Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 200 Luns, 20 de outubro de 2014 Páx. 44734

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

CORRECCIÓN de erros. ORDE do 27 de xuño de 2014 pola que se regula para a Comunidade Autónoma de Galicia o procedemento de recoñecemento das formacións de adestradores/as deportivos/as na modalidade de fútbol, realizadas entre o 15 de xullo de 1999 e o 9 de novembro de 2007.

Advertidos erros na dita orde, publicada no DOG núm. 129, do mércores 9 de xullo de 2014, cómpre facer as seguintes correccións:

– Na páxina 30577, no sumario, onde di: «recoñecemento das formacións de adestradores/as deportivos/as na modalidade de fútbol», debe dicir: «recoñecemento das formacións de adestradores/as deportivos/as na modalidade de fútbol e fútbol sala».

– Na páxina 35078, no artigo 1, onde di: «dos diplomas federativos de adestrador/a nacional, adestrador/a rexional, instrutor/a de fútbol base ou instrutor/a de xuvenís», debe dicir: «dos diplomas federativos nas modalidades de fútbol ou fútbol sala de: adestrador/a nacional, adestrador/a rexional, instrutor/a base ou instrutor/a de xuvenís».

– Na páxina 35078, no artigo 2, onde di: «formación deportiva federativa en fútbol», debe dicir: «formación deportiva federativa en fútbol ou fútbol sala».

– Na páxina 35078, no artigo 2, alínea a), onde di: «superación do primeiro nivel na modalidade de fútbol», debe dicir: «superación do primeiro nivel na modalidade de fútbol ou fútbol sala» e onde di: «instrutor/a de fútbol base», debe dicir: «instrutor/a de fútbol ou fútbol sala base».

– Na páxina 35079, no artigo 2, alínea b), onde di: «adestrador/a rexional de fútbol», debe dicir: «adestrador/a rexional de fútbol ou fútbol sala» e onde di: «técnico deportivo en Fútbol», debe dicir: «técnico deportivo en fútbol ou fútbol sala».

– Na páxina 35079, no artigo 2, alínea c), onde di: «adestrador/a nacional de fútbol», debe dicir: «adestrador/a nacional de fútbol ou fútbol sala» e onde di: «Técnico Deportivo Superior en Fútbol», debe dicir: «técnico deportivo superior en fútbol ou en fútbol sala».

– Na páxina 35079, no artigo 4, número 1, onde di: «primeiro nivel de grao medio de fútbol», debe dicir: «primeiro nivel de grao medio de fútbol ou fútbol sala» e onde di: «ensinanzas de fútbol», debe dicir: «ensinanzas de fútbol ou fútbol sala».

– Na páxina 30580, no artigo 4, número 1, onde di: «estar en posesión da condición de instrutor/a de fútbol base –instrutor/a de xuvenís de fútbol», debe dicir: «estar en posesión da condición de instrutor/a de fútbol ou fútbol sala base –instrutor/a de xuvenís de fútbol».

– Na páxina 30581, no artigo 4, número 5, onde di: «grao medio en fútbol», debe dicir: «grao medio en fútbol e fútbol sala».

– Na páxina 30581, no artigo 5, sempre que di: «adestrador/a rexional de fútbol», debe dicir: «adestrador/a rexional de fútbol ou fútbol sala» e onde di: «técnico deportivo en Fútbol», debe dicir: «técnico deportivo en fútbol ou fútbol sala».

– Na páxina 30581, no artigo 6, sempre que di: «adestrador/a nacional de fútbol», debe dicir: «adestrador/a nacional de fútbol ou fútbol sala».

– Na páxina 30581, no artigo 6, onde di: «técnico deportivo superior en Fútbol», debe dicir: «técnico deportivo superior en fútbol ou fútbol sala».

– Na páxina 30582, no artigo 7, número 2, onde di: «O prazo establecido para a presentación da solicitude de participación no procedemento de homologación é de vinte días contados a partir da publicación da presente orde», debe dicir: «O prazo establecido para a presentación da solicitude de participación no procedemento de homologación é desde o día seguinte á publicación da presente orde ata o 31 de outubro de 2014».

– Na páxina 30582, no artigo 8, onde di: «diplomas federativos de fútbol», debe dicir: «diplomas federativos de fútbol ou de fútbol sala» e onde di: «títulos de ensinanzas deportivas de réxime especial de fútbol», debe dicir: «títulos de ensinanzas deportivas de réxime especial de fútbol ou fútbol sala».

– Na páxina 30583, no artigo 9, número 1, onde di: «diploma federativo de adestrador/a nacional de fútbol», debe dicir: «diploma federativo de adestrador/a nacional de fútbol ou fútbol sala». Onde di: «técnico deportivo superior en Fútbol», debe dicir: «técnico deportivo superior en fútbol ou fútbol sala». Onde di: «diploma federativo de adestrador/a rexional de fútbol», debe dicir: «diploma federativo de adestrador/a rexional de fútbol ou fútbol sala» e onde di: «técnico deportivo en Fútbol», debe dicir: «técnico deportivo en fútbol ou fútbol sala».

– Na páxina 30584, no artigo 10, número 1, onde di: «correspondentes a fútbol», debe dicir: «correspondentes a fútbol e fútbol sala». Onde di: «técnico deportivo e técnico deportivo superior en Fútbol», debe dicir: «técnico deportivo e técnico deportivo superior en fútbol ou fútbol sala».

– Na páxina 30584, no artigo 10, número 3, onde di: «anexo III para fútbol», debe dicir: «anexo III para fútbol e fútbol sala».

– Substitúense os anexos I, II, III, IV e V polos anexos que se publican nesta corrección.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file