Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 87 Xoves, 8 de maio de 2014 Páx. 20950

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2014 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das axudas para proxectos de equipamento tecnolóxico das pemes no sector dos servizos, cun investimento subvencionable entre 30.000 € e 200.000 €, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Mediante a Resolución do 26 de novembro de 2013 publicáronse as bases reguladoras das axudas para proxectos de equipamento tecnolóxico das pemes no sector de servizos, cun investimento subvencionable entre 30.000 € e 200.000 €, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (DOG núm. 230, do 2 de decembro) e procedeuse á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2014, por trámite anticipado de gasto. As ditas bases foron modificadas mediante a Resolución do 24 de marzo de 2014 (DOG núm. 61, do 28 de marzo).

Por parte do órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 10 das ditas bases reguladoras están analizándose as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á presente convocatoria de axudas.

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que non reúnen algún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 8.4 das bases reguladoras dispón que, de conformidade co establecido nos artigos 59.6.b) e 60 da Lei 30/1992, este requirimento de emenda realizarase preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes de axudas xa revisadas que deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo a esta resolución.

Segundo. Requirir os solicitantes incluídos nos ditos anexos para que, no prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación da presente resolución no DOG, emenden a falta ou presenten os documentos preceptivos conforme se lles indique na información detallada do requirimento dispoñible no enderezo www.tramita.igape.es, ao cal accederán, a través da aplicación informática habilitada para estas axudas, co NIF e código IDE, desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), na Oficina Virtual.

Terceiro. De acordo co disposto no artigo 8.4 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, darase por desistido na súa petición ao solicitante e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2014

Javier Aguilera Navarro
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO
Solicitudes de axuda suxeitas á emenda de documentación

Núm. expediente

Titular do expediente

NIF

IG174.2014.1.1

Vilas y Puga Asociados, S.C.

J94091345

IG174.2014.1.3

López Fernández, Iria María

33332830B

IG174.2014.1.4

Karting Marineda, S.L.

B70331574

IG174.2014.1.6

Cinareba, S.L.

B36779775

IG174.2014.1.7

Centro San Pablo, S.C.

G32374365

IG174.2014.1.12

Ambulancias Pontevedra, S.L.

B36497386

IG174.2014.1.13

Transportes Manuel Cid Díaz, S.L.

B36110468

IG174.2014.1.14

Garrido Madarnas, Noemí

44454945Q

IG174.2014.1.15

Construcciones Ropan, S.L.

B32196925

IG174.2014.1.16

Álvarez Gómez, María Begoña

35320802R

IG174.2014.1.17

Maderas López Castro, S.L.

B27240688

IG174.2014.1.19

Conecta, Comunicaciones y Medios, S.L.

B36823169

IG174.2014.1.22

Akunatura de Ourense, S.L.

B32361685

IG174.2014.1.23

Sercoes Obra Civil, S.L.U.

B27724616

IG174.2014.1.24

Manuel Crende Regueira, S.C.

J27283977

IG174.2014.1.29

Domínguez López, Cristina

53182442W

IG174.2014.1.30

Node, S.L.

B36230746

IG174.2014.1.31

Ambulancias As Burgas Servicios Sanitarios, S.L.

B32349219

IG174.2014.1.34

Camping-Car Area, S.L.

B27794544

IG174.2014.1.35

Inyección Cordeiro, S.L.

B32247330

IG174.2014.1.36

Talleres López y Vázquez, S.L.

B27025840

IG174.2014.1.37

Vieites Gil, María del Carmen

33256245Q

IG174.2014.1.38

Martínez Fernandez, Victoria

33264572V

IG174.2014.1.39

Clínica Alush, S.L.

B32368649

IG174.2014.1.40

Consulting Empresarial Casares, S.L.

B27722024

IG174.2014.1.41

El Progreso de Lugo, S.L.

B27000637

IG174.2014.1.42

Frigorífica Botana, S.L.

B15726938

IG174.2014.1.44

Integradent, S.L.

B94094257

IG174.2014.1.46

Agroforestal Vaamonde Mella, S.L.

