Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Mércores, 1 de outubro de 2014 Páx. 42858

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2014, da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e non concedidas no ano 2014 ao abeiro da Orde do 18 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para a creación e mellora de microempresas de aproveitamentos forestais, parcialmente cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2007-2013 e se convocan para o exercicio orzamentario 2014, segundo o Regulamento de execución (UE) número 335/2013 da Comisión, do 12 de abril.

missing image file

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia, e no artigo 13, punto 4, da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Na súa virtude, a Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas e as desestimadas ou non admitidas a trámite ao abeiro da Orde do 18 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para a creación e mellora de microempresas de aproveitamentos forestais, parcialmente cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2007-2013 e se convocan para o exercicio orzamentario 2014, segundo o Regulamento de execución (UE) nº 335/2013 da Comisión, do 12 de abril, e que figuran como anexos nesta resolución.

A aprobación das devanditas axudas realizouse no exercicio 2014 con cargo á aplicación orzamentaria 12.20.713B.770.0, dotada con 500.000 euros para o ano 2014 e 1.500.000 euros para o ano 2015.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2014

Tomás Fernández-Couto Juanas
Secretario xeral de Medio Rural e Montes

ANEXO I
Axudas aprobadas

Expediente

Empresa

NIF

Importe investimento acollible

Importe subvención

Importe anualidade 2014

Importe anualidade 2015

15150001/2014

José Vicente Breijo González

76397100R

35.000,00

14.000,00

3.500,00

10.500,00

15150003/2014

Rey Mera, S.C.

J15689847

139.196,00

55.678,40

13.919,60

41.758,80

15150004/2014

Manuel Sánchez Vázquez y Otro, S.C.

J15544042

166.031,06

66.412,43

16.603,11

49.809,32

15150008/2014

Eligio Gómez Montero

33285922T

6.882,80

2.753,12

688,28

2.064,84

15150010/2014

José Manuel Rial Pereiro

76511363T

80.931,84

32.372,74

8.093,19

24.279,55

15150012/2014

Forestal Rial, S.L.

B15719321

225.000,00

90.000,00

22.500,00

67.500,00

15150013/2014

Herederos de David Leiva, S.L.

B70045943

3.000,00

2.235,60

2.235,60

0,00

15150014/2014

Forestal Barciela, S.L.

B70138425

165.000,00

66.000,00

16.500,00

49.500,00

15150015/2014

Maderas Hermanos Moreira, S.L.

B15695133

167.605,00

67.042,00

16.760,50

50.281,50

15150016/2014

Meilán e Guerra, S.L.

B15500101

253.000,00

100.000,00

25.000,00

75.000,00

15150017/2014

Marina Porca García, S.L.U.

B70099791

154.350,00

61.740,00

15.435,00

46.305,00

15150020/2014

José Ángel López Morelle

47357962L

6.460,18

2.584,07

2.584,07

0,00

15150026/2014

Forestal Gonzar, S.L.

B15680614

273.000,00

100.000,00

25.000,00

75.000,00

15270001/2014

Torres Forestal, S.L.

B27266162

4.075,00

1.561,75

1.561,75

0,00

15270002/2014

Exurga, S.L.

B27327840

138.500,00

55.400,00

13.850,00

41.550,00

15270003/2014

Maderas Míguez de Burela, S.L.

B27276468

54.000,00

21.600,00

5.400,00

16.200,00

15270004/2014

Maderas Celeiro, S.L.

B27241223

254.012,00

100.000,00

25.000,00

75.000,00

15270005/2014

Forestal Hosintra, S.L.

B27325992

265.500,00

100.000,00

25.000,00

75.000,00

15270006/2014

Explotaciones Forestales Rudive, S.L.

B27436708

262.000,00

100.000,00

25.000,00

75.000,00

15270007/2014

Explotaciones Becerreá, S.L.

B27453356

262.762,50

100.000,00

25.000,00

75.000,00

15270009/2014

Biomasas Forestales del Cantábrico, S.L.

B27357912

258.340,00

100.000,00

25.000,00

75.000,00

15270011/2014

Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L.

B27199272

270.000,00

100.000,00

25.000,00

75.000,00

15270012/2014

Maderas Díaz Ramos, C.B.

E27238252

252.000,00

100.000,00

20.000,00

80.000,00

15270015/2014

Maderas Iber Suárez, S.L.

B27411016

495,04

183,16

183,16

0,00

15270018/2014

Maderas Pedreira, S.L.

B27131697

4.187,76

1.577,59

1.577,59

0,00

15270019/2014

Maderas García O Serrador, S.L.

B27452416

17.780,00

6.045,20

6.045,20

0,00

15270023/2014

Naturfuel, S.L.

B27443399

6.235,56

2.442,23

2.442,23

0,00

15270024/2014

Maderquinte, S.L.

B27287515

2.607,50

1.025,15

1.025,15

0,00

15270025/2014

Tojeiro Pardiñas, S.L.U

B27354158

4.457,00

1.782,80

1.782,80

0,00

15270026/2014

Forestal Díaz Casariego, S.L.

