Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 238 Venres, 12 de decembro de 2014 Páx. 51051

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

EDICTO do 20 de novembro de 2014, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Ceibo de Parada, O Campo e Corredoiro, a favor dos veciños dos lugares de Parada, O Campo e As Laxas, na parroquia de Sabadelle, no concello do Pereiro de Aguiar (Ourense).

O Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, en sesión do 5 de novembro de 2014, acordou iniciar os trámites para a clasificación como veciñal en man común do monte coas características que de seguido se relacionan:

Concello: O Pereiro de Aguiar.

Denominación do monte: Ceibo de Parada, O Campo e Corredoiro.

Comunidade veciñal solicitante: veciños dos lugares de Parada, O Campo e As Laxas, na parroquia de Sabadelle.

Superficie total: 155.513 m2 (15,55 ha).

A superficie para clasificar denominada Ceibo de Parada, O Campo e Corredoiro está formada polas seguintes parcelas:

Concello

Polígono

Parcela

Paraxe
(segundo catastro)

Superficie
catastral (m2)

Superficie
a clasificar (m2)

O Pereiro de Aguiar

56

732

Pinguela

128.634

128.634

57

578

Campiñas

21.598

21.598

579

Campiñas

3.049

3.049

580

Aira

2.232

2.232

As parcelas 732 do polígono 56 e 578 do polígono 57 forman un couto redondo, só están separadas por un camiño, polo que se considerarán unha única unidade; as outras dúas están separadas desta e entre si. Por iso o monte para clasificar estaría formado por tres superficies independentes coñecidas polos veciños cos nomes Ceibo de Parada, O Campo e Corredoiro.

1. Estremas.

Os datos de polígonos e parcelas que se relacionan a seguir obtivéronse do plano da Dirección Xeral de Catastro.

– Ceibo de Parada (parcela 732 do polígono 56 e parcela 578 do polígono 57): 15,02 ha

Norte (relación de parcelas enumeradas de oeste a leste):

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

O Pereiro de Aguiar

56

322

Luisa Ramos Ramos

323

Esperanza Álvarez Fernández

325

Remedios Álvarez Sampedro

326

Luisa Fernández Lorenzo

330

Luisa Ramos Ramos

331

Remedios Álvarez Sampedro

332

Francisco Ramos Ramos

350

Andrés Nespereira Fernández

349

Juliana Ramos Pérez

348

Francisca Ansia Seoane

347

María Luisa Pato Valcarcel

345

Benito Fernández Núñez

351

Francisca Ansia Seoane

352

Antonio Álvarez Fernández

670

Ricardo Cebreiros Barreiros

Leste (relación de parcelas enumeradas de norte a sur):

Concello

Polígono

Parcela

Propietarios

O Pereiro de Aguiar

57

671

José Núñez Carballo

675

Luisa Ansia del Río

674

M. Dolores Vázquez Castro

56

544

José Vázquez Gómez

543

Celsa Ansia Gómez

542

María Gómez Gómez

538

Enrique Lorenzo Pérez

537

María Ansia González

535

Benito Bernárdez González

541

Luisa Blanco Núñez

536

Onel Núñez Blanco

534

Benito Bernárdez González

533

Nieves Nespereira Ansia

9007

Sur (relación de parcelas enumeradas de este a oeste):

Concello

Polígono

Parcela

Propietarios

O Pereiro de Aguiar

56

381

Dalinda Ansia Gómez

375

Loreto Núñez Núñez

373

Antonio Vázquez González

371

Teresa de Jesús Núñez Blanco

370

Santiago e Consuelo Blanco Soto

9006

Estrada

57

9000

Construción

9005

Camiño

Oeste (relación de parcelas enumeradas de sur a norte):

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

O Pereiro de Aguiar

56

456

Antonio Cerdeiro Rodríguez

288

María Luisa Pato Valcarcel

287

Pedro Vázquez Pato

286

Dolores López Nespereira

285

Cándida Pérez López

283

María Mercedes Oliveros Lorenzo

284

Carlos Lorenzo Molina

295

Clarisa Blanco Cerreda

296

Ramona Pérez Nespereira

297

Manuel Vázquez Pato

298

Teresa Seoane Ramos

300

Luisa Ramos Ramos

303

Antonio Barreiros Cebreiros

304

Luisa Lorenzo Pérez

305

Antonio Barreiros Cebreiros

312

Luis Lorenzo González

313

Juan Iglesias

314

José Núñez Diz

– O Campo (parcela 579 do polígono 57): 0,3 ha

Norte (relación de parcelas enumeradas de oeste a leste):

Concello

Polígono

Parcela

O Pereiro de Aguiar

57

565

Parcela sen referencia catastral

566

9014

Leste (parcelas enumeradas de norte a sur segundo datos catastrais):

Concello

Polígono

Parcela

O Pereiro de Aguiar

57

Núcleo urbano de Parada
(parcela sen referenciar)

515

9008 (camiño)

513

511

457

456

Sur (parcelas enumeradas de leste a oeste):

Concello

Polígono

Parcela

O Pereiro de Aguiar

57

452

450

9009 (camiño)

405

Oeste (parcelas enumeradas de sur a norte):

Concello

Polígono

Parcela

O Pereiro de Aguiar

57

404

516

DJ0302100NG99B (construción)

9007

519

518

517

Parcela sen referencia catastral

562

– Corredoiro (parcela 580 do polígono 57): 0,2 ha

Norte (parcelas enumeradas de oeste a leste):

Concello

Polígono

Parcela

O Pereiro de Aguiar

57

9014 (camiño)

Leste (parcelas enumeradas de norte a sur):

Concello

Polígono

Parcela

O Pereiro de Aguiar

57

564

561

560

Sur (parcelas enumeradas de leste a oeste):

Concello

Polígono

Parcela

O Pereiro de Aguiar

57

559

529

558

557

Oeste (parcelas enumeradas de sur a norte):

Concello

Polígono

Parcela

O Pereiro de Aguiar

57

556

O que se pon en coñecemento de todos os interesados indicándolles que se abre un período dun mes para que poidan examinar o expediente e efectuar as alegacións que coiden convenientes, así como presentar os documentos ou informacións que xulguen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 23 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

Ourense, 20 de novembro de 2014

Yago Borrajo Sánchez
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais
en Man Común de Ourense