Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Luns, 21 de abril de 2014 Páx. 18206

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Fundación Deporte Galego

ANUNCIO do 11 de abril de 2014 de licitación, mediante procedemento aberto con pluralidade de criterios, da xestión do Complexo Acuático de Monterrei para a campaña de verán 2014 (O Pereiro de Aguiar).

1. Entidade adxudicadora: Fundación Deporte Galego.

2. Obxecto do contrato:

• Tipo de contrato: servizos.

• Descrición do obxecto: contrato de xestión do Complexo Acuático de Monterrei para a campaña de verán 2014 (O Pereiro de Aguiar-Ourense).

• Prazo de execución: tres meses desde a formalización do contrato.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

• Tramitación: ordinaria.

• Procedemento e forma de adxudicación: aberto con pluralidade de criterios.

4. Orzamento base de licitación:

• Importe sen IVE: 57.638,33 euros.

• IVE (21 %): 12.104,05 euros.

• Importe total: 69.742,38 euros, IVE incluído.

5. Garantías:

• Definitiva: ver número 7 do prego de condicións particulares.

6. Obtención da documentación: na sede da Fundación Deporte Galego, Estadio Multiusos de San Lázaro, porta 4. 15781 Santiago de Compostela, ou nas seguintes páxinas web: contratosdegalicia.es e deporte.xunta.es. Teléfono: 881 99 98 40.

7. Presentación das ofertas:

• Data límite de presentación: o prazo para a presentación das proposicións finalizará o décimo quinto (15) día natural posterior ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. Para estes efectos a hora de peche do Rexistro será as 14.00 horas. No caso de que o último día fose sábado ou inhábil, prorrogarase o prazo ao primeiro día hábil seguinte.

• Lugar de presentación: na sede da Fundación Deporte Galego. Se as proposicións se cursan por correo, haberá que aterse ao previsto na cláusula 3.4º do prego de condicións particulares.

• Documentación que hai que presentar: a estipulada no prego de condicións particulares.

• Criterios de adxudicación: os que figuren no prego de condicións particulares.

8. Apertura das proposicións: os actos públicos de apertura dos sobres B e C terán lugar na sala de xuntas da Fundación Deporte Galego na data e hora que serán anunciadas, con tres días hábiles de antelación aos da súa realización, no perfil do contratante: contratosdegalicia.es e deporte.xunta.es

9. Gasto do anuncio: por conta do adxudicatario.

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2014

José Ramón Lete Lasa
Vicepresidente executivo da Fundación Deporte Galego