Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 93 Venres, 16 de maio de 2014 Páx. 22118

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 2 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas, para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nas especialidades de interpretación (594451) e técnicas gráficas (594457), aberto mediante o Anuncio do 15 de outubro de 2013, desta dirección xeral (Diario Oficial de Galicia do 28 de outubro).

Publicada a lista provisional e resoltas as reclamacións, procede publicar o baremo definitivo (coa relación definitiva de candidatos seleccionados e a relación definitiva de candidatos non seleccionados de conformidade co especificado no punto III do baremo, publicado no anuncio da convocatoria) e a relación definitiva de excluídos por medio deste anuncio e na páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer públicas, no anexo, por medio deste anuncio e na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (http://www.edu.xunta.es), as puntuacións definitivas (coa relación definitiva de candidatos seleccionados, e a relación definitiva de candidatos non seleccionados, de conformidade co especificado no punto III do baremo, publicado no anuncio da convocatoria) e a relación de excluídos definitivos do baremo para prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas nas especialidades de interpretación (594451) e técnicas gráficas (594457).

Segundo. Contra estas puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitiva, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben poderán interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o xulgado do contencioso-administrativo, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2014

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

594451 Interpretación

Apelidos e nome

DNI

Gal.

Prox.

Total 1.1

1.2

1.3.1

1.3.2

1.4a

Total: 1.2+1.3+1.4

1.5.1

1.5.3

Total 1.5

Total 2.1

2.2

2.3

2.4

Total

Candidatos seleccionados

 

 

 

 

(Máx. 5)

(Máx. 1)

 

 

 

(Máx. 5)

 

(Máx. 1)

(Máx. 4)

(Máx. 3)

(Máx. 2)

(Máx. 3)

(Máx. 3)

 

Escuredo Núñez, Christian

76729875N

Si

8,15

0,0000

1,00

0,50

 

0,25

1,25

1,00

1,00

2,00

 

 

2,3

 

14,20

Rodríguez Fernández, Noemí

44462073Z

Si

9,00

0,0000

1,00

0,50

 

 

1,50

0,50

0,30

0,80

 

 

2

 

13,30

Teijeiro Álvarez, Victoria

46896140Z

Si

7,95

0,0000

0,50

 

0,25

0,25

1,00

0,10

0,75

0,85

 

 

3

 

12,80

Peleteiro Román, Francisco M.

36095091H

Si

7,30

0,0000

1,00

 

 

 

1,00

0,20

0,35

0,55

 

 

2,5

0,5

11,85

Fernández Aguayo, Sara

53172122D

Si

5,30

0,0000

1,00

 

0,25

 

1,25

 

0,25

0,25

 

 

 

 

6,80

Polo Pérez, Manuel

33345196A

Non

5,20

0,0000

1,00

 

0,50

 

1,50

0,90

0,40

1,30

 

 

3

 

11,00

Candidatos non seleccionados

Apelidos e nome

DNI

Gal.

Prox.

1.1.1

1.1.2

Total 1.1

1.2

1.3.1

1.3.2

1.3.4

1.4a

1.4b

Total: 1.2+1.3+1.4

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Total 1.5

Total 2.1

2.3

Aliaga Arce, Caridad

27467489S

Non

2,90

 

 

0,0000

0,50

 

 

 

 

 

0,50

2,30

 

 

2,30

0,00

 

Badía Pascual, Nuria

33902997P

Non

2,90

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00

1,00

0,00

3,0

Benito Martín, María

12405430N

Non

1,40

 

 

0,0000

 

 

 

 

0,25

0,50

0,75

 

 

 

 

 

Castro Allievi, Marcos

17748251W

Non

2,50

0,0000

1,00

0,50

1,50

0.00

Fernández Barral, Brais

47369959X

Si

2,70

 

 

0,0000

1,00

 

 

 

 

 

1,00

0,20

 

0,05

0,25

 

0,75

García Rouco, Ana

44828083W

Si

2,75

 

 

0,0000

1,00

0,50

 

 

 

 

1,50

0,30

 

1,00

1,30

 

2,0

Gómez Bravo, Daniel

30790089N

Non

1,00

0,2916

0,2916

0,00

0,50

0,50

1,90

1,00

2.90

González Bolado, Areta

35570775X

Non

1,75

 

 

0,0000

1,00

 

 

 

0,25

 

1,25

1,70

 

0,20

1,90

 

0,5

Lucena Muñoz, Eufrasio Joaquín

26228436H

Non

3,80

0,3748

0,3748

1,00

0,50

0,25

0,50

2,25

1,00

0,80

1.80

0.00

Martínez Gallego, Carlos Clem.

