Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Luns, 21 de abril de 2014 Páx. 18189

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 8 de abril de 2014, da Delegación de Vigo, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Blanco Souto, Jesús Manuel e dezanove máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e non sendo posible practicar as notificacións dos procedementos que se relacionan no anexo por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Delegación de Vigo da Axencia Tributaria de Galicia, con enderezo na rúa Concepción Arenal, nº 8, 3º andar, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, as notificacións entenderanse producidas desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Vigo, 8 de abril de 2014

José Miguel Rey Lama
Delegado de Vigo

ANEXO

Interesados

Órgano tramitador

Procedemento

NIF/CIF

Nome

36019527D

Blanco Souto, Jesús Manuel

DXT

ITPAXD

Trámite de audiencia

Expte.: T 6348/2011

Doc.: 600725391838

B27749886

Bufete Núñez Arias Asesores Legales y Tributarios

UIT

TOSAXD

Acta de desconformidade

Acta: A02 20145400003

Expte.: INS/2013/54/000/27

Exercicio: 2010

B27749886

Bufete Núñez Arias Asesores Legales y Tributarios

UIT

TOSAXD

Expediente sancionador

Expte.: ESA/2014/54/000/00008

Exercicio: 2010

36027848G

Carazo Rodríguez, Ignacio

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: D 143/2011

Doc.: 651725008236

76988104C

Costas Gallego, M. Dolores

DXT

ISD

Confirmación de liquidación

Expte.: S 2432/2011

Doc.: 650725320093

Taxación: 3/2013

36176205B

Crespo Cibrán, Alberto

DXT

ITPAXD

Trámite de audiencia

Expte.: T 11748/2013

Doc.: 600121102248

02900766Y

Cruz Salas, Arturo Ignacio

DXT

ITPAXD

Trámite de audiencia

Expte.: T 4524/2011

Doc.: 600101078499

B35143015

Eurofrío de Gran Canaria, S.L.

DXT

ITPAXD

Trámite de audiencia

Expte.:T 3463/2013

Doc.: 600121038448

35574696K

González Fernández, Constantino

DXT

ISD

Requirimento de documentación

Expte.: S 651/2013

Doc.: 650121008880

53181835Q

Lago Soto, Enrique

DR

Aprazamento/fraccionamento

Acordo: 54/010637

76984342F

Lorenzo Rodríguez, Josefa

DXT

ISD

Liquidación

Expte.: D 764/2013

Doc.: 651975000437

12948896B

Nájera Moreno, José

DXT

ITPAXD

Trámite de audiencia

Expte.: T 92/2013

Doc.: 600121028252

76911184N

Pérez Rodríguez, José Luis

DR

Aprazamento/fraccionamento

Acordo: 36/012977

35476769M

Prieto García, Carlos

DR

Aprazamento/fraccionamento

Acordo: 54/010654

B27718162

Reveva Inversiones, S.L.

UIT

ITPAXD

Acta de desconformidade

Acta: A02 54/2013/00071-0085

Expte.: 2014/54/000/00124/ZET

Exercicio: 2010

B27718162

Reveva Inversiones, S.L.

UIT

ITPAXD

Expediente sancionador 54/2013/00077

Expte.: 2014/54/000/00124 2014/54/000/00125/ZET

Exercicio: 2010

B27718162

Reveva Inversiones, S.L.

UIT

ITPAXD

Acta de desconformidade

Acta: A02 54/2013/00071-0084

Expte.: 2014/54/000/00126/ZET

Exercicio: 2010

36054919G

Sio Lourido, Belén

DXT

ISD

Contestación alegacións

Expte.: S 3694/2011

Doc.: 650725349241

35966257F

Suengas Pena, Álvaro

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 2996/2011

Doc.: 650071010936

36100953S

Vázquez Armellini, Eduardo Alejandro

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 3414/2011

Doc.: 650725415845

Órganos tramitadores:

DXT: Departamento de Xestión Tributaria.

DR: Departamento de Recadación.

UIT: Unidade de Inspección Tributaria.

Procedemento:

ITPAXD: imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

ISD: imposto sobre sucesións e doazóns.

TOSAXD: transmisións, operacións societarias e actos xurídicos documentados.