Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Luns, 2 de xuño de 2014 Páx. 24580

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se fai público o esgotamento do crédito orzamentario e se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013 (Diario Oficial de Galicia número 159, do 22 de agosto).

A Orde do 19 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede a súa convocatoria para o ano 2013, establece na súa disposición adicional cuarta que a concesión das axudas e subvencións previstas para o ano 2013 estará suxeita á existencia de crédito orzamentario e que, de ser o caso, de acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se publicará mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social o esgotamento do crédito orzamentario asignado.

O crédito orzamentario que financiaba a dita orde de convocatoria era de 15.574.646,94 euros.

Unha vez resoltas as solicitudes, seguindo a data de presentación no rexistro correspondente, ao abeiro da Orde do 19 de agosto ata o citado importe, constátase que se esgotou o orzamento dispoñible para a concesión das axudas.

Por outra banda, o artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia sinala que «os órganos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención».

En virtude do exposto anteriormente e no uso das facultades que teño atribuídas,

RESOLVO:

Artigo 1

Publicar o esgotamento do crédito dispoñible para as axudas convocadas pola Orde do 19 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013.

A última solicitude resolta favorablemente foi o expediente TR 341D 2013/764-1 que foi presentado o 10 de setembro de 2013 ás 13.36 horas.

Artigo 2

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 12.04.322C.470.1 e 12.04.322C 472.2, ao abeiro da Orde do 19 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013.

Estas axudas son cofinanciables polo Fondo Social Europeo nunha porcentaxe do 80 por cento, no eixo 1 e tema prioritario 68 do Programa operativo FSE de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO 004, aprobado pola Decisión da Comisión Europea do 18 de decembro de 2007 no marco de programación 2007-2013.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2014

Odilo Martiñá Rodríguez
Director xeral de Traballo e Economía Social

ANEXO
TR341D Programa de promoción do emprego autónomo

Persoa beneficiaria

Concedido (2013)

Aplicación orzamentaria

Feal Abeal Damián

9.080,00

11.02.322C.472-2

López Garea Javier

11.100,00

11.02.322C.472-2

Carnero Robles Miguel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Canosa Ferrio Tamara

9.000,00

11.02.322C.472-2

Barreiro Tarrío Mercedes

9.000,00

11.02.322C.472-2

Prieto Doldán José Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

Teijeiro Barja José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Carballo Ramón Raúl

10.136,94

11.02.322C.472-2

Díaz Castro Mónica

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pernas Rodríguez María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Domínguez Amado Carlos

11.600,00

11.02.322C.472-2

Salgado Piñeiro Antonio José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Costas Taboada Purificación

10.000,00

11.02.322C.472-2

Cousillas Fariña José Alejandro

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Maroñas Raquel

7.000,00

11.02.322C.472-2

O Sullivan Jenny

7.000,00

11.02.322C.472-2

Amado Garrido Vicente Ignacio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Paderne Martínez Jorge

5.000,00

11.02.322C.472-2

Teijeiro Fernández José Manuel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Roca Santiuste Rubén

5.000,00

11.02.322C.472-2

Varela Suárez Eva

9.000,00

11.02.322C.472-2

Lamas Balboa Óscar

7.500,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Martínez Emilia Virginia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Aguión Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Sueiras Juan Felipe

8.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Taboada José Luis

7.000,00

11.02.322C.472-2

Panero Pérez Juan Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Piquero Espuñes Francisco José

9.500,00

11.02.322C.472-2

Piquero Espuñes Jerónimo F.

9.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Martínez Cristian Martín

8.000,00

11.02.322C.472-2

Cernadas Couceiro María Luisa

10.000,00

11.02.322C.472-2

Mejuto López María Ángeles

10.000,00

11.02.322C.472-2

Míguez Eijo Ana Abel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Carballeira Deibe Patricia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Fontelo José Benito

9.500,00

11.02.322C.472-2

Calza González Marcial

5.000,00

11.02.322C.472-2

Torres Gutiérrez Verónica

9.000,00

11.02.322C.472-2

García Fernández Cristian

8.000,00

11.02.322C.472-2

Rúa Miguélez Luis

8.000,00

11.02.322C.472-2

Cruz Veiga Rhodes

7.000,00

11.02.322C.472-2

Marcos Rodríguez María Luz

7.000,00

11.02.322C.472-2

Silvar Amado Jorge Juan

7.000,00

11.02.322C.472-2

González Blanco María del Rocío

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pardavila Ponce Juan José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Del Río Vilas Rebeca

7.500,00

11.02.322C.472-2

Maya Guapucal Benito Xavier

6.000,00

11.02.322C.472-2

Romero Fabal Emilio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Mata Agustín

7.500,00

11.02.322C.472-2

García Iglesias María Teresa

10.000,00

11.02.322C.472-2

Vilariño Sánchez Manuel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Sousa Tejeda Alejandra

9.000,00

11.02.322C.472-2

Roel Cañas Javier Enrique

5.000,00

11.02.322C.472-2

Albertos Figueroa Sandra

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pereira Vidal Alberto

11.100,00

11.02.322C.472-2

Rama Amado Francisco Luis

7.000,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Suárez Marcos

11.100,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Rodríguez Diego José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Vilaboa Lidia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rivas Otero Antonia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Pérez Natalia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Pérez Rocío

7.000,00

11.02.322C.472-2

Souto Brandariz Jesús

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Bermúdez César

5.000,00

11.02.322C.472-2

De los Santos Chans Norberto

11.100,00

11.02.322C.472-2

Lea Bermúdez Manuel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Lado Otero José Manuel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Leira Pan Guillermo

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Noguerol Óscar

5.000,00

11.02.322C.472-2

López Campelo Fátima

7.000,00

11.02.322C.472-2

Sada Neira Fernando

11.100,00

11.02.322C.472-2

Amosa Goris Manuel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Vilela Alfonso Susana

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Fernández Rubén

8.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Martínez Silvana

9.000,00

11.02.322C.472-2

Paz Grueiro Modesto

11.100,00

11.02.322C.470-1

Pérez Somoza Verónica

7.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Hermo Berta

7.000,00

11.02.322C.472-2

Collar Manso José Luis

8.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Rodríguez Marcelino José

9.000,00

11.02.322C.472-2

Collazo Cao Inés María

7.000,00

11.02.322C.472-2

Otero López Hortensia M.

7.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco González María Teresa

10.000,00

11.02.322C.472-2

Varela Cabeza José Antonio

7.500,00

11.02.322C.472-2

López Mujico Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Afonso Castro Mª Victoria C.

9.000,00

11.02.322C.472-2

Naveiro Veiras Óscar Jesús

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Sánchez María Aranzazu

10.000,00

11.02.322C.472-2

López Suárez Ana

7.000,00

11.02.322C.472-2

Ruibal García Nuria

7.000,00

11.02.322C.472-2

Lens Abeijón Manuel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fernández Calvo Xosé

5.000,00

11.02.322C.472-2

González Bermúdez Mª Montserrat

7.000,00

11.02.322C.472-2

Castaño González Alejandro

6.000,00

11.02.322C.472-2

Chouza Vázquez José Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Vega Rodríguez José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco Sánchez Igor

6.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco Vázquez Alicia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Camiño Noya Gerardo

8.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Romero María Ángeles

7.000,00

11.02.322C.472-2

Aranzadi Mosquera Olatz

10.000,00

11.02.322C.472-2

Suárez Fernández Cristina

11.100,00

11.02.322C.472-2

Espasandín Rial José Antonio

9.000,00

11.02.322C.472-2

Calviño Boquete María Eugenia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Garabato Varela Clodomiro

8.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Gómez Julio

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fernández de Juan Alba

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández de Juan Sara

7.000,00

11.02.322C.472-2

Puente Puente Rosa María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Fernández Iliana

7.000,00

11.02.322C.472-2

Riveiro Muñiz Paula

9.500,00

11.02.322C.472-2

Saavedra Deira Diego

9.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Torre Iago

5.000,00

11.02.322C.472-2

Suárez Chouciño Basilio

11.100,00

11.02.322C.472-2

Carril Álvarez José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Spinoso Giovanni

8.000,00

11.02.322C.472-2

Aneiros Castro Elsa

11.100,00

11.02.322C.472-2

Blanco Varela Mª Consuelo

9.000,00

11.02.322C.472-2

González Aldazabal María Jesús

9.000,00

11.02.322C.472-2

Ares González Cynthia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Candal García Susana

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fariñas Falagan Diana María

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Navarro Eva María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Valcárcel Ponce María Teresa

11.100,00

11.02.322C.472-2

Feijoo Couto Montserrat

7.000,00

11.02.322C.472-2

Patricia Farto Ramos

9.000,00

11.02.322C.472-2

Torres Gutiérrez María Luisa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Yáñez Ana María

11.100,00

11.02.322C.472-2

Porteiro Freijeiro Giovana

10.000,00

11.02.322C.472-2

Varela Bouza Juan Carlos

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Vázquez José Ángel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Vila Castro Inés

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rama Pombo Alejandro

8.000,00

11.02.322C.472-2

Casal Novo Emilio José

11.100,00

11.02.322C.472-2

Mayo Agrafojo Ana Isabel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Borrazás Pérez Óscar

11.100,00

11.02.322C.472-2

López Fidalgo José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Liste Rey Ana

11.100,00

11.02.322C.472-2

Pombo Díaz María Jesús

9.000,00

11.02.322C.472-2

Echeverri González María Dolores

7.000,00

11.02.322C.472-2

Regueira Espiñeira Víctor Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Roade García Miguel Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Carreira Pedro

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fariña Pérez María Dolores

9.000,00

11.02.322C.472-2

Leis Puñal María Pilar

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rijo Hernández Antonio José

11.100,00

11.02.322C.470-1

Lourido Nieto Sergio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Caballero Samper César

7.500,00

11.02.322C.472-2

Sarmiento Díez Elena

11.100,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Lavandeira Mª Montserrat

11.100,00

11.02.322C.472-2

Taboada Martínez Guillermo

7.000,00

11.02.322C.472-2

Prego Fraga Isabel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pena Valiño Fernando

8.000,00

11.02.322C.472-2

López Anido Luanne

9.000,00

11.02.322C.472-2

Salgado Vidal Isabel

7.000,00

11.02.322C.472-2

López López Iván

8.000,00

11.02.322C.472-2

Picón Ferreiros Moisés

7.500,00

11.02.322C.472-2

García Camacho Eugenio

7.500,00

11.02.322C.472-2

Martínez París Juan Antonio

8.000,00

11.02.322C.472-2

Lado Vieites Manuel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Vecino Rey Víctor Manuel

10.500,00

11.02.322C.472-2

Antelo Cordeiro José María

10.500,00

11.02.322C.472-2

Méndez Areces Anabel

10.500,00

11.02.322C.472-2

Vila Vieito Paula

9.000,00

11.02.322C.472-2

García Rial Isaura

10.000,00

11.02.322C.472-2

Garea Iglesias Ana Bárbara

10.000,00

11.02.322C.472-2

Varela Iglesias José

9.500,00

11.02.322C.472-2

Martínez Sotelo Sonia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Barcia Pazos María Luz

7.500,00

11.02.322C.472-2

Abad Barreiro José Antonio

6.000,00

11.02.322C.472-2

Hernando Díez Jesús

7.500,00

11.02.322C.472-2

Santos Quintela José Manuel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Espiñeira García Roberto

9.000,00

11.02.322C.472-2

Muiño Germiñas Verónica

10.000,00

11.02.322C.472-2

Viqueira García Óscar

9.000,00

11.02.322C.472-2

Castro López David

9.000,00

11.02.322C.472-2

Faura Villaverde Raquel

10.000,00

11.02.322C.472-2

Pita Rey Carlos Alberto

11.100,00

11.02.322C.472-2

Varela Núñez Luis Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Calisto Quintas Antonio F.

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vilacoba Bellón José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rial Martínez Fernando

5.000,00

11.02.322C.472-2

Reboredo Cristobo Juan José

7.000,00

11.02.322C.472-2

González Puga Concepción

9.000,00

11.02.322C.472-2

Barrios Martínez María Jesús

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fontenla González Francisco

5.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Pérez José

7.000,00

11.02.322C.472-2

Novo García Mercedes

9.000,00

11.02.322C.472-2

Calviño Carro Elena

9.000,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Baniela Dulce María

9.500,00

11.02.322C.472-2

Insua Martínez Guillermo

8.000,00

11.02.322C.472-2

Melgares García José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Haro Arellano Mercedes

7.000,00

11.02.322C.472-2

Lema Caamaño Alfredo

6.000,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Fernández Miguel Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Antelo Blanco Diego

6.000,00

11.02.322C.472-2

Andrade Villasenín Marcos

8.000,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Díaz Jesús Manuel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Taboada Juan Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Quintáns García Montserrat

7.000,00

11.02.322C.472-2

Caamaño Escurís María Salomé

13.600,00

11.02.322C.472-2

Ulla Rivas Alejandro

7.500,00

11.02.322C.472-2

Corzón Couto Beatriz

13.600,00

11.02.322C.472-2

Capeáns Vales Jorge

6.000,00

11.02.322C.472-2

Montoto González Sandra

7.000,00

11.02.322C.470-1

José Baña Atan

6.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Freire Adrián

6.000,00

11.02.322C.472-2

Lodeiros Pimental Raquel

10.000,00

11.02.322C.472-2

Mourazos García Tania

10.000,00

11.02.322C.472-2

García Osinde Eloy

6.000,00

11.02.322C.472-2

Nascimento de Oliveira Claudiane

7.000,00

11.02.322C.472-2

Ventura Solares Irene María

10.000,00

11.02.322C.472-2

Brión Fernández Lara

10.000,00

11.02.322C.470-1

García Sánchez Ramón

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Amado José Luis

9.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Vigo María del Mar

10.000,00

11.02.322C.472-2

García Sánchez Sergio

5.000,00

11.02.322C.472-2

García Olveira María Carmen

7.000,00

11.02.322C.470-1

Parrado Vidal Fernando

5.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Parga Álvaro

7.500,00

11.02.322C.472-2

Armas Curros José

11.600,00

11.02.322C.472-2

Sueiro Conde Mª del Carmen

7.000,00

11.02.322C.472-2

López Vázquez Mónica Yolanda

7.000,00

11.02.322C.472-2

García Candame Antonio

7.500,00

11.02.322C.472-2

López López Luis Francisco

8.000,00

11.02.322C.472-2

García-Tejero Glez.-Villamil Amparo

9.000,00

11.02.322C.472-2

Castelo García Jesús Ángel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vidal Espiñeira José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Felpete Vilariño Yolanda

