Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Mércores, 13 de agosto de 2014 Páx. 35005

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 10 de xullo de 2014, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se fan públicas as resolucións de non concesión de axudas ou subvencións ao programa para a promoción do emprego autónomo -subvención polo establecemento como traballador/a autónomo/a ou por conta propia e axuda excepcional-, reguladas na Orde do 30 de decembro de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 20 de xaneiro de 2012), relativa ao expediente TR341D 2012/597-2 e cinco máis.

Intentada a notificación deste acordo, segundo o disposto nos artigos 59.5º e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro), e non sendo posible a súa práctica, por medio desta cédula, e segundo o disposto no número 5 do referido artigo e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselles aos interesados o contido das resolución que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Así mesmo, fáiselles saber que pon fin á vía administrativa e contra elas cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Diario Oficial de Galicia, ante a Sala do Contencioso- Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, así como, con anterioridade e con carácter potestativo, poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación, ante esta Xefatura Territorial, todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Lémbraselle tamén o seu dereito a consultar o expediente, depositado nas dependencias desta xefatura territorial, sitas na rolda da Muralla, nº 70, baixo, en Lugo, e a obter, se é o caso, copia deste acordo, segundo o previsto na letra a) do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Lugo, 10 de xullo de 2014

Alberto Linares Fernández
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Nº de expediente: TR341D 2012/597-2.

Nome: Luis Antonio López Medín.

DNI/NIF: 33326075H.

Axuda: axuda excepcional.

Último enderezo coñecido: Estrada da Granxa, 112, 3º, 27002 Lugo.

Contido da resolución ditada o 4 de xuño de 2014 polo xefe territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Lugo: non conceder a axuda ou subvención solicitada dado o esgotamento do crédito suficiente no momento da resolución.

Nº de expediente: TR341D 2012/1371-2.

Nome: Franck Moyo Mangoua.

DNI/NIF: 76584088E.

Axuda: subvención polo establecemento como traballador/a autónomo/a ou por conta propia.

Último enderezo coñecido: rolda das Fontiñas, 76 ent., 27002 Lugo.

Contido da resolución ditada o 10 de xuño de 2014 polo xefe territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Lugo: non conceder a axuda ou subvención solicitada dado o esgotamento do crédito suficiente no momento da resolución.

Nº de expediente: TR341D 2012/1372-2.

Nome: Franck Moyo Mangoua.

DNI/NIF: 76584088E.

Axuda: axuda excepcional.

Último enderezo coñecido: rolda das Fontiñas, 76 ent., 27002 Lugo.

Contido da resolución ditada o 10 de xuño de 2014 polo xefe territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Lugo: non conceder a axuda ou subvención solicitada dado o esgotamento do crédito suficiente no momento da resolución.

Nº de expediente: TR341D 2012/1086-2.

Nome: Frandariel Jimémez Martínez.

DNI/NIF: 54170707A.

Axuda: subvención polo establecemento como traballador/a autónomo/a ou por conta propia.

Último enderezo coñecido: Estrada Xeral, 47, baixo, 27240 Meira.

Contido da resolución ditada o 9 de xuño de 2014 polo xefe territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Lugo: non conceder a axuda ou subvención solicitada dado o esgotamento do crédito suficiente no momento da resolución.

Nº de expediente: TR341D 2012/1087-2.

Nome: Frandariel Jimémez Martínez.

DNI/NIF: 54170707A.

Axuda: axuda excepcional

Último enderezo coñecido: Estrada Xeral, 47, baixo, 27240 Meira.

Contido da resolución ditada o 9 de xuño de 2014 polo xefe territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Lugo: non conceder a axuda ou subvención solicitada dado o esgotamento do crédito suficiente no momento da resolución.

Nº de expediente: TR341D 2012/1012-2.

Nome: Laura Duarte Cobas.

DNI/NIF: 34638879M.

Axuda: axuda excepcional

Último enderezo coñecido: rúa Pardo Bazán, 12, 27880 Burela.

Contido da resolución ditada o de xuño de 2014 polo xefe territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Lugo: non conceder a axuda ou subvención solicitada dado o esgotamento do crédito suficiente no momento da resolución.