Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 91 Mércores, 14 de maio de 2014 Páx. 21783

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 11 de abril de 2014, do Servizo de Mobilidade de Lugo, pola que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente LU-00038-O-2014 e oito máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan os acordos de incoación por infracción da normativa sobre transporte terrestre porque, intentada a notificación, non se puido efectuar. Por este motivo iniciáronse, cos números que se indican, os correspondentes expedientes sancionadores que poden dar lugar á imposición das sancións que tamén se citan.

Son informados que teñen dereito a alegar por escriton ante o Servizo de Mobilidade, o que consideren conveniente, achegando ou propoñendo as probas que coiden oportunas no prazo de quince días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

No suposto de que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran trinta días contados desde o seguinte ao da publicación desta cédula, a súa contía reducirase nun 30 % na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións por parte do interesado e a terminación do procedemento.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Lugo, 11 de abril de 2014

Mª del Pilar Represa Fernández
Xefa do Servizo de Mobilidade de Lugo

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Denunciado

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción denunciada

Data-hora-estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción proposta

LU-00038-O-2014

C7490CJ

Garda Civil 2704 I64330I

Euro Nazca, S.L.

B36400638

Liñares (Lagartóns)

36680 A Estrada (Pontevedra)

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

17.12.2013; 12.5; A8; 575

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

LU-00057-O-2014

1308FYY

Garda Civil 2704 I64330I

Lezama Terrestres y Marítimos, S.L.

B16293714

Don Quijote, 12

45200 Toledo

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

17.12.2013; 12.30; LU861; 1

Art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

LU-00120-O-2014

C-4276-BY

Garda Civil 2704 I64330I

Marian Sali

X9190268C

Río Landro, 9

27002 Lugo

O exceso igual ou superior ao 25 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 29 %.

16.12.2013; 16.34; N-VI; 543,800

Art. 140.23 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

2.800 euros

LU-00136-O-2014

4435-FFV

Garda Civil 2702 U89694K

González Lobo Alberto

51382669W

Nicolás Usera, 100

28026 Madrid

Utilizar a tarxeta doutro condutor ou unha folla de rexistro con nome ou apelido diferentes aos do condutor.

10.12.2013; 7.35; A-6; 510,00

Art. 140.22 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

2.001 euros

LU-00188-O-2014

9351-DGN

Garda Civil 2704 I64330I

Cárnicas Terrachá 2012, S.L.

Pol. Industrial, parcela A

27370 Rábade (Lugo)

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

8.1.2014; 20.30; N-634; 619,00

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

LU-00247-O-2014

0986-HMT

Garda Civil 2704 B21919V

Boltranser, S.L.

B45778974

Colombia (c.c. Santa Teresa)

Local 19

45004 Toledo

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

9.1.2014; 2.03; A-6; 522,00

Art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

LU-00264-O-2014

7035-HKG

Garda Civil 2702 U89694

Transportes Arrive Is S-20, S.L.

B70302815

Isaac Peral-pol. O Espírito Santo, 4B

15650 Cambre (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías carecendo de título habilitante.

10.12.2013; 6.50; A6; 500

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 euros

LU-00375-O-2014

3348-BDB

Garda Civil 2702 U89694K

Francisco Javier Aguilar Ramos

28823262F

Ciudad de Alfafar P. 2a B2 P.2A B2

41019 Sevilla

Diminución do descanso semanal reducido, igual ou superior a 22 horas e inferior a 24 horas.

17.1.2014; 20.25; A-6; 484,00

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.a) LOTT

100 euros

LU-00405-O-2014

3348-BDB

Garda Civil 2702 U89694K

Francisco Javier Aguilar Ramos

28823262F

Ciudad de Alfafar P. 2a B2 P.2A B2

41019 Sevilla

O falseamento de calquera documento de control que a empresa se encontre obrigada a levar ou dos datos existentes nel.

17.1.2014; 20.25; A-6; 484,00

Art. 140.9 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT Art. 143.5 LOTT

4.001 euros