10.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Barbeito Rosa María

11.100,00

11.02.322C.472-2

Meijide Naya Javier

9.000,00

11.02.322C.472-2

García Sánchez Fernando

10.500,00

11.02.322C.472-2

Naya García María Mercedes

10.000,00

11.02.322C.472-2

Vidal Vázquez Antonio

7.000,00

11.02.322C.472-2

Mella Barbeito Vanesa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vales Fernández Iria

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rey Garrido Andrés José

7.000,00

11.02.322C.472-2

Cabezas Díaz Lucía

9.000,00

11.02.322C.472-2

Prego Bravo Tania

7.000,00

11.02.322C.472-2

Neira González Alejandra

11.100,00

11.02.322C.470-1

Arias Páramo Roberto

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fraguío Martínez María Manuela

10.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Varela Manuel Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Laurentiu Pop

6.000,00

11.02.322C.472-2

Breijo Castro Aliana

7.000,00

11.02.322C.472-2

López Insua Zaira María

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Casal Azucena

9.000,00

11.02.322C.472-2

Cendán Teijeiro Noelia

7.500,00

11.02.322C.472-2

Ortíz Bravo Josefina

9.000,00

11.02.322C.470-1

Mariño Domínguez José

11.100,00

11.02.322C.472-2

Astray Alvite José Manuel

11.600,00

11.02.322C.472-2

Acha Martínez Miguel

11.100,00

11.02.322C.470-1

Blanco Collazo Ernesto

5.000,00

11.02.322C.470-1

Tasende Lavandeira Enrique

5.000,00

11.02.322C.470-1

Vaamonde Corgo Nuria

10.000,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Couso Josefina

9.000,00

11.02.322C.472-2

Bascoy Raposo José Alberto

5.000,00

11.02.322C.472-2

Ríos Santos José Luis

10.500,00

11.02.322C.472-2

Quintáns Mato Consuelo

11.100,00

11.02.322C.472-2

Viejo Gómez Mª Inmaculada

10.500,00

11.02.322C.472-2

Pereira Gomes María Cristina

7.000,00

11.02.322C.472-2

Torres Pego Daniel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Sampedro Alberto

8.000,00

11.02.322C.472-2

Jiménez Segade Rocío

7.000,00

11.02.322C.472-2

Teixeira Cameán Beatriz

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Canosa Elena

10.000,00

11.02.322C.472-2

Leis Esteban Rita Francisca

10.000,00

11.02.322C.472-2

Valencia Romar Ermitas

9.000,00

11.02.322C.472-2

Gendra Ferro Ismael

5.000,00

11.02.322C.472-2

Taboada Morán Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Vidal José Enrique

11.100,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Millán Eva María

10.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Carro Juan Antonio

10.500,00

11.02.322C.472-2

Raña Rama Rocío

9.000,00

11.02.322C.472-2

Torreiro Taboada Javier

10.500,00

11.02.322C.472-2

Martínez Cancela Angelina

7.000,00

11.02.322C.472-2

Villaverde Miras Víctor Manuel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Castiñeiras Liste Patricia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rial Pazos María Josefa

10.000,00

11.02.322C.472-2

Fuentes Couto Ana Isabel

10.500,00

11.02.322C.472-2

Espido Arcas David

11.100,00

11.02.322C.472-2

Labandeira Rey Marta

11.100,00

11.02.322C.472-2

Bustelo Tarrío José

7.500,00

11.02.322C.472-2

Tubio Barreiro Begoña

10.000,00

11.02.322C.472-2

Vilanova Vilanova Pablo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Decan Salomón Ernesto

5.000,00

11.02.322C.472-2

Salgueiro Fernández Lourdes

9.000,00

11.02.322C.472-2

Regueira Pouso Ana Isabel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Felgar María Pilar

9.000,00

11.02.322C.472-2

Folgar Rocha Anxo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vega Rodríguez Francisco

7.000,00

11.02.322C.472-2

Docal Varela Sandra María

7.500,00

11.02.322C.472-2

Hermida Quintas Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Rodríguez María Eugenia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Lastres Cubeiro María Belén

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fraga Redondo Santiago

9.500,00

11.02.322C.472-2

Fraga Redondo Silvia

11.100,00

11.02.322C.472-2

Vega Álvarez José Antonio

11.100,00

11.02.322C.472-2

Sanjurjo Castrillo Óscar

5.000,00

11.02.322C.472-2

Movilla Pérez Francisco A.

6.000,00

11.02.322C.472-2

Freire Lozano Santiago

7.500,00

11.02.322C.472-2

García Seoane Francisco

8.000,00

11.02.322C.472-2

Cores Gaiteiro Fernando

11.100,00

11.02.322C.472-2

Blanco Gándara Ana Belén

9.000,00

11.02.322C.472-2

Calvo Caramés Antonio

5.000,00

11.02.322C.470-1

Vigo Creo Manuel

11.100,00

11.02.322C.470-1

Vázquez Marrozos Roberto Carlos

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Vilas José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Borrazás Esmorís José

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rey López María Isabel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Barreiro González Luis Alberto

9.500,00

11.02.322C.470-1

Barreiro Pastoriza Lucía

9.000,00

11.02.322C.472-2

Mato Blanco Ana María

11.100,00

11.02.322C.470-1

Castiñeiras Ríos María Teresa

11.100,00

11.02.322C.470-1

Álvarez Iglesias Emilio José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Méndez Brandon Víctor José

5.000,00

11.02.322C.470-1

Quinteiro Quinteiro María Lila

10.500,00

11.02.322C.470-1

Sánchez Castro José Ángel

5.000,00

11.02.322C.470-1

Cebeiro Calviño José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Mosquera Grobas Patricia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Santos Gil Víctor Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Barreiro Amado Águeda

9.000,00

11.02.322C.472-2

Facal Parga Carlos Alberto

9.500,00

11.02.322C.472-2

Paz Meilán Isabel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Amor Zapata Adrián

6.000,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Ascariz Jesús

5.000,00

11.02.322C.472-2

Basalo Santin Mayka

7.500,00

11.02.322C.472-2

Ramonde Pena Benigno Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Pose Daniel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Domínguez Montero Victoria

10.000,00

11.02.322C.472-2

Otero García Marta

10.000,00

11.02.322C.472-2

Pombo Piñeiro Natalia

7.000,00

11.02.322C.470-1

Carreira Limia José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Villanueva Sexto Fco. Javier

8.000,00

11.02.322C.472-2

De Ara Presas Adrián

6.000,00

11.02.322C.472-2

Gosende Bragaña Mónica

10.000,00

11.02.322C.472-2

Rial González Antonio

11.100,00

11.02.322C.470-1

Carballido Paredes Ana

9.000,00

11.02.322C.470-1

Iglesias Francisco Alberto

5.000,00

11.02.322C.470-1

Estévez Pazos Cristina

7.000,00

11.02.322C.472-2

Conde Torreiro Óscar

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Roca Héctor

9.000,00

11.02.322C.472-2

Arufe Bargo José Ramón

5.000,00

11.02.322C.470-1

García Guerrero Isabel

10.000,00

11.02.322C.472-2

Silva Conde Benigno

8.000,00

11.02.322C.472-2

Nieto García María Dolores

9.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Palmas María Patricia

11.100,00

11.02.322C.472-2

Amado Carollo Pablo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pereira Da Silva Laura

7.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Vilar José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Quintas Santiso María Tamara

10.000,00

11.02.322C.472-2

Tato Abraldes Mónica

7.000,00

11.02.322C.472-2

López Montero David

8.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Cobelo Xabier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Cereijo Vargas María Carmen

7.000,00

11.02.322C.472-2

Graña Plaza Francisco J.

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Pérez María Luz

11.100,00

11.02.322C.472-2

Carpente Díaz Daniel

11.100,00

11.02.322C.470-1

Martínez País Raquel

9.000,00

11.02.322C.470-1

Sanjurjo García Iván

5.000,00

11.02.322C.472-2

Caneda Furelos José Luis

7.000,00

11.02.322C.470-1

Lema Senlle Vanessa

9.000,00

11.02.322C.470-1

Fernández Doval Paula

9.000,00

11.02.322C.470-1

Vázquez Souto José Manuel

8.000,00

11.02.322C.470-1

Deber López Mª del Pilar

7.500,00

11.02.322C.470-1

Duarte Calo Raquel

7.000,00

11.02.322C.470-1

Prado Cagiao Mª Ángeles

9.000,00

11.02.322C.470-1

Carmona Villanueva Francisco J.

6.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Muñiz Verónica

7.000,00

11.02.322C.470-1

Loureiro Tubío Daniel

6.000,00

11.02.322C.470-1

Fernández Freile María Pilar

7.500,00

11.02.322C.470-1

Loureiro Ventureira Rocío

7.000,00

11.02.322C.470-1

Paz Varela Daniel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Pampín Jesús Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Costas Botas Inés

11.100,00

11.02.322C.472-2

Godon Sobrido Sonia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Penedo María del Mar

7.000,00

11.02.322C.472-2

Ocaña Novoa Ana Isabel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pernas Gentil David

9.000,00

11.02.322C.472-2

Bellon Redondo José Carlos

8.000,00

11.02.322C.472-2

Ecija Pérez Ana María

11.100,00

11.02.322C.470-1

Núñez Silva David

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rañal Villar Iván

9.000,00

11.02.322C.472-2

Recarey Rama Marcos

7.500,00

11.02.322C.472-2

Suárez Iglesias José Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Picos Gómez Jesús

9.000,00

11.02.322C.470-1

Seoane Moreira Lorena

9.000,00

11.02.322C.472-2

Vilela García María Carmen

9.000,00

11.02.322C.472-2

Flórez Vilela Adriana

9.000,00

11.02.322C.472-2

Bello Pazos Patricia B.

7.500,00

11.02.322C.472-2

Ramos Minaya Ana María

9.000,00

11.02.322C.470-1

González Fernández Clara

7.000,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Montes María Jesús

11.100,00

11.02.322C.472-2

Suárez Borrazás Juan Ignacio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Somoza Piñeiro Luis Miguel

6.000,00

11.02.322C.470-1

Sousa García Yolanda

10.000,00

11.02.322C.472-2

Segade Freire David

5.000,00

11.02.322C.472-2

Quintáns Amarante Andrea

9.000,00

11.02.322C.472-2

Cebey Rey Sandra

9.000,00

11.02.322C.470-1

Prieto Álvarez Julián

8.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Muñiz Lucía

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Martínez José Domingo

11.100,00

11.02.322C.470-1

Díaz Rodríguez Eduardo

11.100,00

11.02.322C.470-1

Freire Pita Ricardo

5.000,00

11.02.322C.470-1

Pena Chao Silvia María

9.000,00

11.02.322C.470-1

Seco Leira Víctor

6.000,00

11.02.322C.470-1

Carrera Cano Arline

7.000,00

11.02.322C.470-1

Gómez Valdomar Darío

6.000,00

11.02.322C.470-1

Miñones López Miguel Ángel

11.100,00

11.02.322C.470-1

Giance Pena Rosa María

11.100,00

11.02.322C.470-1

Pampín Rodríguez Alberto

5.000,00

11.02.322C.470-1

Santos Mosquera Alejandra

10.000,00

11.02.322C.470-1

Ferro García María Soledad

9.000,00

11.02.322C.470-1

Feijoo Álvarez Marco Antonio

5.000,00

11.02.322C.470-1

González de la Torre José

5.000,00

11.02.322C.470-1

Díaz Canoura José Ángel

6.000,00

11.02.322C.470-1

Miragaya Abad María Beatriz

10.000,00

11.02.322C.472-2

López Rascado Eladio Manuel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Grela Castro Marcelino

7.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Calvo María Isabel

10.000,00

11.02.322C.472-2

Trucios Arroyo Antonio V.

