Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 131 Venres, 11 de xullo de 2014 Páx. 30878

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 2 de xullo de 2014 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2014.

De conformidade co establecido no artigo 8 da Orde desta consellería do 13 de marzo de 2014, pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2014, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicar as actividades formativas ao profesorado que se relaciona no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poden interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Actividades programa PIALE 2014

Lista de persoas seleccionadas

Actividades

1.1. PIALE. Inglés en infantil.

76717218M

María José Diz Carballo

34973176C

María del Mar Gómez Fernández

32694184Y

Patricia Lago Martínez

33332788S

Mónica Alvite Alvite

53163818P

Marta Salgueiro Rilo

45908297K

Christina Albertelli López

32419269X

Fuencisla Yusty Suevos

76904600Y

Ana Laura Fernández Maceira

33262843J

María Teresa Tato Carbajales

53170157E

Noelia García Meleiro

1.2. PIALE. Inglés en primaria.

33275075D

María Elena Villaverde Vázquez

76900265H

Mónica Millán González

32636042P

Mª Dulcita Pico Balsa

32404285E

María Luisa Méndez Vázquez

35321654W

María Isabel Rey Rial

76358666T

María Belén Meijide Gestal

36076843D

María Consuelo Prelchi Gallego

34929461M

Inés Losada Álvarez

79320238T

Paula María Blanco Pedreira

36070099G

María Belén Berea Cruz

1.3. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de secundaria/FP.

33393081W

Ana María Ruiz Soto

05140591E

Antonio Francisco Sánchez Hernández

76863622Z

Carlos Carrión Álvarez

32790592K

María Belén Baldonedo del Río

32451934S

Benito Arbaizar Gil

32789298S

Emilio Vázquez Rodríguez

33861234J

Clara Cristela Rodríguez Núñez

51068447Y

Adolfo José Saa Sarria

33335603R

Ángel Rivera Arias

32677675B

Ana Isabel Campo Cabana

33284521W

José Ricardo Paredes Pampín

32651462H

Eva Soto Filgueiras

32779438E

Eduardo Vizcarra Trillo

32806896H

Andrés Lariño Lago

33286869G

María Pilar Pérez Torres

32823138E

Manuel María Cabezas Casal

33266403P

María Consuelo Vázquez Rozas

33270715L

María del Pilar Tobar Quintanar

35320740P

Ana Fernández Pérez

50305729Z

Blanca Arozarena Llopis

1.4. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de primaria.

09297751R

Nuria García Ferreiro

35464121F

José Manuel Navia Rey

34963181F

María José Gómez Pérez

76901831C

María del Mar Martínez Domínguez

34890003S

Natividad Varela García

2.1. PIALE. Integración para profesorado de inglés de secundaria.

33241277K

Mercedes Mariño Paz

32759858S

Pilar Richer Arias

33311249G

María Carmen Amado Fuentes

33284650Q

María Ángeles Porto Prado

32400748G

Rosa María Amado Lorenzo

76816760A

Marta Fernández Padín

32430680J

Antonio Barba González

32643751N

Rose Marie Deus Seijo

33295509L

María Dolores Rodríguez Calo

32644652Q

Alberto Fernández Díaz

2.2. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de secundaria.

36122679Y

Eva López Tarrío

32648137M

Juan Jesús Fernández Porto

09410893Y

María de los Reyes García Díez

36127957V

Miguel Anxo Fernández Riveiro

35307573C

Jacobo Benjamín Santos Solla

34921694N

Manuel Felipe Garrido Rodríguez

34888038M

Juan Emilio Riveiro Rodríguez

36038816R

Margarita Cachaza Valeiro

33305081T

María de la Paz Peña Villamide

32815596R

Aniana María Díaz Gómez

52470392D

Rosa María Mato Oliveira

34896905V

Irene Mira Fernández

36037507A

María Teresa Cerdeira Penelas

32803672Z

Ignacio Méndez Baamonde

76367978C

Gema Elena Lois Gómez

33336601X

Nuria María Pena Figueruelo

32782169Q

Juan Carlos Linares Regueira

33233175S

María Inmaculada Riballo Riballo

09786148Q

María Covadonga Yugueros Valbuena

36126537T

Marcos Javier González Pérez

2.3. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de primaria.