B15933237

IG174.2014.1.50

Galaicontrol, S.L.

B36651487

IG174.2014.1.51

Xorxios, S.L.

B36342426

IG174.2014.1.52

Clínica Dental M. Francisca Torres-Loreto Pedrosa Torres, S.C.

J70258587

IG174.2014.1.55

360 Integra Data, S.L.

B27764901

IG174.2014.1.56

Silman 97, S.L.

B15647803

IG174.2014.1.57

Sivsa Soluciones Informáticas, S.A.

A36646685

IG174.2014.1.58

Mástil Noroeste Publicidad, S.L.

B15843899

IG174.2014.1.59

Deforgal XXI, S.R.L.

B27382100

IG174.2014.1.62

Sociedad de Transportes, S.L.

B32008625

IG174.2014.1.63

Diaz y Martínez, S.C.

J36993103

IG174.2014.1.64

Hisot 293, S.L.N.E.

B70359526

IG174.2014.1.65

Noroeste de Valor Asociados, S.L.L.

B15828791

IG174.2014.1.66

Producións Teatrais Talía, S.L.U.

B70123567

IG174.2014.1.71

Iniciativas Turísticas de Ons, S.A.

A94084266

IG174.2014.1.72

D.M.M. Servimark, S.L.

B36839272

IG174.2014.1.74

Tenis La Roca, S.L.

B27447077

IG174.2014.1.75

Recambios Frain, S.L.

B27149244

IG174.2014.1.76

Arias Prado, Ana María

32807526G

IG174.2014.1.77

ST97 Transporte y Logística, S.L.

B36832038

IG174.2014.1.79

Marcos Antonio Martínez Torea

78797139J

IG174.2014.1.81

Codesal Candal, Manuel

53169588M

IG174.2014.1.85

Plataforma de Servicios para Asesorías, S.L.

B70306709

IG174.2014.1.87

Kaleido SCM, S.L.

B27716414

IG174.2014.1.88

Iniciativas Audiovisuales Vigo, S.L.

B27755412

IG174.2014.1.90

Colada Fácil, S.L.

B70376777

IG174.2014.1.92

Laboratorio Goberna, S.L.

B36943223

IG174.2014.1.93

Grupo On Seguridad, S.L.

B27418078

IG174.2014.1.95

Complejo Deportivo Ipadel, S.R.L.

B27796242

IG174.2014.1.96

G.T.G. Ingenieros, S.L.

B36832913

IG174.2014.1.97

Taboada Fernández, Óscar

76905872J

IG174.2014.1.98

Sistemas de Seguridad A-1, S.L.

B15259765

IG174.2014.1.99

Cangas Dental, S.L.

B36963551

IG174.2014.1.100

Clínica Dental Saudent Teis, S.L.

B27792142

IG174.2014.1.101

Pontesegui, S.L.

B94079076

IG174.2014.1.102

Arrullos del Agua

B36543213

IG174.2014.1.103

KNW Servicios Cualificados, S.L.

B70394085

IG174.2014.1.104

Veovisión Soluciones IP, S.L.

B27761923

IG174.2014.1.106

60 Días, S.L.

B70159389

IG174.2014.1.108

Clínica Dental Susana Santeiro, S.L.P.

B36915841

IG174.2014.1.109

J. Varela, S.L.

B32101503

IG174.2014.1.110

Deza Martínez, Mary Luz

76825516L

IG174.2014.1.113

P & J Carrasco, S.L.

B36026250

IG174.2014.1.116

Trileuco Solutions, S.L.

B70233416

IG174.2014.1.117

Asesoría Eiriz, S.L.

B27308972

IG174.2014.1.118

Otto Ingeniería y Medio Ambiente, S.L.

B70062237

IG174.2014.1.119

Autos Ramba Hermanos Ramos, S.L.

B27036102

IG174.2014.1.122

Froq Eventos, S.L.

B70196092

IG174.2014.1.123

Traballos Agrarios San Xulián, S.L.

B15953458

IG174.2014.1.124

Neira Vázquez, María Palmira

78785682X

IG174.2014.1.125

Servicios de Maquinaria Casadiño, S.L.

