Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Mércores, 5 de novembro de 2014 Páx. 46449

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 23 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación definitiva de excluídos nas listas abertas no corpo de mestres na especialidade de Audición e Linguaxe.

Publicada a lista provisional e resoltas as reclamacións presentadas, procede publicar o baremo definitivo e a relación definitiva de excluídos na páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer publicar na páxina web desta consellería as puntuacións definitivas e a relación definitiva de excluídos dos participantes nas listas abertas para prazas de interinidades e substitucións na especialidade de Audición e Linguaxe do corpo de mestres.

Segundo. Publicar a relación definitiva de excluídos dos participantes nas listas abertas da especialidade de Audición e Linguaxe no anexo deste anuncio.

Terceiro. Contra estas puntuacións definitivas e a relación definitiva de excluídos, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpor, con carácter potestativo, recurso de resposición, ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben poderán interpor directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación desde anuncio, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2014

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Apelidos e nome

DNI

Causa
exclusión

Abelleira

Villanueva

Iranzu

36135892V

1,2

Agra

López

Rebeca

32842821V

1

Aguilar

Otero

María Dolores

35455742T

1

Alonso

Domínguez

María Dolores

35565792H

1

Álvarez

de la Fuente

Laura

71528312Z

1

Álvarez

Vázquez

Paula

44487436P

1

Amor

Díaz

María Verónica

79337739K

1

Aragunde

Santos

Diana María

35468187W

1

Barbeito

Campos

Lucía

54125986V

1

Barreiro

Platas

Ángela

46907624K

1

Bellón

Vázquez

Carlota

47381665D

1

Blanco

Lamas

Belén

47376814B

1

Blanco

Rodríguez

Miriam

44849042P

1

Bolaño

López

Laura

32703055E

1

Bon

Bon

Josefa

73240210E

1

Cadenas

Fernández

Saray

71516977H

1

Cal

Otero

María Isabel

44492189T

1

Campaña

Parada

José Luis

52936434W

1

Carro

Méndez

Ana María

45847958B

1

Castro

Amenedo

Mónica

33536335N

1

Castro

Rodríguez

Jesús

33337320Q

1

Catoira

Romero

Eugenio Manuel

32808399A

1

Cebreiro

Balboa

María Teresa

36060036S

1

Comesaña

Iglesias

Yolanda

36088321X

1

Cotelo

Chans

Melisa

79340483M

1

Dapena

Jul

Vania

71527220A

1

Doval

Mosquera

Iago

47385696S

1

Edreira

Tarela

Sara

39453931F

1

Espiño

Rosende

María Jesús

44812956D

1

Estévez

Cebrián

Marta

76725532Q

1

Estévez

Irazábal

Paula

77417955R

1

Expósito

López

Fátima María

33331557A

1

Ezara

Trillo

María Isabel

76364339S

1

Fernández

Basadre

Ricardo

33328991J

1

Fernández

Caamaño

Justo Argimiro

78798349G

1

Fernández

Formoso

Raquel

78802779H

1

Fernández

Mallada

Inés

53546483E

1

Fernández

Varela

Vanessa María

47375643J

1

Ferrero

Franco

María Carmen

34899442R

1

Fuentes

Pavón

Alba

47372866L

1

Gándara

Simil

Diana

79335459H

1

García

Ares

Marcos Daniel

53308533F

1

García

Coego

Andrea María

34882068S

1

García

Couso

Laura

34637332E

1

García

Couto

Sonia María

32806562Y

1

García

Pérez

Jessica

53300897F

1

Gato

Ramos

María Esther

33307087M

1

Godoy

Vega

Ana María

53163455J