44464337R

Manuel Bernárdez Rodríguez

36097196F

Montserrat Seoane Viéitez

34958735T

María Teresa Pérez Martínez

76353207S

María Carmen Rama Novo

35456258X

María Belén Junquera Méndez

33315636K

Rosalía Pérez Gómez

76357528N

María Carmen Carracedo Calvo

76712864K

Sonia Jesús Yáñez Chaves

32805056H

José Ramón Chouciño Haz

36065997L

Ana María Agulla Escaneo

34993336D

Rebeca Astorga Iglesias

78785776N

María Belén González Morán

36124333G

María Paz Rodríguez Peleteiro

71637932Q

Lucía San Miguel Briones

52430422J

María Begoña Castro López

3.1. Inglés para profesorado especialista.

06973225Q

Sara González García

35300499F

María José Torres Aboal

32429691J

María Mercedes Neira Mella

35314418B

Isabel González Méijome

32788122N

Isabel Couselo García

76863694V

Ana Isabel López Novo

32629389W

María Mercedes Alves Moreno

35453124G

María José Conde Torrado

32763587H

María Asunción del Valle Cortinas

32654994P

Marta María Fernández Vargas

3.2. Francés para profesorado especialista.

34240943S

Manuela Rodríguez González

34907566Y

Rita Vázquez Domínguez

34726236P

Ramón Álvarez Losada

77595830V

María Dolores Penabad Otero

09357898A

José Emilio López García

35455715L

Francine Sánchez Otero

35438084Y

Francisco Javier Guimarey Mariño

36047088Q

María del Pilar Álvarez Álvarez

33255571D

Carmen Armental Gude

52440129Z

María Isabel Prieto Ares

35995853W

María Pilar Sáenz-Díez Cabello

33247702Y

María del Carmen Otero Blanco

35281145L

Dolores Carballo Davila

33200477T

Diego Mayo Mayo

33343823X

Mar Cuba Taboada

3.3. Francés para profesorado non especialista.

35284622T

Ana María Santos Solla

76965599D

Beatriz Regueira Gómez

45425065L

María del Carmen Fernández Peña

44447610H

Rafael Adán Rodríguez

33255610W

Inmaculada Mato Martínez

33859359R

María del Carmen Vázquez Rodríguez

35317296Z

Patricia Parada Gandos

34942083T

María Concepción Álvarez Fernández

10187048A

Lorenza Mures Palacio

34720883Z

Delfín Caseiro Nogueiras

3.4. Lingua portuguesa.

33215029Q

José Carlos Vidal López

32829592J

Ana Isabel Martínez Fernández

35992253J

Francisco A. Ogando Penela

33304124D

María Dolores Díaz Rifón

34256038E

María de la Paz Fernández Vázquez

35433158W

María Dolores Faro Domínguez

32450743C

Luisa María Villanueva Segade

52931792Y

Carlos Manuel Callón Torres

35423769C

Bernarda Rubianes Nogueira

52452191R

María José Pardo Fernández

3.5. Lingua alemá.

33242680K

María Elisa Santamarina Fernández

34998193J

Sonia Espiñeira Caderno

32806043Q

Manuel del Río Gómez

76416473P

Ana María Dopico Rodríguez

34998263Z

Sonia García Novoa

Lista de suplentes

1.1. PIALE. Inglés en infantil.

33329571H

María José López Paz

52938307N

Beatriz Parada González

1.2. PIALE. Inglés en primaria.

33255315Y

María Jesús Tato Carbajales

33329571H

María José López Paz

52938307N

Beatriz Parada González

1.3. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de secundaria/FP.

32767655S

Teresa Elvira Méndez García

32775844Q

Pedro Santiago Sánchez Roca

53118427L

Juan Gago Sampedro

34894542T

Sibila Vanesa González Fernández

35249066W

J. María Otero Urtaza

32440119E

Juan Antonio Mayor Rodríguez

32823395A

María Jesús Mourazos González

1.4. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de primaria.

44838766J

Leticia Alonso Álvarez

53175118S

Yolanda Cobas Fernández

33278017F

María del Carmen Rivas Fraga

44468343M

Vicente Pérez Lamas

76321156A

María Josefa del Río Mosquera

33307026J

María José Ansede Prado

2.1. PIALE. Integración para profesorado de inglés de secundaria.

32643626W

María Consuelo García Santalla

33270077W

Olga Brea González

32615234S

María Josefa Martínez-Falero del Pozo

36036458N

María Cristina Fernández Vázquez

32770446T

Manuel Juan Rodríguez Recioy

77592954Q

Elisa María López Sánchez

32640085A

María Teresa Corral Bañal

2.2. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de secundaria.