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fernández García Tatiana

9.000,00

11.02.322C.472-2

González Sánchez Marcos

8.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Míguez María Celia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Aldir Mariano

5.000,00

11.02.322C.472-2

Noya González José Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vila Ameneiro Pablo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vila Ameneiro Sergio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Todorov Ivanov Vasil

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Castro Pedro

7.500,00

11.02.322C.472-2

Brea Torea Rosa

9.000,00

11.02.322C.472-2

Gestal Brandariz Xiana

9.000,00

11.02.322C.472-2

Velo Parga Modesto

5.000,00

11.02.322C.472-2

León Pita Ángela

9.000,00

11.02.322C.472-2

García Barreiro Judit

7.000,00

11.02.322C.472-2

Ramos García Pedro Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Campos Sendón Carlos

7.500,00

11.02.322C.472-2

Alvite Fernández José Antonio

7.000,00

11.02.322C.472-2

Gerpe Bello María Elisa

10.000,00

11.02.322C.472-2

López Varela José Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández García José Luis

8.000,00

11.02.322C.472-2

Rosende Meijide Marcos

11.600,00

11.02.322C.472-2

Bellas Gallardo Francisco José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Vidal Lucía

10.000,00

11.02.322C.472-2

Rosende Meijide Silvia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Infante Canosa José Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Cambeiro Triñanes Jesús

6.000,00

11.02.322C.472-2

De Valenzuela Bandín Fernando

11.600,00

11.02.322C.472-2

Sixto Iglesias Ramón

5.000,00

11.02.322C.472-2

García Castro Benigno Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Estramil Rioboo Evaristo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Penido Nimo José Francisco

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vidal Vidal Andrés

10.500,00

11.02.322C.472-2

Paleo Doce María del Mar

9.000,00

11.02.322C.472-2

González Carnota Magali

10.000,00

11.02.322C.472-2

Varela García Juan

6.000,00

11.02.322C.470-1

Gómez Moar Jorge

6.000,00

11.02.322C.472-2

Brea Fernández Áurea

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fraga Gabín Fco. Javier

5.000,00

11.02.322C.470-1

González Ortega Mariernets Mari

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Rioboo Vicente

8.000,00

11.02.322C.470-1

Gonta Sobrino Xosé

7.500,00

11.02.322C.470-1

Santos Canosa Martiño

7.500,00

11.02.322C.470-1

Ríos Barreiro María Angélica

10.000,00

11.02.322C.470-1

Noya Pérez Mónica

9.000,00

11.02.322C.472-2

Mella Paderne Jesús

5.000,00

11.02.322C.472-2

Armesto Gómez Lodario

7.000,00

11.02.322C.470-1

López Vilasuso José Carlos

11.100,00

11.02.322C.470-1

Veiga Freire María Benigna

9.500,00

11.02.322C.472-2

Saavedra Percedo María Elba

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Freire Iván

5.000,00

11.02.322C.472-2

Cakovan Vojvodic Aleksandar

8.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Martínez Diego

9.000,00

11.02.322C.472-2

Lage Caballero Judith

7.000,00

11.02.322C.472-2

González Rey Luis

8.000,00

11.02.322C.472-2

Castaño García David

6.000,00

11.02.322C.472-2

Saborido Fernández María Jesús

10.000,00

11.02.322C.472-2

Mirón Torrado Adrián

6.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco Gándara José Francisco

5.000,00

11.02.322C.472-2

Naveira Naveira Rubén

5.000,00

11.02.322C.472-2

Malvido Cardalda Antonio Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Morandeira Louzán María Belén

7.500,00

11.02.322C.472-2

Felpeto Bello José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Freire Trigo Ángel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Sendón Veloso Marta

9.000,00

11.02.322C.472-2

Alonso Matos José

7.500,00

11.02.322C.472-2

Villas Seoane María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Corral Ferreiro José Ricardo

11.600,00

11.02.322C.472-2

Vizoso Guerra Marta Rocío

10.600,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Mosquera Antonio José

7.500,00

11.02.322C.472-2

Díaz Vázquez Lucía

11.100,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Bermúdez Elia

10.500,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Martín Luis

10.500,00

11.02.322C.472-2

Vallo Vázquez Estrella

9.000,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Suárez María Teresa

9.000,00

11.02.322C.472-2

Loureiro Armada Alejandro

7.500,00

11.02.322C.472-2

Aradas Gª de Longoria Abella Bárbara

9.000,00

11.02.322C.472-2

Alonso Rodríguez Carolina

9.000,00

11.02.322C.472-2

Botana Lado Débora

10.000,00

11.02.322C.472-2

Eiris Garaboa María Dolores

7.500,00

11.02.322C.472-2

Ramilo Martínez Cesarina

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rosado Vilchez Robespierre A.

6.000,00

11.02.322C.472-2

López Montes María Edilma

9.000,00

11.02.322C.472-2

Becerra Rodríguez José Ramón

5.000,00

11.02.322C.472-2

Ferreiro Rodríguez Alberto

8.000,00

11.02.322C.470-1

Puceiro Bouzas Fernando

7.500,00

11.02.322C.472-2

Alcalde Blanco María Luisa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Caamaño Iglesias María José

7.000,00

11.02.322C.472-2

Botana Liste Susana

7.000,00

11.02.322C.470-1

Pérez González Beatriz

10.000,00

11.02.322C.472-2

Caamaño Maceiras Domingo

9.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Romero Sergio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pardo Couso Marta

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pardiñas Rodríguez Jorge

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pardiñas Lema Ana Isabel

10.000,00

11.02.322C.472-2

Golan Pombo Silvia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Seoane Sánchez Marcos

8.000,00

11.02.322C.472-2

Regueiro Raindo Francisco

11.100,00

11.02.322C.472-2

Picos Romero Víctor Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Alonso Chamosa Tania

7.000,00

11.02.322C.472-2

Diguele Parras Carolina

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Piedrabuena Noelia

11.100,00

11.02.322C.472-2

Guerreiro Prieto Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Ares Roberto

5.000,00

11.02.322C.472-2

Quintela Castro Beatriz

9.000,00

11.02.322C.472-2

Mosquera Pedre Laura

7.000,00

11.02.322C.472-2

Suárez Domínguez Silvia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Campos Suárez María José

9.000,00

11.02.322C.472-2

Yáñez Otero María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Viana Carrillo Yolanda

7.000,00

11.02.322C.472-2

Domarco Cid Dolores

10.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Guitiérrez Alberto Luis

7.500,00

11.02.322C.472-2

Carregal Calvo Laura

7.000,00

11.02.322C.472-2

Gelabert Amorós Joan

8.000,00

11.02.322C.472-2

Suárez Neira Javier

8.000,00

11.02.322C.472-2

Barbeito Arcas Fco. Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Esperante Amigo Ignacio

11.100,00

11.02.322C.472-2

Rey Fagin David

8.000,00

11.02.322C.472-2

Sabin Suárez José Enrique

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Lamas María Luisa

10.600,00

11.02.322C.472-2

Lara de la Llave Víctor Ángel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Brea Candal Begoña

7.500,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Mosquera Camilo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Li Jianzhi

5.000,00

11.02.322C.472-2

Yang Junling

8.000,00

11.02.322C.472-2

Lopes do Rosario Anilda

7.000,00

11.02.322C.472-2

Barreiro Faraldo Juan Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

Mouriño Costa Sonia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Durán Noela Rita

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rama Penas Óscar

7.500,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Rodríguez Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Carballo Vázquez Mario

5.000,00

11.02.322C.472-2

Mosteiro Mitchell Belén

7.000,00

11.02.322C.472-2

García Cazón José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Bello Berjano Sheila

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fraga González Mercedes

7.500,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Platas Bruno

5.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Cores Andrea

8.000,00

11.02.322C.472-2

Canto Eugercios Adela

9.000,00

11.02.322C.472-2

González Gude David

8.000,00

11.02.322C.472-2

Rego Romero Concepción M.

11.100,00

11.02.322C.472-2

Vidal Santos Andrés

11.100,00

11.02.322C.472-2

Álvarez de N. Pena Manuela Isolina

7.000,00

11.02.322C.472-2

Carballo Iglesias Bruno

5.000,00

11.02.322C.472-2

Aguiar Baña Montserrat

7.000,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Canedo José Antonio

8.000,00

11.02.322C.472-2

Villa Tasende Óscar

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fontao Freire José Manuel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Guimil Rey Consuelo

10.600,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Alcalde Margarita

10.600,00

11.02.322C.472-2

Avalos Ríos Gloria E.

9.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Martínez María Carmen

9.000,00

11.02.322C.472-2

Paz Rey José Eduardo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Vázquez José Carlos

7.000,00

11.02.322C.472-2

Louzao Vizcaíno José Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Lago Castro Juan Antonio

8.000,00

11.02.322C.472-2

Germil Calvo María Margarita

7.000,00

11.02.322C.472-2

Boullón Gómez Víctor Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Botana Silvia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Sabel Abruñeiras Santiago

5.000,00

11.02.322C.472-2

Expósito Ramos Susana

9.000,00

11.02.322C.472-2

Tojo Ferro José Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Citoula González Diego

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Sanz Paula

13.600,00

11.02.322C.472-2

Sanz Lorenzo María Isabel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Senlle Moure Ana Belén

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fraga Rey Daniel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Barreiro Goimil Alicia

10.600,00

11.02.322C.472-2

Parga Blanco Sergio Manuel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Tajes Insua Yonatan

9.000,00

11.02.322C.472-2

Muñiz Aldao María Dolores

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fraga Arcos Olalla

10.000,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Sánchez Miguel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Noguerol Rubén

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vale González Alonso

5.000,00

11.02.322C.472-2

Angeriz Agrelo José Luis

11.100,00

11.02.322C.472-2

Meijeide Ruiz Raúl

5.000,00

11.02.322C.472-2

Barreiro Ramos Pilar Consuelo

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Evangelista Marta

13.600,00

11.02.322C.472-2

Bodon y Gil Marta

7.000,00

11.02.322C.472-2

Botana Varela Ivonne

11.100,00

11.02.322C.472-2

González López Margarita

11.100,00

11.02.322C.472-2

Mallo Ares José Carlos

8.000,00

11.02.322C.472-2

Breijo Fernández Vanessa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Medín Vilaboy José Antonio

11.100,00

11.02.322C.472-2

Malo García Raquel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Corral Castro Áurea

10.000,00

11.02.322C.472-2

Medín Vilariño Lidia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Cancela Temprano David

6.000,00

11.02.322C.472-2

Ois Fariñas José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Fernández Juan Carlos

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Rodríguez Aurelio

11.100,00

11.02.322C.472-2

Alcaraz García Samuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Pérez Alfonso

5.000,00

11.02.322C.472-2

Durán Ríos Iria Lucía

7.000,00

11.02.322C.472-2

Bares Armada Jorge

6.000,00

11.02.322C.472-2

Couso Ces David

5.000,00

11.02.322C.470-1

Calvo Mallón David

5.000,00

11.02.322C.472-2

López Torreiro Alfonso

5.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Chávez Lidia Coromoto

7.000,00

11.02.322C.472-2

Colinas Suárez Elisa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Bocija Andrés

7.000,00

11.02.322C.472-2

Sime Rojas William

5.000,00

11.02.322C.472-2

Raña Garza Pedro Ángel

10.500,00

11.02.322C.472-2

Da Silva Oliveira Claudio Roberto

5.000,00

11.02.322C.472-2

Guerra Gómez Joaquín Antonio

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Ferreiro Daniel

6.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Prieto María Sonia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Suárez Emilio

11.100,00

11.02.322C.472-2

Eusebio García Trasancos

7.500,00

11.02.322C.472-2

Chao Cruz Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fidalgo Becerra Marcial Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Santiago Diz Manuela

7.500,00

11.02.322C.472-2

Doval Mourelle Marco

5.000,00

11.02.322C.472-2

Cea Paz José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Lata Cristina

10.000,00

11.02.322C.472-2

Cordido Silva Silvia María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Kaya Metin

8.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Lanzos Estela

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rey Casal Raquel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Moure Pulleiro Raquel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Rostagno Franchesco

5.000,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Castro Carmen

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pedreira Vázquez Juan Manuel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Arias Manuel

6.000,00

11.02.322C.472-2

Martín Santos María Vanesa

9.000,00

11.02.322C.472-2

Varela Barreiro Juan Carlos

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Bello Miguel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Calviño Bouzas Thalía

9.000,00

11.02.322C.472-2

García Zas Natalia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Merlo Varela Teresa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fontao Fondevila Patricia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Méndez Freijo María Carmen

9.000,00

11.02.322C.472-2

Grandío Iglesias Graciano

11.100,00

11.02.322C.472-2

Allo Pereira Luis

8.000,00

11.02.322C.472-2

Barreiro Rama María Inés

9.000,00

11.02.322C.472-2

Godoy Trillo Tomás Manuel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Taibo Jesús

11.100,00

11.02.322C.472-2

Maurelli Carlos Alberto

5.000,00

11.02.322C.472-2

Naveiro Gesto Miguel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Ayaso Sobrido María Beatriz

7.000,00

11.02.322C.472-2

Castiñeiras Martínez Juan Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Antelo Agra Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

López Abeledo Pedro

11.600,00

11.02.322C.472-2

Delgado González Mónica

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fariña Blanco Fernando

9.500,00

11.02.322C.472-2

Camino Tombo Laura

11.100,00

11.02.322C.472-2

Torres Rouco Ana Belén

11.100,00

11.02.322C.472-2

Movilla Blanco José Francisco

5.000,00

11.02.322C.472-2

Losada Brea Héctor

6.000,00

11.02.322C.472-2

Rey Vaamonde Jesús Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Ruanova Domínguez Consuelo

9.500,00

11.02.322C.472-2

Naveiro Otero Víctor

5.000,00

11.02.322C.472-2

Piñeiro Lema Santiago

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Castelo Eugenio

7.000,00

11.02.322C.472-2

Varela Míguez María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Bargo Bargo Jesús

8.000,00

11.02.322C.472-2

Bargo Dosil Jesús

8.000,00

11.02.322C.472-2

Buján Lamas Eduardo Miguel

5.000,00

11.02.322C.472-2

González Conde José Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

Seoane Varela Juan Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Grandal Formoso Vanesa

10.000,00

11.02.322C.472-2

Castiñeira Fernández Santiago

11.100,00

11.02.322C.472-2

Baña García Lorena

10.000,00

11.02.322C.472-2

Resua Rivadulla Ramón

8.000,00

11.02.322C.472-2

Silva Rodríguez Gabriel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Bello Barbeira María Jesús

10.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Castelo Beatriz

7.000,00

11.02.322C.472-2

Novo Conde David Andrés

5.000,00

11.02.322C.472-2

Gándara Faustino José Maico

5.000,00

11.02.322C.472-2

Figueira Sobradelo Manuel Alfonso

5.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Martínez José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Trillo Rodríguez José Antonio

8.600,00

11.02.322C.472-2

Veiga Garea Estefanía

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Formoso Noelia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Fondo Díaz Carlos

5.000,00

11.02.322C.470-1

Pantín Leal Marcos

8.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Ramudo Marta

7.000,00

11.02.322C.472-2

Colun Vitalie

5.000,00

11.02.322C.472-2

Raña Cotón Francisco

6.000,00

11.02.322C.472-2

Arincon Castro Patricia

7.500,00

11.02.322C.472-2

Pájaro Castelao María del Pilar

10.600,00

11.02.322C.472-2

Vilela Mujico Patricia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Garabal Fernández Jesús

8.000,00

11.02.322C.472-2

Veira Villar Marta

9.000,00

11.02.322C.472-2

Veira Villar Alejandra

13.600,00

11.02.322C.472-2

Pérez Fernández Miguel Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Bouza Martínez José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Quintela Fernández Divina Julia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Trasmonte Martínez Tomás

9.000,00

11.02.322C.472-2

Sousa Fernández José Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

Grandín Vilanova Francisco J.

