Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 231 Martes, 2 de decembro de 2014 Páx. 49621

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCION do 24 de novembro de 2014, da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2013, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2014 as axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria en réxime asociativo en Galicia, e da Orde do 4 de agosto de 2014, pola que se convocan novamente para o ano 2014 as axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria en réxime asociativo en Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13 punto 4 da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Na súa virtude, a Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, por delegación da conselleira,

RESOLVE

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2014 as axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria en réxime asociativoen Galicia e a Orde do 4 de agosto de 2014 pola que se convocan novamente para o ano 2014 as axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria en réxime asociativo en Galicia cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 24 de novembro de 2014

P.D. (Orde do 30.3.2012; DOG núm. 70, do 12 de abril)
Asinado electronicamente
Tomás Fernández-Couto Juanas
Secretario xeral de Medio Rural e Montes

ANEXO
Primeira orde

Convocatoria:

Orde do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2014 as axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria en réxime asociativo en Galicia cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

Aplicación orzamentaria:

12.22.712C 770.0 (CP 2007 00425), dotada cun crédito total de 100.000 euros (75 % Feader, 12,13 % Magrama, 12,87 % Xunta de Galicia).

Finalidade: utilización de maquinaria en réxime asociativo.

Beneficiarios/as e subvención:

Nº de expediente

Nome

NIF

Importe

MAQ15010056214

Os Pequeniños

F70051446

100.000

Segunda orde

Convocatoria:

Orde do 4 de agosto de 2014 pola que se convocan novamente para o ano 2014 as axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria en réxime asociativo en Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

Aplicación orzamentaria:

12.22.712C 770.0 (CP 2007 00425), dotada cun crédito total de 1.742.375,07 euros (75 % Feader, 12,13 % Magrama, 12,87 % Xunta de Galicia).

Finalidade: utilización de maquinaria en réxime asociativo.

Beneficiarios/as e subvencións:

Nº de expediente

Nome

NIF

Importe

MAQ15010057314

Abellamesos

F15830532

100.000,00

MAQ27010060114

Agris

F27300821

66.375,00

MAQ36010058914

Aprodeza

F36188829

12.082,50

MAQ15010060714

Aranxes

F15799273

100.000,00

MAQ15010059214

Brandelos

F15882731

89.733,00

MAQ36010060814

Campodeza

F36047058

53.596,80

MAQ15010057414

Casavella

F70173083

88.500,00

MAQ15010059014

Central de Frades

F15018534

94.428,45

MAQ36010060914

Cobideza

F36211019

100.000,00

MAQ27010057014

Coparma

F27261379

30.370,44

MAQ15010060514

Foucellas

F15847676

19.662,68

MAQ27010060014

Friolfe

F27298504

74.753,20

MAQ15010057914

Ganaderías de Bergantiños

F15878028

7.988,00

MAQ36010059514

Gandeiros de Lalín

F94021250

78.490,00

MAQ27010056514

Lemos

F27013739

14.057,85

MAQ36010059914

Maquideza

F36398923

46.000,00

MAQ27010058014

Mopan

F27101542

33.041,25

MAQ36010059414

O Rodo

F36100782

100.000,00

MAQ15010056314

Os de Rois

F70373634

66.753,20

MAQ27010058714

Penide

F27348119

8.388,44

MAQ15010056914

Portaferreiros

F70040282

17.072,95

MAQ15010059114

Río Mera

F15949001

11.743,80

MAQ36010059714

Rotal

F94056942

35.900,00

MAQ15010057214

San José de Oa

F70108360

81.000,00

MAQ15010057714

San Martiño de Olveira

F70399456

90.580,00

MAQ15010058414

Santa María de Alón

F15877988

8.400,00

MAQ15010058514

Fica Frades

F15606916

8.150,00

MAQ15010057814

Soneira de Bergantiños

F70172739

70.000,00

MAQ27010058614

Vilariz

F27228097

4.900,50

MAQ27010056714

Vilaxuste

F27230184

93.814,00

MAQ15010060414

Xallas e Barcala

F15844194

43.283,01

MAQ15010058314

Xazaco

F15877962

83.936,40