Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 87 Xoves, 8 de maio de 2014 Páx. 21038

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 11 de abril de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se fai pública unha relación de notificacións de acordos de inicio do procedemento de reintegro de varias axudas para o fomento da contratación indefinida inicial de mozos e mozas desempregados, reguladas na Orde do 30 de decembro de 2008 (Diario Oficial de Galicia número 10, do 15 de xaneiro de 2009), relativa ao expediente TR347D 2009/000043-1 e seis máis.

Intentada a notificación das ditas resolucións segundo o disposto nos artigos 59.5º e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e ao non ser posible a súa práctica, por medio desta cédula e segundo o disposto no número 5 do referido artigo e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións que figuran como anexo para que poidan ter coñecemento delas.

Así mesmo, fáiselles saber o dereito que os asiste para que poidan realizar as alegacións e presentar a documentación que consideren oportuna, no prazo de quince días hábiles, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación.

Á vista das alegacións e da documentación achegada, ou transcorrido o prazo concedido para o efecto, ditarase a resolución que lle corresponda respecto ao reintegro da subvención concedida.

Lémbraselles tamén o seu dereito a consultar o expediente, depositado nas dependencias desta xefatura territorial, sitas na rúa Salvador de Madariaga, 9, 1º, A Coruña, e a obter, se é o caso, copia da resolución, segundo o previsto na letra a) do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

A Coruña, 11 de abril de 2014

Mª Pilar Caridad Alonso
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Nº de expediente: TR347D 2009/000043-1.

Nome ou razón social: María Gueto Varela.

DNI/NIF: 52938818V.

Último domicilio coñecido: Pintor Varela Carrero, 31 baixo, 15200 Noia (A Coruña).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base novena punto 1 do anexo D da orde de convocatoria.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR347D 2009/000061-1.

Nome ou razón social: Framepa, S.L.

DNI/NIF: B15941750.

Último domicilio coñecido: lugar Río de Quintáns, 27, 15170 A Coruña.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base novena punto 1 do anexo D da orde de convocatoria.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR347D 2009/000276-1.

Nome ou razón social: María Isabel Villaverde Conde.

DNI/NIF: 44836120N.

Último domicilio coñecido: avenida de Santiago, 30 baixo, 15840 Santa Comba (A Coruña)

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base novena punto 1 do anexo D da orde de convocatoria.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR347D 2009/000381-1.

Nome ou razón social: Gustamario, S.L.

DNI/NIF: B70025424.

Último domicilio coñecido: rúa Suárez Picallo, Liáns, 8, 15179 Oleiros (A Coruña).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base novena punto 1 do anexo D da orde de convocatoria.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR347D 2009/000404-1.

Nome ou razón social: Otilia García Fernández.

DNI/NIF: 03884041P.

Último domicilio coñecido: lugar Alto da Mámoa, Carreira, 15, 15960 Ribeira (A Coruña)

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base novena punto 1 do anexo D da orde de convocatoria.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR347D 2009/000461-1.

Nome ou razón social: Framepa, S.L.

DNI/NIF: B15941750.

Último domicilio coñecido: lugar Río de Quintáns, 27, 15170 A Coruña.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base novena punto 1 do anexo D da orde de convocatoria.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR347D 2009/000504-1.

Nome ou razón social: Cayaiza, S.C.

DNI/NIF: J70218052.

Último domicilio coñecido: rúa Ildefonso Sánchez Mera, 14, 1º G, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base novena punto 1 do anexo D da orde de convocatoria.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.