11.100,00

11.02.322C.470-1

Diéguez Castro Antonio

11.100,00

11.02.322C.472-2

Suárez Méndez María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Gándara Casas Silvia

8.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Vázquez Juan Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Castro Pérez Sonia María

7.500,00

11.02.322C.472-2

Pedreira Rodríguez María Dolores

10.000,00

11.02.322C.472-2

Casas Manso Alejandro

5.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz López Juan Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Puente Guerra Marcelino

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Silva Tamara

7.500,00

11.02.322C.472-2

Maldonado Cuns José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Varela Dafonte Mª del Carmen

7.000,00

11.02.322C.472-2

Becerra Mallo José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Calvo Rodeiro María

10.000,00

11.02.322C.472-2

Añón Sanjurjo Marta

11.100,00

11.02.322C.472-2

Viqueira Blanco Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pazos Domínguez David Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Castiñeiras Liste Santiago David

5.000,00

11.02.322C.472-2

Asorey Zorraquino Natali

10.000,00

11.02.322C.472-2

Lagares Couselo Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Veiga Brea Miriam

7.000,00

11.02.322C.472-2

García Lata Iván

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pose Pose Martín

9.000,00

11.02.322C.472-2

Castreje Díaz Sara Jesica

7.000,00

11.02.322C.472-2

Otero Boullón Rafael

5.000,00

11.02.322C.472-2

Millo Lago Marcos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Tizón Fernández Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Varela García Roberto Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Ferreyra Pose Mariana Yamila

7.000,00

11.02.322C.472-2

Froján Meléndez Mª del Carmen

11.100,00

11.02.322C.470-1

Vale Ramos Pedro

9.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Taboada Alberto

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Paredes Marta

10.000,00

11.02.322C.470-1

Lamela Formoso José Manuel

7.500,00

11.02.322C.470-1

Castenda Balado José Antonio

7.500,00

11.02.322C.470-1

Sampayo Iglesias José

7.500,00

11.02.322C.472-2

Ocampo Legaspi María José

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fresco Fernández Francisco

7.500,00

11.02.322C.472-2

López Barral Manuel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Pereyra Rodríguez José Luis

5.000,00

11.02.322C.470-1

Sande Mosquera Lucía

7.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Polo Patricia

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fragio Formoso Benigno

11.100,00

11.02.322C.472-2

Martínez Mera Concepción

9.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Márquez Ana

7.500,00

11.02.322C.472-2

Lozano Verdes Isabel

10.000,00

11.02.322C.472-2

Requejo Gómez José Claudio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Mosteiro Díaz Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Herbón Parajua José Manuel

5.000,00

11.02.322C.470-1

Díaz López Irene

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Muñiz José Manuel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Carreiras Pazo Cristina

10.000,00

11.02.322C.472-2

González Martínez Nila

10.000,00

11.02.322C.472-2

Mouriz del Río Miranda José Antonio

7.500,00

11.02.322C.472-2

Núñez Ares Ruth

7.000,00

11.02.322C.472-2

López Álvarez Mª Rosana

9.500,00

11.02.322C.472-2

Codesal Méndez Luis María

11.100,00

11.02.322C.472-2

Guerreiro Codesido José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Vilariño Jesús

8.000,00

11.02.322C.472-2

Fouz Soto Elena

7.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco Fontao Ana

11.100,00

11.02.322C.472-2

Abeledo Rodríguez José Carlos

7.000,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Fernández Ignacio

8.000,00

11.02.322C.472-2

García-Diego Rea Manuel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Bruzos Bruyel Eva María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Serrao Pantoja Eliane Cristina

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rey Vázquez Rosa María

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Rodríguez María José

13.600,00

11.02.322C.472-2

Santos Santos Samuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

López Anllo José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vila Fieiras Rosa María

7.000,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Paz Manuela

7.000,00

11.02.322C.472-2

López Villanueva Ana Belén

9.000,00

11.02.322C.472-2

Longarela Saavedra Sandra

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Varela Ana

11.100,00

11.02.322C.472-2

Agra Soengas María Salomé

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Cagide Fernando

7.000,00

11.02.322C.472-2

Cagide Loureiro Julio

9.500,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Fernández Jessica

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rivero Paludi Mariano Alfredo

7.500,00

11.02.322C.472-2

Rivero Paludi Andrés Francisco

5.000,00

11.02.322C.472-2

López Ratón Rafael

5.000,00

11.02.322C.472-2

Massana Molina Lander

8.000,00

11.02.322C.470-1

Vadillo Núñez Laura

9.000,00

11.02.322C.470-1

Fernández Alonso Miguel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Peteiro Folgueira Ángel

7.500,00

11.02.322C.472-2

García Novo José Luis

7.500,00

11.02.322C.472-2

Barreiro Somoza María Elena

7.500,00

11.02.322C.472-2

Teijeiro Pumariño Rebeca

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Besteiro Irene

13.600,00

11.02.322C.472-2

Méndez Cela José

8.000,00

11.02.322C.472-2

Arias Reija Francisco José

9.000,00

11.02.322C.472-2

Teijeiro Pumariño Aseret

7.000,00

11.02.322C.472-2

Alvira Martínez Clara

7.000,00

11.02.322C.472-2

Adele Haig Odette Martine

9.000,00

11.02.322C.472-2

Khrypko Olga

7.000,00

11.02.322C.472-2

Santos Rodríguez María José

7.500,00

11.02.322C.472-2

Suárez Gil Sergio

6.000,00

11.02.322C.472-2

Andrés Sánchez-Carralero María Carmen

7.000,00

11.02.322C.472-2

Varela Varela Óscar

6.000,00

11.02.322C.472-2

Lima Gomes Yara

7.000,00

11.02.322C.472-2

López Penoucos José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rivas López María José

11.100,00

11.02.322C.472-2

Montes Montes Luz Marina

10.000,00

11.02.322C.472-2

Cabarcos Abadín Ángel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Cota Gómez Iván

7.500,00

11.02.322C.472-2

Palacios Pérez Rebeca

7.000,00

11.02.322C.472-2

López Fernández Juan Alberto

5.000,00

11.02.322C.472-2

Prieto Martínez Noel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Cebreiro Melling Michelangelo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Seijas Álvarez Serafín

5.000,00

11.02.322C.472-2

Piñeiro Piñeiro María Jesús

10.000,00

11.02.322C.472-2

Castrillón Flórez María Fabiola

7.000,00

11.02.322C.472-2

Redondo Martínez Mercedes Petra

11.100,00

11.02.322C.472-2

Carballo Coedo Miguel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Martínez Seren Diego

8.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Sánchez Marcos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Roitman Óscar Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Seijas Álvarez Sergio

9.000,00

11.02.322C.472-2

Portela Rus María Julia

7.500,00

11.02.322C.472-2

Ruiz Romero Esteban

8.000,00

11.02.322C.472-2

Teijeiro García Benedicta María

7.500,00

11.02.322C.472-2

Segura Varela Julián Fermín

5.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco Méndez Verónica

7.000,00

11.02.322C.472-2

Freire Hermida José María

5.000,00

11.02.322C.472-2

Miranda Varela Francisco

9.500,00

11.02.322C.472-2

Puente Rivas Mónica

9.000,00

11.02.322C.472-2

Vidueiro Cabodevila Manuel

10.500,00

11.02.322C.472-2

Janeiro Tome María del Mar

7.000,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Martínez Demian

11.600,00

11.02.322C.472-2

Fraga Arias Víctor

5.000,00

11.02.322C.472-2

Suárez González María Dolores

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Varela Begoña

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Martínez María Lucía

11.100,00

11.02.322C.472-2

Varela Pacios Miguel Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Méndez Fernández Luara

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Forja Óscar

11.100,00

11.02.322C.472-2

Ledesma Salto Julio César

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fernández Rodríguez Diego

9.000,00

11.02.322C.472-2

Serrano Marín Miriam

10.000,00

11.02.322C.472-2

Almonte Matías Carlos

9.000,00

11.02.322C.472-2

Gutiérrez Vargas Mónica

10.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Rodríguez Pilar

7.000,00

11.02.322C.472-2

Carretero Díaz María Olga

9.000,00

11.02.322C.472-2

Trenor López Leopoldo

9.000,00

11.02.322C.472-2

Bouso Bouso Juan Carlos

8.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Díaz José Ángel

10.500,00

11.02.322C.472-2

Tobares Quevedo Gemma María

10.000,00

11.02.322C.472-2

Fong Cabañas Marilyn

10.000,00

11.02.322C.472-2

Méndez Canteiro Mª Isabel

10.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Robledo Rocío

10.000,00

11.02.322C.472-2

Ares Fernández María Inés

10.000,00

11.02.322C.472-2

Carvalho dos Santos Vanusa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Núñez Monterrubio Sonia

11.100,00

11.02.322C.472-2

Rivas López Sonia

10.500,00

11.02.322C.470-1

Arias González Ángel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Méndez Arias Olalla

10.000,00

11.02.322C.472-2

López López Ángel José

11.100,00

11.02.322C.472-2

Towey Lindsay Elizabe

10.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez García Manuel

9.500,00

11.02.322C.472-2

Gil Castro José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Chua Yu Carol Geraldine

10.000,00

11.02.322C.472-2

López Fernández Mercedes

11.100,00

11.02.322C.472-2

Gustems Manuel Alicia Carmen

7.000,00

11.02.322C.470-1

Suárez Otero Estrella

7.000,00

11.02.322C.472-2

Palimaur Mariana

9.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Castrillón María Pilar

9.500,00

11.02.322C.470-1

Castro Herbón Mª Trinidad

11.100,00

11.02.322C.472-2

Martínez Fernández Bernardo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco Silvosa Isabel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Freire Luis

11.600,00

11.02.322C.472-2

Peña López Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Hermida Seoane Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Rubio Roberto

5.000,00

11.02.322C.472-2

Magdalena Quintana Álvaro

7.500,00

11.02.322C.472-2

Darriba López María José

10.000,00

11.02.322C.472-2

López Fernández Mónica

10.000,00

11.02.322C.472-2

Mon Geada María

11.100,00

11.02.322C.472-2

Díaz Melón María Teresa

9.000,00

11.02.322C.472-2

Loureiro Vázquez María Sol

7.000,00

11.02.322C.472-2

Aira Pumar María José

7.000,00

11.02.322C.472-2

Aragón Mosquera María Cruz

9.000,00

11.02.322C.472-2

Novo Fernández Mario

5.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Gandoy Gonzalo

7.000,00

11.02.322C.472-2

García Areán José Alfredo

8.000,00

11.02.322C.472-2

Sangiao Fernández Elena

7.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Puente Rocío

9.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Puente Pamela

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Dorado Arturo

9.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Valiño D. José Luis

7.500,00

11.02.322C.472-2

Rojo Prado María Rosario

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Medina Eva Mª

10.000,00

11.02.322C.472-2

Senso Montero Pilar

7.500,00

11.02.322C.472-2

Jato Franco Iván

5.000,00

11.02.322C.472-2

Piñeiro Lorenzo Ana María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Méndez Sufuentes Roberto Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Jiménez Varela María Jesús

9.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Cruz Antonia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Alonso Mónica

7.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Portela Rubén

5.000,00

11.02.322C.472-2

Curiel Sánchez Alberto Borja

7.500,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Velasco María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Carballés Balado Rafael

7.500,00

11.02.322C.472-2

Darriba López Manuel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Regueiro Fernández Marcos

9.000,00

11.02.322C.472-2

Besteiro Fernández Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Varela Sánchez Adrian

9.000,00

11.02.322C.472-2

Besteiro Fernández Pedro

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Olmo Dolores

9.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez García Diego

8.000,00

11.02.322C.472-2

Rey Cabana Eva María

7.000,00

11.02.322C.472-2

Méndez López Fermín

11.600,00

11.02.322C.470-1

Carballido Álvarez Nuria

9.000,00

11.02.322C.472-2

Marcos Páez Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Casasempere Maseda Cristina

7.000,00

11.02.322C.472-2

García Troitiño Alberto

8.000,00

11.02.322C.472-2

Megia San Miguel Isabel

10.000,00

11.02.322C.472-2

Marcos Páez Ana María

7.000,00

11.02.322C.472-2

Marcos Páez María Isabel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Lombardía López María Soledad

7.500,00

11.02.322C.472-2

Vallejo Vázquez Jesús Fernando

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Martínez Alfonso

5.000,00

11.02.322C.472-2

Loures Romero Jessica

10.000,00

11.02.322C.472-2

Neira Pájaro María Belén

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Mato María Paz

13.600,00

11.02.322C.470-1

Pereira García Antonio Guill

5.000,00

11.02.322C.472-2

Villaraviz López Berta

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vyshnevetska Valeriya

7.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Penela Joaquín

7.500,00

11.02.322C.472-2

Núñez Montes Emilio

7.500,00

11.02.322C.472-2

López Gallego Manuel

9.500,00

11.02.322C.472-2

López Orozco Iván

8.000,00

11.02.322C.472-2

Merodio Romero Mª Concepción

7.000,00

11.02.322C.470-1

Rodríguez Pena Eva María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Lamas Longarela Diego

5.000,00

11.02.322C.472-2

Silva de Moraes Isnaia

9.000,00

11.02.322C.472-2

García Edrosa Silvia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fdez.-Noriega Fdez. Santiago

5.000,00

11.02.322C.472-2

Freire Vázquez Miguel Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Lagaron Ares María Isabel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Cambeiro Gerpe Francisco Javie

7.500,00

11.02.322C.472-2

Flores Fernández José Ángel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez García Sergio

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fernández Díaz Luis

10.500,00

11.02.322C.472-2

Rois Abel Iago

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Murias José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Migueiz Santin Francisco Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

López Negro María Beatriz

10.000,00

11.02.322C.472-2

Vizcaíno Casanova José Carlos

8.000,00

11.02.322C.472-2

López Iglesias Crisanto

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Caballero José Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Fernández Jesús María

5.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Varela Rubén

11.100,00

11.02.322C.472-2

Neira Vázquez José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

González Simón Verónica

9.000,00

11.02.322C.472-2

Enríquez Rodríguez Juan Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Arribas Rodríguez Erika

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rivas González José Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Pérez María Victoria