1

Gómez

Noya

Sonia

34898059K

1

González

Navaza

Silvia

44470733A

1

Guerreiro

Caaveiro

Natalia

32685787G

1

Gulías

Carrillo

Carlos

76827687M

1

Gutiérrez

Alcaraz

Covadonga

76367969B

1

Hernández

Domínguez

María Noemí

33313819K

1

Hervés

Eiras

María

52935126M

1

Lage

García-Armero

María Cristina

33553459R

1

Lede

Cancelo

María Josefa

36455423A

1

Lestón

Castro

Mónica

78792418F

1

Liñares

Fernández

Anabel

47360287K

1

Lista

Becerra

Mónica

46898641P

1

Lista

Robles

José Ángel

32821624A

1

López

Anido

Gemma

32713600X

1

López

Cambeiro

Iria

34997124W

1

López

Carballeda

María José

34888760Z

1

López

González

Beatriz

53161444A

1

López

Seoane

Alba

53304063E

1

López

Tarrío

Marisol

35484546P

1

Lorenzo

Pensado

María

79339868B

1

Loureiro

Sumay

Sofía

35461857C

1

Luengo

Martínez

Irene

54126795K

1

Mallo

Seijas

Ana María

47389681K

1

Marín

Arnes

María Carmen

34881266H

1

Martínez

García

Raquel

47438513R

1

Méndez

Paz

Verónica

34880769G

1

Méndez

Souto

María

32711604S

1

Mera

Rodríguez

Cristina

33559297C

1

Miguens

Pérez

Manuel

44820425A

1

Míguez

Velázquez

María

39450574P

1

Miranda

Saburido

Ana

44482441G

1

Moimenta

Gómez

María Luisa

52470780Y

1

Molinelli

Barba

María Luisa

32802094T

1

Monteserín

Gallego

María Mercedes

33552409D

1

Mourazos

Otero

Rosa María

32874859Q

1

Muñiz

Vidal

Rosa

35450244E

1

Novas

Salgado

Susana

44080400A

1

Ogando

Piñeiro

María Ángeles

32661851B

1

Outeiral

Mirón

Ana

53795157C

1

Pacín

Quinta

Alba

33557381J

1

Pais

Hernández

Ana

46904065G

1

Pena

Lema

María

47382918C

1

Penín

Montecelo

Arantxa

33558758X

1

Pérez

Martínez

Lucía

79331176J

1

Pérez

Nieves

Patricia

44843431D

1

Pérez

Remeseiro

Tamara

53309709X

1

Permuy

Varela

Mónica

76417619G

1

Pintor

García

Iria

78807357L

1

Prado

González

Laura

44486469F

1

Prol

Dorado

Tania

44658526R

1

Quiroga

González

Alicia

34275376V

1

Quiroga

Somoza

Estefanía

34274246Z

1

Ramudo

Montero

Cristina

32840812D

1,2

Rancaño

Cabana

Elena

33543259J

1

Rego

Pico

Lucía

79340674N

1

Regueiro

Roca

Josefina

33327333B

1

Rey

González

María del Mar

44472312H

1

Rodríguez

Amado

Carmen María de los Ángeles

34603248R

1

Rodríguez

Domínguez

Noelia

47354113B

1

Rodríguez

Fernández

Priscila

32709157Y

1

Rodríguez

González

Iván

54125551L

1

Roldán

Prego

Lucía

43378168P

1

Sánchez

García

Alba

79338232P

1

Sánchez

Méndez

Adrián

44084647H

1

Sánchez

Villarabide

Óscar

78800078P

1

Sande

Eslava

Ana María

32815017C

1

Seoane

Rey

Carmen

76867192L

1

Soto

Suárez

María Teresa

32818572X

1

Teira

Fernández

María Salomé

33250416Y

1

Torrado

Moledo

Elena

44088584E

1

Tourón

López

María del Mar

34265931W

1

Val

Díaz

Lucía

34638316V

1

Valbuena

García

Roberto

71442322K

2

Valiñas

Rivas

María del Carmen

32688764Z

1

Vázquez

Cibreiro

Concepción

76810541V

1

Vázquez

Diéguez

Silvia

77417094Z

1

Vázquez

Fernández

María Jesús

32417745G

1

Vázquez

Novo

Verónica

47375530S

1

Vázquez

Santos

Rubén

33329483E

1

Veiga

Ojea

Estefanía

36159144Q

1

Vidal

Ramil

María

33550937D

1

Villanueva

Peón

Laura

53114482F

1

1

Non acredita titulación

2

Non acredita coñecemento da lingua galega