B27416023

257.000,00

100.000,00

25.000,00

75.000,00

15270027/2014

Norberto Couto Corral

34259559R

137.615,06

55.046,02

13.761,51

41.284,51

15270028/2014

Manuel Dafouz Castro

33831385H

118.516,00

47.406,40

11.927,45

35.478,95

15270032/2014

Maderas Masma, S.L.

B27034727

12.727,76

4.200,16

4.200,16

0,00

15320002/2014

Proforga Explotacións Forestais, S.L.

B27735497

256.000,00

100.000,00

20.000,00

80.000,00

15320003/2014

Maderas Xinzo, S.L.

B32188252

230.000,00

92.000,00

23.000,00

69.000,00

15320006/2014

Madeiras Garza, S.L.

B32444564

153.074,00

61.229,60

15.307,40

45.922,20

15360005/2014

Juan José Rodríguez Pérez

35555357W

128.605,00

51.442,00

12.860,50

38.581,50

15360006/2014

José Carlos Martínez Barciela

36095599C

12.517,50

5.007,00

1.251,75

3.755,25

Total

5.038.464,56

1.968.767,42

499.996,00

1.468.771,42

ANEXO II
Axudas desestimadas e non admitidas a trámite

Expediente

Empresa

NIF

Motivo da non aprobación

15150002/2014

Maderas Regueiro, S.L.

B15104839

Non cumprir os requisitos establecidos na orde de axudas: non é microempresa

15150007/2014

Iván Tembras Fontao

32702989W

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15150009/2014

Maderas Senín, S.L.

B70250139

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15150011/2014

Maderas Pereiro y Tinelli, S.L.

B70198072

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15150018/2014

Timber Logging Galicia, S.L.

B70353057

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15150021/2014

Sociedade en constitución

Non admisión a trámite, empresa non constituída

15150022/2014

Agroforestal Candal, S.L.

B15978307

Investimentos non subvencionables por esta liña de axudas

15150023/2014

Marcos Otero, S.L.

B15967094

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15270008/2014

Enerxéticas Trobis, S.L.

B27358530

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15270010/2014

Antonio Lombardero López

33307496T

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15270014/2014

Vila Transformaciones, S.L.

B27362425

Non cumprir os requisitos establecidos na orde de axudas

15270014/2014

Selvinor, S.L.

B27262526

Non cumprir os requisitos establecidos na orde de axudas: non é microempresa

15270020/2014

Damil, C.B.

E27439850

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15270022/2014

Madeiras Casanova, S.C.

J27381151

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15320001/2014

Carecatrans, S.L.

B32404428

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15360003/2014

Hijos de Lorenzo Pérez, S.L.

B36793313

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15360004/2014

Branzá Forestal, S.L.

B36539542

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15360007/2014

Puente Traballos Agrarios, S.L.

B36520674

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15360008/2014

Maderas Fontán, S.L.

B36130631

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15360014/2014

Roberto Álvarez Lago

76895117E

Non ter a puntuación mínima no baremo establecida por limitación orzamentaria

15150005/2014

Timbercork, S.L.

B70307582

Documentación incompleta despois do requirimento

15150006/2014

José Luis Pampín Vázquez

76515668G

Documentación incompleta despois do requirimento

15150019/2014

Traballos Forestales Vilariño, S.L.U.

B70399605

Documentación incompleta despois do requirimento

15150024/2014

Sofoga, S.L.

B70249313

Documentación incompleta despois do requirimento

15150025/2014

Agrifor Freimer, S.L.

B70082201

Documentación incompleta despois do requirimento

15270016/2014

Maderas y Trabajos Forestales Cabo, S.L.

B27432103

Documentación incompleta despois do requirimento

15270017/2014

Setega Ingeniería, S.L.

B27297977

Documentación incompleta despois do requirimento

15270021/2014

Logística do Xistral, S.L.

B27286517

Documentación incompleta despois do requirimento

15270029/2014

Forestal Vicedo, S.L.

B27399781

Documentación incompleta despois do requirimento

15270030/2014

Luis Manuel do Rego Moreira

X1813333J

Documentación incompleta despois do requirimento

15270031/2014

José Ángel Quiroga Fernández

33558405W

Documentación incompleta despois do requirimento

15320004/2014

Juan José Lamas Mato

34628259B

Documentación incompleta despois do requirimento

15320005/2014

Enrique Fuentes Cotado

76723500P

Documentación incompleta despois do requirimento

15320007/2014

Maderas Moreira de Avión, S.L.

B32414997

Documentación incompleta despois do requirimento

15360001/2014

M.S.R. Tracamón, S.L.

B94090487

Documentación incompleta despois do requirimento

15360002/2014

Hércules Forestal, S.L.

B94091774

Documentación incompleta despois do requirimento

15360009/2014

Manuel Souto Ginarte

76870454S

Documentación incompleta despois do requirimento

15360010/2014

Maderas Trigo, S.L.

B36250868

Documentación incompleta despois do requirimento

15360011/2014

Servicios Forestales Arizaga, S.L.

B36291052

Documentación incompleta despois do requirimento

15360012/2014

Antonio Varela Castro

76812986R

Documentación incompleta despois do requirimento

15360013/2014

Bosques del Norte, S.L.U.

B94043429

Documentación incompleta despois do requirimento

15360015/2014

Forestal y Medioambiente Galicia, S.L.

B27722081

Renuncia