7.500,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez López David

8.000,00

11.02.322C.472-2

Villadonga Villanueva Noemí

9.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Varela Olaya

9.000,00

11.02.322C.472-2

Illanes Cota Mónica

10.000,00

11.02.322C.472-2

Illanes Cota Sandra

10.000,00

11.02.322C.472-2

Sarille Paz Iván Siro

11.100,00

11.02.322C.472-2

López López Felipe

5.000,00

11.02.322C.472-2

Valledor Fernández Celso

7.500,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Rodríguez María Balbina

10.000,00

11.02.322C.472-2

García Paredes Miguel

9.950,00

11.02.322C.472-2

Checa García Celia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Pérez María José

10.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Funcasta Teresa

11.100,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Carballeira Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Rodríguez Gonzalo

8.000,00

11.02.322C.472-2

González Domínguez Mari Carmen

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Pérez Adrian

10.500,00

11.02.322C.472-2

Posada López José Alberto

5.000,00

11.02.322C.470-1

Coto Méndez Estefanía

7.500,00

11.02.322C.472-2

Cid García Miguel Ángel

11.100,00

11.02.322C.472-2

García Loureiro Santiago

11.100,00

11.02.322C.472-2

García Porta Ana María

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Frutos Jorge Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

García Rodríguez Jesús

5.000,00

11.02.322C.470-1

Vila Fernández Leticia

7.500,00

11.02.322C.472-2

Guerra Rubal Ramón José

8.000,00

11.02.322C.472-2

Fanego Candia Patricia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Seijas López Mario

11.100,00

11.02.322C.472-2

Barreal Pumarega María Pilar

11.100,00

11.02.322C.472-2

Carnero Pereiro Sara

10.000,00

11.02.322C.470-1

Agra Mella Ángel

9.000,00

11.02.322C.470-1

Blanco Rodríguez Sabela

7.000,00

11.02.322C.472-2

González Río Andrea

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Fernández Andrés

7.500,00

11.02.322C.472-2

García Fernández Jesús

11.100,00

11.02.322C.472-2

Prieto García José Antonio

7.500,00

11.02.322C.472-2

Edrosa Fernández Iago

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pardo López David

12.600,00

11.02.322C.472-2

Rubio González Mario

5.000,00

11.02.322C.472-2

Val Villarino Demelsa

10.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco Cancio Rubén

9.000,00

11.02.322C.472-2

Arias Vázquez Soledad

10.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Lombao Lucía

10.000,00

11.02.322C.472-2

Seijas Núñez Susana

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Doval Walter

5.000,00

11.02.322C.472-2

Maseda Lestegas Marco

6.000,00

11.02.322C.472-2

Robayn Fuentes José A.

5.000,00

11.02.322C.472-2

Eijo Silvoso Ml Carmen

10.000,00

11.02.322C.472-2

Arias Rodríguez Diego

6.000,00

11.02.322C.472-2

Suárez Vázquez María Elena

7.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Casanovas Eliseo

8.000,00

11.02.322C.472-2

Fuente Gómez Luis de la

9.000,00

11.02.322C.472-2

Estévez Díaz Jacobo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Freire Couso Guadalupe

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pardo Rodríguez Fco. Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Eijo Blanco Yobana

7.000,00

11.02.322C.472-2

De la Rosa Rosso Yeiri Nelfri

6.000,00

11.02.322C.472-2

Suárez Modia Juan Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

López López Laura

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rey Daporta Saleta

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fouz Reguera María Ángeles

9.000,00

11.02.322C.472-2

Azcárraga Varela Victoriano C.

5.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Fernández Nancy

9.000,00

11.02.322C.472-2

Carral Penedo Silvia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Carballal Fernández Antonio

9.000,00

11.02.322C.472-2

Lage Sánchez Paula

11.100,00

11.02.322C.472-2

Ferreiro Pérez José Manuel

11.100,00

11.02.322C.472-2

López López Óscar

5.000,00

11.02.322C.472-2

García Neira Mª de los Dolores

10.000,00

11.02.322C.472-2

Torres Cancelo Mª del Carmen

10.000,00

11.02.322C.472-2

López González Luis Miguel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Freitas Eva María

10.000,00

11.02.322C.472-2

Novoa Rodríguez Lina

7.000,00

11.02.322C.472-2

Mazaira Sánchez Aurelio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Lamazares Rodríguez María Jesús

9.000,00

11.02.322C.472-2

López García José Álvaro

5.000,00

11.02.322C.472-2

Marqués Barreiro Óscar

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Caballero Rubén

8.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Mata Manuel

6.000,00

11.02.322C.472-2

Prado Alvaredo Óscar

5.000,00

11.02.322C.472-2

López Sanfiz Asunción

7.500,00

11.02.322C.472-2

Pereira Torres Rosa Mª

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Piñeiro Iván

8.000,00

11.02.322C.470-1

Castro López José Manuel

11.100,00

11.02.322C.472-2

López Mauro José Luis

7.000,00

11.02.322C.472-2

Marcos Bermúdez Javier

7.000,00

11.02.322C.472-2

Arcos González Clotilde

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Vázquez Maite

7.000,00

11.02.322C.472-2

López Fernández Mónica

7.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Mata Vanessa

7.000,00

11.02.322C.472-2

López López María José

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez López Servando

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Quiroga Óscar

5.000,00

11.02.322C.472-2

González López Juan Carlos

7.500,00

11.02.322C.472-2

Ríos Corral Segundo

7.500,00

11.02.322C.472-2

López Gude José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Miranda Juan

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Díaz José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Novo Molejón Arturo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Castro González Fe

7.000,00

11.02.322C.472-2

Lorenzo Queiro Beatriz

10.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco Penín Isabel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Veiga García María Begoña

10.000,00

11.02.322C.472-2

García Montero Amelia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Novo López Jaime

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rebolo Zas Ana María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Boricean Cosmin

9.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Pérez Marcos

8.000,00

11.02.322C.472-2

Goyanes Rey Brais

8.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández López José

7.500,00

11.02.322C.472-2

Méndez Vega Eladio David

11.100,00

11.02.322C.472-2

Pérez Méndez Jesús Eugenio

5.000,00

11.02.322C.472-2

González Méndez José Esteban

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fernández Calvo Carla

7.000,00

11.02.322C.472-2

Lobelle Fernández Carlos José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rábade Teijeiro Laura

9.000,00

11.02.322C.472-2

Campello Prieto Marta

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Argiz Ramón

5.000,00

11.02.322C.472-2

Jesús Freitas Luciano

5.000,00

11.02.322C.472-2

García Álvarez Judit

7.000,00

11.02.322C.472-2

García Fernández Iván

9.000,00

11.02.322C.472-2

Ron Lombardero Serafín

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fernández Soto Jesús

11.100,00

11.02.322C.472-2

Arza González Ana Marta

7.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Rodríguez Patricia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Quiroga María del Pilar

7.000,00

11.02.322C.472-2

Labrada Álvarez Bernardino

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pena Abel Fernando

5.000,00

11.02.322C.472-2

Canto Yanes José Luis

9.000,00

11.02.322C.472-2

Camino López Marta

9.000,00

11.02.322C.472-2

Barreiro Cazón Mercedes

9.000,00

11.02.322C.472-2

López García Manuel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Méndez López Montserrat

11.100,00

11.02.322C.472-2

Díaz Blanco Ana

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Varela Jessica

7.000,00

11.02.322C.472-2

García Menéndez Susana

9.000,00

11.02.322C.472-2

Núñez Gil Marta

7.000,00

11.02.322C.472-2

Baamonde Teijeiro Cristina

9.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Gómez Marta

9.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco Fraga Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

Viñas Sánchez Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

García Gómez María Irene

7.000,00

11.02.322C.472-2

Val Campos María Cristina

9.000,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Cabo Fco. Javier

7.500,00

11.02.322C.472-2

López Almeida Johana

10.000,00

11.02.322C.472-2

Goás Jul Jacobo Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Fernández José Antonio

11.600,00

11.02.322C.472-2

Fernández Fernández Sara

11.100,00

11.02.322C.472-2

Ferreira Alves Viviane

10.000,00

11.02.322C.472-2

Cabaleiro Larrea Miguel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Morais dos Santos Albertina

10.000,00

11.02.322C.472-2

Otero Penabad María Isabel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rego Sante Vanessa

7.500,00

11.02.322C.472-2

Esmorís López Raúl Alfonso

9.000,00

11.02.322C.472-2

Cuñarro Figueiras Mª del Carmen

10.000,00

11.02.322C.472-2

Ferreira Conde Vanesa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Yáñez Puentes Alicia

10.000,00

11.02.322C.472-2

María Cruz Ana

10.000,00

11.02.322C.472-2

Veiga Fernández Ramón

8.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Lindín Rubén

9.000,00

11.02.322C.472-2

Mon Cancio Carolina

7.000,00

11.02.322C.472-2

Maieru Pablo Guillermo

8.000,00

11.02.322C.472-2

López Moreno Mª del Carmen

10.000,00

11.02.322C.472-2

Busto Varela Diego

7.500,00

11.02.322C.472-2

Paz Reigosa Luis Antonio

11.100,00

11.02.322C.472-2

López Novo Raúl

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez López Mª Cristina

7.500,00

11.02.322C.472-2

García Vázquez Mª Irene

7.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Montero de Espinosa José María

6.000,00

11.02.322C.472-2

Héctor Iglesias Maside

9.000,00

11.02.322C.472-2

Ferrer Gómez Hernán Agustín

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Sánchez Francisco

5.000,00

11.02.322C.472-2

López Nieto Yolanda

9.000,00

11.02.322C.472-2

Salgado Conde Rubén

5.000,00

11.02.322C.472-2

Coira Cabanela Jenifer

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Cotarelo María Teresa

10.000,00

11.02.322C.472-2

Freije Suárez Justo

10.500,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Gómez Diego

8.000,00

11.02.322C.472-2

Varela Casanova Marcos

8.000,00

11.02.322C.472-2

Varela Casanova Noelia

9.000,00

11.02.322C.472-2

González Rubinos Vanesa

9.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez López José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pedreira Pena Mª de los Ángeles

9.000,00

11.02.322C.472-2

Aguiar Louzao Alexia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Rolle Calvo Azucena

10.000,00

11.02.322C.472-2

Novo Souto Francisco

6.000,00

11.02.322C.472-2

Montenegro Rodríguez Montserrat

10.000,00

11.02.322C.472-2

Sarandeses Regueiro Marisol

10.000,00

11.02.322C.472-2

Rivas Martínez Pablo

6.000,00

11.02.322C.472-2

Villasante Vázquez Marcos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Soneira Ramos Jesús Manuel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Hoyos Cano Miguel Ángel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Losada Cope Sandra

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Sánchez José Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Cela Fernández Rubén

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Pérez José Miguel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Ramos María Laura

13.000,00

11.02.322C.472-2

Lamapereira Yáñez Adrián

6.000,00

11.02.322C.472-2

Longueira Zapata Daniel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Curi Silvia Estela

9.000,00

11.02.322C.470-1

Fernández Vázquez María del Carmen

10.000,00

11.02.322C.470-1

Fernández Vázquez Mª Asunción

10.000,00

11.02.322C.470-1

Pérez Vázquez Daniel

6.000,00

11.02.322C.472-2

Nieto Pérez Diego

5.000,00

11.02.322C.470-1

Asorey Glez. Silvia

10.000,00

11.02.322C.470-1

Gómez Cao Fernando

7.500,00

11.02.322C.472-2

Rivero Madriñán Fernando

5.000,00

11.02.322C.470-1

Pérez Laso María Concepción

9.000,00

11.02.322C.470-1

Andrea Iglesias Prado

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pascual Canal Serafín

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Sanjurjo Francisco Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Guzmán Juan

8.000,00

11.02.322C.472-2

Cadaveira González Paula

7.000,00

11.02.322C.472-2

Raton González Verónica

2.000,00

11.02.322C.470-1

Raton González Verónica

8.000,00

11.02.322C.472-2

Palmero Ferrer Dayana

7.000,00

11.02.322C.472-2

Malingre Pérez Óscar

5.000,00

11.02.322C.472-2

Balvis Menor Manuel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Ruido Taboada Beatriz

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fuentes López Óscar

6.000,00

11.02.322C.472-2

Formoso Montero Javier

8.000,00

11.02.322C.472-2

Conde González Anabel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Vázquez Lorena

10.500,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Fernández Carlos

7.500,00

11.02.322C.472-2

Traveso Martínez Miguel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Curras Rodríguez Natalia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Fernández Maximino

11.100,00

11.02.322C.472-2

López López Sandra

7.000,00

11.02.322C.472-2

Valcárcel López Laura

11.100,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Feijoo Juan Francisco

11.100,00

11.02.322C.472-2

Dacasa Penela Ana Belén

7.000,00

11.02.322C.472-2

García Veiga Daniel

6.000,00

11.02.322C.472-2

Oliveira Ferreira Ana Mª

9.000,00

11.02.322C.472-2

Oviedo García Belinda

10.000,00

11.02.322C.472-2

Ripoll Duartes Mª del Carmen

10.000,00

11.02.322C.472-2

González Tesouro Mª Pilar

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rivero Rivero Yolanda

11.100,00

11.02.322C.472-2

Alonso Rguez. José Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

Llano Díaz Juan José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Casal Rubén

5.000,00

11.02.322C.472-2

Antunes Álvarez Arturo

8.000,00

11.02.322C.472-2

Pereira Martínez Rafael

10.500,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Villaseca Manuel

10.500,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Vicente César

9.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez García José Antonio

11.100,00

11.02.322C.472-2

García Chaler Miguel Ángel

7.500,00

11.02.322C.472-2

López Blanco Sara

10.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Boo Mª Purificación

9.000,00

11.02.322C.472-2

Silverio Martínez Modesto

5.000,00

11.02.322C.472-2

González Peraita Mª Carmen

9.000,00

11.02.322C.472-2

Domínguez Blanco Natalia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Conde Vázquez José

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez López José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

López Fidalgo M. Milagros

7.500,00

11.02.322C.472-2

Gulias Trigas Jorge

8.000,00

11.02.322C.472-2

Rey Rodríguez Francisco Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Dorribo González Ángel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Prado Formoso Aurora

