Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Venres, 26 de decembro de 2014 Páx. 52649

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede á corrección de erros da Resolución do 19 de novembro de 2014 pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal estatutario de xestión e servizos.

Advertido erro na dita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 231, do 2 de decembro de 2014, cómpre efectuar a oportuna corrección nos anexos III e IV coa ampliación nas categorías afectadas do prazo de presentación de solicitudes nun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta corrección no Diario Oficial de Galicia.

Aqueles/as profesionais que no día da data teñan confirmada electronicamente en Fides/expedient-e a súa solicitude de participación no concurso e desexen renunciar ou modificar a orde de selección dalgúns dos destinos afectados por esta corrección deberán efectuar aquelas conforme se indica na base 6.5 da resolución de convocatoria do proceso. Se a inscrición aínda está en estado borrador poderá efectuar a modificación directamente no formulario electrónico de participación (Fides/expedient-e).

Aqueles/as profesionais que, tras solicitaren algún dos destinos afectados pola presente corrección, desexen manter a selección de prazas efectuadas non terán que realizar ningunha actuación e a adxudicación, de ser o caso, do destino solicitado será coas condicións que se indican nesta resolución.

Aqueles/as profesionais que opten a algún dos destinos ofertados en resultas en praza da categoría condutor/a no Centro de Transfusión de Galicia deberán achegar dentro do prazo de presentación de instancias a copia compulsada da documentación que se require nesta resolución.

No anexo III, prazas ofertadas por categoría:

Grupo administrativo da función administrativa.

Na páxina 49682, onde di:

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

072200090

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Oficinas Administrativas

Santiago de Compostela

Santiago

-

2

Debe dicir:

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

072200090

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Oficinas Administrativas

Santiago de Compostela

Santiago

-

1

072400090

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Oficinas Administrativas (*)

Santiago de Compostela

Santiago

-

1

(*) O desempeño deste posto pode supor o desprazamento ás bases da Fundación 061.

Persoal de servizos xerais.

Na páxina 49686, onde di:

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

033100161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte

Mañá

Debe dicir:

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

033100161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte

Mañá

1

Na páxina 49687, onde di:

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

043400164

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

Ourense

Ourense

PAC

1

Debe dicir:

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

Nº prazas

043400162

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

Ourense

Ourense

Tarde

1

No anexo IV, centros en que poden existir prazas a resultas:

Condutor/a.

Na páxina 49693, onde di:

Código

Centro directivo

Centro/s

Concello/s

Área sanitaria

Quenda

070300060

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG -A Coruña

Coruña, A

Coruña

-

070400060

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG -Lugo

Lugo

Lugo

-

070000060

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG -Ourense

Ourense

Ourense

-

070800060

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG- Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

-

070200060

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG- Santiago

Santiago de Compostela

Santiago

-

070100060

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG Vigo

Vigo

Vigo

-

A continuación debe engadirse:

O desempeño destes postos require estar en posesión do permiso de conducir das clases C e D e do certificado de aptitude profesional (CAP), se procede, nos termos do Real decreto 1032/2007, do 20 de xullo.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2014

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos