Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 126 Venres, 4 de xullo de 2014 Páx. 29962

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2013.

O artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega (DOG nº 136, do 14 de xuño) impón a cada consellería da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios de colaboración subscritos no cuadrimestre anterior.

En consecuencia, e para dar cumprimento a esa obriga, por medio desta resolución dáse publicidade á relación dos convenios subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2013 pola Consellería do Medio Rural e do Mar que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2014

Alfonso García Magariños
Secretario xeral técnico da Consellería do Medio Rural e do Mar

ANEXO

Convenio e obxecto

Importe €

Data
de sinatura

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade colaboradora Consello Regulador da indicación xeográfica protexida Ternera Gallega para a xestión das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2007-2013

Sen custo económico

2.9.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade colaboradora Consello Regulador da denominación de orixe Rías Baixas para a xestión das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2007-2013

Sen custo económico

2.9.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade colaboradora Consello Regulador da indicación xeográfica protexida Faba de Lourenzá para a xestión das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2007-2013

Sen custo económico

2.9.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade colaboradora Consello Regulador da denominación de orixe Valdeorras para a xestión das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2007-2013

Sen custo económico

2.9.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade colaboradora Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) para a xestión das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2007-2013

Sen custo económico

2.9.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade colaboradora Consello Regulador denominación de orixe protexida Pemento de Herbón para a xestión das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2007-2013

Sen custo económico

2.9.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade colaboradora Consello Regulador da denominación de orixe protexida Pemento do Couto para a xestión das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2007-2013

Sen custo económico

2.9.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade colaboradora Consello Regulador da indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia para a xestión das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2007-2013

Sen custo económico

2.9.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade colaboradora Consello Regulador da indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia para a xestión das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2007-2013

Sen custo económico

2.9.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade colaboradora Consello Regulador da indicación xeográfica protexida Mel de Galicia para a xestión das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2007-2013

Sen custo económico

2.9.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade colaboradora Consello Regulador da denominación de orixe Ribeira Sacra para a xestión das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2007-2013

Sen custo económico

2.9.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade colaboradora Consello Regulador da denominación de orixe Monterrei para a xestión das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2007-2013

Sen custo económico

2.9.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e os concellos de Arzúa e Santiso para a reconstrución dunha ponte sobre o río Boente na estrada de Arzúa a Santiso

111.111,84 €

6.9.2013

Modificación do convenio do monte Aldariz 1515009 propiedade da comunidade de montes veciñais en man común de Aldarís no concello de Lousame, A Coruña

Sen custo económico

11.9.2013

Convenio entre a Xunta de Galicia a través da Consellería do Medio Rural e do Mar e a Confraría de Pescadores de Lourizán polo que se regulan as condicións nas que se lle concede unha subvención directa para a dotación dun punto de control do marisqueo en Lourizán (Pontevedra)

190.000,00 €

17.9.2014

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia (Consellería do Medio Rural e do Mar) e a Compañía Europea de Túnidos, S.L. para contribuír á seguridade do atuneiro-conxelador Albacora catro, con porto base na Comunidade Autónoma de Galicia

100.000,00 €

26.9.2013

Protocolo de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) para a execución, control e seguimento das medidas do programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013

Sen custo económico

30.9.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de Pontevedra para a implantación de boas prácticas agrarias enfocadas á mellora da calidade do hábitat das especies obxectivo no programa Life Margal-Ulla

46.391 €

1.10.2013

Modificación do convenio do monte Os Chaos 32155587 propiedade da comunidade de Cepedelo, concello de Viana do Bolo, Ourense

Sen custo económico

10.10.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a Deputación Provincial de Pontevedra para a realización do proxecto do Laboratorio Agroalimentario da Finca Mouriscade, no concello de Lalín (Pontevedra)

1.251.688,39 €

14.10.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar co Consello Regulador da indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia para a colaboración na avaliación de castes autóctonas de pataca (fina, ganade e cazona) como posibilidade de inclusión na indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia

18.000 €

21.10.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a Asociación Pura Raza Galega para a posta en valor das aptitudes do cabalo de pura raza galego en actividades deportivas, de lecer, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

90.000 €

24.10.2013

Modificación do convenio do monte Chamosa LU-2193 propiedade da comunidade de parroquias de Carballido e A Veiga de Logares no concello da Fonsagrada, Lugo

Sen custo económico

25.10.2013

Convenio entre a Xunta de Galicia (Consellería do Medio Rural e do Mar) e o Concello da Coruña para a exposición sobre acuicultura

25.410 €

28.10.2013

Protocolo de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar, a Asesoría Xurídica Xeral e o Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga da Universidade da Coruña

Sen custo económico

30.10.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Lourenzá para a xestión do centro de limpeza e desinfección de vehículos de transporte no sector gandeiro

20.000 €

4.11.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Agolada para a xestión do centro de limpeza e desinfección de vehículos de transporte no sector gandeiro

20.000 €

4.11.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Xinzo de Limia para a xestión do centro de limpeza e desinfección de vehículos de transporte no sector gandeiro

20.000 €

4.11.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac) para a recollida de datos estatísticos no sector de pensos de Galicia

Sen custo económica

5.11.2013

Acordo de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Consellería do Medio Rural e do Mar para a promoción de actividades de I+D+i nos centros de investigación dependentes adscritos á consellería

Sen custo económico para a consellería

7.11.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a Federación Provincial de Confrarías de Pescadores da Coruña

70.000 €

11.11.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra

70.000 €

11.11.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Lugo

40.000 €

11.11.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a Federación Galega de Confrarías de Pescadores

100.000 €

11.11.2013

Convenio específico de colaboración entre o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, e a Comunidade Autónoma de Galicia en materia de estatística. Ano 2013

4.476,46 €

14.11.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a Asociación Nacional de Criadores da Raza Rubia Galega (Acruga) para o desenvolvemento do programa de consolidación e diversificación da raza rubia galega, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

385.000 €

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Asociación Unión de Agricultores da Limia, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), A Pementeira, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Asociación de Viticultores da Peroxa, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Asociación para a Desintensificación no Agro (AEDA), e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Afrugal, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Agroflor, Sociedade Cooperativa Limitada, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Asociación Rural Agroruris, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Asociación Hortícola da Mariña, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Asociación Baixada do Castrove, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Maceiras de Tabeirós, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Asociación de Defensa Fitosanitaria Amigos do Salnés, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Asociación de Defensa Fitosanitaria Salnés-Umia, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), San Isidro, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Terra de Vides, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Horticultores do Umia e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF), Asociación Val do Miño e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF) Viticultores das Terras de Valdeorras, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Agrupación de Defensa Fitosanitaria (ADF) Asociación de Propietarios de Soutos de Viana do Bolo, e a Consellería do Medio Rural e do Mar

Sen custo económico

19.11.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia e a Confederación de Empresarios de Hostalaría de Galicia

83.732 €

20.11.2013

Addenda de modificación da cláusula sétima do convenio asinado con data do 17.9.2013 entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural e do Mar e a Confraría de Pescadores de Lourizán (Pontevedra), polo que se regulan as condicións nas que se lle concede unha subvención directa para a dotación dun punto de control do marisqueo en Lourizán (Pontevedra)

Sen custo económico

25.11.2013

Modificación do convenio do monte Montecelos 1515632 no Concello de Vimianzo, A Coruña

Sen custo económico

26.11.2013

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provinciais e as deputacións provinciais en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para a creación e implantación dos Grupos de Emerxencia Supramunicipais

Sen custo económico

3.12.2013

Prórroga do convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia e a empresa Isidro de la Cal-Fresco, S.L. para o intercambio de peixes (ollomol) polo seu valor en pensos

Sen custo económico

3.12.2013

Modificación do convenio dos montes Boa 1515503 e San Lois 1515609, no concello de Noia, A Coruña

Sen custo económico

4.12.2013

Convenio entre a Xunta de Galicia a través da Consellería do Medio Rural e do Mar e a Confraría de Pescadores de Lourizán (Pontevedra) polo que se regulan as condicións nas que se lle concede unha subvención directa para a dotación dun punto de control do marisqueo en Lourizán (Pontevedra)

190.000 €

17.12.2013

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade La Voz de Galicia para a divulgación dos distintos produtos galegos de calidade

50.000€

19.12.2013

Modificación do convenio do monte Louriña LU-3157 propiedade da comunidade de Parroquia de Mosteiro no concello de Navia de Suarna, Lugo

Sen custo económico

19.12.2013

Addenda ao convenio de colaboración entre a extinta Consellería do Mar da Xunta de Galicia (actualmente Consellería do Medio Rural e do Mar) e o Grupo de Acción Costeira 1 A Mariña Ortegal para a aplicación do Plan estratéxico zonal (PEZ) no marco do eixe 4 do Fondo Europeo da Pesca 2007-2013

231.259,47 €

31.12.2013

Addenda ao convenio de colaboración entre a extinta Consellería do Mar da Xunta de Galicia (actualmente Consellería do Medio Rural e do Mar) e o Grupo de Acción Costeira 2 Golfo Ártabro para a aplicación do Plan estratéxico zonal (PEZ) no marco do eixe 4 do Fondo Europeo da Pesca 2007-2013

218.106,34 €

31.12.2013

Addenda ao convenio de colaboración entre a extinta Consellería do Mar da Xunta de Galicia (actualmente Consellería do Medio Rural e do Mar) e o Grupo de Acción Costeira 3 Costa da Morte para a aplicación do Plan estratéxico zonal (PEZ) no marco do eixe 4 do Fondo Europeo da Pesca 2007-2013

640.506,50 €

31.12.2013

Addenda ao convenio de colaboración entre a extinta Consellería do Mar da Xunta de Galicia (actualmente Consellería do Medio Rural e do Mar) e o Grupo de Acción Costeira 4 Seo de Fisterra para a aplicación do Plan estratéxico zonal (PEZ) no marco do eixe 4 do Fondo Europeo da Pesca 2007-2013

563.948,74 €

31.12.2013

Addenda ao convenio de colaboración entre a extinta Consellería do Mar da Xunta de Galicia (actualmente Consellería do Medio Rural e do Mar) e o Grupo de Acción Costeira 5 Ría de Arousa para a aplicación do Plan estratéxico zonal (PEZ) no marco do eixe 4 do Fondo Europeo da Pesca 2007-2013

187.260,10 €

31.12.2013

Addenda ao convenio de colaboración entre a extinta Consellería do Mar da Xunta de Galicia (actualmente Consellería do Medio Rural e do Mar) e o Grupo de Acción Costeira 6 Ría de Pontevedra para a aplicación do Plan estratéxico zonal (PEZ) no marco do eixe 4 do Fondo Europeo da Pesca 2007-2013

230.149,60 €

31.12.2013

Addenda ao convenio de colaboración entre a extinta Consellería do Mar da Xunta de Galicia (actualmente Consellería do Medio Rural e do Mar) e o Grupo de Acción Costeira 7 Ría de Vigo-A Guarda para a aplicación do Plan estratéxico zonal (PEZ) no marco do eixe 4 do Fondo Europeo da Pesca 2007-2013

218.001,49 €

31.12.2013