32447405V

Si

1,00

0,0000

0,25

0,25

0,80

0,40

1,00

2,20

0,00

Movilla Castillo, Esther

34998153L

Si

1,00

0,2085

0,2085

1,00

1,00

0,00

0,70

0,70

0,00

Ortuño Martínez, Josefa

29067444K

Non

3,30

1,5417

0,6872

2,2289

 

 

0,25

1,00

 

 

1,25

2,80

1,50

0,70

4,00

 

0,8

Pineda Urruzola, Ainhoa

34107722X

Non

0,70

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

1,0

Reixa Cid, Antela

39451013X

Si

4,30

 

 

0,0000

1,00

 

 

 

 

 

1,00

1,00

 

0,15

1,15

 

2,0

Rodríguez del Río, Olga

44828763S

Si

1,00

0,0000

0,00

0,70

0,01

0,71

0,00

Rodríguez Ramírez, Eva Mª

28497028M

Non

4,50

0,0000

0,50

0,50

0,00

0,00

Salvo Ramos, Miquel

52798689G

Non

3,00

 

 

0,0000

0,50

 

 

 

0,25

0,50

1,25

 

 

 

 

 

Suárez Menéndez, Mª Cristina

53553240V

Non

0,70

0,9587

0,0208

0,9795

4,00

1,00

4,00

1,25

Vila Barros, Eva María

36106083Q

Si

3,30

 

 

0,0000

0,50

 

 

 

 

 

0,50

0,80

 

0,25

1,05

 

3

Villaverde Carrera, Laura

35572520F

1,00

0,0000

0,00

0,00

0,00

594457 Técnicas gráficas

Apelidos e nome

DNI

Gal.

Prox.

1.1.1

1.1.2

Total 1.1

1.2

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4a

1.4b

Total: 1.2+1.3+1.4

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Total 1.5

Total 2.1

2.2

2.3

2.4

Total

 

 

 

 

(Máx. 5)

(Máx. 1)

 

 

 

 

 

(Máx. 5)

 

 

(Máx. 1)

(Máx. 4)

(Máx. 3)

(Máx. 2)

(Máx. 3)

(Máx. 3)

 

Candidatos seleccionados

Rodríguez Piñeiro, María

33540677F

Si

9,25

 

 

0,0000

1,00

0,5

 

 

0,25

0,5

2,25

 

 

 

0,00

0

 

2,50

0,15

14,1500

Barreiro Rodríguez-Moldes, Mª Covadonga

32703316F

Si

5,75

 

 

0,0000

1,00

0,50

 

2

 

 

3,50

0,80

 

0,35

1,15

0,6

 

1,25

0,3

12,5500

Iglesias Eiras, Valentín F.

35289749K

Si

5,35

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

0,00

0,5

 

1

1,50

0

0,9

0,70

0,15

8,6000

Jiménez Jiménez, Santiago

44808985V

Si

5,00

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

0,50

0,1

 

1

1,10

 

 

 

 

6,6000

Díaz Montero, María

50981146J

Non

7,60

 

 

0,0000

1,00

 

 

 

0,25

0,5

1,75

 

 

1

1,00

0

 

1,10

0,15

11,6000

Lucena Muñoz, Eufrasio Joaquín

26228436H

Non

5,40

 

0,3750

0.3748

0,50

0.50

 

 

 0,25

0,50

1,75

1,00

0,80

 

1,80

0,9

 

0,50

 

10,7248

Bajo Izquiero, Vanesa

46875698L

Non

5,85

 

0,2708

0,2708

0,50

 

 

 

 

 

0,50

0,60

 

1,00

1,60

0

 

2,50

 

10,7208

Martín Pérez, Almudena

30955290G

Non

7,75

 

 

0,0000

1,00

 

 

 

0,25

0,5

1,75

 

 

 

0,00

0

 

 

 

9,5000

Candidatos non seleccionados

Arcas Espejo, Ana Mª

05698047G

Non

4,00

1,5417

 

1,5417

1,00

0,50

 

 

0,25

0,50

2,25

1,00

0,10

1,00

2,10

2.60

 

 

 

Barros Carnero, Marta

32651471G

Si

0,00

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

0,00

4,00

 

1,00

4,00

0

 

0,10

 

Barrosa Pereira, Olalla

44473701G

Si

3,00

 

