Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 88 Venres, 9 de maio de 2014 Páx. 21224

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello da Coruña

ANUNCIO de licitación (O-10/2014).

1. Entidade adxudicadora: Concello da Coruña. a) Dependencia: Servizo de Contratación. b) Número de expediente: O-10/2014.

2. Obxecto do contrato: reurbanización da rúa Federico Tapia (fase I). Prazo de execución: oito meses.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación: 1.079.878,46 € (IVE incluído).

5. Garantía provisional: non se exixe.

6. Obtención de documentación: web municipal (perfil do contratante): www.coruna.es.
Información: a) Teléfono: 981 18 42 19. b) Fax: 981 18 42 71. c) Correo electrónico:
contratacion@aytolacoruna.es. d) Enderezo: praza de María Pita, 1-2º.

7. Clasificación: grupo G, subgrupo 3, categoría e).

8. Presentación de proposicións: a) Prazo: vinte e seis días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e que remata ás 13.00 horas. No caso de resultar sábado o día de finalización do prazo, quedará automaticamente prorrogado ao día hábil seguinte. b) Documentación que hai que presentar: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares. c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral de Entrada.

9. Apertura de proposicións técnicas e económicas: a) Lugar: véxase o punto 6. b) Data e hora: publicaranse no perfil do contratante.

10. Outras informacións: véxase o prego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: serán por conta do adxudicatario.

A Coruña, 30 de abril de 2014

Rosa Mª Gallego Neira
Tenente de alcalde responsable de Facenda e Administración Pública