Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Luns, 23 de xuño de 2014 Páx. 28267

III. Outras disposicións

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de xaneiro de 2014, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (IN519B).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 13.4 da Lei 47/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, no artigo 23 da Orde do 16 de xaneiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (IN519B), procédese por medio desta resolución á publicación do extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía e Industria ao abeiro da dita orde.

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 16 de xaneiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (IN519B).

b) Aplicación orzamentaria: 08.03.-732A.760.0.

c) Crédito orzamentario: 4.173.564,60 euros.

d) Destinatarios: concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Beneficiarios, importe e finalidade das axudas: no anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios, o importe e a finalidade das axudas.

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2014

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO

Subvencións concedidas:

Solicitante

NIF

Expediente

Finalidade

Contía da axuda (€)

Concello de Ames

P1500200I

IN519B14-42619

Actuacións na nova depuradora en Paramuíño.

78.710,26

Concello de Ames

P1500200I

IN519B14-42623

Acondicionamento de vía de comunicación variante As Galanas-Pardiñas co polígono industrial do Milladoiro.

119.862,51

Concello de Ames

P1500200I

IN519B14-42625

Conexión ao núcleo de Ventín e enlace variante As Galanas-Pardiñas.

62.581,20

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

IN519B14-42391

Instalación dun sistema de seguridade e vixilancia parque empresarial da Raña.

39.228,20

Concello de Begonte

P2700700D

IN519B14-42112

Construción de beirarrúa desde Begonte ata o parque empresarial pola marxe esquerda da estrada N-VI.

120.000,00

Concello de Betanzos

P1500900D

IN519B14-42414

Acondicionamento da vía de acceso ao polígono de Piadela desde a C-542 Betanzos-Mesón do Vento.

31.436,83

Concello de Boiro

P1501100J

IN519B14-41713

Pavimento da vía principal do parque empresarial de Espiñeira (Boiro).

95.960,42

Concello de Bóveda

P2700800B

IN519B14-42050

Proxecto básico e de execución de reparación viaria de acceso e viaria interior do parque empresarial de Bóveda.

96.000,00

Concello de Cabanas

P1501500A

IN519B14-41233

Mellora de infraestruturas viarias de acceso ao polígono industrial Vilar do Colo.

74.433,33

Concello de Cambados

P3600600E

IN519B14-42272

Sinalización, pintado e beirarrúas no polígono do Salnés (Cambados-Ribadumia).

76.000,00

Concello de Cambre

P1501700G

IN519B14-42328

Renovación do emisario da rede de saneamento do polígono industrial do Espírito Santo.

120.000,00

Concello de Cambre

P1501700G

IN519B14-42337

Renovación de firme nas rúas Monier, Zeppeling e Marconi. Polígono industrial do Espírito Santo.

120.000,00

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

IN519B14-42621

Estación depuradora de augas residuais do parque empresarial de Campo Lameiro.

73.277,11

Concello do Carballiño

P3202000J

IN519B14-42525

Acondicionamento de vías de acceso e vías interiores da área empresarial.

118.381,86

Concello de Carral

P1502100I

IN519B14-42350

Mellora de vías e da seguridade destas dentro do parque empresarial dos Capelos.

60.741,83

Concello de Castro de Rei

P2701000H

IN519B14-42365

Mellora na infraestrutura viaria interior do parque empresarial de Castro de Ribeiras de Lea.

960,77

Concello de Cedeira

P1502200G

IN519B14-42417

Acondicionamento de acceso ao punto limpo da Xunqueira.

10.874,02

Concello de Coirós

P1502700F

IN519B14-42191

Infraestruturas viarias no parque empresarial de Coirós.

79.506,34

Concello de Cospeito

P2701500G

IN519B14-42628

Mellora de accesos ao parque empresarial de Muimenta.

4.800,00

Concello de Culleredo

P1503100H

IN519B14-42612

Aforro e mellora da eficiencia enerxética da iluminación exterior do centro loxístico de transportes de Ledoño.

28.437,86

Concello de Fene

P1503600G

IN519B14-41233

Mellora de infraestruturas viarias de acceso ao polígono industrial Vilar do Colo.

95.158,06

Concello de Forcarei

P3601800J

IN519B14-41244

Execución tanque de tormentas no polígono industrial de Vilapouca.

120.000,00

Concello da Gudiña

P3203500H

IN519B14-41602

Mellora accesos.

95.260,00

Concello de Maside

P3204600E

IN519B14-42525

Acondicionamento de vías de acceso e vías interiores da área empresarial.

51.946,27

Concello de Meira

P2702900H

IN519B14-42178

Sinalización viaria e instalación de bocas de rega no parque empresarial de Meira.

3.868,00

Concello de Melide

P1504700D

IN519B14-42380

Instalación de hidrantes no polígono industrial do concello de Melide.

95.824,40

Concello de Melón

P3204700C

IN519B14-42518

Mellora dos accesos ao parque empresarial de Melón.

50.365,53

Concello de Monterroso

P2703200B

IN519B14-42382

Mellora de acceso ao parque empresarial.