9.000,00

11.02.322C.472-2

Laura Prado González

7.000,00

11.02.322C.472-2

Carballo González Eva

7.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Núñez José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Gavilanes González Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Ramos González Belén

10.000,00

11.02.322C.472-2

López Rodríguez Carmen María

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Suárez Antón Xurxo

7.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Fernández Ofelia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Caneda Ana María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Sande González Lucía

7.000,00

11.02.322C.472-2

Caride González Francisco

7.000,00

11.02.322C.472-2

López Rodríguez Yanet

11.100,00

11.02.322C.472-2

Piñeiro Reboredo María Nerea

9.000,00

11.02.322C.472-2

Salgado Gómez María Ángeles

10.500,00

11.02.322C.472-2

Estévez Cid Sandra

9.000,00

11.02.322C.472-2

Novoa Sarria Juan Carlos

11.100,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Vaamonde Carlos

7.000,00

11.02.322C.472-2

Bóveda Ríos Miriam

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Iglesias Susana

9.000,00

11.02.322C.472-2

Delgado Termenon Jesús

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Rodríguez Gumersindo

9.500,00

11.02.322C.472-2

Verísimo Martínez Feliciano

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vega González Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Moreda Gómez María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Silva Arias Juan Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Moreda Gómez Lucía

9.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Mendoza Ofelia Ester

7.000,00

11.02.322C.472-2

Moran Lovos Gabriel Alejandro

6.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Macías Jackeline Eliza

9.000,00

11.02.322C.472-2

Cid Rodríguez Mª Isabel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Menéndez Rodríguez Mª Carmen

9.000,00

11.02.322C.472-2

Araújo Novoa Mª de la Luz

7.000,00

11.02.322C.472-2

Marra Gómez Víctor

11.100,00

11.02.322C.472-2

Marra Gómez Rubén

7.500,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Fernández Ana María

7.000,00

11.02.322C.472-2

Aguiar Hernández Dubraska

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Durán Manuel

11.600,00

11.02.322C.472-2

Miguel Quintas Blanco

8.000,00

11.02.322C.472-2

Hugo Prieto Estévez

9.000,00

11.02.322C.472-2

Estévez Pascual José Manuel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Di Salvo Héctor Nicolás

11.100,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Gómez José Santiago

8.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández González Héctor

8.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Carneiro Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Ortiz Feliz Carolina

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Morales Alejandro

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Silva María Remedios

9.000,00

11.02.322C.472-2

Taboada Casteleiro Victoria

9.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Aneiros María Isabel

10.000,00

11.02.322C.472-2

De Oliveira Pinheiro Rosa Patricia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Massa Rosa María

10.000,00

11.02.322C.472-2

Aparicio Castro Montserrat

9.000,00

11.02.322C.472-2

Dasilva Touza Juan Manuel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Canosa Bello José Iván

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Rodríguez Magdalena

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Rodríguez Isabel

7.000,00

11.02.322C.472-2

De Padua Fernández Juan José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Domínguez Rey Francisco

7.500,00

11.02.322C.472-2

Chávez Vázquez María Guadalupe

11.100,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Hernández Ricardo

8.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Afreijo Karina

9.000,00

11.02.322C.472-2

Estévez Estévez Julio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández González Andrés

5.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Mejia Ydalia Altagrac

9.000,00

11.02.322C.472-2

Barreiro López M. Lourdes

10.000,00

11.02.322C.472-2

Sequeiros Ribao Lucía

7.000,00

11.02.322C.472-2

Méndez Losada Lucía

9.000,00

11.02.322C.472-2

Barandela Domuro Héctor

11.100,00

11.02.322C.472-2

Gándara Pereira Juan José

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Corbillón María Lourdes

9.000,00

11.02.322C.472-2

Prada González Iván

8.000,00

11.02.322C.472-2

Cid Calvo María

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Martínez Antonio José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Puga Bernárdez Mercedes

7.000,00

11.02.322C.472-2

Estévez Puga Beatriz

7.500,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Parada David

9.000,00

11.02.322C.472-2

Carneiro Quintas Noelia

10.000,00

11.02.322C.472-2

González Lorenzo Víctor Manuel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Belenda Sotelo Consuelo

10.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Román Sofía

10.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Rodríguez Mª Lourdes

10.000,00

11.02.322C.472-2

Da Silva González Javier

9.000,00

11.02.322C.472-2

Diz González César

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Colmenero Rafael

5.000,00

11.02.322C.472-2

Mato Joaquín José Carlos

6.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez González Camilo José

6.000,00

11.02.322C.472-2

Sierra Rey María del Carme

9.000,00

11.02.322C.472-2

Meijide Bouzas Laura

7.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Estévez José Ramón

5.000,00

11.02.322C.472-2

García González Miguel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Celix Fernández Sonia

7.500,00

11.02.322C.472-2

Celix Fernández Miguel Ángel

6.000,00

11.02.322C.472-2

Borrajo Martínez Francisco

11.100,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Alonso Raquel

7.000,00

11.02.322C.472-2

González Moure Alberto

5.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Villamarín Saleta

9.000,00

11.02.322C.472-2

Mourille Castiñeiras José Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

Outeiro Castiñeira Davide Antón

5.000,00

11.02.322C.472-2

Sánchez Serna Alejandro

6.000,00

11.02.322C.472-2

Soriano Biosca María Teresa

11.100,00

11.02.322C.472-2

Valiñas Conchouso Almudena

7.000,00

11.02.322C.472-2

Domínguez Portela Fátima

10.000,00

11.02.322C.472-2

López Vega Lucía

11.100,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Fernández Silvia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Prol González Ramona

7.000,00

11.02.322C.472-2

Domarco Pérez María Dolores

7.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Suárez Víctor Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Muñoz López Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Seco Sotelo Roberto

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Losada María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Maceda Álvarez Roberto

8.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Freijedo Rubén

5.000,00

11.02.322C.472-2

Moure Sampayo José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Fernández José Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Ferreiro Hugo

9.000,00

11.02.322C.472-2

Ramos Mourin Daniel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pacio Guimarey Mª Cristina

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Nespereira Sonia Mª

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Martínez José Manuel

10.500,00

11.02.322C.472-2

Pérez Valeiras Mª Inés

10.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Álvarez Beatriz

10.000,00

11.02.322C.472-2

Da Silva da Silva Emilia Cristina

9.000,00

11.02.322C.472-2

Garrido Fernández Yolanda

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pereira Teixeira Mónica

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pereira Teixeira Sonia Margarita

7.000,00

11.02.322C.472-2

González Rodríguez José Antonio

7.500,00

11.02.322C.472-2

González Echezuria Rosbel María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Stan Nicusor

6.000,00

11.02.322C.472-2

Anglada Glez. Emilio

7.500,00

11.02.322C.472-2

Novelle Feijóo Mª Ángeles

11.100,00

11.02.322C.472-2

Cabido Pérez Carmen

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Álvarez Emilio

7.500,00

11.02.322C.472-2

Barja Sierra Mª Ángeles

6.000,00

11.02.322C.472-2

Otero Fernández José Ramón

5.000,00

11.02.322C.472-2

García Fernández Mª del Carmen

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vieira da Cuña Javier

7.500,00

11.02.322C.472-2

Bernárdez Cerdeira Uriel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Crespo López José

8.000,00

11.02.322C.472-2

González Vázquez Eva

10.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Cruz Nuria

9.000,00

11.02.322C.472-2

Giana González David Raffael

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Teixeira Vanesa

10.000,00

11.02.322C.472-2

Reinoso Santos Floriano

5.000,00

11.02.322C.472-2

Ferreira González José Odilo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Domínguez Díaz Yaeli

11.100,00

11.02.322C.472-2

Prol Cid Iria

10.000,00

11.02.322C.472-2

Rosendo Domínguez María Lucila

10.000,00

11.02.322C.472-2

Martín Camacho Marisol

9.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Durán José Antonio

8.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Durán Luis Manuel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Calleiros Pérez Santiago

5.000,00

11.02.322C.472-2

Cardoso González Mª Teresa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Selas Domínguez Lorena

10.000,00

11.02.322C.472-2

Domínguez Martínez José Benito

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pla Martín Abraham

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Lorenzo José Antonio

7.500,00

11.02.322C.472-2

Nieto Allende Iban

6.000,00

11.02.322C.472-2

Outeiriño Borrajo Jorge

8.000,00

11.02.322C.472-2

Nogueiras Fernández Javier

11.100,00

11.02.322C.472-2

Cadavid Pérez Sheila

7.500,00

11.02.322C.472-2

Barca Pérez Soraya

11.100,00

11.02.322C.472-2

González Fernández María Francisca

13.600,00

11.02.322C.472-2

Espino Docampo Julio

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fernández Méndez José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Santana Santiago

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fernández Duarte Susana

7.000,00

11.02.322C.472-2

Herrero Menor Yasmina

10.000,00

11.02.322C.472-2

García Fernández Patricia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco Álvarez Simón

5.000,00

11.02.322C.472-2

Diéguez Rodríguez José Ramón

5.000,00

11.02.322C.472-2

Lahoz González Mª del Mar

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Rodríguez Miriam

11.100,00

11.02.322C.472-2

Martínez Serna July

10.000,00

11.02.322C.472-2

Dopazo Expósito Silvia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Quintas Jonatan

9.000,00

11.02.322C.472-2

Conde Moldes Pablo

6.000,00

11.02.322C.472-2

Ferreiro Fernández María José

9.000,00

11.02.322C.472-2

Samaniego del Campo María Isabel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Feijoo Laura

10.000,00

11.02.322C.472-2

Laso Rodríguez Tania

7.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Méndez Ángela

7.500,00

11.02.322C.472-2

Méndez Pérez Mayra Altagraci

7.000,00

11.02.322C.472-2

Méndez Altagracia Alex

7.000,00

11.02.322C.472-2

Nieto González Begoña

11.100,00

11.02.322C.472-2

Ledo Pérez Fernando

5.000,00

11.02.322C.472-2

Chouza Carou Manuela

11.100,00

11.02.322C.472-2

González Lamelas Mª Trinidad

9.000,00

11.02.322C.472-2

Doval Penin María Elisa

9.500,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Alonso José Benito

11.100,00

11.02.322C.472-2

Cabido Pérez Jesusa

10.000,00

11.02.322C.472-2

Benito del Valle María Mercedes

11.100,00

11.02.322C.472-2

Jiménez Rodríguez Ana

7.000,00

11.02.322C.472-2

González Palanca Emilia

11.100,00

11.02.322C.472-2

Gómez Rodríguez Antonio José

8.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Rodríguez Justo

8.000,00

11.02.322C.472-2

Vilela Vilela Melania

10.000,00

11.02.322C.472-2

Vilaboa Justo Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Núñez Colmenero Diego

7.500,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Vázquez Mª Dolores

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Rodríguez Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Pérez Carlos

11.100,00

11.02.322C.472-2

Tudorache María

7.500,00

11.02.322C.472-2

Janeiro Cajete Manuela

7.000,00

11.02.322C.472-2

Deaño González Andrés

5.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Álvarez Jessica

10.000,00

11.02.322C.472-2

Peña García José Luis

8.000,00

11.02.322C.472-2

Bannister Lauren Dove

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pozo dos Santos Agustín

6.000,00

11.02.322C.472-2

Conde Vázquez Iván

6.000,00

11.02.322C.472-2

Riley, Katie

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Gamote América

7.000,00

11.02.322C.472-2

Salgado García Héctor

9.000,00

11.02.322C.472-2

Carballo Mascareñas Mª Isabel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Ferreiro Valles María Jesús

9.000,00

11.02.322C.472-2

Paradelo Vázquez Álvaro

11.100,00

11.02.322C.472-2

Costas Lomba M Sonia

10.500,00

11.02.322C.472-2

Freitas Rodríguez Noelia

7.500,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Villar José Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Pereira Fernando Daniel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Casal Iglesias Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Ojea Amparo

7.500,00

11.02.322C.472-2

Martínez Miranda Verónica

10.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Álvarez Raúl

5.000,00

11.02.322C.472-2

Verdeal Conde Carmen

9.000,00

11.02.322C.472-2

Magariños Iglesias Luis

11.100,00

11.02.322C.472-2

Drugan Mihaela

11.100,00

11.02.322C.472-2

López Jerez Beatriz

9.000,00

11.02.322C.472-2

Sendin Álvarez María José

11.100,00

11.02.322C.472-2

Carballo Martínez José Luis

7.500,00

11.02.322C.472-2

Díez Trabanca Verónica

9.000,00

11.02.322C.472-2

García Leiros Ana María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Méndez Álvarez José Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Pérez Rosa María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Toro Gómez Claudia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Aldin Mouriño José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rey Fernández Margarita

11.100,00

11.02.322C.472-2

Arias Reigada Domingo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Pumar José Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

Sánchez González Josefina

7.000,00

11.02.322C.472-2

Santome Domínguez Juan Francisco

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fraga González Tania

9.000,00

11.02.322C.472-2

Gradin Veiga Juan Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Méndez Pérez María Antonia

11.100,00

11.02.322C.472-2

Escarda Iglesias Alberto

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Vila Juan Marcos

11.100,00

11.02.322C.472-2

Arias Rodríguez Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Arce González María Luz

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Yáñez Lorenzo

7.000,00

11.02.322C.472-2

Santiago Arbones María

7.000,00

11.02.322C.472-2

Sartages Bouzada Eva Mª

11.100,00

11.02.322C.472-2

Miranda Carbajo Rubén

5.000,00

11.02.322C.472-2

Insua Maquieira Carmen Mª

10.000,00

11.02.322C.472-2

Abalo Vilas Salvador

5.000,00

11.02.322C.472-2

Lobato Antón Ignacio

7.500,00

11.02.322C.472-2

Catalina Rubianes Silvia

11.100,00

11.02.322C.472-2

Catalina Rubianes José Ramón

9.500,00

11.02.322C.472-2

Borrajo Gallego María del Mar

7.000,00

11.02.322C.472-2

Moreno Blanco José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Paz Gestoso Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

García Rodríguez Cristina

9.000,00

11.02.322C.472-2

Piñeiro Domínguez José Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Rey González Cristina