B36487361

IG174.2014.1.126

Inse Control Consultoría Técnica, S.L.

B27444058

IG174.2014.1.129

Saavedra Pereira, S.L.

B15419625

IG174.2014.1.130

Rodríguez Reino Rey, S.L.

B70368428

IG174.2014.1.131

Cega Congresos Audiovisuales, S.L.

B15843394

IG174.2014.1.132

Ciserpo, S.L.

B36700797

IG174.2014.1.133

Ingeniería Insitu, S.L.

B27715309

IG174.2014.1.134

Alda Compostela, S.L.

B70108931

IG174.2014.1.135

Proyestegal, S.L.

B27159730

IG174.2014.1.136

Aturuxo Produccións, S.L.

B94060738

IG174.2014.1.138

Sterna Xestión Ambiental, S.L.

B32374548

IG174.2014.1.139

Hernández Vallejo, Francisco Jesús

36000622X

IG174.2014.1.140

Frío Urgente, S.A.

A27154236

IG174.2014.1.142

Previsonor, S.L.

B36336535

IG174.2014.1.143

Qatro Elec Ingeniería y Servicios Electr.

B70077896

IG174.2014.1.144

Victoria de Rojas Oftalmólogos, S.L.

B70401369

IG174.2014.1.145

Isonor Quality, S.L.

B36275519

IG174.2014.1.146

Health In Code, S.L.

B70058375

IG174.2014.1.148

Castro Fernández, Enrique

44831976P

IG174.2014.1.150

Comenza, S.L.

B83900670

IG174.2014.1.152

Suárez Mallo, Beatriz

79324754P

IG174.2014.1.154

Itera Técnica, S.L.

B27791599

IG174.2014.1.156

Machado Domínguez, David

36146221L

IG174.2014.1.157

Fernández Sar, Miguel

46913563A

IG174.2014.1.158

FG2 Energy Control, S.L.

B27767649

IG174.2014.1.159

Grupo Clave Servicios Laborales, S.L.

B70304076

IG174.2014.1.166

Indrops Laboratorio de Análisis y Calidad Medioambiental, S.L.

B70318589

IG174.2014.1.167

Centro de Investigaciones Submarinas, S.L.

B36650315

IG174.2014.1.172

Atlantis Multimedia, S.L.U.

B15450380

IG174.2014.1.173

Sixtem Languages Methodology, S.L.

B70392436

IG174.2014.1.174

Diagnóstiqa Consultoría Técnica, S.L.

B85123875

IG174.2014.1.176

Academia A Mariña, S.L.

B27275726

IG174.2014.1.178

Cacharrón, S.L.P.

B15393168

IG174.2014.1.179

Disconsu By Group Discount, S.L.

B32380495

IG174.2014.1.180

Quantum Innovative, S.L.

B27725225

IG174.2014.1.181

Discount Informático, S.L.

B32212557

IG174.2014.1.182

Pin & Del Pino, S.L.

B27183243

IG174.2014.1.184

Producciones Audiovisuales Setemedia, S.L.

B15747652

IG174.2014.1.188

Ingeniería Programación y Automatización de Fene, S.L.

B70394036

IG174.2014.1.191

Ariosa Noroeste Transporte por Carretera, S.R.L.

B27345792

IG174.2014.1.194

Oso Blanco 2014, S.L.

B94095718

IG174.2014.1.195

Informática y Networking, S.L.

B70130885

IG174.2014.1.196

P-S Corporacion Técnica y de Gestión, S.L.

B36793974

IG174.2014.1.199

Visual Microsystems, S.A.

A36333706

IG174.2014.1.201

Garza Automoción, S.A.

A32008781

IG174.2014.1.202

Clínica Medica F. Martín, S.L.

B15530710

IG174.2014.1.203

Estación de Servicio Mollabao, S.L.

B36002723

IG174.2014.1.207

Conceptos de Restauración Nación, S.L.

B85721165

IG174.2014.1.210

Mecánica Excom, S.L.

B70352240

IG174.2014.1.213

Santa Cristina, S.C.

