

NIVEL/CATEG.

TR.C02.00.000.15770.007

POSTO BASE SUBGRUPO A1

A1

20

TR.C02.00.000.15770.501

POSTO BASE SUBGRUPO A1

A1

20

TR.C02.00.001.15770.060

XEFATURA SERVIZO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

A1-A2

28A

TR.C02.00.003.15770.082

XEFATURA SECCIÓN SUPERVISIÓN DE PROXECTOS

A1-A2

25

TR.C05.00.000.15770.002

POSTO BASE SUBGRUPO A1

A1

20

TR.C05.00.000.15770.015

POSTO BASE SUBGRUPO A1

A1

20

TR.C05.00.000.15770.058

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

C2

12

TR.C99.10.201.15350.001

TÉCNICO/A CONCILIADOR/A

A1

22

TR.C99.20.000.32001.041

INSTRUTOR/A FORMACIÓN OCUPACIONAL

A2

24

TR.C99.40.101.15080.002

SUBDIRECTOR/A

(Complexo Xuvenil As Mariñas)

A1-A2-C1

Se é persoal laboral: grupo I (categorías 1, 4 e 27), grupo II (categorías 1, 4, 5, 6, 7, 8, 17 e 21) e grupo III (categorías 4 e 62).

22

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file