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Lorenzo Manuel Ángel

11.600,00

11.02.322C.472-2

Lomba Gómez Lucía

10.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Lomba Jorge

11.600,00

11.02.322C.472-2

Garrido Rodríguez José María

7.000,00

11.02.322C.472-2

González Quesada Montserrat

7.000,00

11.02.322C.472-2

Julián Nogueira Santiago

8.000,00

11.02.322C.472-2

Gutiérrez Perera Antonio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Hernández Graña Marta

7.000,00

11.02.322C.472-2

González Domínguez Emiliano

5.000,00

11.02.322C.472-2

Macías Benedicto María José

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Abarquero David

7.500,00

11.02.322C.472-2

García Bernárdez Óscar

5.000,00

11.02.322C.472-2

Acera Fernández María

7.000,00

11.02.322C.472-2

Carpintero Domínguez Julio

5.000,00

11.02.322C.472-2

García Rivera Sonia M

10.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez López Félix

5.000,00

11.02.322C.472-2

García Rivas Fernando

5.000,00

11.02.322C.472-2

Parada Rosales Argentina

10.000,00

11.02.322C.472-2

Freire Martínez Romina

9.000,00

11.02.322C.472-2

Veiga Sertal Pablo

6.000,00

11.02.322C.472-2

Bernárdez Menéndez Cristina

7.000,00

11.02.322C.472-2

Camiña Pena Maruxa

9.000,00

11.02.322C.472-2

Míguez Gómez Marcos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Chapela Mª Lorena

7.000,00

11.02.322C.472-2

Novas Martínez Carlos

5.000,00

11.02.322C.470-1

Rodríguez Fernández Ana

9.000,00

11.02.322C.472-2

Parrilla García Carlos Gustavo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Rodríguez Silvia

11.100,00

11.02.322C.472-2

Romero Lorente Nuria

10.000,00

11.02.322C.472-2

Gallego Rodríguez Pablo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rosales López Félix

9.500,00

11.02.322C.472-2

Freijeiro Villaverde Francisco

11.100,00

11.02.322C.472-2

Seara Viéitez María del Carme

11.100,00

11.02.322C.472-2

Cerdeiras Acuña Beatriz

9.000,00

11.02.322C.472-2

Martíñez Pérez Magdalena

9.000,00

11.02.322C.472-2

Otero Pintos Marta

9.500,00

11.02.322C.472-2

Calles Casais María Jesús

7.000,00

11.02.322C.472-2

Durán Campos Nieves

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Casaleiro Placer

7.000,00

11.02.322C.472-2

Lage Bautista Julio

11.100,00

11.02.322C.472-2

González Álvarez Violeta

10.000,00

11.02.322C.472-2

Lage Bautista Jonatan

5.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Antón Carlos Xabier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Silverio Dias Katia

10.000,00

11.02.322C.472-2

García Barreiro Brais

11.600,00

11.02.322C.472-2

Rada Soto Yago

5.000,00

11.02.322C.472-2

Ares López María Guadalupe

9.000,00

11.02.322C.472-2

Carrera Camison José Domingo

11.100,00

11.02.322C.472-2

Carrera Villar Yolanda

9.000,00

11.02.322C.472-2

Gil Pousada Vanesa

7.500,00

11.02.322C.472-2

Crocco García Mariana Isabel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Calvo Saa María Isabel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fortes Caramés Roi

5.000,00

11.02.322C.472-2

Camba López Antonio

7.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz Céspedes Justo Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Prado Meira Ana Belén

11.100,00

11.02.322C.472-2

Gestoso Varela Beatriz

11.100,00

11.02.322C.472-2

Frieiro García Marisa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Abilleira López José Antonio

7.500,00

11.02.322C.472-2

Ucha Cancela Emma

7.000,00

11.02.322C.472-2

Ana C. Míguez Mandías

11.100,00

11.02.322C.472-2

Rollón Rodríguez Monserrat

7.000,00

11.02.322C.472-2

Cal Gómez Ignacio

6.000,00

11.02.322C.472-2

Riveiro Rodríguez Patricia

11.100,00

11.02.322C.472-2

Riobó Casal Laura

7.000,00

11.02.322C.472-2

González Nogueira Jacobo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Lorenzo Castro Magdalena

7.000,00

11.02.322C.472-2

Santorum Rodríguez Milagros

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Barrios Estefanía

7.000,00

11.02.322C.470-1

García Rial Felipe

8.000,00

11.02.322C.472-2

González Puerto José Ignacio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Diego Covelo Manuel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Carballo Lázaro José María

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Sánchez Alejandra

11.100,00

11.02.322C.472-2

García Rial Pablo

6.000,00

11.02.322C.472-2

Otegui Veiga Elena Crisanta

9.000,00

11.02.322C.472-2

Dos Reis Foz Ana Belén

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Alen Antonio Urbano

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Meneses Patricia

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Rodríguez Ismael

11.600,00

11.02.322C.472-2

Faro Comesaña Rubén José

6.000,00

11.02.322C.472-2

Shoukai Lu

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Soalleiro Víctor Manuel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Louro José Luis

8.000,00

11.02.322C.472-2

Couñago Espiñeira Alberto

8.000,00

11.02.322C.472-2

Quesado Andrés María Raquel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Cuervo Díaz del Río José Ramón

5.000,00

11.02.322C.472-2

Diz Ballesteros Lucía

9.000,00

11.02.322C.472-2

Grova Álvarez Mª Dolores

7.000,00

11.02.322C.472-2

Sánchez de la Fuente Santiago

7.500,00

11.02.322C.472-2

Rozados Mato Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Roza Sara

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Cabaleiro María José

7.500,00

11.02.322C.472-2

Baltasar González Ana María

7.500,00

11.02.322C.472-2

Pérez Dinis Roberto

6.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Alfaya José Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Carrera Manuel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Estévez Cabaleiro María Carmen

7.500,00

11.02.322C.472-2

Cano Villegas Ana

9.000,00

11.02.322C.472-2

Liste Bascoy Pablo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Fernández Lara

10.000,00

11.02.322C.472-2

Otero García Sonia

7.500,00

11.02.322C.472-2

Outerelo Parada Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Conde José Luis

7.500,00

11.02.322C.472-2

Martínez Dosantos Emilio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Barciela María Belén

10.000,00

11.02.322C.472-2

Davila Vilar Ramón Manuel

8.000,00

11.02.322C.472-2

González Rodríguez José Manuel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Fernández Francisco Javier

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Silva Mª Carmen

11.100,00

11.02.322C.472-2

Diéguez Oliveira María Soledad

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Pérez Laureano

5.000,00

11.02.322C.472-2

Gil Besada Víctor Manuel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Da Cunha Pereir de Sousa Carmelia Alexan

10.000,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Baptista Ana Belén

10.000,00

11.02.322C.472-2

Pesqueira Torres Ricardo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Méndez Davila Betsabeth J.

11.100,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Iglesias Bibiana

9.500,00

11.02.322C.472-2

Jiménez Castro Óscar

11.100,00

11.02.322C.472-2

Vidal Fernández Sandra

10.000,00

11.02.322C.472-2

Mosquera Regueiro Raúl

7.000,00

11.02.322C.472-2

Cacabelos Oliveira Joaquín

7.500,00

11.02.322C.472-2

Lago Fernández Lucía

10.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Sande Jacobo

11.100,00

11.02.322C.472-2

Carballo Vázquez Aurelio

8.000,00

11.02.322C.472-2

Flores Cividanes Elisa María

7.000,00

11.02.322C.472-2

González González Miguel Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Andura Pacheco Jimmy

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández González Mª Bernardete

7.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Cagide Ana María

10.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Lomba Carmen María

10.000,00

11.02.322C.472-2

Lameiro del Pozo María del Mar

7.000,00

11.02.322C.472-2

Domínguez Álvarez María Luz

10.000,00

11.02.322C.472-2

Bouzón Ventura Luisa

11.100,00

11.02.322C.472-2

Cividanes Rodríguez José Luis

7.500,00

11.02.322C.472-2

Pérez Treinta Manuel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Crespo Barros Gerardo

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fondevila García Juan Ramón

9.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Álvarez Óscar

11.600,00

11.02.322C.472-2

Santos Cabello Susana

9.000,00

11.02.322C.472-2

Alonso Alonso Mª Isabel

10.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Álvarez Ariane

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rey Pazos María Alicia

9.500,00

11.02.322C.472-2

Pérez Araújo Juan Carlos

9.500,00

11.02.322C.472-2

Estévez González Vanessa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Faria da Rosa María Elisa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Costas Vázquez Sonia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Regina Celia Rodrigues Agostini Infante

7.000,00

11.02.322C.472-2

González González José Antonio

11.600,00

11.02.322C.472-2

Viéitez Estévez María Mercedes

7.000,00

11.02.322C.472-2

García Calvo Nelly Pilar

7.000,00

11.02.322C.472-2

Cuellar Gonzalo María Jesús

9.000,00

11.02.322C.472-2

Ferreira Da Cunha Cristina María

10.000,00

11.02.322C.472-2

Villar Cora Luis

7.500,00

11.02.322C.472-2

Giráldez Rodríguez Cristina

10.000,00

11.02.322C.472-2

Garrido Madarnás Nemí

9.000,00

11.02.322C.472-2

Velázquez Villoria Daniel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Casales Villar Herminio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rubén Crespo Sánchez

6.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco Saquete Mercedes

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pose García Sonia

11.100,00

11.02.322C.472-2

Arca Magariños Celso

7.500,00

11.02.322C.472-2

Lobato Pérez Isidoro

5.000,00

11.02.322C.472-2

Cuellar Sobas José Félix

5.000,00

11.02.322C.472-2

Dorado Casares Vanesa

7.500,00

11.02.322C.472-2

Gonzalo González María del Carme

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Abascal Miguel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rocha González María Beatriz

7.000,00

11.02.322C.472-2

Calvelo Loureiro José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Lorenzo María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Hermida Rodríguez Alejandro

5.000,00

11.02.322C.472-2

Adrover Baz María Dolores

10.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Cascallar Héctor

7.500,00

11.02.322C.472-2

Pérez López María Isabel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Hermelo Xoan

8.000,00

11.02.322C.472-2

González Estévez José

5.000,00

11.02.322C.472-2

Casas Montero Bernardo

7.000,00

11.02.322C.472-2

Souto Couto Alicia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Galiñanes Miguel

7.500,00

11.02.322C.472-2

García Lemos Rosa Ana

9.000,00

11.02.322C.472-2

Liriano Ananyelis

9.000,00

11.02.322C.472-2

Camino González Amando Nicolás

6.000,00

11.02.322C.472-2

Taboada Fernández Laura

9.000,00

11.02.322C.472-2

Vila Fernández Jorge

11.100,00

11.02.322C.472-2

Canabal Fernández María Vanessa

10.000,00

11.02.322C.472-2

García González Ana Belén

11.100,00

11.02.322C.472-2

Alonso Fernández Juan

5.000,00

11.02.322C.472-2

Sabaris Figueroa Sonia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Posada Martínez Jesús

11.600,00

11.02.322C.472-2

Asenjo Mc Cabe Carolina

7.000,00

11.02.322C.472-2

Cerqueiro Ruibal Estefanía

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rocha Silvet Juan Carlos

7.500,00

11.02.322C.472-2

Paz Rodríguez María Carmen

7.000,00

11.02.322C.472-2

Ventosinos Lorenzo María Jesús

7.500,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Fernández Gerson

5.000,00

11.02.322C.472-2

Barreira García Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Otero Pastoriza Lorena

10.000,00

11.02.322C.472-2

Gayoso Montenegro Raquel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Arosa Fernández Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Nieto Fernández Marta

7.000,00

11.02.322C.472-2

González García Ana Belén

9.000,00

11.02.322C.472-2

Diz Estévez Lorena

7.000,00

11.02.322C.472-2

Bustelo Senín Nuria

9.000,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Varela Yolanda

11.100,00

11.02.322C.472-2

Canaval Rodríguez Patricia

7.000,00

11.02.322C.472-2

De la Haza Urruticoechea Sergio

5.000,00

11.02.322C.472-2

Lareo Fernández Miguel Anxo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Otero Abelenda Iria

7.500,00

11.02.322C.472-2

Baña Piña Óscar Basilio

7.500,00

11.02.322C.472-2

Amado Moreno María José

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pastoriza González Fernando

8.000,00

11.02.322C.472-2

Pombo Villaverde Lorena

9.000,00

11.02.322C.472-2

Potel Saborido Natalia

11.100,00

11.02.322C.472-2

Loureiro López José M

8.600,00

11.02.322C.472-2

Martínez Alonso Patricia María

11.100,00

11.02.322C.472-2

Diz Millán Luis

11.100,00

11.02.322C.472-2

Miguélez Puga María Dolores

9.500,00

11.02.322C.472-2

Casal Porto Lucía

10.000,00

11.02.322C.472-2

Camino Novo Roberto Borja

5.000,00

11.02.322C.472-2

González González Elvira

7.000,00

11.02.322C.472-2

García García Javier

10.500,00

11.02.322C.472-2

González Losada Andrea

7.000,00

11.02.322C.472-2

López Soto Andrés

5.000,00

11.02.322C.472-2

Esteves Barbeitos Fortunato G.