J15989270

IG174.2014.1.215

Cartogalicia, S.L.

B15726987

IG174.2014.1.216

Capilla Ruibal, Luis Eduardo

19463555N

IG174.2014.1.217

Lijó González, José Francisco

33249409B

IG174.2014.1.218

Susangel, S.L.

B27755727

IG174.2014.1.219

Transpunxin, S.L.

B36858462

IG174.2014.1.220

Trison Acústica

B15692494

IG174.2014.1.226

Autopeysa, S.L.

B70234646

IG174.2014.1.228

Ourenlift, S.L.

B32427981

IG174.2014.1.229

Alves Martínez, Jose Gregorio

Y0105409Z

IG174.2014.1.230

Casty Romer, S.L.

B15029242

IG174.2014.1.231

Sebio Lago, Laura

33295551S

IG174.2014.1.232

Policlínica Dental Bahillo, S.C.

J15606080

IG174.2014.1.233

Aquagestión Rías Baixas, S.L.

B94074812

IG174.2014.1.237

Murat Construcción y Mantenimiento, S.L.

B15923956

IG174.2014.1.241

Instalaciones Eléctricas de Sanxenxo, S.L.

B36037877

IG174.2014.1.242

Zircozine, S.L.

B70114129

IG174.2014.1.244

Inversiones Racati, S.A.

A36368066

IG174.2014.1.246

Clínica Dental Alberto Barreiro, S.L.

B15653785

IG174.2014.1.248

Vales Gudín, José Antonio

44077805F

IG174.2014.1.250

Soluciones Conceptuales e Innovación, S.L.

B70026190

IG174.2014.1.252

Vázquez Martínez, Roberto

76415161F

IG174.2014.1.255

Chairauto, S.L.

B27144609

IG174.2014.1.257

Ruiz Piñón, Manuel Carlos

76414056Y

IG174.2014.1.258

Finan. e Invers. Grupo Expansión, S.L.

B36419513

IG174.2014.1.259

Pereira Curras, María del Carmen

44075304J

IG174.2014.1.260

Golpe Car, S.L.

B36432169

IG174.2014.1.261

Alternaqua, S.L.N.E.

B32372872

IG174.2014.1.264

Alquior, S.L.

B32428559

IG174.2014.1.265

Neumáticos Sobral Iglesias, S.L.

B94093606

IG174.2014.1.266

Galbán Alcalde, Félix

35482633G

IG174.2014.1.267

Oscarube, S.L.

B94037470

IG174.2014.1.274

Ofimor Equipamientos, S.L.

B70087788

IG174.2014.1.275

Anónimo Publicidad, S.L.

B36721900

IG174.2014.1.277

Crealtia Contenidos Digitales, S.L.

B27798230

IG174.2014.1.278

J. Francisco Novas, S.L.

B36438547

IG174.2014.1.279

Clínica O Burgo, S.L.

B15795354

IG174.2014.1.283

Freiria Crego, Rodrigo

44828743H

IG174.2014.1.284

TR Elimarke, S.L.

B94032794

IG174.2014.1.285

Trafema, S.L.

B36655439

IG174.2014.1.286

Talleres Santiago Iglesias, S.L.

B36222727

IG174.2014.1.287

Álvarez Real, S.L.

B27117332

IG174.2014.1.289

Rodríguez Pardo, Bruno

34266321R

IG174.2014.1.291

Campo Fernández, Luis Miguel

33315690Y

IG174.2014.1.292

Clínica Dental Ozores, C.B.

E36246684

IG174.2014.1.297

Antelo Riveiro, Silvio

78792440Y

IG174.2014.1.298

Agrifor Freimer, S.L.

B70082201

IG174.2014.1.299

Ceddis Roalco, S.L.

B70169503

IG174.2014.1.300

Servicon Xallas, S.L.

B70213939

IG174.2014.1.302

Folgueira Tella, Luis

33849574Z

IG174.2014.1.308

Atelier Dez, S.L.

B70001102

IG174.2014.1.310

Igalia Consultores, S.L.

B36892099