28.168,34

Concello de Mos

P3603300I

IN519B14-42595

Mellora de vías dentro do polígono industrial de Veigadaña.

40.510,19

Concello de Mos

P3603300I

IN519B14-42605

Mellora das vías dentro do polígono industrial de Monte Faquiña.

36.700,17

Concello de Mos

P3603300I

IN519B14-42611

Mellora de vía dentro do polígono industrial do Rebullón.

42.733,14

Concello de Muros

P1505400J

IN519B14-42420A

Dotación de servizos enerxéticos no parque empresarial de Muros.

12.672,04

Concello de Muros

P1505400J

IN519B14-42420B

Instalación de contedores soterrados.

44.961,83

Concello de Muros

P1505400J

IN519B14-42420C

Mellora de infraestruturas do parque empresarial de Muros.

38.344,68

Concello de Narón

P1505500G

IN519B14-42617

Renovación de iluminación do polígono da Gándara.

41.054,43

Concello de Narón

P1505500G

IN519B14-42620

Reposición de rodadura nas vías do polígono Río do Pozo.

95.936,42

Concello de Noia

P1505800A

IN519B14-42427

Instalación do sistema de vixilancia do polígono industrial de Augalevada.

20.212,50

Concello de Oleiros

P1505900I

IN519B14-42579

Renovación da capa de rodadura e reordenación da sinalización viaria no polígono comercial de Icaria-Liáns.

116.877,80

Concello de Ordes

P1506000G

IN519B14-42544

Pavimentación de vías no parque empresarial de Ordes.

119.878,36

Concello de Ortigueira

P1506200C

IN519B14-42608

Infraestrutura comarcal para a xestión de residuos industriais.

120.000,00

Concello de Palas de Rei

P2704000E

IN519B14-42158

Redución e transformación dos residuos orgánicos do polígono empresarial de Palas de Rei.

54.256,40

Concello da Pastoriza

P2704400G

IN519B14-42331

Acondicionamento de accesos ao parque empresarial da Pastoriza.

55.602,02

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

IN519B14-41443

Infraestruturas viarias, tanto de acceso como interiores.

76.863,90

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

IN519B14-42133

Instalación de bocas contra incendios no polígono industrial da Tomada.

29.248,04

Concello de Pontedeva

P3206500E

IN519B14-41994

Mellora da vía de acceso ao polígono de Trado.

4.064,12

Concello de Ribadumia

P3604600A

IN519B14-42272

Sinalización, pintado e beirarrúas no polígono do Salnés (Cambados-Ribadumia).

19.000,00

Concello de Ribadeo

P2705100B

IN519B14-42562

Implantación sistema xestión de residuos polígono de Ribadeo.

3.583,20

Concello de Riveira

P1507400H

IN519B14-41781

Mellora dos accesos ao matadoiro de Ribeira.

72.802,82

Concello da Rúa

P3207300I

IN519B14-42198

Conexión colectores xerais vía 2 coa depuradora.

120.000,00

Concello de Rubiá

P3207400G

IN519B14-42675

Instalación de sistemas de seguridade e vixilancia no parque empresarial de Rubiá.

14.313,57

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

IN519B14-41521

Reparación de vías no polígono industrial Barreiros.

95.743,97

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

IN519B14-41552

Ampliación CCTV e implantacion de servidor de autenticación de wifi.

31.987,80

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

IN519B14-41559

Reparación de vías municipais no polígono industrial David Ferrer.

60.613,34

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

IN519B14-41574

Ampliación e mellora do sistema de televixilancia do polígono industrial San Cibrao das Viñas, no sector principal e sector C.

71.995,00

Concello de Santa Comba

P1507800I

IN519B14-42624

Mellora da infraestrutura de acceso ao polígono industrial de Santa Comba.

31.537,27

Concello de Silleda

P3605200I

IN519B14-42531

Mellora de infraestructuras viarias parque empresarial Área 33.

92.276,32

Concello de Verín

P3208600A

IN519B14-41896

Mellora de accesos ao parque empresarial de Pazos.

119.998,84

Concello de Vilalba

P2706500B

IN519B14-41706

Aforro e eficiencia enerxética na iluminación do parque empresarial Sete Pontes de Vilalba.

95.517,76

Concello de Vilalba

P2706500B

IN519B14-42197

Mellora de vías de acceso ao polígono industrial Sete Pontes de Vilalba.

95.477,31

Concello de Vilamarín

P3208800G

IN519B14-42364

Nave para xestión de residuos.

119.923,03

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

IN519B14-42170

Mellora das infraestruturas no parque empresarial de Tremoedo.

119.821,59

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

IN519B14-41928

Mellora de vías de acceso ao polígono de Santa Marta (Vilar de Santos).

14.480,00

Concello de Vimianzo

P1509300H

IN519B14-42419

Instalación de minieólica no parque empresarial.

71.429,40

Concello de Viveiro

P2706700H

IN519B14-42152

Planta de tratamento das augas residuais pluviais do parque empresarial de Landrove en Viveiro.

21.364,20