7.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco Firmes María Luisa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Taboada Blanco Alberto

7.500,00

11.02.322C.472-2

Gorrita Tilve María del Mar

9.500,00

11.02.322C.472-2

Comesaña Rodríguez Ventura César

7.500,00

11.02.322C.472-2

Somoza Detomasi Pablo Alberto

7.000,00

11.02.322C.472-2

Díaz de Rada Alesanco Pablo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rouco Costas María

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Campo Susana

10.000,00

11.02.322C.472-2

Agon de Castro Isidoro

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pazos González Miguel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Rey Ventoso Mª Reyes

10.000,00

11.02.322C.472-2

Alonso Pablos Nuria

7.500,00

11.02.322C.472-2

Tilve Ucha Mª Beatriz

11.100,00

11.02.322C.472-2

Viñas Piñeiro Mª del Carmen

7.000,00

11.02.322C.472-2

Alvarellos Varela Ana María

7.500,00

11.02.322C.472-2

Martínez Sobral Óscar

7.500,00

11.02.322C.472-2

Curras Torres Lorena

7.000,00

11.02.322C.472-2

Lamas Calvo Susana

7.000,00

11.02.322C.472-2

Cabanelas Rambla Raquel

10.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Cobián María Fernanda

11.100,00

11.02.322C.472-2

Riobo Jalda María

9.000,00

11.02.322C.472-2

González Rey Belén

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Alonso Santiago

11.100,00

11.02.322C.472-2

Maquieira Villanueva Andrés

5.000,00

11.02.322C.472-2

García Rodríguez Evelyn

7.000,00

11.02.322C.472-2

Chaves Mayáns Lucía

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Alonso Francisco

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Donsion Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

Muñiz Sanmartín Alba

9.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Soliño Pablo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Cortes María Jesús

10.000,00

11.02.322C.472-2

Caldas Losada Sandra

7.000,00

11.02.322C.472-2

Mascato Blanco Marisol

7.500,00

11.02.322C.472-2

Fernández Bartolomeo Marcelo F.

7.000,00

11.02.322C.472-2

García Pérez María Belén

9.000,00

11.02.322C.472-2

Casal Fernández Marcos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pena Abal Ramiro

5.000,00

11.02.322C.472-2

Leiro Fernández Cristina

11.100,00

11.02.322C.472-2

Ledo Lorenzo Marina Laura

9.000,00

11.02.322C.472-2

Somoza Blanco Joaquín F.

5.000,00

11.02.322C.472-2

Juanes Fariñas Carolina

9.000,00

11.02.322C.472-2

Antepazo Couso Miguel Ángel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Bua Iglesias Eloy

8.000,00

11.02.322C.472-2

Civeira Vázquez María Elena

10.000,00

11.02.322C.472-2

Maril Yáñez Carlos

11.100,00

11.02.322C.472-2

Costa González Daniel

9.000,00

11.02.322C.472-2

María Amparo Diéguez García

9.500,00

11.02.322C.472-2

Paz Fuentes María del Mar

9.000,00

11.02.322C.472-2

Villar Lorenzo Eliseo

5.000,00

11.02.322C.472-2

Gil Piñeiro Enrique

7.000,00

11.02.322C.472-2

Sueiro Garrido María Carmen

13.600,00

11.02.322C.472-2

Ballesteros Rosales Carmen

11.100,00

11.02.322C.472-2

Vila Estévez Ismael

5.000,00

11.02.322C.472-2

Solorzano Juliagarcia Kissy Daniela

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vila Estévez José Luis

6.000,00

11.02.322C.472-2

Ramos Cascállar Teresa María

7.000,00

11.02.322C.472-2

Estévez Fernández José Manuel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Requejo Domínguez Manuel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Franco Quiroga Franco

11.100,00

11.02.322C.472-2

Pérez Soutullo María Carmen

7.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Saavedra Alan

6.000,00

11.02.322C.472-2

González Pereira César

6.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Lafuente Sebastián

5.000,00

11.02.322C.472-2

Oliveira Riego José

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Valdés Nuria

9.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez González Silvia

9.000,00

11.02.322C.472-2

García Rodríguez Víctor

5.000,00

11.02.322C.472-2

Vieyros Gallego Ana Belén

7.000,00

11.02.322C.472-2

García Ferreiros Susana

10.000,00

11.02.322C.472-2

Arosa Salgado María

11.100,00

11.02.322C.472-2

Oliveira do Rego Fernando

5.000,00

11.02.322C.472-2

Ferreiro Veiga Erea

7.000,00

11.02.322C.472-2

Veiga Pérez Mercedes

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Iglesias Daniel

8.000,00

11.02.322C.472-2

Fernandes Jamardo Susana

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vilas Barreiro José Ramón

5.000,00

11.02.322C.472-2

Sueiro Rodríguez Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Blanco Pérez Noelia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vaqueiro Lameiro María Belén

9.000,00

11.02.322C.472-2

González Otero Francisco

5.000,00

11.02.322C.472-2

Quintas Rodríguez M Isabel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Alonso Carlos

7.500,00

11.02.322C.472-2

Ante Álvarez Begoña

10.000,00

11.02.322C.472-2

Román Pérez M. del Mar

9.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Chapela Teresa

7.000,00

11.02.322C.472-2

Camiña Martínez Arturo

7.000,00

11.02.322C.472-2

Montes Rodríguez Manuel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pereira Cancelas Jorge

5.000,00

11.02.322C.472-2

González Cacabelos Aida

10.000,00

11.02.322C.472-2

Rea Vila Marta

13.600,00

11.02.322C.472-2

Picca Enricco

5.000,00

11.02.322C.472-2

Ez Zaghdidi Saida

7.000,00

11.02.322C.472-2

Martín Hernández José Carlos

5.000,00

11.02.322C.472-2

Soto Vieiro María Dolores

9.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Suárez Ana Pilar

9.500,00

11.02.322C.472-2

Portela Sánchez Jorge Isaías

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fernández Brey Nuria

7.500,00

11.02.322C.472-2

Alonso Echevarría Gemma

10.000,00

11.02.322C.472-2

Araújo Prado Sonia María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Fernández Dolores

9.000,00

11.02.322C.472-2

Villaverde López Francisco Manuel

7.500,00

11.02.322C.472-2

Maquieira Santos Giovanna

13.600,00

11.02.322C.472-2

Santos Rodríguez Ana María

10.000,00

11.02.322C.470-1

Maquieira Santos Isabel

11.100,00

11.02.322C.472-2

Roma Souto Sergio

9.000,00

11.02.322C.472-2

Moyano Barreiro Lucía

10.000,00

11.02.322C.472-2

Pérez Reguera Pablo

8.000,00

11.02.322C.472-2

Villasanín Domínguez Antonio

7.000,00

11.02.322C.472-2

Francos González María Dolores

9.500,00

11.02.322C.472-2

Piñeiro González José

11.600,00

11.02.322C.472-2

Pereira Vázquez Javier

7.500,00

11.02.322C.472-2

Vaqueiro Arosa María Cruz

11.100,00

11.02.322C.472-2

Diz Calviño Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pereira Silva Francisco Javier

5.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Pérez Moisés

7.500,00

11.02.322C.472-2

Huertas Correa Silvia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Ian Valentine Robert Valentine

7.000,00

11.02.322C.472-2

González González Eva Marina

9.000,00

11.02.322C.472-2

López Rodríguez Noemi

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rey Gómez Emilio

7.500,00

11.02.322C.472-2

González Caride Diego

9.000,00

11.02.322C.470-1

Rodríguez López David

5.000,00

11.02.322C.472-2

Gándara Estévez Josue

8.000,00

11.02.322C.472-2

Piñeiro Otero Alfonso

7.000,00

11.02.322C.472-2

Salgado del Río Silvia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Antepazo Martínez María Celeste

9.000,00

11.02.322C.472-2

Balin Nogueira Gabriel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Hermo Lustres Cristina

11.100,00

11.02.322C.472-2

Otero Campos Martín

8.000,00

11.02.322C.472-2

Mosquera Marcos Luis Alberto

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pousa Sanromán Rocío

9.000,00

11.02.322C.472-2

Carrera Rodríguez Noemi

9.000,00

11.02.322C.472-2

Costas Gil Cristina

9.000,00

11.02.322C.472-2

Prieto Lozano Sheila

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Ramírez María Nieves

9.000,00

11.02.322C.472-2

Castro Rodríguez María Belén

7.000,00

11.02.322C.472-2

Ferreira Quinteiro Alicia

10.000,00

11.02.322C.472-2

Mougan Rey Manuel

9.000,00

11.02.322C.472-2

Nieto Novoa Beatriz

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Martínez Lucía

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Domínguez María Ángeles

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Rodríguez Miguel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Duro Santiago

6.000,00

11.02.322C.472-2

De la Campa Portela María Belén

10.000,00

11.02.322C.472-2

Miguélez Vázquez Luis

7.500,00

11.02.322C.472-2

Miguélez Vázquez Óscar

7.500,00

11.02.322C.472-2

Acosta Baños María Ángeles

7.500,00

11.02.322C.472-2

Torres Caneda Cristina

11.100,00

11.02.322C.472-2

Pereira García Iban

8.000,00

11.02.322C.472-2

Rocha Ferreiros Paloma

7.500,00

11.02.322C.472-2

Toimil Martín Celso

5.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández González Josefa

9.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Carracelas Dolores

9.000,00

11.02.322C.472-2

González Casalderrey Diego

6.000,00

11.02.322C.470-1

Blanco Abal Lourdes

7.000,00

11.02.322C.470-1

Santiso Mouriño Javier

11.100,00

11.02.322C.472-2

Cachaza Valeiro Anahi

7.000,00

11.02.322C.472-2

Vilas Lara María

13.600,00

11.02.322C.472-2

Sousa Lorenzo Francisco Javie

5.000,00

11.02.322C.472-2

Noya Sineiro María Isabel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Hernández Julia

10.000,00

11.02.322C.472-2

González Lomba Sandra

10.000,00

11.02.322C.472-2

Otero Villaverde José Ramón

6.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Fernández Ana María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Padin Castro Esteban

9.000,00

11.02.322C.472-2

Roa Prieto Sandra Patricia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Cancelas Costa Mercedes

10.000,00

11.02.322C.472-2

Correa Márquez Avelino

7.500,00

11.02.322C.472-2

Vázquez Torres María Cruz

10.000,00

11.02.322C.472-2

Dettori Stefano

7.500,00

11.02.322C.472-2

Otero González Modes

9.000,00

11.02.322C.472-2

Prol Somoza Inocencia

10.000,00

11.02.322C.472-2

González Iglesias Sara María

10.000,00

11.02.322C.472-2

Calado Otero María

9.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Costas Mª del Carmen

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pereira Carrera Tania

11.100,00

11.02.322C.472-2

Fernández Guisande Eva Isabel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Pallares Alonso Alicia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Silva Fernández Pedro

7.000,00

11.02.322C.472-2

Domínguez Gallego Patricia

7.000,00

11.02.322C.472-2

Núñez Vázquez Rubén Darío

8.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Pérez José Carlos

11.600,00

11.02.322C.472-2

Puzas Dacosta María del Pilar

11.100,00

11.02.322C.472-2

Norniella Pérez Pablo

5.000,00

11.02.322C.472-2

García Mariño César Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Sanromán Pérez Eva

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Sánchez Alejandra

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Fernández José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Cerdeira Pedro

5.000,00

11.02.322C.472-2

Prado Barcia María Isabel

9.000,00

11.02.322C.470-1

Rey Rocha María Carlota

7.000,00

11.02.322C.472-2

Comesaña Estévez Fernando

5.000,00

11.02.322C.472-2

González Sierpes Indalecio

7.000,00

11.02.322C.472-2

Freire Iglesias Josefa

10.000,00

11.02.322C.472-2

Otero de Saa Yolanda

9.000,00

11.02.322C.472-2

Gómez Silva Ana Rosa

10.000,00

11.02.322C.472-2

Costal Sousa Manuel

7.000,00

11.02.322C.472-2

Janovska Frederica

7.000,00

11.02.322C.472-2

Rodeiro Muñoz Alejandro M.

5.000,00

11.02.322C.472-2

Bugarin Portas María Eva

9.000,00

11.02.322C.472-2

Iglesias Pereira Manuel Luis

8.000,00

11.02.322C.472-2

Gayo Fuentes José Eugenio

8.000,00

11.02.322C.472-2

Álvarez Curra Jesús Ángel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Berlingeri Martínez Ana Inés

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodeiro Louzao Gonzalo

8.000,00

11.02.322C.472-2

Pernas García Pablo Pedro

5.000,00

11.02.322C.472-2

Briones Berride María Teresa

13.600,00

11.02.322C.472-2

Berdullas Varela Lara

9.000,00

11.02.322C.472-2

Alonso Fernández Diana María

7.000,00

11.02.322C.472-2

Alonso Fernández María Paz

7.000,00

11.02.322C.472-2

Martínez Peleteiro Begoña

7.000,00

11.02.322C.472-2

Louzao Loureiro Beatriz

7.000,00

11.02.322C.472-2

Navazas Arias Natalia

9.000,00

11.02.322C.472-2

Casal Iglesias José Luis

6.000,00

11.02.322C.472-2

González Domínguez Pablo

9.000,00

11.02.322C.472-2

Paredes Sanjorge Daniel

5.000,00

11.02.322C.472-2

Pazos Malvido Mª Teresa

11.100,00

11.02.322C.472-2

Otero Paredes Diana

7.000,00

11.02.322C.472-2

Gándara Alonso Eva

7.000,00

11.02.322C.472-2

Abalo Bacariza David

9.000,00

11.02.322C.472-2

Núñez Cerdeira María Sol

9.000,00

11.02.322C.472-2

Mato Cachafeiro Ana

9.000,00

11.02.322C.472-2

Castaño García Daniel

6.000,00

11.02.322C.472-2

Rey del Río Carlota

9.000,00

11.02.322C.472-2

González González Martha Teresa

7.500,00

11.02.322C.472-2

Sieira Hermo Cristian

6.000,00

11.02.322C.472-2

Bodaño Fernández Ana

7.000,00

11.02.322C.472-2

Fernández Barros Josefa

9.000,00

11.02.322C.472-2

Negro Taboada Miguel

7.500,00

11.02.322C.472-2

López Luis Fernando

5.000,00

11.02.322C.472-2

Maas Epouse de R. R. Ingrid

9.000,00

11.02.322C.472-2

Rodríguez Maas Susana E.

10.000,00

11.02.322C.472-2

Estévez Argibay Nuria

9.000,00

11.02.322C.472-2

Pastoriza Rodríguez Mª Carmen

7.500,00

11.02.322C.472-2

Gayo Curras Aitor

9.000,00

11.02.322C.472-2

González Barcia Jesús

8.000,00

11.02.322C.472-2

Moure Vázquez Marta

10.480,00

11.02.322C.472-2

Di Silvestro Fernández José Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2

Garrido Martínez Sandra

7.000,00

11.02.322C.470-1

Sobrado López Luis

5.000,00

11.02.322C.472-2