Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 76 Martes, 22 de abril de 2014 Páx. 18290

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (1540/2010).

María Teresa Vázquez Abades, secretaria xudicial do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento ordinario 1540/2010 deste xulgado do social, seguido por instancia de Verónica Cajuso Baña contra a empresa Peletería Pepe Nieto, S.L., Peletería Senda, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución:

«Decido que estimando substancialmente a demanda interposta por Verónica Cajuso Baña contra Peletería Senda, S.L. e Peletería Pepe Nieto, S.L., debo condenar e condeno as demandadas Peletería Senda, S.L. e Peletería Pepe Nieto, S.L. a que lle aboen solidariamente á demandante a suma de dous mil trinta e catro euros con cincuenta céntimos (2.034,50 €) en concepto de salarios.

No que se refire á responsabilidade do Fogasa, haberá de aterse ao que resulte do artigo 33 do ET.

Notifíquese esta resolución ás partes e ao Fogasa e fágaselles saber que contra ela cabe recurso de suplicación para ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días contado desde o seguinte ao da súa notificación.

A anterior resolución entregaráselle ao secretario para a súa custodia e incorporación ao libro de sentenzas. Insírase nas actuacións por medio de testemuño.

Por esta miña sentenza, xulgando definitivamente na primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo».

Advírtese o destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, agás no suposto da comunicación das resolucións que sexan autos ou sentenzas, ou cando se trate de emprazamento.

E para que sirva de notificación en legal forma a Peletería Pepe Nieto, S.L., expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2014

A secretaria xudicial