44806849C

Eulalia María Simal Iglesias

35323189L

Javier Docampo Rey

35249066W

J. María Otero Urtaza

33293179N

Jesús Iglesias Torres

32440119E

Juan Antonio Mayor Rodríguez

36031647P

Ramón Soler Sáez

32823395A

María Jesús Mourazos González

33309165J

Xosé Manuel García García

00821570X

Daniel Castreño Salmerón

2.3. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de primaria.

33351814C

Lorena Estrada Álvarez

32698823E

Cristina Sanmartín Bouza

76722455K

María Belén González Conde

33319891K

María Eugenia Fernández Iglesias

44829823V

Noa Vedia Baliñas

44465341Q

Cristina Alsira Iglesias Fernández

44838766J

Leticia Alonso Álvarez

53175118S

Yolanda Cobas Fernández

33278017F

María del Carmen Rivas Fraga

34985963L

Verónica González Rodríguez

44468343M

Vicente Pérez Lamas

34993616J

Gloria María Fuentefría González

35467023B

Sandra García Buceta

34979420P

Natalia López Durán

77001106G

Marina Novas Pérez

76321156A

María Josefa del Río Mosquera

33307026J

María José Ansede Prado

33522814S

David González Gándara

3.1. Inglés para profesorado especialista.

33287193Y

Rosa Giao Sánchez

33294795H

María del Mar Rama Martínez

32806156Z

Miguel Martínez Martínez

36172655A

Ana González Barreiro

77403289D

Elba Abalo Ozores

35291293R

María Lourdes Villanueva Pastoriza

32643626W

María Consuelo García Santalla

33304747B

María Mercedes Teijeiro Gato

33309537V

Ana Belén López Pérez

33856101D

María de la Paz Rebolo Varela

33332928V

Teresa García Rodríguez

44838766J

Leticia Alonso Álvarez

33270077W

Olga Brea González

76934525P

Irene Ángela Alonso Gasalla

35442809Q

Socorro Goldar Pazos

32615234S

María Josefa Martínez-Falero del Pozo

34989514M

Patricia Conde Pardo

33321651X

María Carmen Ares Fernández

33350944R

Verónica Gaute Montes

35459939B

César Manuel Longa Padín

36039539B

María Mercedes González-Alegre Salgado

33307026J

María José Ansede Prado

32640085A

María Teresa Corral Bañal

32649728D

José Antonio Cartelle Cudilleiro

3.2. Francés para profesorado especialista.

44820917N

María Carina Sánchez Gigirey

35306525F

Anxos Paz García

35446377L

Matilde María Fernández Calvo

76566501F

María Cristina Arango Prieto

35472212W

María del Carmen Martínez Paz

33262835M

María José Iglesias Valiño

53161820B

Nuria Calvo Pérez

76932645Z

Uxía Fonseca Roque

78793657G

Rocío Romero Ces

34907094V

Rosa Álvarez Cardoso

33293720R

María José Varela Liñares

52937050C

Verónica Vázquez Duarte

36026988H

María del Carmen Pintos Andrés

36067517K

Mariana Rodríguez González

36024764W

Ángeles Bouzada Fernández

76321156A

María Josefa del Río Mosquera

33329571H

María José López Paz

3.3. Francés para profesorado non especialista.

33309537V

Ana Belén López Pérez

34888183N

María Alejandra de la Iglesia Ramos

33332928V

Teresa García Rodríguez

76934525P

Irene Ángela Alonso Gasalla

50287496C

María Montserrat García Lastra Merino

34946215S

María del Pilar Martínez Rodríguez

73761022E

Xesús María Sánchez Suárez

33859238H

Pablo Ferreiro Mazon Suárez

52454271B

María Luisa Olveira Rama

53173544M

Isabel Gómez Alonso

32640085A

María Teresa Corral Bañal

3.4. Lingua portuguesa.

32822033K

Natalia Val Guerreiro

32750784A

Francisco Xabier Rodo Varela

35317936X

Raquel Covacho Mariño

76570133M

Eladia Diéguez Vázquez

33259157F

Rosa M. Conde Vieiro

76321156A

María Josefa del Río Mosquera

3.5. Lingua alemá.

35562212A

Laureano Xoaquín Araujo Cardalda

52454271B

María Luisa Olveira Rama

32640085A

María Teresa Corral Bañal