 

0,0000

0,50

 

0,25

 

 

 

0,75

 

 

 

0,00

0

 

0,15

 

Bernal Tena, Juan Antonio

45651818S

Non

1.00

0,542

0,5417

1

1.00

3,80

1,00

4,00

0

1,25

Blanco Pan, Mª Patricia

32669080H

Si

4,75

 

 

0,0000

1,00

 

0,25

 

 

 

1,25

0,7

 

1

1,70

0

 

0,25

0,15

Blanco Rodríguez, María

47360159P

Si

3,30

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

0,00

0,8

 

1

1,80

0

 

 

 

Brañas Pérez, Mª del Pilar

32822572P

Si

1,00

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

0

 

 

 

Carril Vigil, Mª del Rosario

53539696C

Si

1,00

 

0,1664

0,1664

1,00

 

0,25

 

 

 

1,25

0,7

 

1

1,70

0

 

 

 

Casabella Pardeiro, Tamara

34882167E

Si

1,00

 

 

0,0000

0,50

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

0,00

0

 

 

 

Correa Docampo, Xiomara

53186575H

Si

3,60

 

 

0,0000

0,50

 

 

 

 

 

0,50

0,5

 

0,9

1,40

0

 

 

 

Cuenca Ramón, Lorena Amalia

44798889H

Non

1,00

 

0,7912

0,7912

0,50

 

0,25

 

 

 

0,75

4

 

1

4,00

0

 

 

 

Díaz Pintos, Lara Mª

47350939B

Si

1,00

 

 

0,0000

1,00

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

0,00

0,15

 

0,05

0,45

Díez Espinosa, Mª Montserrat

13140632L

Non

0,00

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

0,00

1,4

 

1

2,40

0

 

 

0,15

Digón López, Elvira

02613092Q

Non

1,00

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

0,00

4

 

1

4,00

0

 

 

 

Domínguez Rodríguez, Rodrigo

76731004Z

Si

0,00

 

 

0,0000

0,50

 

 

 

 

 

0,50

 

 

0,25

0,25

0

 

0,05

 

Durán Martínez, Cristina

33545698Z

Si

1,00

 

 

0,0000

1,50

 

 

 

 

 

1,50

0,4

 

0,65

1,05

0

 

0,10

 

Eiriz Alonso, Ana

53185458M

Si

1,00

 

 

0,0000

0,50

 

 

 

 

 

0,50

 

 

1

1,00

0

 

 

 

Fernández Arteaga, Ana Mª

48811967X

Non

3,30

 

 

0,0000

1,00

 

 

 

 

 

1,00

 

 

0,7

0,70

0

 

 

 

Fernández Fraguela, Lucía

46917717V

Si

0,00

 

 

0,0000

0,50

 

 

 

 

 

0,50

1,2

 

1

2,20

0

 

 

 

Fernández Piñeiro, Uxía

33344365T

Si

0,00

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

0

 

 

 

Ferreiro Peleteiro, María Teresa

45862672M

Si

1,00

 

 

0,0000

1,00

 

 

 

 

 

1,00

1,3

 

0,85

2,15

0

 

 

 

González Álvarez, Xacobe

35321533L

Si

0,00

 

 

0,0000

0,50

 

0,25

 

 

0,5

1,25

 

 

 

0,00

0

 

 

 

González Reyes, Amaya

76814065E

Si

2,00

 

 

0,0000

0,50

0,5

 

 

 

 

1,00

0,5

 

1

1,50

0,65

 

0,75

 

López González, Elena

33530216H

Si

0,00

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

0,5

0,50

 

 

 

0,00

0

 

 

 

López Lagares, Paula Carmen

34898711Y

Si

1,00

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

0,00

2,1

 

1

3,10

0

 

 

 

López Prego, Noelia

47372784Y

Si

0,00

 

 

0,0000

0,50

 

 

 

 

 

0,50

0,4

 

0,4

0,80

0,9

 

 

 

Martín Manjón, Fernando

70808578L

Non

1,00

 

 

0,0000

 

 

0,25

 

 

 

0,25

0,1

 

1

1,10

0

 

 

 

Martínez López, Mª Judit

32672598V

Si

4,10

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

0,00

1

 

1

2,00

0

 

 

 

Navarrete Álvarez, Laura

36176467C

Si

3,10

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

1

1,00

0

 

 

 

Nieto Atanes, Elena

34955015Y

Si

1,00

 

1,3332

1,3332

 

 

 

 

 

 

0,00

1,2

0,7

0,35

2,25

0

 

 

 

Ortega Río, Luis Mariano

34999359Y

Si

4,00

 

 

0,0000

0,50

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

0,00

0

 

 

 

Penalonga Ramallal, María

33544294J

Si

0,00

 

 

0,0000

1,00

 

 

 

 

 

1,00

 

 

1

1,00

0

 

 

 

Pereira Gómez, Raúl

35323618B

Si

4,00

 

 

0,0000

0,50

 

0,25

 

 

 

0,75

2,8

 

0,55

3,35

1

 

 

 

Pérez García, Lucía

34880107D

Non

1,00

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

0

 

 

 

Prego de Oliver López, Cristina

36155322N

Si

1,00

 

 

0,0000

1,00

 

0,25

 

 

 

1,25

1,4

0,3

1

2,70

0,45

0,15

0,75

0,5

Ramos Calvelo, María Jesús

76872518D

Si

4,00

 

0,4788

0,4788

0,50

 

 

 

 

 

0,50

0,6

 

 

0,60

0

 

 

 

Rodal Fernández, María Alba

78736774T

Si

0,00

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

1

1,00

0

 

 

 

Rodríguez Iñarrea, Beatriz

36118545N

Si

0,00

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

0,00

3,4

 

1

4,00

0

 

 

 

Romaní Fernández, Lucía

52932041W

Si

4,20

 

 

0,0000

1,00

0,5

 

2

 

 

3,50

0,3

 

1

1,30

0

0,75

1,20

 

Rosales Cabaleiro, Natalia

53612752M

Non

3,00

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

0

 

 

 

Santalices Perandones, Héctor

12761253W

Non

0,00

 

0,5416

0,5416

0,50

 

 

 

 

 

0,50

4

 

0,4

4,00

0

 

 

 

Seco González, Beatriz

71928469V

Si

2,30

 

1,104

1,1040

0,50

 

0,25

 

0,25

 

1,00

3,6

 

1

4,00

0

 

 

 

Seoane López, Simón

44488504N

Si

0,00

 

 

0,0000

1,00

 

 

 

 

 

1,00

0,2

 

0,45

0,65

0

 

 

 

Vaz Veiga, Sonia Montserrat

77001030C

Si

4,50

 

0,708

0,7080

 

 

 

 

 

0,00

2,5

 

1

3,50

0

 

 

 

Vidal Martínez, Carmen Mª

660419534

Non

0,00

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

0

 

 

 

Vidal Vidal, José Manuel

76824536M

Si

3,80

 

 

0,0000

0,50

0,5

 

 

 

 

1,00

0,3

 

1

1,30

0

 

0,60

 

Vigo Baleirón, Miguel Ángel

44837521X

Si

4,40

 

 

0,0000

 

 

 

 

 

0,00

 

 

1

1,00

1

 

 

 

Excluídos Interpretación

Apelidos e nome

DNI

Disciplina

Causa

Benítez Maldonado, Laura

74920287H

594451

1

Blanco Dorrego, Alba

44468822R

594451

1

Candela Sempere, Esperanza

74229879R

594451

5

Celdrán Vera, Pedro Ramón

23009581J

594451

1

De Anta Marcos, Mª Cristina

71152949B

594451

5

Esbec Martín, José María

71026597K

594451

2

Giráldez García, José Ángel

53111995G

594451

1

Herrador García, Lucas

11819318D

594451

1

Menasanch de Tobaruela, Pablo

33520675S

594451

5

Muñoz Camacho, Raúl

78687997Y

594451

5

Vega Gliemmo, Nicolás

44831573L

594451

5

Excluídos Técnicas gráficas

Apelidos e nome

DNI

Disciplina

Causa

Baena Calderón, Julián Melchor

15412166G

594457

4, 5

Celdrán Vera, Pedro Ramón

23009581J

594457

1, 4

Lendoiro Esmorís, José Ramón

32832662R

594457

1

Novo Castro, Rebeca

44835580R

594457

5

Mejia Alberdi, Covadonga Isabel

51398620Z

594457

4

Rodríguez Lolo, María

76580771V

594457

5

Senande Pazos, Mª Carmen

33256551T

594457

2

Causas:

1. Titulación inadecuada.

2. Instancia fóra de prazo.

3. Titulación non convalidada polo Ministerio de Educación.

4. Documentación sen compulsar.

5. Non aportou a titulación. No expediente non figura o paga de tasas de expedición do título.